» 43 / Zuhruf  12:

Kuran Sırası: 43
İniş Sırası: 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 12
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَالَّذِي (VELZ̃Y) = velleƶī : ve O ki
2. خَلَقَ (ḢLG) = ḣaleḳa : yaratandır
3. الْأَزْوَاجَ (ELÊZVEC) = l-ezvāce : çiftleri
4. كُلَّهَا (KLHE) = kullehā : bütün
5. وَجَعَلَ (VCAL) = ve ceǎle : ve var edendir
6. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
7. مِنَ (MN) = mine :
8. الْفُلْكِ (ELFLK) = l-fulki : gemiler
9. وَالْأَنْعَامِ (VELÊNAEM) = vel'en'ǎāmi : ve hayvanlar
10. مَا (ME) = mā :
11. تَرْكَبُونَ (TRKBVN) = terkebūne : bineceğiniz
ve O ki | yaratandır | çiftleri | bütün | ve var edendir | size | | gemiler | ve hayvanlar | | bineceğiniz |

[] [ḢLG] [ZVC] [KLL] [CAL] [] [] [FLK] [NAM] [] [RKB]
VELZ̃Y ḢLG ELÊZVEC KLHE VCAL LKM MN ELFLK VELÊNAEM ME TRKBVN

velleƶī ḣaleḳa l-ezvāce kullehā ve ceǎle lekum mine l-fulki vel'en'ǎāmi terkebūne
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 12
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذي | VELZ̃Y velleƶī ve O ki And the One Who
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yaratandır created
الأزواج ز و ج | ZVC ELÊZVEC l-ezvāce çiftleri the pairs
كلها ك ل ل | KLL KLHE kullehā bütün all of them
وجعل ج ع ل | CAL VCAL ve ceǎle ve var edendir and made
لكم | LKM lekum size for you
من | MN mine [of]
الفلك ف ل ك | FLK ELFLK l-fulki gemiler the ships
والأنعام ن ع م | NAM VELÊNAEM vel'en'ǎāmi ve hayvanlar and the cattle
ما | ME what
تركبون ر ك ب | RKB TRKBVN terkebūne bineceğiniz you ride,

43:12 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve O ki | yaratandır | çiftleri | bütün | ve var edendir | size | | gemiler | ve hayvanlar | | bineceğiniz |

[] [ḢLG] [ZVC] [KLL] [CAL] [] [] [FLK] [NAM] [] [RKB]
VELZ̃Y ḢLG ELÊZVEC KLHE VCAL LKM MN ELFLK VELÊNAEM ME TRKBVN

velleƶī ḣaleḳa l-ezvāce kullehā ve ceǎle lekum mine l-fulki vel'en'ǎāmi terkebūne
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون

[] [خ ل ق] [ز و ج] [ك ل ل] [ج ع ل] [] [] [ف ل ك] [ن ع م] [] [ر ك ب]

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 12
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذي | VELZ̃Y velleƶī ve O ki And the One Who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,
6,1,30,700,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine singular relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yaratandır created
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الأزواج ز و ج | ZVC ELÊZVEC l-ezvāce çiftleri the pairs
Elif,Lam,,Ze,Vav,Elif,Cim,
1,30,,7,6,1,3,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
كلها ك ل ل | KLL KLHE kullehā bütün all of them
Kef,Lam,He,Elif,
20,30,5,1,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم منصوب و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وجعل ج ع ل | CAL VCAL ve ceǎle ve var edendir and made
Vav,Cim,Ayn,Lam,
6,3,70,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
لكم | LKM lekum size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN mine [of]
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الفلك ف ل ك | FLK ELFLK l-fulki gemiler the ships
Elif,Lam,Fe,Lam,Kef,
1,30,80,30,20,
"N – genitive masculine noun → Ship"
اسم مجرور
والأنعام ن ع م | NAM VELÊNAEM vel'en'ǎāmi ve hayvanlar and the cattle
Vav,Elif,Lam,,Nun,Ayn,Elif,Mim,
6,1,30,,50,70,1,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
ما | ME what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
تركبون ر ك ب | RKB TRKBVN terkebūne bineceğiniz you ride,
Te,Re,Kef,Be,Vav,Nun,
400,200,20,2,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَالَّذِي: ve O ki | خَلَقَ: yaratandır | الْأَزْوَاجَ: çiftleri | كُلَّهَا: bütün | وَجَعَلَ: ve var edendir | لَكُمْ: size | مِنَ: | الْفُلْكِ: gemiler | وَالْأَنْعَامِ: ve hayvanlar | مَا: | تَرْكَبُونَ: bineceğiniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |والذي WELZ̃Y ve O ki | خلق ḢLG yaratandır | الأزواج ELÊZWEC çiftleri | كلها KLHE bütün | وجعل WCAL ve var edendir | لكم LKM size | من MN | الفلك ELFLK gemiler | والأنعام WELÊNAEM ve hayvanlar | ما ME | تركبون TRKBWN bineceğiniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |velleƶī: ve O ki | ḣaleḳa: yaratandır | l-ezvāce: çiftleri | kullehā: bütün | ve ceǎle: ve var edendir | lekum: size | mine: | l-fulki: gemiler | vel'en'ǎāmi: ve hayvanlar | : | terkebūne: bineceğiniz |
Kırık Meal (Transcript) : |VELZ̃Y: ve O ki | ḢLG: yaratandır | ELÊZVEC: çiftleri | KLHE: bütün | VCAL: ve var edendir | LKM: size | MN: | ELFLK: gemiler | VELÊNAEM: ve hayvanlar | ME: | TRKBVN: bineceğiniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve öyle bir mâbuttur ki bütün mahlûkatı erkek ve dişi olarak yaratmıştır ve bindiğiniz gemileri ve hayvanları halketmiştir.
Adem Uğur : Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar vâr etti.
Ahmed Hulusi : O ki, bütün çiftleri (gen çift sarmalını) yarattı ve sizin için gemilerden (bilinçler) ve en'amdan (biyolojik beden) bindiğiniz şeyleri oluşturdu.
Ahmet Tekin : Allah bütün mahlûkatını erkekli dişili çiftler halinde yaratandır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar planlayıp var edendir.
Ahmet Varol : O, bütün çiftleri yaratan ve gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri varedendir.
Ali Bulaç : Ki O, bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri var etti.
Ali Fikri Yavuz : O Allah ki, (erkek ve dişi) bütün çiftleri yarattı. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler yaptı;
Bekir Sadak : (12-14) Her sinif varligi yaratan O'dur. Gemiler ve hayvanlardan binesiniz diye size binekler var etmistir. Butun bunlar; uzerlerine oturunca Rabbinizin nimetini anarak: «Bunlari buyrugumuza veren ne yucedir; zaten bizim takatimiz bunlara yetmezdi; suphesiz Rabbimize dnecegiz» demeniz icindir.
Celal Yıldırım : O ki, bütün çiftleri yaratmış, gemiyi ve davarlardan binmeniz için,
Diyanet İşleri : (12-14) O, bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve “Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz” diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.
Diyanet İşleri (eski) : (12-14) Her sınıf varlığı yaratan O'dur. Gemiler ve hayvanlardan binesiniz diye size binekler var etmiştir. Bütün bunlar; üzerlerine oturunca Rabbinizin nimetini anarak: 'Bunları buyruğumuza veren ne yücedir; zaten bizim takatimiz bunlara yetmezdi; şüphesiz Rabbimize döneceğiz' demeniz içindir.
Diyanet Vakfi : (12-13) Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar vâretmiştir ki, böylece onların sırtına binip üzerlerine yerleşince, Rabbinizin ni'metini anarak: Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik, diyesiniz.
Edip Yüksel : O ki bütün çiftleri yarattı ve binesiniz diye sizin için gemiler ve çiftlik hayvanları yarattı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve O ki bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve yumuşak hayvanlardan bineceğiniz şeyler yaptı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve o ki bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve yumuşak hayvanlardan bineceğiniz şeyler yaptı
Fizilal-il Kuran : Bütün çiftleri Allah yarattı, size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etti.
Gültekin Onan : Ki O, bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri var etti.
Hakkı Yılmaz : (12-14) Ve O, bütün eşleri oluşturdu ve siz onların sırtına binip üzerlerine yerleşirsiniz. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman, Rabbinizin nimetini anarak: “Bunları bizim hizmetimize veren/ bunları yararlanacağımız özelliklerde yaratan Allah eksikliklerden arınıktır. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz de yalnızca Rabbimize döneceğiz” diyesiniz diye sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri var etti.
Hasan Basri Çantay : (O Allah ki) bütün (mahlukları) sınıf sınıf yaratmış, sizin için gemilerden, hayvanlardan bineceğiniz şeyleri meydana getirmişdir.
Hayrat Neşriyat : Yine O (Allah) ki, bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı.
İbni Kesir : Ve O ki; bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve davarlar var etmiştir.
İskender Evrenosoğlu : Onların (bitkilerin) hepsinden çiftler (dişi ve erkek olarak) yaratan O'dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı.
Muhammed Esed : Ve O bütün karşıtları (da) yaratandır. O'dur bütün gemileri ve hayvanları binmeniz için sizin hizmetinize veren;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O ki, bütün çiftleri yaratmıştır ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri de yaratmıştır.
Ömer Öngüt : O Allah ki, bütün çiftleri yarattı ve sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar vâretti.
Şaban Piriş : O, bütün çiftleri yaratan, sizin gemi ve hayvanlardan üzerine bindiğiniz şeyleri var edendir.
Suat Yıldırım : Bütün çiftleri yaratan, binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de O’dur.
Süleyman Ateş : O bütün çiftleri yarattı ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etti,
Tefhim-ul Kuran : Ki O, bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri de var etti.
Ümit Şimşek : Bütün çiftleri yaratan, bindiğiniz gemileri ve hayvanları sizin hizmetinize veren de Odur.
Yaşar Nuri Öztürk : Tüm çiftleri de yaratan O'dur. Ve O, sizin için gemilerden ve hayvanlardan binmekte olduğunuz şeylere de vücut verdi;


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}