» 43 / Zuhruf  45:

Kuran Sırası: 43
İniş Sırası: 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 45
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاسْأَلْ (VESÊL) = vesel : ve sor
2. مَنْ (MN) = men : kimseye
3. أَرْسَلْنَا (ÊRSLNE) = erselnā : gönderdiğimiz
4. مِنْ (MN) = min :
5. قَبْلِكَ (GBLK) = ḳablike : senden önce
6. مِنْ (MN) = min : -den
7. رُسُلِنَا (RSLNE) = rusulinā : elçilerimiz-
8. أَجَعَلْنَا (ÊCALNE) = eceǎlnā : yapmış mıyız?
9. مِنْ (MN) = min :
10. دُونِ (D̃VN) = dūni : başka
11. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahman'dan
12. الِهَةً ( ËLHT) = āliheten : tanrılar
13. يُعْبَدُونَ (YABD̃VN) = yuǎ'bedūne : tapılacak
ve sor | kimseye | gönderdiğimiz | | senden önce | -den | elçilerimiz- | yapmış mıyız? | | başka | Rahman'dan | tanrılar | tapılacak |

[SEL] [] [RSL] [] [GBL] [] [RSL] [CAL] [] [D̃VN] [RḪM] [ELH] [ABD̃]
VESÊL MN ÊRSLNE MN GBLK MN RSLNE ÊCALNE MN D̃VN ELRḪMN ËLHT YABD̃VN

vesel men erselnā min ḳablike min rusulinā eceǎlnā min dūni r-raHmāni āliheten yuǎ'bedūne
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 45
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واسأل س ا ل | SEL VESÊL vesel ve sor And ask
من | MN men kimseye (those) whom
أرسلنا ر س ل | RSL ÊRSLNE erselnā gönderdiğimiz We sent
من | MN min before you
قبلك ق ب ل | GBL GBLK ḳablike senden önce before you
من | MN min -den of
رسلنا ر س ل | RSL RSLNE rusulinā elçilerimiz- "Our Messengers;"
أجعلنا ج ع ل | CAL ÊCALNE eceǎlnā yapmış mıyız? did We make
من | MN min besides
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka besides
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'dan the Most Gracious
آلهة ا ل ه | ELH ËLHT āliheten tanrılar gods
يعبدون ع ب د | ABD̃ YABD̃VN yuǎ'bedūne tapılacak to be worshipped?

43:45 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve sor | kimseye | gönderdiğimiz | | senden önce | -den | elçilerimiz- | yapmış mıyız? | | başka | Rahman'dan | tanrılar | tapılacak |

[SEL] [] [RSL] [] [GBL] [] [RSL] [CAL] [] [D̃VN] [RḪM] [ELH] [ABD̃]
VESÊL MN ÊRSLNE MN GBLK MN RSLNE ÊCALNE MN D̃VN ELRḪMN ËLHT YABD̃VN

vesel men erselnā min ḳablike min rusulinā eceǎlnā min dūni r-raHmāni āliheten yuǎ'bedūne
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون

[س ا ل] [] [ر س ل] [] [ق ب ل] [] [ر س ل] [ج ع ل] [] [د و ن] [ر ح م] [ا ل ه] [ع ب د]

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 45
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واسأل س ا ل | SEL VESÊL vesel ve sor And ask
Vav,Elif,Sin,,Lam,
6,1,60,,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
من | MN men kimseye (those) whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
أرسلنا ر س ل | RSL ÊRSLNE erselnā gönderdiğimiz We sent
,Re,Sin,Lam,Nun,Elif,
,200,60,30,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min before you
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلك ق ب ل | GBL GBLK ḳablike senden önce before you
Gaf,Be,Lam,Kef,
100,2,30,20,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN min -den of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
رسلنا ر س ل | RSL RSLNE rusulinā elçilerimiz- "Our Messengers;"
Re,Sin,Lam,Nun,Elif,
200,60,30,50,1,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أجعلنا ج ع ل | CAL ÊCALNE eceǎlnā yapmış mıyız? did We make
,Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,
,3,70,30,50,1,
INTG – prefixed interrogative alif
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الهمزة همزة استفهام
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min besides
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka besides
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'dan the Most Gracious
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
آلهة ا ل ه | ELH ËLHT āliheten tanrılar gods
,Lam,He,Te merbuta,
,30,5,400,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
يعبدون ع ب د | ABD̃ YABD̃VN yuǎ'bedūne tapılacak to be worshipped?
Ye,Ayn,Be,Dal,Vav,Nun,
10,70,2,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاسْأَلْ: ve sor | مَنْ: kimseye | أَرْسَلْنَا: gönderdiğimiz | مِنْ: | قَبْلِكَ: senden önce | مِنْ: -den | رُسُلِنَا: elçilerimiz- | أَجَعَلْنَا: yapmış mıyız? | مِنْ: | دُونِ: başka | الرَّحْمَٰنِ: Rahman'dan | الِهَةً: tanrılar | يُعْبَدُونَ: tapılacak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |واسأل WESÊL ve sor | من MN kimseye | أرسلنا ÊRSLNE gönderdiğimiz | من MN | قبلك GBLK senden önce | من MN -den | رسلنا RSLNE elçilerimiz- | أجعلنا ÊCALNE yapmış mıyız? | من MN | دون D̃WN başka | الرحمن ELRḪMN Rahman'dan | آلهة ËLHT tanrılar | يعبدون YABD̃WN tapılacak |
Kırık Meal (Okunuş) : |vesel: ve sor | men: kimseye | erselnā: gönderdiğimiz | min: | ḳablike: senden önce | min: -den | rusulinā: elçilerimiz- | eceǎlnā: yapmış mıyız? | min: | dūni: başka | r-raHmāni: Rahman'dan | āliheten: tanrılar | yuǎ'bedūne: tapılacak |
Kırık Meal (Transcript) : |VESÊL: ve sor | MN: kimseye | ÊRSLNE: gönderdiğimiz | MN: | GBLK: senden önce | MN: -den | RSLNE: elçilerimiz- | ÊCALNE: yapmış mıyız? | MN: | D̃VN: başka | ELRḪMN: Rahman'dan | ËLHT: tanrılar | YABD̃VN: tapılacak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve sor senden önce peygamberlerimizden gönderdiklerimize: Rahmandan başka kulluk edilen mâbutlar yarattık mı?
Adem Uğur : Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize (ümmetlerine) sor! Rahmân'dan başka tapılacak tanrılar (edinin diye) emretmiş miyiz?
Ahmed Hulusi : Rasûllerimizden, senden önce irsâl ettiklerimize sor (onlara verilen bilgiyi incele)! Rahmân'dan gayrı, kulluk yapılası tanrılar mı oluşturmuşuz?
Ahmet Tekin : Senden önce özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderdiğimiz Rasullerimize de sor. Rahmet sahibi Rahman olan Allah’ın dışında kendisine kulluk ve ibadet edilecek tanrılar mı icat etmişiz?
Ahmet Varol : Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Biz Rahman'dan başka kulluk edilecek ilâhlar kılmış mıyız?
Ali Bulaç : Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Biz, Rahman (olan Allah)ın dışında tapılacak birtakım ilahlar kıldık mı (hiç)?
Ali Fikri Yavuz : Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerden (ümmetlerinin ileri gelen âlimlerinden) sor ki, biz Rahmân’dan başka ibadet olunacak ilâhlar yapmış mıyız?
Bekir Sadak : Senden once gonderdigimiz peygamberlere sor, Biz, Rahman olan Allah'tan baska, kulluk edilecek tanrilar mesru kilmis miyiz?*
Celal Yıldırım : Senden önce elçi olarak gönderdiğimiz peygamberlerimize sor: «Rahmân'dan başka tapılacak tanrılar meydana getirdiler mi?»
Diyanet İşleri : Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân’dan başka kulluk edilecek ilâhlar var etmiş miyiz?
Diyanet İşleri (eski) : Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor; Biz, Rahman olan Allah'tan başka, kulluk edilecek tanrılar meşru kılmış mıyız?
Diyanet Vakfi : Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize (ümmetlerine) sor! Rahmân'dan başka tapılacak tanrılar (edinin diye) emretmiş miyiz?
Edip Yüksel : Senden önce gönderdiğimiz elçileri araştır: 'Rahman'ın dışında tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz?'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor, biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilâhlar yapmış mıyız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor: Biz Rahman'dan başka ibadet olunacak ilahlar yapmış mıyız?
Elmalılı Hamdi Yazır : Senden evvel gönderdiklerimize sor Resullerimizden! biz Rahmandan başka ıbadet olunacak ilâhlar yapmış mıyız?
Fizilal-il Kuran : Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka tapılacak tanrılar mı yapmışız?
Gültekin Onan : Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Biz, Rahmanın dışında tapılacak birtakım tanrılar kıldık mı (hiç)?
Hakkı Yılmaz : Ve sen, elçilerimizden senden önce gönderdiğimiz kişilere sor, “Biz Rahmân'ın [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın] astlarından kulluk edilecek ilâhlar tanımış mıyız?”
Hasan Basri Çantay : Senden evvel gönderdiğimiz peygamberlerimize sor: Biz o çok esirgeyici (Allah) dan başka tapılacak Tanrılar yapmış mıyız?
Hayrat Neşriyat : Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize (onların ümmetlerine) de sor! Rahmân’dan başka ibâdet edilecek ilâhlar kılmışmıyız?
İbni Kesir : Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor: Biz, Rahman'dan başka ibadet edecek tanrılar kılmış mıyız?
İskender Evrenosoğlu : Ve senden önce gönderdiğimiz resûllerimizden sor (bakalım), Rahmân'dan başka tapılacak ilâhlar kıldık mı?
Muhammed Esed : (Bırak başkasını da,) senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor, Rahman'dan başka tanrılara tapılmasına hiç izin vermiş miyiz?
Ömer Nasuhi Bilmen : (44-45) Ve muhakkak ki o, elbette senin için ve kavmin için pek büyük bir şereftir ve ileride sual olunacaksınızdır. Senden evvel resûllerimizden göndermiş olduğumuz zâtlara sor, biz o Rahmân'dan başka tapılacak ilâhlar yaptık mı?
Ömer Öngüt : Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor! Biz Rahman'dan başka tapılacak ilâhlar kılmış mıyız?
Şaban Piriş : Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor. Bakalım, Rahman’dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz?
Suat Yıldırım : Senden önce gönderdiğimiz resullere sor bakalım: Biz, hiç Rahman’dan başka tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz?
Süleyman Ateş : Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Rahmân'dan başka tapılacak tanrılar yapmış mıyız?
Tefhim-ul Kuran : Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor: Biz, Rahman (olan Allah)'ın dışında tapılacak birtakım ilahlar kıldık mı (hiç)?
Ümit Şimşek : Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor: Biz Rahmân'dan başka tapılacak tanrılar göstermiş miyiz?
Yaşar Nuri Öztürk : Senden önce gönderdiğimiz resullerimize sor: Rahman'dan başka kulluk/ibadet edilecek tanrılar yapmış mıyız?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}