» 43 / Zuhruf  20:

Kuran Sırası: 43
İniş Sırası: 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 20
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالُوا (VGELVE) = ve ḳālū : ve dediler ki
2. لَوْ (LV) = lev : eğer
3. شَاءَ (ŞEÙ) = şā'e : dileseydi
4. الرَّحْمَٰنُ (ELRḪMN) = r-raHmānu : Rahman
5. مَا (ME) = mā :
6. عَبَدْنَاهُمْ (ABD̃NEHM) = ǎbednāhum : biz onlara tapmazdık
7. مَا (ME) = mā : yoktur
8. لَهُمْ (LHM) = lehum : onların
9. بِذَٰلِكَ (BZ̃LK) = biƶālike : bu hususta
10. مِنْ (MN) = min : hiçbir
11. عِلْمٍ (ALM) = ǐlmin : bilgileri
12. إِنْ (ÎN) = in :
13. هُمْ (HM) = hum : onlar
14. إِلَّا (ÎLE) = illā : sadece
15. يَخْرُصُونَ (YḢRṦVN) = yeḣruSūne : saçmalıyorlar
ve dediler ki | eğer | dileseydi | Rahman | | biz onlara tapmazdık | yoktur | onların | bu hususta | hiçbir | bilgileri | | onlar | sadece | saçmalıyorlar |

[GVL] [] [ŞYE] [RḪM] [] [ABD̃] [] [] [] [] [ALM] [] [] [] [ḢRṦ]
VGELVE LV ŞEÙ ELRḪMN ME ABD̃NEHM ME LHM BZ̃LK MN ALM ÎN HM ÎLE YḢRṦVN

ve ḳālū lev şā'e r-raHmānu ǎbednāhum lehum biƶālike min ǐlmin in hum illā yeḣruSūne
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler ki And they say,
لو | LV lev eğer """If"
شاء ش ي ا | ŞYE ŞEÙ şā'e dileseydi had willed
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious,
ما | ME "we would not have worshipped them."""
عبدناهم ع ب د | ABD̃ ABD̃NEHM ǎbednāhum biz onlara tapmazdık "we would not have worshipped them."""
ما | ME yoktur Not
لهم | LHM lehum onların they have
بذلك | BZ̃LK biƶālike bu hususta about that
من | MN min hiçbir any
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilgileri knowledge.
إن | ÎN in Nothing
هم | HM hum onlar they (do)
إلا | ÎLE illā sadece but
يخرصون خ ر ص | ḢRṦ YḢRṦVN yeḣruSūne saçmalıyorlar lie.

43:20 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dediler ki | eğer | dileseydi | Rahman | | biz onlara tapmazdık | yoktur | onların | bu hususta | hiçbir | bilgileri | | onlar | sadece | saçmalıyorlar |

[GVL] [] [ŞYE] [RḪM] [] [ABD̃] [] [] [] [] [ALM] [] [] [] [ḢRṦ]
VGELVE LV ŞEÙ ELRḪMN ME ABD̃NEHM ME LHM BZ̃LK MN ALM ÎN HM ÎLE YḢRṦVN

ve ḳālū lev şā'e r-raHmānu ǎbednāhum lehum biƶālike min ǐlmin in hum illā yeḣruSūne
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون

[ق و ل] [] [ش ي ا] [ر ح م] [] [ع ب د] [] [] [] [] [ع ل م] [] [] [] [خ ر ص]

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler ki And they say,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لو | LV lev eğer """If"
Lam,Vav,
30,6,
COND – conditional particle
حرف شرط
شاء ش ي ا | ŞYE ŞEÙ şā'e dileseydi had willed
Şın,Elif,,
300,1,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious,
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
ما | ME "we would not have worshipped them."""
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
عبدناهم ع ب د | ABD̃ ABD̃NEHM ǎbednāhum biz onlara tapmazdık "we would not have worshipped them."""
Ayn,Be,Dal,Nun,Elif,He,Mim,
70,2,4,50,1,5,40,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ما | ME yoktur Not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
لهم | LHM lehum onların they have
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
بذلك | BZ̃LK biƶālike bu hususta about that
Be,Zel,Lam,Kef,
2,700,30,20,
P – prefixed preposition bi
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilgileri knowledge.
Ayn,Lam,Mim,
70,30,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
إن | ÎN in Nothing
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
هم | HM hum onlar they (do)
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
إلا | ÎLE illā sadece but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
يخرصون خ ر ص | ḢRṦ YḢRṦVN yeḣruSūne saçmalıyorlar lie.
Ye,Hı,Re,Sad,Vav,Nun,
10,600,200,90,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالُوا: ve dediler ki | لَوْ: eğer | شَاءَ: dileseydi | الرَّحْمَٰنُ: Rahman | مَا: | عَبَدْنَاهُمْ: biz onlara tapmazdık | مَا: yoktur | لَهُمْ: onların | بِذَٰلِكَ: bu hususta | مِنْ: hiçbir | عِلْمٍ: bilgileri | إِنْ: | هُمْ: onlar | إِلَّا: sadece | يَخْرُصُونَ: saçmalıyorlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقالوا WGELWE ve dediler ki | لو LW eğer | شاء ŞEÙ dileseydi | الرحمن ELRḪMN Rahman | ما ME | عبدناهم ABD̃NEHM biz onlara tapmazdık | ما ME yoktur | لهم LHM onların | بذلك BZ̃LK bu hususta | من MN hiçbir | علم ALM bilgileri | إن ÎN | هم HM onlar | إلا ÎLE sadece | يخرصون YḢRṦWN saçmalıyorlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳālū: ve dediler ki | lev: eğer | şā'e: dileseydi | r-raHmānu: Rahman | : | ǎbednāhum: biz onlara tapmazdık | : yoktur | lehum: onların | biƶālike: bu hususta | min: hiçbir | ǐlmin: bilgileri | in: | hum: onlar | illā: sadece | yeḣruSūne: saçmalıyorlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VGELVE: ve dediler ki | LV: eğer | ŞEÙ: dileseydi | ELRḪMN: Rahman | ME: | ABD̃NEHM: biz onlara tapmazdık | ME: yoktur | LHM: onların | BZ̃LK: bu hususta | MN: hiçbir | ALM: bilgileri | ÎN: | HM: onlar | ÎLE: sadece | YḢRṦVN: saçmalıyorlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve rahman isteseydi derler, kulluk etmezdik onlara; bu hususta hiçbir bilgileri yok; onlar, yalandan başka bir şey söylemiyorlar.
Adem Uğur : Ve dediler ki: Rahmân dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
Ahmed Hulusi : Dediler ki: "Eğer Rahmân dileseydi onlara kulluk yapmazdık". . . Bununla ilgili onların bir ilmi (delilleri, yakînleri) yoktur. . . Onlar ancak tahmin üzere konuşup saçmalıyorlar.
Ahmet Tekin : Onlar: 'Eğer Rahman olan Allah’ın sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olsaydı, biz o meleklere tapmazdık' dediler. Allah’ın böyle bir şey istediği ile ilgili onların hiçbir bilgileri yok. Onlar kesinlikle yalan-yanlış saçmalıyorlar.
Ahmet Varol : Dediler ki: 'Rahman dileseydi biz onlara kulluk etmezdik.' Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
Ali Bulaç : Dediler ki: "Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara ibadet etmezdik." Onların bundan yana hiçbir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca 'zan ve tahminle yalan söylüyorlar.'
Ali Fikri Yavuz : Bir de şöyle dediler: “- Rahmân dileseydi, biz o meleklere tapmazdık.” Onların bu hususta hiç bir bilgisi yoktur; onlar ancak yalan söylüyorlar.
Bekir Sadak : «Eger Rahman dilemis olsaydi, biz bunlara kulluk etmezdik» derler. Buna dair bir bilgileri yoktur; onlar sadece vehimde bulunuyorlar.
Celal Yıldırım : Dediler ki; «Eğer Rahman dileseydi biz onlara (o putlara) tapmazdık.» Bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
Diyanet İşleri : “Eğer Rahmân dileseydi, biz onlara kulluk etmezdik” dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
Diyanet İşleri (eski) : 'Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz bunlara kulluk etmezdik' derler. Buna dair bir bilgileri yoktur; onlar sadece vehimde bulunuyorlar.
Diyanet Vakfi : Ve dediler ki: Rahmân dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
Edip Yüksel : Hatta, 'Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık,' dediler. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece tahminde bulunuyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar: «Eğer Rahman olan, Allah dileseydi, biz o meleklere tapmazdık.» dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de dediler ki: «Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık.» Bu hususta onların bir bilgileri yoktur, sadece atıyorlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de dediler ki Rahman dilese idi biz onlara tapmazdık, bu babda onların bir ılimleri yoktur sâde atıyorlar
Fizilal-il Kuran : Ve derler ki: “Eğer Rahman dilemiş olsaydı biz onlara kulluk etmezdik.” Buna dair bir bilgileri yoktur onların. Onlar sadece vehimde bulunuyorlar.
Gültekin Onan : Dediler ki: "Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara ibadet etmezdik." Onların bundan yana hiç bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca 'zan ve tahminle yalan söylüyorlar'.
Hakkı Yılmaz : Ve onlar: “Eğer Rahmân [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah] dileseydi, biz onlara tapmazdık” dediler. Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece uyduruyorlar.
Hasan Basri Çantay : Dediler ki: «Eğer o çok esirgeyici (Allah) dileseydi biz bunlara tapmazdık». Onların buna dâir hiçbir bilgisi yokdur. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.
Hayrat Neşriyat : Bir de dediler ki: 'Eğer Rahmân dileseydi, (biz) onlara (o putlara) tapmazdık!' Onların buna dâir hiçbir bilgileri yoktur. Doğrusu onlar (böyle demekle) ancak yalan söylüyorlar.
İbni Kesir : Ve derler ki: Eğer Rahman dilemiş olsaydı; biz, onlara ibadet etmezdik. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnız yalan söyleyip dururlar.
İskender Evrenosoğlu : Ve (onlar): “Eğer Rahmân dileseydi, biz onlara tapmazdık.” dediler. Onların bu konuda bir ilimleri (bilgileri) yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
Muhammed Esed : Onlar hala: "Rahman dilemiş ol(ma)saydı biz onlara asla tapmazdık!" diyorlar. (Ama) onlar (Rahman'ın) böyle bir şey (istediği) hakkında bilgi sahibi değiller. Onlar sadece zannediyorlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve dediler ki: «Eğer o Rahmân dilemeseydi onlara ibadet etmezdik.» Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Onlar başka değil ancak yalan söylerler.
Ömer Öngüt : Ve derler ki: "Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara tapmazdık. " Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
Şaban Piriş : Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara kulluk etmezdik, dediler. Bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar, sadece yalan söylemektedirler.
Suat Yıldırım : Bir de dediler ki: "Eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık." Aslında onların ciddi bir bilgileri yoktur. Onlar sırf kafadan atıyorlar.
Süleyman Ateş : Ve dediler ki: "Rahmân dileseydi, biz onlara tapmazdık." Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece saçmalıyorlar.
Tefhim-ul Kuran : Dediler ki: «Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara ibadet etmezdik.» Onların bundan yana hiçbir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca 'zan ve tahminle yalan söylemektedirler.'
Ümit Şimşek : Bir de dediler ki: 'Rahmân dileseydi biz bunlara ibadet etmezdik.' Oysa bu konuda hiçbir şey bildikleri yoktur; sadece tahmin yürütüyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Bir de dediler ki: "Rahman dileseydi, onlara tapınmazdık." Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Sadece saçmalıyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}