» 43 / Zuhruf  84:

Kuran Sırası: 43
İniş Sırası: 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 84
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : ki
3. فِي (FY) = fī :
4. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gökte
5. إِلَٰهٌ (ÎLH) = ilāhun : Tanrı'dır
6. وَفِي (VFY) = ve fī : ve
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
8. إِلَٰهٌ (ÎLH) = ilāhun : Tanrı'dır
9. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
10. الْحَكِيمُ (ELḪKYM) = l-Hakīmu : hakimdir
11. الْعَلِيمُ (ELALYM) = l-ǎlīmu : bilendir
ve O'dur | ki | | gökte | Tanrı'dır | ve | yerde | Tanrı'dır | ve O | hakimdir | bilendir |

[] [] [] [SMV] [ELH] [] [ERŽ] [ELH] [] [ḪKM] [ALM]
VHV ELZ̃Y FY ELSMEÙ ÎLH VFY ELÊRŽ ÎLH VHV ELḪKYM ELALYM

ve huve lleƶī s-semāi ilāhun ve fī l-erDi ilāhun ve huve l-Hakīmu l-ǎlīmu
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 84
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
في | FY (is) in
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gökte the heaven -
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhun Tanrı'dır God,
وفي | VFY ve fī ve and in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth -
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhun Tanrı'dır God.
وهو | VHV ve huve ve O And He
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu hakimdir (is) the All-Wise,
العليم ع ل م | ALM ELALYM l-ǎlīmu bilendir the All-Knower.

43:84 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve O'dur | ki | | gökte | Tanrı'dır | ve | yerde | Tanrı'dır | ve O | hakimdir | bilendir |

[] [] [] [SMV] [ELH] [] [ERŽ] [ELH] [] [ḪKM] [ALM]
VHV ELZ̃Y FY ELSMEÙ ÎLH VFY ELÊRŽ ÎLH VHV ELḪKYM ELALYM

ve huve lleƶī s-semāi ilāhun ve fī l-erDi ilāhun ve huve l-Hakīmu l-ǎlīmu
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم

[] [] [] [س م و] [ا ل ه] [] [ا ر ض] [ا ل ه] [] [ح ك م] [ع ل م]

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 84
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gökte the heaven -
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhun Tanrı'dır God,
,Lam,He,
,30,5,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
وفي | VFY ve fī ve and in
Vav,Fe,Ye,
6,80,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth -
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhun Tanrı'dır God.
,Lam,He,
,30,5,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu hakimdir (is) the All-Wise,
Elif,Lam,Ha,Kef,Ye,Mim,
1,30,8,20,10,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
العليم ع ل م | ALM ELALYM l-ǎlīmu bilendir the All-Knower.
Elif,Lam,Ayn,Lam,Ye,Mim,
1,30,70,30,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَهُوَ: ve O'dur | الَّذِي: ki | فِي: | السَّمَاءِ: gökte | إِلَٰهٌ: Tanrı'dır | وَفِي: ve | الْأَرْضِ: yerde | إِلَٰهٌ: Tanrı'dır | وَهُوَ: ve O | الْحَكِيمُ: hakimdir | الْعَلِيمُ: bilendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y ki | في FY | السماء ELSMEÙ gökte | إله ÎLH Tanrı'dır | وفي WFY ve | الأرض ELÊRŽ yerde | إله ÎLH Tanrı'dır | وهو WHW ve O | الحكيم ELḪKYM hakimdir | العليم ELALYM bilendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve huve: ve O'dur | lleƶī: ki | : | s-semāi: gökte | ilāhun: Tanrı'dır | ve fī: ve | l-erDi: yerde | ilāhun: Tanrı'dır | ve huve: ve O | l-Hakīmu: hakimdir | l-ǎlīmu: bilendir |
Kırık Meal (Transcript) : |VHV: ve O'dur | ELZ̃Y: ki | FY: | ELSMEÙ: gökte | ÎLH: Tanrı'dır | VFY: ve | ELÊRŽ: yerde | ÎLH: Tanrı'dır | VHV: ve O | ELḪKYM: hakimdir | ELALYM: bilendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve o öyledir ki gökte de mâbuttur o, yerde de mâbut ve odur hüküm ve hikmet sâhibi olan ve her şeyi bilen.
Adem Uğur : Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O'dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir.
Ahmed Hulusi : "HÛ"dur (Esmâ'sıyla) semâda da ilâh (olarak düşünülen), arzda da ilâh (olarak düşünülen)! "HÛ"; Hakiym'dir, Aliym'dir.
Ahmet Tekin : O, gökte olan tanrıdır, yerde olan tanrıdır. O hikmet sahibi ve hükümrandır, her şeyi bilir.
Ahmet Varol : O gökte de ilâh, yerde de ilâh olan (Allah)'tır. O hikmet sahibidir, bilendir.
Ali Bulaç : Göklerde ilah ve yerde ilah O'dur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.
Ali Fikri Yavuz : Gökte İlâh olan O’dur; yerde de İlâh O’dur. O Hakîm’dir= işinde hikmet sahibidir, Alîm’dir= her şeyi bilendir.
Bekir Sadak : Gokte de Tanri, yerde de Tanri O'dur. Hakim olan, her seyi bilen O'dur.
Celal Yıldırım : O ki, gökte de tek Tanrı'dır, yerde de tek Tanrı'dır. O hikmet sahibidir, bilendir.
Diyanet İşleri : O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilâh olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : Gökte de Tanrı, yerde de Tanrı O'dur. Hakim olan, her şeyi bilen O'dur.
Diyanet Vakfi : Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O'dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir.
Edip Yüksel : Gökte de tanrı, yerde de tanrı O'dur. O Bilgedir, Bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gökteki ilâh da yerdeki ilâh da O'dur. O hüküm ve hikmet sahibidir herşeyi bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O gökte de ilah, yerde de ilahtır. Hikmet sahibi O'dur, herşeyi bilen O'dur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem o odur ki Gökte de ilâh Yerde de ilâhdır ve hakîm odur alîm o
Fizilal-il Kuran : Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O, hakimdir, alimdir.
Gültekin Onan : Göklerde tanrı ve yerde tanrı O'dur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.
Hakkı Yılmaz : Ve O, gökteki ilâh olandır ve yeryüzünde ilâh olandır. Ve O, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/ sağlam yapandır, çok iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : O, gökde de Tanrı, yerde de Tanrı olan (bir Allah) dır. O, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir; (her şey'i) hakkıyle bilendir.
Hayrat Neşriyat : O, gökte de İlâh, yerde de İlâh olandır. Ve O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Alîm (hakkıyla bilen)dir.
İbni Kesir : Gökte de ilah, yerde de ilah O'dur. Ve O; Hakim'dir, Alim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ve O, gökte İlâh'tır ve yerde İlâh'tır. Ve O, Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir), Alîm'dir (en iyi bilendir).
Muhammed Esed : çünkü (o zaman anlayacaklardır ki) gökte ve yerde Allah (yalnız) O'dur ve yalnız O'dur hikmet sahibi olan, her şeyi bilen.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O, o Zât-ı akdes'dir ki, gökte ilâhtır ve yerde ilâhtır. Ve O, bihakkın hikmet sahibidir, bihakkın ilim sahibidir.
Ömer Öngüt : Gökteki ilâh da, yerdeki ilâh da O'dur. O, hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.
Şaban Piriş : Gökte ilah O olduğu gibi yerde de ilah O’dur. O, hakimdir, alimdir.
Suat Yıldırım : O, Allah’tır, gökte de yerde de tek ve gerçek İlahtır. O tam hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilir.
Süleyman Ateş : O'dur ki gökte de Tanrı'dır, yerde de Tanrı'dır. O, hakimdir, bilendir.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ilah olan ve yerde ilah olan O'dur. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.
Ümit Şimşek : Gökte de tanrı Odur, yerde de tanrı Odur. Onun her işi hikmetlidir, O herşeyi bilir.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerde ilah olan da O, yerde ilah olan da O. O'dur Hakîm, O'dur Alîm.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}