» 43 / Zuhruf  60:

Kuran Sırası: 43
İniş Sırası: 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 60
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَوْ (VLV) = velev : ve eğer
2. نَشَاءُ (NŞEÙ) = neşā'u : dileseydik
3. لَجَعَلْنَا (LCALNE) = leceǎlnā : elbette yapardık
4. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : sizden
5. مَلَائِكَةً (MLEÙKT) = melāiketen : melekler
6. فِي (FY) = fī :
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : (şu) dünyada
8. يَخْلُفُونَ (YḢLFVN) = yeḣlufūne : yerinize geçen
ve eğer | dileseydik | elbette yapardık | sizden | melekler | | (şu) dünyada | yerinize geçen |

[] [ŞYE] [CAL] [] [MLK] [] [ERŽ] [ḢLF]
VLV NŞEÙ LCALNE MNKM MLEÙKT FY ELÊRŽ YḢLFVN

velev neşā'u leceǎlnā minkum melāiketen l-erDi yeḣlufūne
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 60
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | VLV velev ve eğer And if
نشاء ش ي ا | ŞYE NŞEÙ neşā'u dileseydik We willed,
لجعلنا ج ع ل | CAL LCALNE leceǎlnā elbette yapardık surely We (could have) made
منكم | MNKM minkum sizden among you
ملائكة م ل ك | MLK MLEÙKT melāiketen melekler Angels
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi (şu) dünyada the earth
يخلفون خ ل ف | ḢLF YḢLFVN yeḣlufūne yerinize geçen succeeding.

43:60 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve eğer | dileseydik | elbette yapardık | sizden | melekler | | (şu) dünyada | yerinize geçen |

[] [ŞYE] [CAL] [] [MLK] [] [ERŽ] [ḢLF]
VLV NŞEÙ LCALNE MNKM MLEÙKT FY ELÊRŽ YḢLFVN

velev neşā'u leceǎlnā minkum melāiketen l-erDi yeḣlufūne
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون

[] [ش ي ا] [ج ع ل] [] [م ل ك] [] [ا ر ض] [خ ل ف]

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 60
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | VLV velev ve eğer And if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
نشاء ش ي ا | ŞYE NŞEÙ neşā'u dileseydik We willed,
Nun,Şın,Elif,,
50,300,1,,
V – 1st person plural imperfect verb
فعل مضارع
لجعلنا ج ع ل | CAL LCALNE leceǎlnā elbette yapardık surely We (could have) made
Lam,Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,
30,3,70,30,50,1,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
اللام لام التوكيد
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
منكم | MNKM minkum sizden among you
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ملائكة م ل ك | MLK MLEÙKT melāiketen melekler Angels
Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
40,30,1,,20,400,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi (şu) dünyada the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
يخلفون خ ل ف | ḢLF YḢLFVN yeḣlufūne yerinize geçen succeeding.
Ye,Hı,Lam,Fe,Vav,Nun,
10,600,30,80,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَوْ: ve eğer | نَشَاءُ: dileseydik | لَجَعَلْنَا: elbette yapardık | مِنْكُمْ: sizden | مَلَائِكَةً: melekler | فِي: | الْأَرْضِ: (şu) dünyada | يَخْلُفُونَ: yerinize geçen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولو WLW ve eğer | نشاء NŞEÙ dileseydik | لجعلنا LCALNE elbette yapardık | منكم MNKM sizden | ملائكة MLEÙKT melekler | في FY | الأرض ELÊRŽ (şu) dünyada | يخلفون YḢLFWN yerinize geçen |
Kırık Meal (Okunuş) : |velev: ve eğer | neşā'u: dileseydik | leceǎlnā: elbette yapardık | minkum: sizden | melāiketen: melekler | : | l-erDi: (şu) dünyada | yeḣlufūne: yerinize geçen |
Kırık Meal (Transcript) : |VLV: ve eğer | NŞEÙ: dileseydik | LCALNE: elbette yapardık | MNKM: sizden | MLEÙKT: melekler | FY: | ELÊRŽ: (şu) dünyada | YḢLFVN: yerinize geçen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve dileseydik yeryüzüne melekler getirirdik, sizin yerinize onları geçirirdik.
Adem Uğur : Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.
Ahmed Hulusi : Eğer dileseydik, sizden melekler oluştururduk, arzda halife olacak (ama melekiyeti bünyesinde barındıran beşer olarak meydana getirdik sizi)!
Ahmet Tekin : Eğer bizim sünnetimizin, düzenimizin yasaları içinde, irademizin tecellisine uygun olsaydı, sizin içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek, size halef olacak melekler hazırlardık.
Ahmet Varol : Eğer dileseydik size bedel melekler kılardık da yeryüzünde sizin yerinize geçerlerdi.
Ali Bulaç : Eğer biz dilemiş olsaydık, elbette sizden melekler kılardık; yeryüzünde (size) halef (yerinize geçenler) olurlardı.
Ali Fikri Yavuz : Eğer biz dileseydik, sizin yerinize, yeryüzünde melekler yaratırdık da (arkanızdan) yerinize geçerlerdi.
Bekir Sadak : Eger dileseydik, size bedel yeryuzunde sizin yerinizi tutacak melekler var ederdik.
Celal Yıldırım : Eğer biz, dileseydik yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.
Diyanet İşleri : Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.
Diyanet İşleri (eski) : Eğer dileseydik, size bedel yeryüzünde sizin yerinizi tutacak melekler var ederdik.
Diyanet Vakfi : Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.
Edip Yüksel : Dileseydik sizi, yeryüzünü koloni haline getiren meleklere çevirirdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Dilersek sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaparız.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve dilersek sizlerden de Melâike yaparız Arzda halef olurlar
Fizilal-il Kuran : Eğer biz dileseydik, sizin yerinize, yeryüzünde melekler yaratırdık da sonra yerinize geçerlerdi.
Gültekin Onan : Eğer biz dilemiş olsaydık, elbette sizden melekler kılardık; yeryüzünde (size) halef (yerinize geçenler) olurlardı.
Hakkı Yılmaz : Ve eğer Biz, dileseydik, sizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yapardık.
Hasan Basri Çantay : Eğer biz dileseydik size bedel elbet yer (yüzün) de, ardınızda kalacak, melekler yaratırdık.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki dileseydik, elbette size bedel yeryüzünde halîfe olacak melekler yapardık.
İbni Kesir : Şayet dileseydik; sizden, yeryüzünde sizin yerinizi tutacak melekler var ederdik.
İskender Evrenosoğlu : Eğer biz dileseydik mutlaka sizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık (yaratırdık).
Muhammed Esed : Ve eğer isteseydik, (siz ey meleklere tapanlar,) sizi yeryüzünde birbiri ardından gelen melekler yapardık!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer dileyecek olsa idik, elbette sizden yerde melekler yaratırdık, size halefler olurlardı.
Ömer Öngüt : Eğer dileseydik, yeryüzünde sizden sonra yerinize geçecek melekler yaratırdık.
Şaban Piriş : Eğer dileseydik, yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler var ederdik.
Suat Yıldırım : (59-60) Hayır, o bir tanrı değil, nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrailoğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu, Allah’ın hikmetine aykırıdır.
Süleyman Ateş : Eğer dileseydik, sizden şu dünyâda yerinize geçen melekler yapardık.
Tefhim-ul Kuran : Eğer biz dilemiş olsaydık; elbette sizden melekler kılardık; onlar da yeryüzünde (size) halef olurlardı.
Ümit Şimşek : Dileseydik, sizin içinizden de melekler yaratırdık ve yeryüzünde sizin yerinizi onlar alırdı.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde size halef olacak melekler vücuda getirirdik.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}