» 43 / Zuhruf  19:

Kuran Sırası: 43
İniş Sırası: 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 19
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَجَعَلُوا (VCALVE) = ve ceǎlū : ve saydılar
2. الْمَلَائِكَةَ (ELMLEÙKT) = l-melāikete : melekleri
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : olan
4. هُمْ (HM) = hum : onlar
5. عِبَادُ (ABED̃) = ǐbādu : kulları
6. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahman'ın
7. إِنَاثًا (ÎNES̃E) = ināṧen : dişi
8. أَشَهِدُوا (ÊŞHD̃VE) = eşehidū : şahid mi oldular?
9. خَلْقَهُمْ (ḢLGHM) = ḣalḳahum : onların yaratılışlarına
10. سَتُكْتَبُ (STKTB) = setuktebu : yazılacaktır
11. شَهَادَتُهُمْ (ŞHED̃THM) = şehādetuhum : şahidlikleri
12. وَيُسْأَلُونَ (VYSÊLVN) = ve yuselūne : ve (bundan) sorulacaklardır
ve saydılar | melekleri | olan | onlar | kulları | Rahman'ın | dişi | şahid mi oldular? | onların yaratılışlarına | yazılacaktır | şahidlikleri | ve (bundan) sorulacaklardır |

[CAL] [MLK] [] [] [ABD̃] [RḪM] [ENS̃] [ŞHD̃] [ḢLG] [KTB] [ŞHD̃] [SEL]
VCALVE ELMLEÙKT ELZ̃YN HM ABED̃ ELRḪMN ÎNES̃E ÊŞHD̃VE ḢLGHM STKTB ŞHED̃THM VYSÊLVN

ve ceǎlū l-melāikete elleƶīne hum ǐbādu r-raHmāni ināṧen eşehidū ḣalḳahum setuktebu şehādetuhum ve yuselūne
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجعلوا ج ع ل | CAL VCALVE ve ceǎlū ve saydılar And they made,
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāikete melekleri the Angels,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne olan those who
هم | HM hum onlar themselves
عباد ع ب د | ABD̃ ABED̃ ǐbādu kulları (are) slaves
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious,
إناثا ا ن ث | ENS̃ ÎNES̃E ināṧen dişi females.
أشهدوا ش ه د | ŞHD̃ ÊŞHD̃VE eşehidū şahid mi oldular? Did they witness
خلقهم خ ل ق | ḢLG ḢLGHM ḣalḳahum onların yaratılışlarına their creation?
ستكتب ك ت ب | KTB STKTB setuktebu yazılacaktır Will be recorded
شهادتهم ش ه د | ŞHD̃ ŞHED̃THM şehādetuhum şahidlikleri their testimony,
ويسألون س ا ل | SEL VYSÊLVN ve yuselūne ve (bundan) sorulacaklardır and they will be questioned.

43:19 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve saydılar | melekleri | olan | onlar | kulları | Rahman'ın | dişi | şahid mi oldular? | onların yaratılışlarına | yazılacaktır | şahidlikleri | ve (bundan) sorulacaklardır |

[CAL] [MLK] [] [] [ABD̃] [RḪM] [ENS̃] [ŞHD̃] [ḢLG] [KTB] [ŞHD̃] [SEL]
VCALVE ELMLEÙKT ELZ̃YN HM ABED̃ ELRḪMN ÎNES̃E ÊŞHD̃VE ḢLGHM STKTB ŞHED̃THM VYSÊLVN

ve ceǎlū l-melāikete elleƶīne hum ǐbādu r-raHmāni ināṧen eşehidū ḣalḳahum setuktebu şehādetuhum ve yuselūne
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون

[ج ع ل] [م ل ك] [] [] [ع ب د] [ر ح م] [ا ن ث] [ش ه د] [خ ل ق] [ك ت ب] [ش ه د] [س ا ل]

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجعلوا ج ع ل | CAL VCALVE ve ceǎlū ve saydılar And they made,
Vav,Cim,Ayn,Lam,Vav,Elif,
6,3,70,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāikete melekleri the Angels,
Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
1,30,40,30,1,,20,400,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne olan those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
هم | HM hum onlar themselves
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
عباد ع ب د | ABD̃ ABED̃ ǐbādu kulları (are) slaves
Ayn,Be,Elif,Dal,
70,2,1,4,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious,
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
إناثا ا ن ث | ENS̃ ÎNES̃E ināṧen dişi females.
,Nun,Elif,Se,Elif,
,50,1,500,1,
N – accusative feminine plural indefinite noun
اسم منصوب
أشهدوا ش ه د | ŞHD̃ ÊŞHD̃VE eşehidū şahid mi oldular? Did they witness
,Şın,He,Dal,Vav,Elif,
,300,5,4,6,1,
INTG – prefixed interrogative alif
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الهمزة همزة استفهام
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
خلقهم خ ل ق | ḢLG ḢLGHM ḣalḳahum onların yaratılışlarına their creation?
Hı,Lam,Gaf,He,Mim,
600,30,100,5,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ستكتب ك ت ب | KTB STKTB setuktebu yazılacaktır Will be recorded
Sin,Te,Kef,Te,Be,
60,400,20,400,2,
FUT – prefixed future particle sa
V – 3rd person feminine singular passive imperfect verb
حرف استقبال
فعل مضارع مبني للمجهول
شهادتهم ش ه د | ŞHD̃ ŞHED̃THM şehādetuhum şahidlikleri their testimony,
Şın,He,Elif,Dal,Te,He,Mim,
300,5,1,4,400,5,40,
N – nominative feminine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويسألون س ا ل | SEL VYSÊLVN ve yuselūne ve (bundan) sorulacaklardır and they will be questioned.
Vav,Ye,Sin,,Lam,Vav,Nun,
6,10,60,,30,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَجَعَلُوا: ve saydılar | الْمَلَائِكَةَ: melekleri | الَّذِينَ: olan | هُمْ: onlar | عِبَادُ: kulları | الرَّحْمَٰنِ: Rahman'ın | إِنَاثًا: dişi | أَشَهِدُوا: şahid mi oldular? | خَلْقَهُمْ: onların yaratılışlarına | سَتُكْتَبُ: yazılacaktır | شَهَادَتُهُمْ: şahidlikleri | وَيُسْأَلُونَ: ve (bundan) sorulacaklardır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وجعلوا WCALWE ve saydılar | الملائكة ELMLEÙKT melekleri | الذين ELZ̃YN olan | هم HM onlar | عباد ABED̃ kulları | الرحمن ELRḪMN Rahman'ın | إناثا ÎNES̃E dişi | أشهدوا ÊŞHD̃WE şahid mi oldular? | خلقهم ḢLGHM onların yaratılışlarına | ستكتب STKTB yazılacaktır | شهادتهم ŞHED̃THM şahidlikleri | ويسألون WYSÊLWN ve (bundan) sorulacaklardır |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ceǎlū: ve saydılar | l-melāikete: melekleri | elleƶīne: olan | hum: onlar | ǐbādu: kulları | r-raHmāni: Rahman'ın | ināṧen: dişi | eşehidū: şahid mi oldular? | ḣalḳahum: onların yaratılışlarına | setuktebu: yazılacaktır | şehādetuhum: şahidlikleri | ve yuselūne: ve (bundan) sorulacaklardır |
Kırık Meal (Transcript) : |VCALVE: ve saydılar | ELMLEÙKT: melekleri | ELZ̃YN: olan | HM: onlar | ABED̃: kulları | ELRḪMN: Rahman'ın | ÎNES̃E: dişi | ÊŞHD̃VE: şahid mi oldular? | ḢLGHM: onların yaratılışlarına | STKTB: yazılacaktır | ŞHED̃THM: şahidlikleri | VYSÊLVN: ve (bundan) sorulacaklardır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve rahmanın kulları olan meleklerin, kız olduğuna hükmediyorlar, onları yarattığımız vakit gördüler mi ki? Tanıklıklarını yazacağız ve soruya çekilecek onlar.
Adem Uğur : Onlar, Rahmân'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir.
Ahmed Hulusi : Onlar Rahmân'ın kulları olan melekleri dişiler olarak tanımladılar! Onların yaratılışına şahit miydiler? Onların (bu) şahitlikleri yazıldı; sorgulanacaklar!
Ahmet Tekin : Onlar Rahman olan Allah’ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını mı gördüler? Onların şâhitlikleri kaydedilecek ve onlar sorguya çekilecekler.
Ahmet Varol : Rahman'ın kulları olan melekleri dişiler kıldılar. Onların yaratılışlarına şahit mi oldular? Şahitlikleri yazılacak ve (bundan) sorulacaklar.
Ali Bulaç : Onlar, ki Rahmanın kulları olan melekleri dişiler kıldılar. Kendileri yaratılışlarına şahit mi oldular? Onların şahitlikleri yazılacak ve (bundan dolayı) sorumlu tutulacaklar.
Ali Fikri Yavuz : Onlar, Rahmân’ın kulları olan Melekleri de dişi yaptılar. Yaratılışlarına şahid mi idiler? Onların (bu yalan) şahidlikleri yazılacak ve (kıyamette) sorumlu tutulacaklardır.
Bekir Sadak : Onlar, Rahman olan Allah'in kullari melekleri de disi saydilar. Yaratislarini mi gormusler? Onlarin bu sahidlikleri yazilacak ve sorguya cekileceklerdir.
Celal Yıldırım : Rahmân'ın kulları olan melekleri, dişiler sınıfına soktular, onların yaratılışında hazır mı bulundular ? Onların şâhidlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir.
Diyanet İşleri : Onlar, Rahmân’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır.
Diyanet İşleri (eski) : Onlar, Rahman olan Allah'ın kulları melekleri de dişi saydılar. Yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahidlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir.
Diyanet Vakfi : Onlar, Rahmân'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir.
Edip Yüksel : Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar! Onların yaratılışlarına mı tanık oldular? Bu tanıklıkları kaydedilercek ve sorguya çekileceklerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar, Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi yaptılar. Yaratılışlarında hazır mı bulundular? Şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekilecekler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Rahmanın kulları olan Melâikeyi de dişi yaptılar, yaradılışlarına şâhid mi idiler? Şehadetleri yazılacak ve sorguya çekilecekler
Fizilal-il Kuran : Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışını mı gördüler? Onların bu şahidlikleri yazılacak ve sorguya çekilecekler.
Gültekin Onan : Onlar, ki Rahmanın kulları olan melekleri dişiler kıldılar. Kendileri yaratılışlarına şahit mi oldular? Onların şahitlikleri yazılacak ve (bundan dolayı) sorumlu tutulacaklar.
Hakkı Yılmaz : Onlar Rahmân'ın [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın] kullarının ta kendisi olan melekleri de dişi saydılar. Onlar, onların oluşturuluşuna tanık mı oldular? Onların tanıklıkları yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.
Hasan Basri Çantay : Onlar, O çok esirgeyici (Allah) ın bizzat kulları olan melekleri de dişiler yapdılar! Onların yaratılışlarında hazır mı idiler?! Onların (bu yalan) sahicilikleri yazılacak, onlar sorguya çekileceklerdir.
Hayrat Neşriyat : Kendileri Rahmân’ın (itâatkâr ve şerefli) kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışlarına şâhid mi oldular? Onların (bu asılsız) şâhidlikleri yazılacak ve (bu hususta) sorguya çekileceklerdir.
İbni Kesir : Onlar; Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yaratılışlarını mı görmüşler. Onların şehadetleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.
İskender Evrenosoğlu : Ve Rahmân'ın kulları olan melekleri, dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şahadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar.
Muhammed Esed : Ve onlar meleklerin (de) -ki Rahman tarafından yaratılan varlıklardır- dişi olduklarını iddia ederler, (yoksa) onların yaratılışını gördüler mi? Onların bu saçma iddiası kaydedilecek ve böyleleri (Hesap Günü bundan dolayı) yargılanacaklar!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o Rahmân'ın kulları olan melekleri dişiler kıldılar. Onların yaradılışlarında hazır mı bulundular? Elbette onların şehâdetleri yazılacak ve sual olunacaklardır.
Ömer Öngüt : Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şâhitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir.
Şaban Piriş : Rahman’ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışlarına mı şahit oldular? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve onlara sorulacaktır.
Suat Yıldırım : Rahman’ın kulları olan melaikeyi de dişi saydılar. Ne o! Onların yaratıldıkları sırada hazır mı bulundular? Onların bu iddiaları yazılacak ve bundan ötürü onlar sorguya çekileceklerdir.
Süleyman Ateş : Rahmân'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışlarına mı şâhid oldular ki (böyle hüküm veriyorlar)? Şâhidlikleri yazılacak ve (bundan) sorulacaklardır.
Tefhim-ul Kuran : Onlar, ki kendileri Rahmanın kulları olan melekleri dişiler kıldılar. Kendileri onların yaratılışlarına şahit mi oldular? Onların şahitlikleri yazılacak ve (bundan dolayı) sorumlu tutulacaklar.
Ümit Şimşek : Rahmân'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışına tanık mı oldular? Onların bu tanıklığı yazılacak ve kendilerinden hesabı sorulacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk : Rahman'ın kulları olan melekleri, dişiler saydılar. Onların yaratılışına tanık mıydılar? Tanıklıkları yazılacak ve sorguya çekilecekler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}