» 43 / Zuhruf  25:

Kuran Sırası: 43
İniş Sırası: 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 25
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَانْتَقَمْنَا (FENTGMNE) = fenteḳamnā : biz de öc aldık
2. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onlardan
3. فَانْظُرْ (FENƵR) = fenZur : bak
4. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
5. كَانَ (KEN) = kāne : oldu
6. عَاقِبَةُ (AEGBT) = ǎāḳibetu : sonu
7. الْمُكَذِّبِينَ (ELMKZ̃BYN) = l-mukeƶƶibīne : yalanlayanların
biz de öc aldık | onlardan | bak | nasıl | oldu | sonu | yalanlayanların |

[NGM] [] [NƵR] [KYF] [KVN] [AGB] [KZ̃B]
FENTGMNE MNHM FENƵR KYF KEN AEGBT ELMKZ̃BYN

fenteḳamnā minhum fenZur keyfe kāne ǎāḳibetu l-mukeƶƶibīne
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 25
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فانتقمنا ن ق م | NGM FENTGMNE fenteḳamnā biz de öc aldık So We took retribution
منهم | MNHM minhum onlardan from them.
فانظر ن ظ ر | NƵR FENƵR fenZur bak Then see
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
كان ك و ن | KVN KEN kāne oldu was
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonu (the) end
المكذبين ك ذ ب | KZ̃B ELMKZ̃BYN l-mukeƶƶibīne yalanlayanların (of) the deniers.

43:25 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

biz de öc aldık | onlardan | bak | nasıl | oldu | sonu | yalanlayanların |

[NGM] [] [NƵR] [KYF] [KVN] [AGB] [KZ̃B]
FENTGMNE MNHM FENƵR KYF KEN AEGBT ELMKZ̃BYN

fenteḳamnā minhum fenZur keyfe kāne ǎāḳibetu l-mukeƶƶibīne
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين

[ن ق م] [] [ن ظ ر] [ك ي ف] [ك و ن] [ع ق ب] [ك ذ ب]

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 25
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فانتقمنا ن ق م | NGM FENTGMNE fenteḳamnā biz de öc aldık So We took retribution
Fe,Elif,Nun,Te,Gaf,Mim,Nun,Elif,
80,1,50,400,100,40,50,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 1st person plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
منهم | MNHM minhum onlardan from them.
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
فانظر ن ظ ر | NƵR FENƵR fenZur bak Then see
Fe,Elif,Nun,Zı,Re,
80,1,50,900,200,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الفاء استئنافية
فعل أمر
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
كان ك و ن | KVN KEN kāne oldu was
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonu (the) end
Ayn,Elif,Gaf,Be,Te merbuta,
70,1,100,2,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
المكذبين ك ذ ب | KZ̃B ELMKZ̃BYN l-mukeƶƶibīne yalanlayanların (of) the deniers.
Elif,Lam,Mim,Kef,Zel,Be,Ye,Nun,
1,30,40,20,700,2,10,50,
N – genitive masculine plural (form II) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَانْتَقَمْنَا: biz de öc aldık | مِنْهُمْ: onlardan | فَانْظُرْ: bak | كَيْفَ: nasıl | كَانَ: oldu | عَاقِبَةُ: sonu | الْمُكَذِّبِينَ: yalanlayanların |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فانتقمنا FENTGMNE biz de öc aldık | منهم MNHM onlardan | فانظر FENƵR bak | كيف KYF nasıl | كان KEN oldu | عاقبة AEGBT sonu | المكذبين ELMKZ̃BYN yalanlayanların |
Kırık Meal (Okunuş) : |fenteḳamnā: biz de öc aldık | minhum: onlardan | fenZur: bak | keyfe: nasıl | kāne: oldu | ǎāḳibetu: sonu | l-mukeƶƶibīne: yalanlayanların |
Kırık Meal (Transcript) : |FENTGMNE: biz de öc aldık | MNHM: onlardan | FENƵR: bak | KYF: nasıl | KEN: oldu | AEGBT: sonu | ELMKZ̃BYN: yalanlayanların |
Abdulbaki Gölpınarlı : Derken öç aldık onlardan, bak da gör, yalanlayanların sonları ne oldu?
Adem Uğur : Biz de onlardan intikam aldık. Bak, yalanlayanların sonu nasıl oldu?
Ahmed Hulusi : Bunun üzerine onlardan intikam aldık. . . Yalanlayanların sonu nasıl oldu bir bak!
Ahmet Tekin : Biz de onlara layık oldukları cezayı verdik. Peygamberleri yalanlayanların âkıbetlerinin nasıl olduğuna ibret nazarıyla bir bak.
Ahmet Varol : Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak.
Ali Bulaç : Böylece onlardan intikam aldık. Öyleyse, bir bak; yalan sayanların sonu nasıl oldu?
Ali Fikri Yavuz : Bunun üzerine biz de onlardan (azab neticesi köklerini kurutarak) intikam aldık. Şimdi bak, o (peygamberi ve kitabları) yalanlıyanların akıbeti nasıl oldu!...
Bekir Sadak : Bunun uzerine Biz de onlardan oc aldik. Yalancilarin sonunun nasil olduguna bir bak! *
Celal Yıldırım : Onlardan intikam aldık. O (hakkı) yalanlayanların sonlarının ne olduğuna bir bak!. (
Diyanet İşleri : Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonu, bak nasıl oldu!
Diyanet İşleri (eski) : Bunun üzerine Biz de onlardan öç aldık. Yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bak!
Diyanet Vakfi : Biz de onlardan intikam aldık. Bak, yalanlayanların sonu nasıl oldu?
Edip Yüksel : Biz de onlardan öc aldık. Yalanlayanların sonu nasıl olduğuna bir bak.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biz de onlardan intikam aldık. Bak peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bunun üzerine Biz de onlardan intikamını aldık. Bak o yalan söylüyorsun diyenlerin sonu nasıl oldu?
Elmalılı Hamdi Yazır : Onun üzerine biz de onlardan intikamını aldık da bak o tekzib edenlerin akıbeti nasıl oldu?
Fizilal-il Kuran : Biz de onlardan intikam aldık. Bak, yalanlayanların sonu nasıl oldu?
Gültekin Onan : Böylece onlardan intikam aldık. Öyleyse, bir bak; yalan sayanların sonu nasıl oldu?
Hakkı Yılmaz : Bunun üzerine Biz de onları yakaladık, cezalandırmak sûretiyle adaleti sağladık. Hadi, yalanlayanların sonu nasıl oldu bir bak! –
Hasan Basri Çantay : Bunun üzerine biz de onlardan intikaam aldık. İşte bak, tekzîb edenlerin akıbeti nice oldu!
Hayrat Neşriyat : Bunun üzerine (biz de) onlardan intikam aldık; artık bak, yalanlayanların âkıbeti nasıl oldu!
İbni Kesir : Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bak.
İskender Evrenosoğlu : Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti (sonu) nasıl oldu!
Muhammed Esed : Ama sonunda onlardan intikamımızı aldık; işte bakın hakikati yalanlayanların sonu ne oldu!
Ömer Nasuhi Bilmen : Artık onlardan intikam aldık. İşte bak, o tekzîb edenlerin akibeti ne oldu?
Ömer Öngüt : Biz de onlardan intikam aldık. Bak! Yalanlayanların sonu nasıl oldu?
Şaban Piriş : Biz de onları cezalandırmıştık. Bir bak, yalanlayanların akibeti nasıl oldu?
Suat Yıldırım : Bunun üzerine Biz de onlardan müminlerin intikamını aldık. İşte bak peygamberlere yalancı diyenlerin sonu nasıl oldu gör!
Süleyman Ateş : Biz de onlardan öç aldık. Bak, yalanlayanların sonu nasıl oldu?
Tefhim-ul Kuran : Böylece biz de onlardan intikam aldık. Öyleyse, sen bir bakıver; yalan sayanların sonu nasıl oldu?
Ümit Şimşek : Biz de onlardan intikam aldık. Bir bak, peygamberlerini yalanlayanların sonu ne oldu.
Yaşar Nuri Öztürk : Bunun üzerine onlardan öç aldık. Bir bak, nice olmuştur o yalanlayanların sonu!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}