» 43 / Zuhruf  61:

Kuran Sırası: 43
İniş Sırası: 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 61
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِنَّهُ (VÎNH) = ve innehu : ve şüphesiz O
2. لَعِلْمٌ (LALM) = leǐlmun : ilmidir
3. لِلسَّاعَةِ (LLSEAT) = lissāǎti : kıyametin
4. فَلَا (FLE) = felā : hiç
5. تَمْتَرُنَّ (TMTRN) = temterunne : şüphe etmeyin
6. بِهَا (BHE) = bihā : ondan
7. وَاتَّبِعُونِ (VETBAVN) = vettebiǔni : ve bana uyun
8. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : budur
9. صِرَاطٌ (ṦREŦ) = SirāTun : yol
10. مُسْتَقِيمٌ (MSTGYM) = musteḳīmun : doğru
ve şüphesiz O | ilmidir | kıyametin | hiç | şüphe etmeyin | ondan | ve bana uyun | budur | yol | doğru |

[] [ALM] [SVA] [] [MRY] [] [TBA] [] [ṦRŦ] [GVM]
VÎNH LALM LLSEAT FLE TMTRN BHE VETBAVN HZ̃E ṦREŦ MSTGYM

ve innehu leǐlmun lissāǎti felā temterunne bihā vettebiǔni hāƶā SirāTun musteḳīmun
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 61
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإنه | VÎNH ve innehu ve şüphesiz O And indeed, it
لعلم ع ل م | ALM LALM leǐlmun ilmidir surely (is) a knowledge
للساعة س و ع | SVA LLSEAT lissāǎti kıyametin of the Hour.
فلا | FLE felā hiç So (do) not
تمترن م ر ي | MRY TMTRN temterunne şüphe etmeyin (be) doubtful
بها | BHE bihā ondan about it,
واتبعون ت ب ع | TBA VETBAVN vettebiǔni ve bana uyun and follow Me.
هذا | HZ̃E hāƶā budur This
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTun yol (is the) Path
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmun doğru Straight.

43:61 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve şüphesiz O | ilmidir | kıyametin | hiç | şüphe etmeyin | ondan | ve bana uyun | budur | yol | doğru |

[] [ALM] [SVA] [] [MRY] [] [TBA] [] [ṦRŦ] [GVM]
VÎNH LALM LLSEAT FLE TMTRN BHE VETBAVN HZ̃E ṦREŦ MSTGYM

ve innehu leǐlmun lissāǎti felā temterunne bihā vettebiǔni hāƶā SirāTun musteḳīmun
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم

[] [ع ل م] [س و ع] [] [م ر ي] [] [ت ب ع] [] [ص ر ط] [ق و م]

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 61
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإنه | VÎNH ve innehu ve şüphesiz O And indeed, it
Vav,,Nun,He,
6,,50,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لعلم ع ل م | ALM LALM leǐlmun ilmidir surely (is) a knowledge
Lam,Ayn,Lam,Mim,
30,70,30,40,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
للساعة س و ع | SVA LLSEAT lissāǎti kıyametin of the Hour.
Lam,Lam,Sin,Elif,Ayn,Te merbuta,
30,30,60,1,70,400,
P – prefixed preposition lām
N – genitive feminine noun
جار ومجرور
فلا | FLE felā hiç So (do) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الفاء استئنافية
حرف نفي
تمترن م ر ي | MRY TMTRN temterunne şüphe etmeyin (be) doubtful
Te,Mim,Te,Re,Nun,
400,40,400,200,50,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
فعل مضارع والنون للتوكيد
بها | BHE bihā ondan about it,
Be,He,Elif,
2,5,1,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
واتبعون ت ب ع | TBA VETBAVN vettebiǔni ve bana uyun and follow Me.
Vav,Elif,Te,Be,Ayn,Vav,Nun,
6,1,400,2,70,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والياء المحذوفة ضمير متصل في محل نصب مفعول به
هذا | HZ̃E hāƶā budur This
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTun yol (is the) Path
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmun doğru Straight.
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
N – nominative masculine indefinite (form X) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِنَّهُ: ve şüphesiz O | لَعِلْمٌ: ilmidir | لِلسَّاعَةِ: kıyametin | فَلَا: hiç | تَمْتَرُنَّ: şüphe etmeyin | بِهَا: ondan | وَاتَّبِعُونِ: ve bana uyun | هَٰذَا: budur | صِرَاطٌ: yol | مُسْتَقِيمٌ: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإنه WÎNH ve şüphesiz O | لعلم LALM ilmidir | للساعة LLSEAT kıyametin | فلا FLE hiç | تمترن TMTRN şüphe etmeyin | بها BHE ondan | واتبعون WETBAWN ve bana uyun | هذا HZ̃E budur | صراط ṦREŦ yol | مستقيم MSTGYM doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve innehu: ve şüphesiz O | leǐlmun: ilmidir | lissāǎti: kıyametin | felā: hiç | temterunne: şüphe etmeyin | bihā: ondan | vettebiǔni: ve bana uyun | hāƶā: budur | SirāTun: yol | musteḳīmun: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎNH: ve şüphesiz O | LALM: ilmidir | LLSEAT: kıyametin | FLE: hiç | TMTRN: şüphe etmeyin | BHE: ondan | VETBAVN: ve bana uyun | HZ̃E: budur | ṦREŦ: yol | MSTGYM: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onun gökten inmesi, kıyâmetin yaklaştığını bildirir, sakın kıyâmet hakkında şüpheye düşmeyin ve uyun bana; budur doğru yol.
Adem Uğur : Şüphesiz ki o (İsa), kıyametin (ne zaman kopacağının) bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun; çünkü bu, dosdoğru yoldur.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki O, o Saat için bir ilimdir. . . Ondan şüphe etmeyin ve bana tâbi olun! Bu, işin doğrusudur!
Ahmet Tekin : 'Şüphesiz Îsâ, bizzat o, yaratılışı, ölüleri diriltişi, çamurdan kuşlara hayat verişi, kıyametin gerçekleşeceğinin ilmî delili niteliğinde, bu Kur’ân da kıyametin ilmî delillerini ihtiva etmektedir. Kıyametin kopacağı ânın geleceğinden şüphe etmeyin. Bana tâbi olun, Allah’ın size emrettiği hususlarda bana itaat edin, benim sünnetime uyun. Benim davet ettiğim bu din, doğru, muhkem, güvenli yol, İslâmî hayat tarzıdır.'
Ahmet Varol : Şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir. [2] Öyleyse ondan (kıyametin geleceğinden) hiç şüphe etmeyin ve bana uyun. Dosdoğru yol budur.
Ali Bulaç : Şüphesiz o, kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur.
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten o (İsa’nın nüzûlü), kıyamet için (yaklaştığını bildiren) bir beyandır, alâmettir. Onun için sakın o kıyametin geleceğinde şübhe etmeyin de benim şeriatime tâbi olun. İşte bu biricik doğru yoldur.
Bekir Sadak : O kiyametin kopacagini bildirir; o saatin geleceginden suphe etmeyin, Bana uyun, bu dogru yoldur.
Celal Yıldırım : Ve şüphesiz O (İsâ veya Kur'ân), Kıyâmet'in kopuş saati için bir bilgidir. Artık siz, o saat hakkında şüphe etmeyin ; bana uyun. Dosdoğru yol da budur!
Diyanet İşleri : Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur.
Diyanet İşleri (eski) : O kıyametin kopacağını bildirir; o saatin geleceğinden şüphe etmeyin, Bana uyun, bu doğru yoldur.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz ki o (İsa), kıyametin (ne zaman kopacağının) bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun; çünkü bu, dosdoğru yoldur.
Edip Yüksel : O (İsa), Saat hakkında bir bilgi kaynağı ve işarettir. Öyleyse onun (zamanı) hakkında kuşku beslemeyin ve beni izleyin. Doğru yol budur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gerçekten o, (İsâ'nın yere inişi) kıyâmetin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyâmet hakkında şüpheye düşmeyip, bana uyun, bu doğru yoldur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gerçekten o (İsa) saat için bir ilimdir (kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir). Onun için sakın kıyametin geleceğinden şüpheye düşmeyin de bana uyun, işte tek doğru yol ancak budur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve hakkıkat o, saat için bir ılimdir, onun için sakın o saatin geleceğinde şekk etmeyin de bana tabi' olun, işte bu yegâne doğru yoldur
Fizilal-il Kuran : O kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir. O saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin, bana uyun. Doğru yol budur.
Gültekin Onan : Şüphesiz o, kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur.
Hakkı Yılmaz : (61,62) Ve şüphesiz sana vahyedilen [Kur’ân], o kıyâmetin kopuşu için kesinlikle bir bilgidir: “Sakın kıyâmetin kopuşu hakkında şüpheye düşmeyin ve bana uyun. Bu, doğru yoldur. Ve sakın şeytan sizi alıkoymasın. Şüphesiz o, sizin için apaçık bir düşmandır.”
Hasan Basri Çantay : Şüphesiz ki o, saat (in) ilmi (kendisiyle bilinenlerden) dir. Artık buna karşı sakın şüpheye düşmeyin. (Onlara de ki.) «Bana tâbi' olun. (Sizi da'vet etdiğini) bu (yol) doğru bir yoldur».
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki şübhesiz o, (Îsâ’nın âhir zamanda yeryüzüne gönderilişi), kıyâmet için elbette bir bilgi (bir alâmet)tir; sakın onda şübheye düşmeyin ve bana (şeriatime) tâbi' olun! Bu dosdoğru bir yoldur.
İbni Kesir : Şüphesiz ki o, saatın bilgisidir. O'ndan hiç şüphe etmeyin ve Bana tabi olun. İşte doğru yol.
İskender Evrenosoğlu : Ve muhakkak ki o, gerçekten o saat (kıyâmetin zamanı) için bir ilimdir (bilgidir). Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin! Ve Bana (Allah'a) tâbî olun! İşte bu, Sıratı Mustakîm'dir.
Muhammed Esed : Bakın, bu (ilahi kelam) Son Saati(n geleceğini) bildiren bir araçtır; o halde (Son Saat) hakkında hiçbir şüpheye kapılmayın ve Bana uyun; dosdoğru yol (yalnız) budur.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve şüphe yok ki, o (Hazreti İsa) Kıyamet için bir bilgidir. Artık o Kıyamet hususunda bir şekke düşmeyin ve bana tâbi olunuz. Bir dosdoğru yol budur.
Ömer Öngüt : O (İsa) kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana tâbi olun. Doğru yol budur.
Şaban Piriş : Şüphesiz o, kıyamet için bir ilimdir. O halde, kıyametten yana bir şüpheniz olmasın. Bana uyun. Dosdoğru yol budur.
Suat Yıldırım : Gerçekten o, kıyamet için bir beyandır. Artık siz, o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de bana tâbi olun. Doğru yol budur.
Süleyman Ateş : O, kıyâmetin kopacağını gösterir bir ilimdir. O sâ'atin geleceğinden hiç şüphe etmeyin, bana uyun, doğru yol budur.
Tefhim-ul Kuran : Hiç şüphesiz o, kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru olan yol budur.
Ümit Şimşek : İsa, kıyamet vakti için bir bilgidir; onun hakkında şüpheye düşmeyin ve bana uyun. İşte dosdoğru yol budur.
Yaşar Nuri Öztürk : Hiç kuşkusuz o, kıyamet saati için bir bilgidir. O halde sakın o saat hakkında şüpheye düşmeyin; bana uyun. Dosdoğru yol budur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}