» 43 / Zuhruf  10:

Kuran Sırası: 43
İniş Sırası: 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 10
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِي (ELZ̃Y) = Elleƶī : O ki
2. جَعَلَ (CAL) = ceǎle : kılandır
3. لَكُمُ (LKM) = lekumu : sizin için
4. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : yeri
5. مَهْدًا (MHD̃E) = mehden : bir beşik
6. وَجَعَلَ (VCAL) = ve ceǎle : ve yapandır
7. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
8. فِيهَا (FYHE) = fīhā : orada
9. سُبُلًا (SBLE) = subulen : yollar
10. لَعَلَّكُمْ (LALKM) = leǎllekum : umulur ki
11. تَهْتَدُونَ (THTD̃VN) = tehtedūne : hidayete eresiniz
O ki | kılandır | sizin için | yeri | bir beşik | ve yapandır | size | orada | yollar | umulur ki | hidayete eresiniz |

[] [CAL] [] [ERŽ] [MHD̃] [CAL] [] [] [SBL] [] [HD̃Y]
ELZ̃Y CAL LKM ELÊRŽ MHD̃E VCAL LKM FYHE SBLE LALKM THTD̃VN

Elleƶī ceǎle lekumu l-erDe mehden ve ceǎle lekum fīhā subulen leǎllekum tehtedūne
الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 10
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī O ki The One Who
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle kılandır made
لكم | LKM lekumu sizin için for you
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri the earth
مهدا م ه د | MHD̃ MHD̃E mehden bir beşik a bed,
وجعل ج ع ل | CAL VCAL ve ceǎle ve yapandır and made
لكم | LKM lekum size for you
فيها | FYHE fīhā orada therein
سبلا س ب ل | SBL SBLE subulen yollar roads
لعلكم | LALKM leǎllekum umulur ki so that you may
تهتدون ه د ي | HD̃Y THTD̃VN tehtedūne hidayete eresiniz (be) guided,

43:10 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O ki | kılandır | sizin için | yeri | bir beşik | ve yapandır | size | orada | yollar | umulur ki | hidayete eresiniz |

[] [CAL] [] [ERŽ] [MHD̃] [CAL] [] [] [SBL] [] [HD̃Y]
ELZ̃Y CAL LKM ELÊRŽ MHD̃E VCAL LKM FYHE SBLE LALKM THTD̃VN

Elleƶī ceǎle lekumu l-erDe mehden ve ceǎle lekum fīhā subulen leǎllekum tehtedūne
الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون

[] [ج ع ل] [] [ا ر ض] [م ه د] [ج ع ل] [] [] [س ب ل] [] [ه د ي]

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 10
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī O ki The One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle kılandır made
Cim,Ayn,Lam,
3,70,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekumu sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
مهدا م ه د | MHD̃ MHD̃E mehden bir beşik a bed,
Mim,He,Dal,Elif,
40,5,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وجعل ج ع ل | CAL VCAL ve ceǎle ve yapandır and made
Vav,Cim,Ayn,Lam,
6,3,70,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
لكم | LKM lekum size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
فيها | FYHE fīhā orada therein
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
سبلا س ب ل | SBL SBLE subulen yollar roads
Sin,Be,Lam,Elif,
60,2,30,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
لعلكم | LALKM leǎllekum umulur ki so that you may
Lam,Ayn,Lam,Kef,Mim,
30,70,30,20,40,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «لعل»
تهتدون ه د ي | HD̃Y THTD̃VN tehtedūne hidayete eresiniz (be) guided,
Te,He,Te,Dal,Vav,Nun,
400,5,400,4,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِي: O ki | جَعَلَ: kılandır | لَكُمُ: sizin için | الْأَرْضَ: yeri | مَهْدًا: bir beşik | وَجَعَلَ: ve yapandır | لَكُمْ: size | فِيهَا: orada | سُبُلًا: yollar | لَعَلَّكُمْ: umulur ki | تَهْتَدُونَ: hidayete eresiniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذي ELZ̃Y O ki | جعل CAL kılandır | لكم LKM sizin için | الأرض ELÊRŽ yeri | مهدا MHD̃E bir beşik | وجعل WCAL ve yapandır | لكم LKM size | فيها FYHE orada | سبلا SBLE yollar | لعلكم LALKM umulur ki | تهتدون THTD̃WN hidayete eresiniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |Elleƶī: O ki | ceǎle: kılandır | lekumu: sizin için | l-erDe: yeri | mehden: bir beşik | ve ceǎle: ve yapandır | lekum: size | fīhā: orada | subulen: yollar | leǎllekum: umulur ki | tehtedūne: hidayete eresiniz |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃Y: O ki | CAL: kılandır | LKM: sizin için | ELÊRŽ: yeri | MHD̃E: bir beşik | VCAL: ve yapandır | LKM: size | FYHE: orada | SBLE: yollar | LALKM: umulur ki | THTD̃VN: hidayete eresiniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mâbuttur ki yeryüzünü, size karâr edilecek bir yurt olarak yaratmıştır ve istediğinizi elde etmeniz için de orada yollar halketmiştir.
Adem Uğur : O, size yeri beşik kılmış ve doğru gidesiniz diye yeryüzünde size yollar yaratmıştır.
Ahmed Hulusi : O ki, arzı (bedeni) sizin için (içinde gelişeceğiniz) beşik kıldı ve hakikate eresiniz diye onda sizin için (düşünce akımları - meşreblere göre) yollar oluşturdu.
Ahmet Tekin : Allah, yeryüzünü, sizin yaşamanız, yerleşmeniz için tarıma elverişli ovalar, iskana uygun araziler haline, işlevli hale getiren, orada sizin için geçinme imkânları hazırlayan ve yollar planlayandır. Umulur ki, doğru hak yolu bulup tercih edersiniz.
Ahmet Varol : O, sizin için yeri bir döşek yapan ve olur ki doğru yolu bulursunuz diye onda size yollar açandır.
Ali Bulaç : Ki O, yeri sizin için bir beşik kıldı ve doğru yolu bulursunuz diye onda size (birtakım) yollar var etti.
Ali Fikri Yavuz : O Allah ki, size yeri bir döşek yaptı. Onda, (seferlerinizde) doğru gidersiniz diye de yollar açtı.
Bekir Sadak : O, size yeri besik kilmis ve orada, dogru gidesiniz diye yollar var etmistir.
Celal Yıldırım : O Allah ki, yeryüzünü size bir beşik yaptı, ve doğru yolu bulup yürümeniz için onda yollar meydana getirdi.
Diyanet İşleri : O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir.
Diyanet İşleri (eski) : O, size yeri beşik kılmış ve orada, doğru gidesiniz diye yollar var etmiştir.
Diyanet Vakfi : O, size yeri beşik kılmış ve doğru gidesiniz diye yeryüzünde size yollar yaratmıştır.
Edip Yüksel : O ki, yeryüzünü oturmanıza elverişli kıldı ve doğru gitmeniz için sizin için orada yollar açtır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O, yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye orada sizin için yollar meydana getirdi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O ki, yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye size yollar açtı.
Elmalılı Hamdi Yazır : O ki Arzı sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye size yollar açtı
Fizilal-il Kuran : O; size yeri beşik kılan ve doğru gitmeniz için yeryüzünde size yollar gösterendir.
Gültekin Onan : Ki O, yeri sizin için bir beşik kıldı ve doğru yolu bulursunuz diye onda size (birtakım) yollar var etti.
Hakkı Yılmaz : O Allah ki, yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı. Orada kılavuzlandığınız doğru yolda gidesiniz diye birtakım yollar da yaptı.
Hasan Basri Çantay : (O Allah ki) yeri sizin için bir beşik yapmış, onda, doğru gidesiniz diye, yollar açmışdır.
Hayrat Neşriyat : O ki, yeri size bir beşik yaptı ve (maksadınıza) doğru gidesiniz diye onda sizin için birtakım yollar meydana getirdi.
İbni Kesir : O ki; yeri, sizin için bir beşik kılmış, doğru gidesiniz diye orada yollar var etmiştir.
İskender Evrenosoğlu : Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O'dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz.
Muhammed Esed : Yeri sizin için bir beşik yapan ve üzerinde (geçiminizi kazanma) yolları var eden O'dur; umulur ki doğru yolu (seçer ve onu) izlersiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen : (O Allah) ki, sizin için yeri bir beşik kıldı ve sizin için orada yollar kıldı, tâ ki, dosdoğru gidebilesiniz.
Ömer Öngüt : O size yeri beşik yapmış ve yol bulasınız diye orada size yollar vâretmiştir.
Şaban Piriş : O, sizin için, yeri bir beşik kıldı, orada doğru yolu bulasınız diye yollar yaptı.
Suat Yıldırım : O Yaratıcıdır ki yeryüzünü sizin için beşik gibi yapmış ve yol bulmanız için yerden yollar ve geçitler var etmiştir.
Süleyman Ateş : O yeri sizin için beşik kıldı ve varacağınız yere gitmeniz için yeryüzünde size yollar yaptı.
Tefhim-ul Kuran : Ki O, yeri sizin için bir beşik kıldı ve onda size (birtakım) yollar var etti, böylece doğru yolu bulasınız.
Ümit Şimşek : İşte o Allah'tır ki, yeryüzünü size bir beşik yaptı; doğru gitmeniz için onda yollar yarattı.
Yaşar Nuri Öztürk : O, yerküreyi size bir beşik yaptı. Ve onda sizler için yollar oluşturdu ki, varacağınız yere varabilesiniz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}