» 43 / Zuhruf  64:

Kuran Sırası: 43
İniş Sırası: 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 64
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
3. هُوَ (HV) = huve : O'dur
4. رَبِّي (RBY) = rabbī : benim Rabbim
5. وَرَبُّكُمْ (VRBKM) = ve rabbukum : ve sizin Rabbiniz
6. فَاعْبُدُوهُ (FEABD̃VH) = feǎ'budūhu : O'na tapın
7. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : budur
8. صِرَاطٌ (ṦREŦ) = SirāTun : yol
9. مُسْتَقِيمٌ (MSTGYM) = musteḳīmun : doğru
şüphesiz | Allah | O'dur | benim Rabbim | ve sizin Rabbiniz | O'na tapın | budur | yol | doğru |

[] [] [] [RBB] [RBB] [ABD̃] [] [ṦRŦ] [GVM]
ÎN ELLH HV RBY VRBKM FEABD̃VH HZ̃E ṦREŦ MSTGYM

inne llahe huve rabbī ve rabbukum feǎ'budūhu hāƶā SirāTun musteḳīmun
إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 64
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah,
هو | HV huve O'dur He
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī benim Rabbim (is) my Lord
وربكم ر ب ب | RBB VRBKM ve rabbukum ve sizin Rabbiniz and your Lord,
فاعبدوه ع ب د | ABD̃ FEABD̃VH feǎ'budūhu O'na tapın so worship Him.
هذا | HZ̃E hāƶā budur This
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTun yol (is) a Path
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmun doğru "Straight."""

43:64 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | Allah | O'dur | benim Rabbim | ve sizin Rabbiniz | O'na tapın | budur | yol | doğru |

[] [] [] [RBB] [RBB] [ABD̃] [] [ṦRŦ] [GVM]
ÎN ELLH HV RBY VRBKM FEABD̃VH HZ̃E ṦREŦ MSTGYM

inne llahe huve rabbī ve rabbukum feǎ'budūhu hāƶā SirāTun musteḳīmun
إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

[] [] [] [ر ب ب] [ر ب ب] [ع ب د] [] [ص ر ط] [ق و م]

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 64
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
هو | HV huve O'dur He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī benim Rabbim (is) my Lord
Re,Be,Ye,
200,2,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وربكم ر ب ب | RBB VRBKM ve rabbukum ve sizin Rabbiniz and your Lord,
Vav,Re,Be,Kef,Mim,
6,200,2,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فاعبدوه ع ب د | ABD̃ FEABD̃VH feǎ'budūhu O'na tapın so worship Him.
Fe,Elif,Ayn,Be,Dal,Vav,He,
80,1,70,2,4,6,5,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
هذا | HZ̃E hāƶā budur This
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTun yol (is) a Path
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmun doğru "Straight."""
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
N – nominative masculine indefinite (form X) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | هُوَ: O'dur | رَبِّي: benim Rabbim | وَرَبُّكُمْ: ve sizin Rabbiniz | فَاعْبُدُوهُ: O'na tapın | هَٰذَا: budur | صِرَاطٌ: yol | مُسْتَقِيمٌ: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | هو HW O'dur | ربي RBY benim Rabbim | وربكم WRBKM ve sizin Rabbiniz | فاعبدوه FEABD̃WH O'na tapın | هذا HZ̃E budur | صراط ṦREŦ yol | مستقيم MSTGYM doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | llahe: Allah | huve: O'dur | rabbī: benim Rabbim | ve rabbukum: ve sizin Rabbiniz | feǎ'budūhu: O'na tapın | hāƶā: budur | SirāTun: yol | musteḳīmun: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | HV: O'dur | RBY: benim Rabbim | VRBKM: ve sizin Rabbiniz | FEABD̃VH: O'na tapın | HZ̃E: budur | ṦREŦ: yol | MSTGYM: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki Allah, Rabbimdir ve Rabbinizdir o, kulluk edin ona. Budur doğru yol.
Adem Uğur : Çünkü Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na ibadet edin. İşte bu, doğru yoldur.
Ahmed Hulusi : "Kesinlikle Allâh, "HÛ"; benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir! Öyle ise O'na kulluk edin! Bu, yolun doğrusudur!"
Ahmet Tekin : 'Allah, işte O benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O’nu ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak O’na teslim olun, saygıyla O’na kulluk ve ibadet edin, O’nun şeriatına bağlanın, O’na boyun eğin. Bu doğru, muhkem ve güvenli yoldur, İslâmî hayat tarzıdır.'
Ahmet Varol : Muhakkak ki Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir, O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur.'
Ali Bulaç : "Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; şu halde O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur."
Ali Fikri Yavuz : Şübhe yok ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde hep O’na ibadet edin. İşte bu, biricik doğru yoldur.”
Bekir Sadak : «Dogrusu Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir, artik O'na kulluk edin, bu, dogru yoldur.»
Celal Yıldırım : «Şüphesiz ki, Allah, benim de Rabbımdır, sizin de Rabbinizdir. O halde O'na ibâdet edin. Dosdoğru yol budur!»
Diyanet İşleri : Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na kulluk edin, işte bu doğru bir yoldur.
Diyanet İşleri (eski) : 'Doğrusu Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir, artık O'na kulluk edin, bu, doğru yoldur.'
Diyanet Vakfi : Çünkü Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na ibadet edin. İşte bu, doğru yoldur.
Edip Yüksel : 'ALLAH benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir, sadece O'na kulluk etmelisiniz. Dosdoğru yol budur.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gerçekten benim de Rabbim sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyle ise O'na kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Haberiniz olsun Allah benim Rabbim, sizin de Rabbiniz ancak O'dur. Onun için hep O'na ibadet edin! İşte bu tek doğru yoldur.»
Elmalılı Hamdi Yazır : haberiniz olsun Allah benim rabbım sizin de rabbınız ancak odur, onun için hep ona ıbadet edin, işte bu yegâne doğru yoldur
Fizilal-il Kuran : Çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na ibadet edin. İşte bu, doğru bir yoldur.
Gültekin Onan : "Şüphesiz Tanrı, O, benim de rabbim, sizin de rabbinizdir; şu halde O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur."
Hakkı Yılmaz : (63,64) "Îsâ apaçık delillerle geldiği zaman dedi ki: “Ben size haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri getirdim ve hakkında ihtilâfa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklayayım diye geldim. O hâlde Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Şüphesiz ki Allah; O, benim Rabbimdir ve sizin Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk edin. İşte bu, doğru bir yoldur.” "
Hasan Basri Çantay : «Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbiniz. Haydi (hepiniz) Ona kulluk edin. Doğru yol budur».
Hayrat Neşriyat : 'Şübhesiz ki benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz ancak Allah’dır; o hâlde O’na ibâdet edin! Bu, dosdoğru bir yoldur!'
İbni Kesir : Muhakkak ki Allah, benim de Rabbımdır, sizin de Rabbınızdır. Öyleyse O' na ibadet edin. İşte doğru yol.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Allah, O benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kul olun! İşte bu, Sıratı Mustakîm'dir.
Muhammed Esed : "Allah, şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; öyleyse (yalnızca) O'na kulluk edin; doğru yol (sadece) budur!"
Ömer Nasuhi Bilmen : «Şüphe yok ki Allah, O benim Rabbimdir ve sizin Rabbinizdir. Hemen O'na ibadet ediniz. İşte bu, dosdoğru yoldur.»
Ömer Öngüt : "Şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin, doğru yol budur. "
Şaban Piriş : Allah, benim de Rabb’im sizin de Rabbiniz O’dur. Öyleyse O’na kulluk edin. Dosdoğru yol budur.
Suat Yıldırım : (63-64) Îsâ, açık açık delillerle onlara gelince: "Ben, size hikmet getirdim, bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri size açıklamak için geldim. O halde Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir, yalnız O’na ibadet edin. Doğru yol budur." dedi.
Süleyman Ateş : "Allâh, işte benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz O'dur. O'na tapın, doğru yol budur."
Tefhim-ul Kuran : «Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; şu halde O'na kulluk edin. Dosdoğru olan yol budur.»
Ümit Şimşek : 'Benim de, sizin de Rabbimiz Allah'tır; Ona kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Kuşkusuz, Allah hem benim Rabbimdir hem sizin Rabbiniz. O halde O'na kulluk/ibadet edin! İşte bu, dosdoğru bir yoldur."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}