» 32 / Secde  27:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 » 32 / Secde  Suresi: 27
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَوَلَمْ (ÊVLM) = evelem :
2. يَرَوْا (YRVE) = yerav : görmüyorlar mı?
3. أَنَّا (ÊNE) = ennā : biz
4. نَسُوقُ (NSVG) = nesūḳu : sürüyoruz
5. الْمَاءَ (ELMEÙ) = l-māe : suyu
6. إِلَى (ÎL) = ilā :
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yere
8. الْجُرُزِ (ELCRZ) = l-curuzi : kuru otsuz
9. فَنُخْرِجُ (FNḢRC) = fenuḣricu : ve bitiriyoruz
10. بِهِ (BH) = bihi : onunla
11. زَرْعًا (ZRAE) = zer'ǎn : ekin
12. تَأْكُلُ (TÊKL) = te'kulu : yiyor
13. مِنْهُ (MNH) = minhu : ondan
14. أَنْعَامُهُمْ (ÊNAEMHM) = en'ǎāmuhum : hayvanları da
15. وَأَنْفُسُهُمْ (VÊNFSHM) = ve enfusuhum : kendileri de
16. أَفَلَا (ÊFLE) = efelā :
17. يُبْصِرُونَ (YBṦRVN) = yubSirūne : görmüyorlar mı?
| görmüyorlar mı? | biz | sürüyoruz | suyu | | yere | kuru otsuz | ve bitiriyoruz | onunla | ekin | yiyor | ondan | hayvanları da | kendileri de | | görmüyorlar mı? |

[] [REY] [] [SVG] [MVH] [] [ERŽ] [CRZ] [ḢRC] [] [ZRA] [EKL] [] [NAM] [NFS] [] [BṦR]
ÊVLM YRVE ÊNE NSVG ELMEÙ ÎL ELÊRŽ ELCRZ FNḢRC BH ZRAE TÊKL MNH ÊNAEMHM VÊNFSHM ÊFLE YBṦRVN

evelem yerav ennā nesūḳu l-māe ilā l-erDi l-curuzi fenuḣricu bihi zer'ǎn te'kulu minhu en'ǎāmuhum ve enfusuhum efelā yubSirūne
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون

 » 32 / Secde  Suresi: 27
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊVLM evelem Do not
يروا ر ا ي | REY YRVE yerav görmüyorlar mı? they see
أنا | ÊNE ennā biz that We
نسوق س و ق | SVG NSVG nesūḳu sürüyoruz drive
الماء م و ه | MVH ELMEÙ l-māe suyu water
إلى | ÎL ilā to
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yere the land
الجرز ج ر ز | CRZ ELCRZ l-curuzi kuru otsuz [the] barren,
فنخرج خ ر ج | ḢRC FNḢRC fenuḣricu ve bitiriyoruz then We bring forth
به | BH bihi onunla thereby
زرعا ز ر ع | ZRA ZRAE zer'ǎn ekin crops,
تأكل ا ك ل | EKL TÊKL te'kulu yiyor eat
منه | MNH minhu ondan from it
أنعامهم ن ع م | NAM ÊNAEMHM en'ǎāmuhum hayvanları da their cattle
وأنفسهم ن ف س | NFS VÊNFSHM ve enfusuhum kendileri de and they themselves?
أفلا | ÊFLE efelā Then do not
يبصرون ب ص ر | BṦR YBṦRVN yubSirūne görmüyorlar mı? they see?

32:27 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmüyorlar mı? | biz | sürüyoruz | suyu | | yere | kuru otsuz | ve bitiriyoruz | onunla | ekin | yiyor | ondan | hayvanları da | kendileri de | | görmüyorlar mı? |

[] [REY] [] [SVG] [MVH] [] [ERŽ] [CRZ] [ḢRC] [] [ZRA] [EKL] [] [NAM] [NFS] [] [BṦR]
ÊVLM YRVE ÊNE NSVG ELMEÙ ÎL ELÊRŽ ELCRZ FNḢRC BH ZRAE TÊKL MNH ÊNAEMHM VÊNFSHM ÊFLE YBṦRVN

evelem yerav ennā nesūḳu l-māe ilā l-erDi l-curuzi fenuḣricu bihi zer'ǎn te'kulu minhu en'ǎāmuhum ve enfusuhum efelā yubSirūne
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون

[] [ر ا ي] [] [س و ق] [م و ه] [] [ا ر ض] [ج ر ز] [خ ر ج] [] [ز ر ع] [ا ك ل] [] [ن ع م] [ن ف س] [] [ب ص ر]

 » 32 / Secde  Suresi: 27
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊVLM evelem Do not
,Vav,Lam,Mim,
,6,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الواو زائدة
حرف نفي
يروا ر ا ي | REY YRVE yerav görmüyorlar mı? they see
Ye,Re,Vav,Elif,
10,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أنا | ÊNE ennā biz that We
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
نسوق س و ق | SVG NSVG nesūḳu sürüyoruz drive
Nun,Sin,Vav,Gaf,
50,60,6,100,
V – 1st person plural imperfect verb
فعل مضارع
الماء م و ه | MVH ELMEÙ l-māe suyu water
Elif,Lam,Mim,Elif,,
1,30,40,1,,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yere the land
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
الجرز ج ر ز | CRZ ELCRZ l-curuzi kuru otsuz [the] barren,
Elif,Lam,Cim,Re,Ze,
1,30,3,200,7,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
فنخرج خ ر ج | ḢRC FNḢRC fenuḣricu ve bitiriyoruz then We bring forth
Fe,Nun,Hı,Re,Cim,
80,50,600,200,3,
REM – prefixed resumption particle
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb
الفاء استئنافية
فعل مضارع
به | BH bihi onunla thereby
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
زرعا ز ر ع | ZRA ZRAE zer'ǎn ekin crops,
Ze,Re,Ayn,Elif,
7,200,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
تأكل ا ك ل | EKL TÊKL te'kulu yiyor eat
Te,,Kef,Lam,
400,,20,30,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
منه | MNH minhu ondan from it
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
أنعامهم ن ع م | NAM ÊNAEMHM en'ǎāmuhum hayvanları da their cattle
,Nun,Ayn,Elif,Mim,He,Mim,
,50,70,1,40,5,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأنفسهم ن ف س | NFS VÊNFSHM ve enfusuhum kendileri de and they themselves?
Vav,,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
6,,50,80,60,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أفلا | ÊFLE efelā Then do not
,Fe,Lam,Elif,
,80,30,1,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
حرف نفي
يبصرون ب ص ر | BṦR YBṦRVN yubSirūne görmüyorlar mı? they see?
Ye,Be,Sad,Re,Vav,Nun,
10,2,90,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَوَلَمْ: | يَرَوْا: görmüyorlar mı? | أَنَّا: biz | نَسُوقُ: sürüyoruz | الْمَاءَ: suyu | إِلَى: | الْأَرْضِ: yere | الْجُرُزِ: kuru otsuz | فَنُخْرِجُ: ve bitiriyoruz | بِهِ: onunla | زَرْعًا: ekin | تَأْكُلُ: yiyor | مِنْهُ: ondan | أَنْعَامُهُمْ: hayvanları da | وَأَنْفُسُهُمْ: kendileri de | أَفَلَا: | يُبْصِرُونَ: görmüyorlar mı? |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أولم ÊWLM | يروا YRWE görmüyorlar mı? | أنا ÊNE biz | نسوق NSWG sürüyoruz | الماء ELMEÙ suyu | إلى ÎL | الأرض ELÊRŽ yere | الجرز ELCRZ kuru otsuz | فنخرج FNḢRC ve bitiriyoruz | به BH onunla | زرعا ZRAE ekin | تأكل TÊKL yiyor | منه MNH ondan | أنعامهم ÊNAEMHM hayvanları da | وأنفسهم WÊNFSHM kendileri de | أفلا ÊFLE | يبصرون YBṦRWN görmüyorlar mı? |
Kırık Meal (Okunuş) : |evelem: | yerav: görmüyorlar mı? | ennā: biz | nesūḳu: sürüyoruz | l-māe: suyu | ilā: | l-erDi: yere | l-curuzi: kuru otsuz | fenuḣricu: ve bitiriyoruz | bihi: onunla | zer'ǎn: ekin | te'kulu: yiyor | minhu: ondan | en'ǎāmuhum: hayvanları da | ve enfusuhum: kendileri de | efelā: | yubSirūne: görmüyorlar mı? |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊVLM: | YRVE: görmüyorlar mı? | ÊNE: biz | NSVG: sürüyoruz | ELMEÙ: suyu | ÎL: | ELÊRŽ: yere | ELCRZ: kuru otsuz | FNḢRC: ve bitiriyoruz | BH: onunla | ZRAE: ekin | TÊKL: yiyor | MNH: ondan | ÊNAEMHM: hayvanları da | VÊNFSHM: kendileri de | ÊFLE: | YBṦRVN: görmüyorlar mı? |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmediler mi ki biz, suyu, kurak ve çorak yerlere akıtırız da o sayede hayvanlarının ve kendilerinin yiyecekleri otları bitiririz; hâlâ mı görmezler?
Adem Uğur : Kupkuru yerlere suyu ulaştırdığımızı, onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yiyegeldikleri ekini çıkarmakta olduğumuzu da görmediler mi? Hâla da göremeyecekler mi?
Ahmed Hulusi : Görmediler mi ki biz suyu çorak - kupkuru arza sevk ederiz de, o suyla, onların hayvanlarının ve kendi nefslerinin yediği ekini çıkarırız? Hâlâ mı görmüyorlar?
Ahmet Tekin : Kupkuru yerlere, toprağa suyu ulaştırdığımızda, hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekini, sebzeyi ve otu çıkardığımızı, yetiştirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ da görmeyecekler mi?
Ahmet Varol : Bizim suyu çorak bir yere sürdüğümüzü ve onunla, hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekin çıkardığımızı görmediler mi? Yine de görmüyorlar mı?
Ali Bulaç : Görmüyorlar mı; biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları, kendileri yemektedir? Yine de görmüyorlar mı?
Ali Fikri Yavuz : Görmediler mi ki, biz suyu çorak araziye sevk ediyoruz da onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyecekleri ekini bitiriyoruz. Hâlâ (bunların Allah’dan olduğunu) görmiyecekler mi?
Bekir Sadak : Kuru yerlere suyu gonderip onunla hayvanlarinin ve kendilerinin yedikleri ekinleri cikardigimizi gormezler mi? Gormuyorlar mi?
Celal Yıldırım : Görmediler mi ki, biz suyu kupkuru yere sevkedip onunla davarlarının ve kendilerinin yediği ekini (ürünü) çıkarıyoruz. Hâlâ görmüyorlar mı?
Diyanet İşleri : Görmediler mi ki, biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız. Hâlâ görmeyecekler mi?
Diyanet İşleri (eski) : Kuru yerlere suyu gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkardığımızı görmezler mi? Görmüyorlar mı?
Diyanet Vakfi : Kupkuru yerlere suyu ulaştırdığımızı, onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yiyegeldikleri ekini çıkarmakta olduğumuzu da görmediler mi? Hâla da göremeyecekler mi?
Edip Yüksel : Kıraç toprağa suyu sürerek onların ve çiftlik hayvanlarının yediği ekinleri çıkardığımızı kavramazlar mı? Görmezler mi?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ya hiç görmediler mi ki, biz kır yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz. Ondan hayvanları da yiyor, kendileri de. Hâlâ gözlerini açmayacaklar mı?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ya hiç görmediler mi, Biz kır bir yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz; ondan hayvanları da yiyor, kendileri de? Hala gözlerini açmayacaklar mı?
Elmalılı Hamdi Yazır : Ya hiç görmediler de mi? Biz kır yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz, ondan hayvanları da yiyor, kendileri de, hâlâ gözlerini açmıyacaklar mı?
Fizilal-il Kuran : Kuru yerlere suyu gönderip, onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkardığımızı görmezler mi? Görmüyorlar mı?
Gültekin Onan : Görmüyorlar mı; biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin bitiryoruz; ondan hayvanları, kendileri yemektedir? Yine de görmüyorlar mı?
Hakkı Yılmaz : Ya da, Bizim kır-kurak yere suyu salıverip de onunla hayvanların ve kendilerinin yediği bir ekin çıkarmamızı da mı görmediler? Hâlâ görmezler mi?
Hasan Basri Çantay : Suyu kupkuru ve çorak yere sevk etdiğimizi, onunla gerek hayvanlarının, gerek kendilerinin kısmen yiyegeldikleri ekini çıkarmakda olduğumuzu da görmediler mi? Haalâ da görmeyecekler mi?
Hayrat Neşriyat : Görmediler mi, doğrusu biz suyu kurak yere gönderiyoruz da, onunla hayvanlarının ve kendilerinin ondan yiyecekleri bir ekini çıkarıyoruz. Hiç görmezler mi?
İbni Kesir : Görmezler mi ki; Biz, kuru yerlere suyu gönderiyor, onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkarıyoruz. Hala da görmeyecekler mi?
İskender Evrenosoğlu : Onlar, suyu kurak araziye nasıl sevkediyoruz görmediler mi? Böylece oradan ekinler çıkarırız, ondan hayvanları. Ve onlar yerler. Hâlâ görmüyorlar mı?
Muhammed Esed : Üzerinde ot bitmeyen kuru topraklara yağmur indirip kendilerinin ve hayvanlarının yiyeceği bitkileri Bizim yeşerttiğimizi görmezler mi?
Mustafa İslamoğlu : Kıraç toprağa suyu sevk edip de onunla kendilerinin ve hayvanlarının beslendiği bitkiler çıkardığımızı nasıl görmezler? Peki ama, daha da mı görmeyecekler?
Ömer Nasuhi Bilmen : Görmediler mi ki, muhakkak Biz suyu çorak yere sevkederiz de onunla hemen ekinleri çıkarırız, onlardan hayvanları ve kendileri yiyiverir. Hâlâ görmezler mi?
Ömer Öngüt : Hiç görmediler mi ki; biz suyu kupkuru, çorak yerlere sevkediyoruz da, onunla ekin çıkarıyoruz. Ondan hem hayvanları hem de kendileri yiyor. Hâlâ görmüyorlar mı?
Şaban Piriş : Bizim, susuz araziyi su ile suladığımızı, onunla, hayvanların ve kendilerinin yediği ekini çıkardığımızı görmüyorlar mı? Hala doğruyu göremiyorlar mı?
Suat Yıldırım : Görmüyorlar mı ki biz otsuz, kır araziye su sevk ediyoruz, onun sayesinde, hayvanların ve kendilerinin yiyecekleri ekinleri yetiştiriyoruz. Hâlâ bunları görmeyecekler mi?
Süleyman Ateş : Görmüyorlar mı biz nasıl suyu, kuru, otsuz yere sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları da, kendileri de yiyor? Görmüyorlar mı?
Tefhim-ul Kuran : Görmüyorlar mı; biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları da, kendileri de yemektedir? Yine de görmüyorlar mı?
Ümit Şimşek : Onlar görmedi mi ki, Biz suyu kupkuru topraklara sevk eder ve onunla ekinler bitiririz de, hem kendileri, hem hayvanları ondan yerler? Hâlâ gözlerini açmayacaklar mı?
Yaşar Nuri Öztürk : Görmediler mi ki biz, çorak toprağa suyu salıyoruz da onunla ekinler çıkarıyoruz; hem hayvanları yiyor ondan hem kendileri. Hâlâ görmüyorlar mı?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}