» 37 / Sâffât  23:

Kuran Sırası: 37
İniş Sırası: 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

 » 37 / Sâffât  Suresi: 23
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مِنْ (MN) = min :
2. دُونِ (D̃VN) = dūni : başka
3. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
4. فَاهْدُوهُمْ (FEHD̃VHM) = fehdūhum : onları götürün
5. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
6. صِرَاطِ (ṦREŦ) = SirāTi : yoluna
7. الْجَحِيمِ (ELCḪYM) = l-ceHīmi : cehennemin
| başka | Allah'tan | onları götürün | | yoluna | cehennemin |

[] [D̃VN] [] [HD̃Y] [] [ṦRŦ] [CḪM]
MN D̃VN ELLH FEHD̃VHM ÎL ṦREŦ ELCḪYM

min dūni llahi fehdūhum ilā SirāTi l-ceHīmi
من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم

 » 37 / Sâffât  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN min Besides
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka Besides
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah,
فاهدوهم ه د ي | HD̃Y FEHD̃VHM fehdūhum onları götürün then lead them
إلى | ÎL ilā to
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTi yoluna (the) Path
الجحيم ج ح م | CḪM ELCḪYM l-ceHīmi cehennemin (of) the Hellfire.

37:23 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| başka | Allah'tan | onları götürün | | yoluna | cehennemin |

[] [D̃VN] [] [HD̃Y] [] [ṦRŦ] [CḪM]
MN D̃VN ELLH FEHD̃VHM ÎL ṦREŦ ELCḪYM

min dūni llahi fehdūhum ilā SirāTi l-ceHīmi
من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم

[] [د و ن] [] [ه د ي] [] [ص ر ط] [ج ح م]

 » 37 / Sâffât  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN min Besides
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka Besides
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
فاهدوهم ه د ي | HD̃Y FEHD̃VHM fehdūhum onları götürün then lead them
Fe,Elif,He,Dal,Vav,He,Mim,
80,1,5,4,6,5,40,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTi yoluna (the) Path
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الجحيم ج ح م | CḪM ELCḪYM l-ceHīmi cehennemin (of) the Hellfire.
Elif,Lam,Cim,Ha,Ye,Mim,
1,30,3,8,10,40,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مِنْ: | دُونِ: başka | اللَّهِ: Allah'tan | فَاهْدُوهُمْ: onları götürün | إِلَىٰ: | صِرَاطِ: yoluna | الْجَحِيمِ: cehennemin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | فاهدوهم FEHD̃WHM onları götürün | إلى ÎL | صراط ṦREŦ yoluna | الجحيم ELCḪYM cehennemin |
Kırık Meal (Okunuş) : |min: | dūni: başka | llahi: Allah'tan | fehdūhum: onları götürün | ilā: | SirāTi: yoluna | l-ceHīmi: cehennemin |
Kırık Meal (Transcript) : |MN: | D̃VN: başka | ELLH: Allah'tan | FEHD̃VHM: onları götürün | ÎL: | ṦREŦ: yoluna | ELCḪYM: cehennemin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ı bırakıp da, hepsine de o koca cehennemin yolunu gösterin.
Adem Uğur : "Allah'tan başka. Onlara cehennemin yolunu gösterin".
Ahmed Hulusi : "Allâh dûnundakileri! Onları cehennem yoluna yollandırın!"
Ahmet Tekin : 'Allah’ı bırakıp kulları durumundakilerden taptıklarını toplayın. Hepsine kaynayan köpüren Cehennem’in yolunu gösterin.'
Ahmet Varol : Allah'tan başka (taptıklarını). Onları cehennemin yoluna yöneltin.
Ali Bulaç : " Allah'tan başka (taptıklarını); artık onları cehennemin yoluna yöneltip götürün."
Ali Fikri Yavuz : Toplayın da, götürün onları cehennem yoluna, (Sırat köprüsüne doğru).
Bekir Sadak : (22-23) Ilgililere soyle emredilir: «Zulmedenleri, onlarla isbirligi edenleri ve Allah'i birakip da taptiklarini derleyin. Onlari cehennem yoluna koyun.»
Celal Yıldırım : (22-23) Toplayıp sürün mahşer yerine o zulmedenleri, eşlerini, yandaşlarını ve Allah'tan başka taptıklarını, hepsini Cehennem'in yoluna koyun.
Diyanet İşleri : (22-24) Allah, meleklere şöyle emreder: “Zulmedenleri, eşlerini ve Allah’ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.”
Diyanet İşleri (eski) : (22-23) İlgililere şöyle emredilir: 'Zulmedenleri, onlarla işbirliği edenleri ve Allah'ı bırakıp da taptıklarını derleyin. Onları cehennem yoluna koyun.'
Diyanet Vakfi : (22-24) (Allah, meleklerine emreder:) Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah'tan başka tapmış oldukları putlarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler!
Edip Yüksel : ALLAH'tan başka taptıklarını... Onlara cehennemin yolunu gösterin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (22-23) Toplayın mahşere o zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri. Toplayın da götürün onları sırata (cehennem köprüsüne) doğru.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : (22-24) O zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri toplayın mahşere, toplayın da götürün onları Sırat'a, cehennem köprüsüne doğru ve tutuklayın onları çünkü sorguya çekilecekler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Toplayın da götürün onları sırata; Cehennem köprüsüne doğru
Fizilal-il Kuran : Allah'dan başka (taptıklarına) onlara cehennemin yolunu gösterin.
Gültekin Onan : Tanrı'dan başka (taptıklarını); artık onları cehennemin yoluna yöneltip götürün."
Hakkı Yılmaz : (22,23) "Toplayın o şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapanları, eşlerini ve Allah'ın astlarından tapmış oldukları şeyleri. Sonra da onları cehennemin yoluna kılavuzlayın. "
Hasan Basri Çantay : (22-23) (Meleklere:) «O zulmedenleri, onlara eş olanları, Allâhı bırakıb tapmakda ısraar etdikleri şeyleri bir araya toplayın da cehennem yoluna götürün» (dediler).
Hayrat Neşriyat : (22-23) (Meleklere ise o gün şöyle denilir:) 'Zulmedenleri ve onlara eşlik edenleri ve Allah’dan başka tapmakta oldukları şeyleri toplayın; sonra onları Cehennemin yoluna götürün!'
İbni Kesir : Allah'tan başka. Ve onları cehennem yoluna götürün.
İskender Evrenosoğlu : Allah'tan başka (taptıkları). Artık onları cahîm (cehennem) yoluna hidayet edin (ulaştırın).
Muhammed Esed : ve hepsini yakıcı ateşin yoluna sürün,
Ömer Nasuhi Bilmen : (22-24) Toplayınız mahşere o zulmetmiş kimseleri ve onların eşlerini ve kendilerine taptıkları şeyleri. Allah'ın gayrı. Artık onlara cehennem yolunu bildiriniz. Ve onları tevkif ediniz. Şüphe yok ki, onlar sorguya çekilecek kimselerdir.
Ömer Öngüt : Allah'tan başka. Ve onları cehennem yoluna götürün.
Şaban Piriş : Allah’tan başkalarına... Onları cehennem yoluna iletin!
Suat Yıldırım : (22-24) Yüce Allah meleklere şöyle emreder: "O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah’tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehenneme sevk edin! Hem tutuklayın onları, çünkü sorguya çekilecekler!"
Süleyman Ateş : "Allah'tan başka. Onları cehennemin yoluna götürün!"
Tefhim-ul Kuran : «Allah'tan başka (taptıklarını); artık onları cehennemin yoluna yöneltip götürün.»
Ümit Şimşek : Allah'tan başka kulluk ettiklerini. Hepsine Cehennemin yolunu gösterin.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'tan başka tapınmış olduklarını. Sürün onları cehennemin yoluna.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}