» 15 / Hicr  41:

Kuran Sırası: 15
İniş Sırası: 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 » 15 / Hicr  Suresi: 41
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : buyurdu ki
2. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : işte budur
3. صِرَاطٌ (ṦREŦ) = SirāTun : yol
4. عَلَيَّ (ALY) = ǎleyye : bana varan
5. مُسْتَقِيمٌ (MSTGYM) = musteḳīmun : dosdoğru
buyurdu ki | işte budur | yol | bana varan | dosdoğru |

[GVL] [] [ṦRŦ] [] [GVM]
GEL HZ̃E ṦREŦ ALY MSTGYM

ḳāle hāƶā SirāTun ǎleyye musteḳīmun
قال هذا صراط علي مستقيم

 » 15 / Hicr  Suresi: 41
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle buyurdu ki He said,
هذا | HZ̃E hāƶā işte budur """This"
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTun yol (is) the way
علي | ALY ǎleyye bana varan to Me
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmun dosdoğru straight.

15:41 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

buyurdu ki | işte budur | yol | bana varan | dosdoğru |

[GVL] [] [ṦRŦ] [] [GVM]
GEL HZ̃E ṦREŦ ALY MSTGYM

ḳāle hāƶā SirāTun ǎleyye musteḳīmun
قال هذا صراط علي مستقيم

[ق و ل] [] [ص ر ط] [] [ق و م]

 » 15 / Hicr  Suresi: 41
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle buyurdu ki He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
هذا | HZ̃E hāƶā işte budur """This"
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTun yol (is) the way
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
علي | ALY ǎleyye bana varan to Me
Ayn,Lam,Ye,
70,30,10,
P – preposition
PRON – 1st person singular object pronoun
جار ومجرور
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmun dosdoğru straight.
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
N – nominative masculine indefinite (form X) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: buyurdu ki | هَٰذَا: işte budur | صِرَاطٌ: yol | عَلَيَّ: bana varan | مُسْتَقِيمٌ: dosdoğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL buyurdu ki | هذا HZ̃E işte budur | صراط ṦREŦ yol | علي ALY bana varan | مستقيم MSTGYM dosdoğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: buyurdu ki | hāƶā: işte budur | SirāTun: yol | ǎleyye: bana varan | musteḳīmun: dosdoğru |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: buyurdu ki | HZ̃E: işte budur | ṦREŦ: yol | ALY: bana varan | MSTGYM: dosdoğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Tanrı, işte bu yol dedi, dosdoğru bana varan yol.
Adem Uğur : (Allah) şöyle buyurdu: "İşte bana varan dosdoğru yol budur."
Ahmed Hulusi : Buyurdu ki: "İşte benim üzerime aldığım müstakim yol budur!"
Ahmet Tekin : Allah: 'İşte bu yol, bu hayat tarzı, benim teminatım altında olan doğru muhkem, güvenli yoldur, İslâmî hayattır' buyurdu.
Ahmet Varol : (Allah) dedi ki: 'İşte bu, bana ait dosdoğru bir yoldur.' [2]
Ali Bulaç : (Allah) Dedi ki: "İşte bu, bana göre dosdoğru olan yoldur."
Ali Fikri Yavuz : Allah Tealâ şöyle buyurdu: “- İşte (ihlâslı müminleri azıtamıyacağına dair) bu dediğin söz, bana aid gerçek bir yoldur.
Bekir Sadak : (41-42) Allah soyle dedi: «Benim gerekli kildigim dosdogru yol budur; «kullarimin uzerinde senin bir nufuzun olamaz. Ancak sana uyan sapiklar bunun disindadir.»
Celal Yıldırım : Allah, «işte bu bana göre dosdoğru yoldur !» dedi.
Diyanet İşleri : (41-42) Allah, “İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : (41-42) Allah şöyle dedi: 'Benim gerekli kıldığım dosdoğru yol budur; kullarımın üzerinde senin bir nüfuzun olamaz. Ancak sana uyan sapıklar bunun dışındadır.'
Diyanet Vakfi : (Allah) şöyle buyurdu: «İşte bana varan dosdoğru yol budur.»
Edip Yüksel : Dedi ki: 'İşte benim değişmez yasam budur.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah şöyle buyurdu: «İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah: «Bu, 'Garanti ederim.' dosdoğru bir cadde.» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bu, dedi: bir câdde «teahhüd ederim» dosdoğru
Fizilal-il Kuran : Allah dedi ki; «İşte bana ileten doğru yolum budur.»
Gültekin Onan : (Tanrı ) Dedi ki: "İşte bu, bana göre dosdoğru olan yoldur."
Hakkı Yılmaz : (41-44) Allah dedi ki: “İşte bu Benim üzerime aldığım dosdoğru bir yoldur. Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün yoktur. Şüphesiz ki onların hepsine vaat edilen yer de cehennemdir. Onun için yedi kapı vardır. O kapıların her biri için onlardan bir parça ayrılmıştır.”
Hasan Basri Çantay : Buyurdu ki: «İşte bu, bana göre (hak ve lâyık) olan doğru bir yoldur».
Hayrat Neşriyat : (Allah) buyurdu ki: 'İşte bu (ihlâslı kullarımı senin şerrinden korumak) bana âid dosdoğru bir yoldur.'
İbni Kesir : Buyurdu ki: İşte, Benim taahhüd ettiğim dosdoğru yol budur.
İskender Evrenosoğlu : Allahû Tealâ şöyle buyurdu: “İşte bu, Bana yönlendirilmiş (Bana ulaştıran) yoldur.”
Muhammed Esed : "Benim için, doğru yol budur:" dedi O,
Ömer Nasuhi Bilmen : (41-42) (Cenâb-ı Hak) Buyurdu ki: «Bu bana ait dosdoğru bir yoldur. Şüphe yok ki, benim kullarımın üzerinde senin için bir saltanat yoktur, ancak azgınlardan sana ittiba etmiş olanlar müstesna.»
Ömer Öngüt : Allah buyurdu ki: “İşte bana varan dosdoğru yol budur. ”
Şaban Piriş : -Bu benim gösterdiğim dosdoğru yoldur, dedi.
Suat Yıldırım : Allah buyurdu: "Bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte Ben’im gözettiğim dosdoğru yoldur."
Süleyman Ateş : (Allâh) buyurdu ki: "İşte bana varan doğru yol budur."
Tefhim-ul Kuran : (Allah) Dedi ki: «İşte bu, bana göre dosdoğru olan yoldur.»
Ümit Şimşek : Allah buyurdu ki: İşte bu Bana ulaşan dosdoğru yoldur.
Yaşar Nuri Öztürk : Buyurdu: "İşte bana varan dosdoğru yol budur."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}