» 15 / Hicr  39:

Kuran Sırası: 15
İniş Sırası: 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 » 15 / Hicr  Suresi: 39
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi
2. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbim
3. بِمَا (BME) = bimā : ötürü
4. أَغْوَيْتَنِي (ÊĞVYTNY) = eğveytenī : beni azdırmandan
5. لَأُزَيِّنَنَّ (LÊZYNN) = leuzeyyinenne : andolsun (günahları) süsleyeceğim
6. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlara
7. فِي (FY) = fī :
8. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yer yüzünde
9. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ (VLÊĞVYNHM) = veleuğviyennehum : ve onları azdıracağım
10. أَجْمَعِينَ (ÊCMAYN) = ecmeǐyne : hepsini
dedi | Rabbim | ötürü | beni azdırmandan | andolsun (günahları) süsleyeceğim | onlara | | yer yüzünde | ve onları azdıracağım | hepsini |

[GVL] [RBB] [] [ĞVY] [ZYN] [] [] [ERŽ] [ĞVY] [CMA]
GEL RB BME ÊĞVYTNY LÊZYNN LHM FY ELÊRŽ VLÊĞVYNHM ÊCMAYN

ḳāle rabbi bimā eğveytenī leuzeyyinenne lehum l-erDi veleuğviyennehum ecmeǐyne
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين

 » 15 / Hicr  Suresi: 39
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
بما | BME bimā ötürü Because
أغويتني غ و ي | ĞVY ÊĞVYTNY eğveytenī beni azdırmandan You misled me,
لأزينن ز ي ن | ZYN LÊZYNN leuzeyyinenne andolsun (günahları) süsleyeceğim surely, I will make (evil) fair-seeming
لهم | LHM lehum onlara to them
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yer yüzünde the earth
ولأغوينهم غ و ي | ĞVY VLÊĞVYNHM veleuğviyennehum ve onları azdıracağım and I will mislead them
أجمعين ج م ع | CMA ÊCMAYN ecmeǐyne hepsini all

15:39 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi | Rabbim | ötürü | beni azdırmandan | andolsun (günahları) süsleyeceğim | onlara | | yer yüzünde | ve onları azdıracağım | hepsini |

[GVL] [RBB] [] [ĞVY] [ZYN] [] [] [ERŽ] [ĞVY] [CMA]
GEL RB BME ÊĞVYTNY LÊZYNN LHM FY ELÊRŽ VLÊĞVYNHM ÊCMAYN

ḳāle rabbi bimā eğveytenī leuzeyyinenne lehum l-erDi veleuğviyennehum ecmeǐyne
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين

[ق و ل] [ر ب ب] [] [غ و ي] [ز ي ن] [] [] [ا ر ض] [غ و ي] [ج م ع]

 » 15 / Hicr  Suresi: 39
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
Re,Be,
200,2,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بما | BME bimā ötürü Because
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
أغويتني غ و ي | ĞVY ÊĞVYTNY eğveytenī beni azdırmandan You misled me,
,Ğayn,Vav,Ye,Te,Nun,Ye,
,1000,6,10,400,50,10,
V – 2nd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
لأزينن ز ي ن | ZYN LÊZYNN leuzeyyinenne andolsun (günahları) süsleyeceğim surely, I will make (evil) fair-seeming
Lam,,Ze,Ye,Nun,Nun,
30,,7,10,50,50,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person singular (form II) imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد
لهم | LHM lehum onlara to them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yer yüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ولأغوينهم غ و ي | ĞVY VLÊĞVYNHM veleuğviyennehum ve onları azdıracağım and I will mislead them
Vav,Lam,,Ğayn,Vav,Ye,Nun,He,Mim,
6,30,,1000,6,10,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person singular (form IV) imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أجمعين ج م ع | CMA ÊCMAYN ecmeǐyne hepsini all
,Cim,Mim,Ayn,Ye,Nun,
,3,40,70,10,50,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: dedi | رَبِّ: Rabbim | بِمَا: ötürü | أَغْوَيْتَنِي: beni azdırmandan | لَأُزَيِّنَنَّ: andolsun (günahları) süsleyeceğim | لَهُمْ: onlara | فِي: | الْأَرْضِ: yer yüzünde | وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ: ve onları azdıracağım | أَجْمَعِينَ: hepsini |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL dedi | رب RB Rabbim | بما BME ötürü | أغويتني ÊĞWYTNY beni azdırmandan | لأزينن LÊZYNN andolsun (günahları) süsleyeceğim | لهم LHM onlara | في FY | الأرض ELÊRŽ yer yüzünde | ولأغوينهم WLÊĞWYNHM ve onları azdıracağım | أجمعين ÊCMAYN hepsini |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: dedi | rabbi: Rabbim | bimā: ötürü | eğveytenī: beni azdırmandan | leuzeyyinenne: andolsun (günahları) süsleyeceğim | lehum: onlara | : | l-erDi: yer yüzünde | veleuğviyennehum: ve onları azdıracağım | ecmeǐyne: hepsini |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: dedi | RB: Rabbim | BME: ötürü | ÊĞVYTNY: beni azdırmandan | LÊZYNN: andolsun (günahları) süsleyeceğim | LHM: onlara | FY: | ELÊRŽ: yer yüzünde | VLÊĞVYNHM: ve onları azdıracağım | ÊCMAYN: hepsini |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rabbim dedi, beni rahmetinden mahrûm ettiğin gibi bende kötülükleri, yeryüzünde onlara bezeyecek, onları isyân ettirerek hepsini de rahmetinden mahrûm edeceğim.
Adem Uğur : (İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!
Ahmed Hulusi : (İblis) dedi ki: "Rabbim! Bende açığa çıkan Esmâ'n sonucu azdırman yüzünden, yemin ederim ki, arzda (bedenli yaşamlarında) onlara (suçları; Sünnetullah'a göre perdelilik oluşturan fiilleri) süsleyeceğim ve onları toptan azdıracağım. "
Ahmet Tekin : İblis: 'Rabbim, azgınlığımdan ötürü aleyhimde hüküm vermene mukabil, ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyip güzel göstereceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım' dedi.
Ahmet Varol : Dedi ki: 'Rabbim! Andolsun beni saptırdığın için onlara yeryüzünde (kötülükleri) süslü göstereceğim ve onların tümünü muhakkak saptıracağım.
Ali Bulaç : Dedi ki: "Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp saptıracağım."
Ali Fikri Yavuz : İblîs şöyle dedi: “- Rabbim! Beni azdırmana yemin ederim ki, muhakkak surette ben, yeryüzünde kullara, (fenalıkları) süsleyeceğim; elbette onların hepsini azdıracağım.
Bekir Sadak : (39-40) «ORabbim! Beni saptirdigin icin, and olsun ki yeryuzunde fenaliklari onlara guzel gosterecegim; halis kildgin kullarin bir yana, onlarin hepsini saptiracagim» dedi.
Celal Yıldırım : İblîs, «Rabbim, dedi, beni azdırman hakkı için yeryüzünde insanlara (günah ve kötülükleri) iyice süsleyeceğim ve hepsini de azdıracağım.
Diyanet İşleri : (39-40) İblis, “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : (39-40) 'Rabbim! Beni saptırdığın için, and olsun ki yeryüzünde fenalıkları onlara güzel göstereceğim; halis kıldığın kulların bir yana, onların hepsini saptıracağım' dedi.
Diyanet Vakfi : (İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!
Edip Yüksel : Dedi ki: 'Rabbim, beni yoldan çıkarttığın için, onları yeryüzünde ayartıp topluca saptıracağım.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İblis şöyle dedi: «Rabbim! Beni saptırdığın için, mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah: «Ey Rabbim, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki, kesinlikle ben yeryüzünde onlar için tezyinat yapacağım ve hepsini azdıracağım!
Elmalılı Hamdi Yazır : Rabbım, dedi: beni azdırmana kasem ederim ki her halde ben onlar için Arzda tezyinat yapacağım ve hepsini iğvâ edeceğim
Fizilal-il Kuran : İblis dedi ki; «Ey Rabbim, beni kışkırtıp sapıklığa düşürdüğün için dünyada kötülüğü onlara cazip göstererek hepsini yoldan çıkaracağım.
Gültekin Onan : Dedi ki: "Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp saptıracağım."
Hakkı Yılmaz : (39,40) İblis dedi ki: “Rabbim! Sen beni, insanları azdırmam için yarattığın nedenle kesinlikle ben de yeryüzünde, her şeyi onlara süsleyeceğim ve arıtılmış kulların hariç onların hepsini kesinlikle azdıracağım!”
Hasan Basri Çantay : «Ey Rabbim, dedi, beni azdırdığın şey'e (rahmetinden tard etmene) mukaabil ben de andolsun yer (yüzün) de onlar (ın ma'sıyetlerini) her halde süsleyeceğim (onları kendilerine hoş göstereceğim). Onların hepsini, topdan, muhakkak ki, azdıracağım».
Hayrat Neşriyat : (İblis) dedi ki: 'Rabbim! Beni azdırmandan dolayı, (ben de) mutlaka onlara yeryüzünde (günahları) süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım!'
İbni Kesir : Dedi ki: Rabbım; beni azdırdığın için, andolsun ki; ben de onlara yeryüzündeki fenalıkları güzel göstereceğim ve onların hepsini azdıracağım.
İskender Evrenosoğlu : (İblis şöyle) dedi: “Rabbim, beni azdırmandan dolayı, onlara mutlaka yeryüzünde (azgınlığı) süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım.
Muhammed Esed : (Bunun üzerine İblis:) "Beni yolun dışına attığın için, ben de, kuşkusuz, yeryüzünde (kötülükleri) onlara süsleyip bezeyeceğim ve muhakkak ki onların hepsini ayartıp yoldan çıkaracağım,
Ömer Nasuhi Bilmen : (Şeytan) Dedi ki: «Beni azdırdığından dolayı ben de herhalde onlar için yeryüzünde bezeyeceğim ve onların hepsini azdıracağım.»
Ömer Öngüt : Dedi ki: “Rabbim! Beni azdırdığın için, andolsun ki ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. ”
Şaban Piriş : -Rabbim, dedi. (İblis) beni azdırdığın şey adına yemin ederim ki, yeryüzündekileri onlara süslü göstereceğim ve saptıracağım hepsini!
Suat Yıldırım : (39-40) İblis dedi ki: "Ya Rabbî! Beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım"
Süleyman Ateş : (İblis): "Rabbim, dedi, beni azdırmandan ötürü andolsun ki, ben de yer yüzünde onlara (günâhları) süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım.
Tefhim-ul Kuran : Dedi ki: «Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp saptıracağım.»
Ümit Şimşek : İblis dedi ki: 'Yâ Rabbi, beni saptırmana karşılık, ben de yeryüzünde kötülükleri onlara hoş gösterip hepsini azdıracağım.
Yaşar Nuri Öztürk : Dedi: "Rabbim! Beni azdırmana yemin ederim ki, yeryüzünde onlar için mutlaka süslemeler yapacağım ve onların tümünü kesinlikle azdıracağım."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}