» 15 / Hicr  20:

Kuran Sırası: 15
İniş Sırası: 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 » 15 / Hicr  Suresi: 20
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَجَعَلْنَا (VCALNE) = ve ceǎlnā : ve var ettik
2. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
3. فِيهَا (FYHE) = fīhā : orada
4. مَعَايِشَ (MAEYŞ) = meǎāyişe : geçimlikler
5. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve canlılar için
6. لَسْتُمْ (LSTM) = lestum : olmadığınız
7. لَهُ (LH) = lehu : onları
8. بِرَازِقِينَ (BREZGYN) = birāziḳīne : rızıklandırıcı
ve var ettik | sizin için | orada | geçimlikler | ve canlılar için | olmadığınız | onları | rızıklandırıcı |

[CAL] [] [] [AYŞ] [] [LYS] [] [RZG]
VCALNE LKM FYHE MAEYŞ VMN LSTM LH BREZGYN

ve ceǎlnā lekum fīhā meǎāyişe ve men lestum lehu birāziḳīne
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين

 » 15 / Hicr  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجعلنا ج ع ل | CAL VCALNE ve ceǎlnā ve var ettik And We have made
لكم | LKM lekum sizin için for you
فيها | FYHE fīhā orada therein
معايش ع ي ش | AYŞ MAEYŞ meǎāyişe geçimlikler means of living
ومن | VMN ve men ve canlılar için and whom
لستم ل ي س | LYS LSTM lestum olmadığınız you are not
له | LH lehu onları for him
برازقين ر ز ق | RZG BREZGYN birāziḳīne rızıklandırıcı providers.

15:20 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve var ettik | sizin için | orada | geçimlikler | ve canlılar için | olmadığınız | onları | rızıklandırıcı |

[CAL] [] [] [AYŞ] [] [LYS] [] [RZG]
VCALNE LKM FYHE MAEYŞ VMN LSTM LH BREZGYN

ve ceǎlnā lekum fīhā meǎāyişe ve men lestum lehu birāziḳīne
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين

[ج ع ل] [] [] [ع ي ش] [] [ل ي س] [] [ر ز ق]

 » 15 / Hicr  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجعلنا ج ع ل | CAL VCALNE ve ceǎlnā ve var ettik And We have made
Vav,Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,
6,3,70,30,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
فيها | FYHE fīhā orada therein
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
معايش ع ي ش | AYŞ MAEYŞ meǎāyişe geçimlikler means of living
Mim,Ayn,Elif,Ye,Şın,
40,70,1,10,300,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
ومن | VMN ve men ve canlılar için and whom
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
لستم ل ي س | LYS LSTM lestum olmadığınız you are not
Lam,Sin,Te,Mim,
30,60,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض من اخوات «كان» والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «ليس»
له | LH lehu onları for him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
برازقين ر ز ق | RZG BREZGYN birāziḳīne rızıklandırıcı providers.
Be,Re,Elif,Ze,Gaf,Ye,Nun,
2,200,1,7,100,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَجَعَلْنَا: ve var ettik | لَكُمْ: sizin için | فِيهَا: orada | مَعَايِشَ: geçimlikler | وَمَنْ: ve canlılar için | لَسْتُمْ: olmadığınız | لَهُ: onları | بِرَازِقِينَ: rızıklandırıcı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وجعلنا WCALNE ve var ettik | لكم LKM sizin için | فيها FYHE orada | معايش MAEYŞ geçimlikler | ومن WMN ve canlılar için | لستم LSTM olmadığınız | له LH onları | برازقين BREZGYN rızıklandırıcı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ceǎlnā: ve var ettik | lekum: sizin için | fīhā: orada | meǎāyişe: geçimlikler | ve men: ve canlılar için | lestum: olmadığınız | lehu: onları | birāziḳīne: rızıklandırıcı |
Kırık Meal (Transcript) : |VCALNE: ve var ettik | LKM: sizin için | FYHE: orada | MAEYŞ: geçimlikler | VMN: ve canlılar için | LSTM: olmadığınız | LH: onları | BREZGYN: rızıklandırıcı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Orada sizin için de, sizin rızıklandırmadığınız mahlûkat için de geçim sebepleri halkettik.
Adem Uğur : Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık.
Ahmed Hulusi : Orada hem sizin için ve hem de yaşam gıdası size ait olmayanlar için geçim yolları oluşturduk.
Ahmet Tekin : Orada hem sizin için, hem de, rızıkları size ait olmayanlar için geçim kaynaklarını, geçim vasıtalarını planlı olarak hazırladık.
Ahmet Varol : Orada sizin için ve sizin kendilerine rızık veremeyeceğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.
Ali Bulaç : Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık.
Ali Fikri Yavuz : O arzda hem sizin için, hem de sizin rızık vericisi olmadığınız (hayvanat ve köleleriniz gibi) kimseler için geçimlikler (ekinler ve yemişler) yarattık.
Bekir Sadak : Orada sizin ve rizik veremiyeceginiz kimseler icin gecimlikler meydana getirdik.
Celal Yıldırım : Yine yeryüzünde size ve sizin rızık veremiyeceğiniz kimselere (canlılara) geçimlikler meydana getirdik.
Diyanet İşleri : Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.
Diyanet İşleri (eski) : Orada sizin ve rızık veremeyeceğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.
Diyanet Vakfi : Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık.
Edip Yüksel : Orada hem sizin için ve hem sizin beslemediğiniz yaratıklar için yaşanacak bir ortam oluşturduk.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Orada hem sizin için, hem de sizin rızıklarını veremediğiniz kimseler için geçim yollarını yarattık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Orada size ve sizin rızıklarını vermediğiniz kimselere geçim yolları sağladık.
Elmalılı Hamdi Yazır : hem sizin için, hem sizin razikı olmadığınız kimseler için onda geçimlikler husule getirdik
Fizilal-il Kuran : Orada gerek sizin için ve gerekse rızıkları tarafınızdan sağlanması sözkonusu olmayan diğer canlılar için besin kaynakları yarattık.
Gültekin Onan : Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık.
Hakkı Yılmaz : Ve yeryüzünde sizin için ve sizin rızıklandırmadığınız kimseler için geçim yollarını yaptık/ Ve yeryüzünde sizin için birtakım geçim yolları ve sizin rızıklandırmadığınız kimseler yaptık.
Hasan Basri Çantay : Orada hem sizin için, hem rızıklarını te'mîn edemeyeceğiniz kimseler için bir çok geçim (sebeb) ler (i) yaratdık.
Hayrat Neşriyat : Hem orada, gerek sizin için, gerekse rızık vericileri olmadığınız (etrâfınızdaki)kimse(ler) için geçim vâsıtaları kıldık.
İbni Kesir : Orada hem sizin için, hem de rızıklarını temin edemeyecekleriniz için geçimlikler meydana getirdik.
İskender Evrenosoğlu : Sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de, maişetler (geçim kaynakları) kıldık.
Muhammed Esed : Ve yine orada hem sizin için, hem de rızkı size bağlı olmayan öteki bütün canlılar için geçim vasıtaları sağladık.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve sizin için ve rızıklarını verir olmadığınız kimseler için orada yaşama sebeplerini vücuda getirdik.
Ömer Öngüt : Orada hem sizin için hem de rızıklarını temin edemeyeceğiniz varlıklar için geçimlikler yarattık.
Şaban Piriş : Orada sizin için ve sizin beslemediğiniz kimseler için geçimlikler belirledik.
Suat Yıldırım : Orada hem siz insanlar için, hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik.
Süleyman Ateş : Orada sizin için ve (beslediğinizi sandığınız, fakat aslında) sizin beslemediğiniz kimseler için geçimlikler var ettik.
Tefhim-ul Kuran : Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık.
Ümit Şimşek : Ve hem sizin için, hem de rızkını sizin vermediğiniz canlılar için geçim vasıtaları yarattık.
Yaşar Nuri Öztürk : Orada sizin için ve rızıklandırıcısı siz olmadığınız kimse için geçimlikler yarattık.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}