» 15 / Hicr  1:

Kuran Sırası: 15
İniş Sırası: 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 » 15 / Hicr  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الر (ELR) = Elif, Lâm, Râ : Elif Lam Ra
2. تِلْكَ (TLK) = tilke : şunlar
3. ايَاتُ ( ËYET) = āyātu : ayetleridir
4. الْكِتَابِ (ELKTEB) = l-kitābi : Kitabın
5. وَقُرْانٍ (VGR ËN) = ve ḳur'ānin : ve Kur'an'ın
6. مُبِينٍ (MBYN) = mubīnin : apaçık
Elif Lam Ra | şunlar | ayetleridir | Kitabın | ve Kur'an'ın | apaçık |

[] [] [EYY] [KTB] [GRE] [BYN]
ELR TLK ËYET ELKTEB VGR ËN MBYN

Elif, Lâm, Râ tilke āyātu l-kitābi ve ḳur'ānin mubīnin
الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين

 » 15 / Hicr  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الر | ELR Elif, Lâm, Râ Elif Lam Ra Alif Laam Ra.
تلك | TLK tilke şunlar These
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātu ayetleridir (are) the Verses
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitabın (of) the Book
وقرآن ق ر ا | GRE VGR ËN ve ḳur'ānin ve Kur'an'ın and Quran
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnin apaçık clear.

15:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Elif Lam Ra | şunlar | ayetleridir | Kitabın | ve Kur'an'ın | apaçık |

[] [] [EYY] [KTB] [GRE] [BYN]
ELR TLK ËYET ELKTEB VGR ËN MBYN

Elif, Lâm, Râ tilke āyātu l-kitābi ve ḳur'ānin mubīnin
الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين

[] [] [ا ي ي] [ك ت ب] [ق ر ا] [ب ي ن]

 » 15 / Hicr  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الر | ELR Elif, Lâm, Râ Elif Lam Ra Alif Laam Ra.
Elif,Lam,Re,
1,30,200,
INL – Quranic initials
حروف مقطعة
تلك | TLK tilke şunlar These
Te,Lam,Kef,
400,30,20,
DEM – feminine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātu ayetleridir (are) the Verses
,Ye,Elif,Te,
,10,1,400,
N – nominative feminine plural noun
اسم مرفوع
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitabın (of) the Book
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وقرآن ق ر ا | GRE VGR ËN ve ḳur'ānin ve Kur'an'ın and Quran
Vav,Gaf,Re,,Nun,
6,100,200,,50,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – genitive masculine indefinite proper noun → Quran"
الواو عاطفة
اسم علم مجرور
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnin apaçık clear.
Mim,Be,Ye,Nun,
40,2,10,50,
N – genitive masculine indefinite (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الر: Elif Lam Ra | تِلْكَ: şunlar | ايَاتُ: ayetleridir | الْكِتَابِ: Kitabın | وَقُرْانٍ: ve Kur'an'ın | مُبِينٍ: apaçık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الر ELR Elif Lam Ra | تلك TLK şunlar | آيات ËYET ayetleridir | الكتاب ELKTEB Kitabın | وقرآن WGR ËN ve Kur'an'ın | مبين MBYN apaçık |
Kırık Meal (Okunuş) : |Elif, Lâm, Râ: Elif Lam Ra | tilke: şunlar | āyātu: ayetleridir | l-kitābi: Kitabın | ve ḳur'ānin: ve Kur'an'ın | mubīnin: apaçık |
Kırık Meal (Transcript) : |ELR: Elif Lam Ra | TLK: şunlar | ËYET: ayetleridir | ELKTEB: Kitabın | VGR ËN: ve Kur'an'ın | MBYN: apaçık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Elif lâm râ, budur kitabın ve her şeyi açıklayan Kur'ân'ın âyetleri.
Adem Uğur : Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık bir Kur'an'ın âyetleridir.
Ahmed Hulusi : Elif, Lââm, Ra. . . Bunlar O BİLGİnin (Hakikat ve Sünnetullah), Kurân'ın apaçık işaretleridir.
Ahmet Tekin : Elif. Lâm. Râ. Bunlar, Allah, insan, kâinat ilişkilerini ve ilâhî düzeni açıklayan açık seçik okunan, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren mükemmel, kutsal kitabın, Kur’ân’ın âyetleridir.
Ahmet Varol : Elif. Lam. Ra. Bunlar Kitab'ın ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir.
Ali Bulaç : Elif, Lam, Ra. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.
Ali Fikri Yavuz : Elif, lâm, râ. Bu âyetler, mükemmel kitabın ve hakkı açıklayan muazzam Kur’ân’ın âyetleridir.
Bekir Sadak : Elif, Lam, Ra. Bunlar Kitap'in ve apacik olan Kuran'in ayetleridir.
Celal Yıldırım : Elif - Lâm - Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık olan, açıklayan Kur'ân'ın âyetleridir.
Diyanet İşleri : Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın âyetleridir.
Diyanet İşleri (eski) : Elif, Lam, Ra. Bunlar Kitap'ın ve apaçık olan Kuran'ın ayetleridir.
Diyanet Vakfi : Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık bir Kur'an'ın âyetleridir.
Edip Yüksel : A.L.R. Bu (harfler) kitabın ve apaçık Kuran'ın mucizesidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'ân'ın âyetleridir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Elif, Lam, Ra. Bunlar işte sana Kitabın ve gerçekleri açıklayan bir Kur'an'ın ayetleridir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Elif, Lam, Ra, bu işte kitabın ve bir Kur'anı mübînin âyetleri.
Fizilal-il Kuran : Elif, Lâm, Ra; bunlar kitabın, Kur'an'ın ayetleridir.
Gültekin Onan : Elif, Lam, Ra. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kuran'ın ayetleridir.
Hakkı Yılmaz : Elif/1, Lâm/20, Râ/200. Bunlar, Kitab'ın ve apaçık/açıklayıcı bir Kur’ân'ın âyetleridir.
Hasan Basri Çantay : Elif, lâm, raa. Bunlar kitabın, (hakıykatları) apaçık anlatan Kur'ânın âyetleridir.
Hayrat Neşriyat : Elif, Lâm, Râ. Bunlar, (satırlarda yazılı olan) Kitâb’ın ve (hak ile bâtılı) apaçık beyân eden (okunmakta olan) bir Kur’ân’ın âyetleridir.
İbni Kesir : Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve Kur'an'ı Mübin'in ayetleridir.
İskender Evrenosoğlu : Elif, lâm, râ. İşte bunlar, Kitab'ın ve Kur'ân-ı Mübîn'in (açıkça beyan edilmiş Kur'ân'ın) âyetleridir.
Muhammed Esed : Elif-Lam-Ra. Bunlar ilahi kitabın -kendisi açık olan ve hakkı açıkça gösteren bir ilahi okuma metninin- ayetleridir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübîn'in âyetleridir.
Ömer Öngüt : Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık Kur'an'ın âyetleridir.
Şaban Piriş : Elif, Lâm, Râ! İşte kitabın ayetleri ve apaçık Kur’an!
Suat Yıldırım : Elif Lâm Râ. Bunlar kitabın ve Kur’ân-ı Mübin’in âyetleridir.
Süleyman Ateş : Elif lâm râ. Şunlar Kitabın ve apaçık Kur'an'ın âyetleridir.
Tefhim-ul Kuran : Elif, Lâm, Râ, Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.
Ümit Şimşek : Elif lâm râ. Bu, kitabın ve apaçık bir Kur'ân'ın âyetleridir.
Yaşar Nuri Öztürk : Elif, Lâm, Râ. İşte sana o Kitap'ın ve açık anlatımlı Kur'an'ın ayetleri.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}