» 15 / Hicr  49:

Kuran Sırası: 15
İniş Sırası: 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 » 15 / Hicr  Suresi: 49
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. نَبِّئْ (NBÙ) = nebbi' : haber ver
2. عِبَادِي (ABED̃Y) = ǐbādī : kullarıma
3. أَنِّي (ÊNY) = ennī : şüphesiz
4. أَنَا (ÊNE) = enā : ben
5. الْغَفُورُ (ELĞFVR) = l-ğafūru : bağışlayanım
6. الرَّحِيمُ (ELRḪYM) = r-raHīmu : esirgeyenim
haber ver | kullarıma | şüphesiz | ben | bağışlayanım | esirgeyenim |

[NBE] [ABD̃] [] [] [ĞFR] [RḪM]
NBÙ ABED̃Y ÊNY ÊNE ELĞFVR ELRḪYM

nebbi' ǐbādī ennī enā l-ğafūru r-raHīmu
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم

 » 15 / Hicr  Suresi: 49
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
نبئ ن ب ا | NBE NBÙ nebbi' haber ver Inform
عبادي ع ب د | ABD̃ ABED̃Y ǐbādī kullarıma My slaves
أني | ÊNY ennī şüphesiz that I,
أنا | ÊNE enā ben I am
الغفور غ ف ر | ĞFR ELĞFVR l-ğafūru bağışlayanım the Oft-Forgiving,
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu esirgeyenim the Most Merciful.

15:49 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

haber ver | kullarıma | şüphesiz | ben | bağışlayanım | esirgeyenim |

[NBE] [ABD̃] [] [] [ĞFR] [RḪM]
NBÙ ABED̃Y ÊNY ÊNE ELĞFVR ELRḪYM

nebbi' ǐbādī ennī enā l-ğafūru r-raHīmu
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم

[ن ب ا] [ع ب د] [] [] [غ ف ر] [ر ح م]

 » 15 / Hicr  Suresi: 49
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
نبئ ن ب ا | NBE NBÙ nebbi' haber ver Inform
Nun,Be,,
50,2,,
V – 2nd person masculine singular (form II) imperative verb
فعل أمر
عبادي ع ب د | ABD̃ ABED̃Y ǐbādī kullarıma My slaves
Ayn,Be,Elif,Dal,Ye,
70,2,1,4,10,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أني | ÊNY ennī şüphesiz that I,
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أنا | ÊNE enā ben I am
,Nun,Elif,
,50,1,
PRON – 1st person singular personal pronoun
ضمير منفصل
الغفور غ ف ر | ĞFR ELĞFVR l-ğafūru bağışlayanım the Oft-Forgiving,
Elif,Lam,Ğayn,Fe,Vav,Re,
1,30,1000,80,6,200,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu esirgeyenim the Most Merciful.
Elif,Lam,Re,Ha,Ye,Mim,
1,30,200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |نَبِّئْ: haber ver | عِبَادِي: kullarıma | أَنِّي: şüphesiz | أَنَا: ben | الْغَفُورُ: bağışlayanım | الرَّحِيمُ: esirgeyenim |
Kırık Meal (Harekesiz) : |نبئ NBÙ haber ver | عبادي ABED̃Y kullarıma | أني ÊNY şüphesiz | أنا ÊNE ben | الغفور ELĞFWR bağışlayanım | الرحيم ELRḪYM esirgeyenim |
Kırık Meal (Okunuş) : |nebbi': haber ver | ǐbādī: kullarıma | ennī: şüphesiz | enā: ben | l-ğafūru: bağışlayanım | r-raHīmu: esirgeyenim |
Kırık Meal (Transcript) : |NBÙ: haber ver | ABED̃Y: kullarıma | ÊNY: şüphesiz | ÊNE: ben | ELĞFVR: bağışlayanım | ELRḪYM: esirgeyenim |
Abdulbaki Gölpınarlı : Haber ver kullarıma, şüphe yok ki ben suçları örterim, rahîmim.
Adem Uğur : (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.
Ahmed Hulusi : Haber ver kullarıma ki, Ben, gerçekten Ben Ğafûr'um, Rahıym'im.
Ahmet Tekin : Kullarıma, benim çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu haber ver.
Ahmet Varol : Kullarıma bildir ki, şüphesiz ben bağışlayıcı ve rahmet ediciyim.
Ali Bulaç : Haber ver kullarıma; şüphesiz Ben, Ben bağışlayanım, esirgeyenim.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm), kullarıma haber ver ki, gerçekten ben Gafûr’um, Rahîm’im.
Bekir Sadak : (49-50) Kullarima Benim bagislayan, merhamet eden oldugumu, azabimin can yakici bir azap oldugunu haber ver.
Celal Yıldırım : (49-50) Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben, evet ben, çok bağışlayan, çok merhamet edenim ve doğrusu azabım da çok elem verici bir azâbdır.
Diyanet İşleri : (49-50) Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.
Diyanet İşleri (eski) : (49-50) Kullarıma Benim bağışlayan, merhamet eden olduğumu, azabımın can yakıcı bir azap olduğunu haber ver.
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.
Edip Yüksel : Kullarıma haber ver ki ben Bağışlayıcıyım, Rahimim.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kullarıma haber ver, benim gerçekten çok bağışlayan ve merhamet eden olduğumu;
Elmalılı Hamdi Yazır : Haber ver kullarıma ki hakıkat ben, benim öyle gafur, öyle rahîm
Fizilal-il Kuran : Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki, ben gerçekten affediciyim, merhametliyim.
Gültekin Onan : Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.
Hakkı Yılmaz : (49,50) Kullarıma, hiç şüphesiz Benim çok bağışlayıcı ve pek merhamet edicinin ta kendisi olduğumu, Benim azabımın da, çok acıklı bir azabın ta kendisi olduğunu önemle haber ver!
Hasan Basri Çantay : (Habîbim) kullarıma haber (i) ver ki: «Hakîkaten ben (evet) ben çok yarlığayıcı, kemâliyle esirgeyiciyim».
Hayrat Neşriyat : (Habîbim, yâ Muhammed!) Kullarıma haber ver ki, şübhesiz ben, Gafûr(günahları çok bağışlayan)ım, Rahîm (onlara çok merhamet eden)im!
İbni Kesir : Kullarıma bildir ki: Muhakkak Benim Ben, Gafur, Rahim olan.
İskender Evrenosoğlu : Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur'um (mağfiret edenim) ve Rahîm'im (rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim).
Muhammed Esed : Kullarıma, acıyan, esirgeyen gerçek bağışlayıcının Ben olduğumu anlat;
Ömer Nasuhi Bilmen : (49-50) Kullarıma haber ver, Ben, şüphe yok ki Ben, yarlığayıcıyım, ziyâdesiyle esirgeciyim. Muhakkak ki, Benim azabım da o pek acıklı bir azaptır.
Ömer Öngüt : Resulüm! Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve merhamet edici olduğumu haber ver.
Şaban Piriş : -Kullarıma benim, çok bağışlayıcı ve merhametli olduğumu haber ver.
Suat Yıldırım : (49-50) Kullarıma haber ver ki (günahları örten) gafur, (ihsanı bol olan) rahîm Ben’im. Bununla beraber azabım da elîm mi elîm!
Süleyman Ateş : (Ey Muhammed), kullarıma haber ver: İşte ben öyle bağışlayan, öyle esirgeyenim.
Tefhim-ul Kuran : Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.
Ümit Şimşek : Kullarıma şunu bildir ki, Ben çok bağışlayıcı, çok merhamet ediciyim.
Yaşar Nuri Öztürk : Haber ver kullarıma: Hiç kuşkusuz benim, evet benim, Gafûr ve Rahîm.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}