» 47 / Muhammed  1:

Kuran Sırası: 47
İniş Sırası: 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 » 47 / Muhammed  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerin
2. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar eden(lerin)
3. وَصَدُّوا (VṦD̃VE) = ve Saddū : ve engel olanların
4. عَنْ (AN) = ǎn : -dan
5. سَبِيلِ (SBYL) = sebīli : (Allah) yolu-
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
7. أَضَلَّ (ÊŽL) = eDelle : boşa çıkarmıştır
8. أَعْمَالَهُمْ (ÊAMELHM) = eǎ'mālehum : işlerini
kimselerin | inkar eden(lerin) | ve engel olanların | -dan | (Allah) yolu- | Allah | boşa çıkarmıştır | işlerini |

[] [KFR] [ṦD̃D̃] [] [SBL] [] [ŽLL] [AML]
ELZ̃YN KFRVE VṦD̃VE AN SBYL ELLH ÊŽL ÊAMELHM

elleƶīne keferū ve Saddū ǎn sebīli llahi eDelle eǎ'mālehum
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم

 » 47 / Muhammed  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin Those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(lerin) disbelieve
وصدوا ص د د | ṦD̃D̃ VṦD̃VE ve Saddū ve engel olanların and turn away
عن | AN ǎn -dan from
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli (Allah) yolu- (the) way of Allah,
الله | ELLH llahi Allah (the) way of Allah,
أضل ض ل ل | ŽLL ÊŽL eDelle boşa çıkarmıştır He will cause to be lost
أعمالهم ع م ل | AML ÊAMELHM eǎ'mālehum işlerini their deeds.

47:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kimselerin | inkar eden(lerin) | ve engel olanların | -dan | (Allah) yolu- | Allah | boşa çıkarmıştır | işlerini |

[] [KFR] [ṦD̃D̃] [] [SBL] [] [ŽLL] [AML]
ELZ̃YN KFRVE VṦD̃VE AN SBYL ELLH ÊŽL ÊAMELHM

elleƶīne keferū ve Saddū ǎn sebīli llahi eDelle eǎ'mālehum
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم

[] [ك ف ر] [ص د د] [] [س ب ل] [] [ض ل ل] [ع م ل]

 » 47 / Muhammed  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin Those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(lerin) disbelieve
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وصدوا ص د د | ṦD̃D̃ VṦD̃VE ve Saddū ve engel olanların and turn away
Vav,Sad,Dal,Vav,Elif,
6,90,4,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عن | AN ǎn -dan from
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli (Allah) yolu- (the) way of Allah,
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah (the) way of Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
أضل ض ل ل | ŽLL ÊŽL eDelle boşa çıkarmıştır He will cause to be lost
,Dad,Lam,
,800,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
أعمالهم ع م ل | AML ÊAMELHM eǎ'mālehum işlerini their deeds.
,Ayn,Mim,Elif,Lam,He,Mim,
,70,40,1,30,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِينَ: kimselerin | كَفَرُوا: inkar eden(lerin) | وَصَدُّوا: ve engel olanların | عَنْ: -dan | سَبِيلِ: (Allah) yolu- | اللَّهِ: Allah | أَضَلَّ: boşa çıkarmıştır | أَعْمَالَهُمْ: işlerini |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذين ELZ̃YN kimselerin | كفروا KFRWE inkar eden(lerin) | وصدوا WṦD̃WE ve engel olanların | عن AN -dan | سبيل SBYL (Allah) yolu- | الله ELLH Allah | أضل ÊŽL boşa çıkarmıştır | أعمالهم ÊAMELHM işlerini |
Kırık Meal (Okunuş) : |elleƶīne: kimselerin | keferū: inkar eden(lerin) | ve Saddū: ve engel olanların | ǎn: -dan | sebīli: (Allah) yolu- | llahi: Allah | eDelle: boşa çıkarmıştır | eǎ'mālehum: işlerini |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃YN: kimselerin | KFRVE: inkar eden(lerin) | VṦD̃VE: ve engel olanların | AN: -dan | SBYL: (Allah) yolu- | ELLH: Allah | ÊŽL: boşa çıkarmıştır | ÊAMELHM: işlerini |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kâfir olanların ve halkı, Allah yolundan çıkaranların, hayır sanarak yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.
Adem Uğur : İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.
Ahmed Hulusi : Hakikat bilgisini inkâr edenler ve Allâh yolundan alıkoyanlar, yaptıkları boşa gidenlerdir!
Ahmet Tekin : Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, insanları, Allah yolundan, İslâm’a girmekten alıkoyanların, İslâmî hayatı yaşamaya, İslâmî faaliyetlere engel tedbirler alanların amellerini Allah zayi eder.
Ahmet Varol : İnkâr eden ve Allah'ın yolundan alıkoyanların amellerini (Allah) boşa çıkarmıştır.
Ali Bulaç : Onlar ki inkâr ettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, (işte Allah da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.
Ali Fikri Yavuz : Kâfir olanların ve Allah yolundan dönenlerin bütün amellerini, Allah boşa çıkarmıştır.
Bekir Sadak : Allah, inkar edenlerin ve kendi yolundan alikoyanlarin islerini bosa cikarir.
Celal Yıldırım : Onlar ki inkâra saptılar ve Allah yolundan çevirip alıkoydular, Allah onların işlerini boşa çıkarır.
Diyanet İşleri : İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya; işte, Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah, inkar edenlerin ve kendi yolundan alıkoyanların işlerini boşa çıkarır.
Diyanet Vakfi : İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.
Edip Yüksel : İnkar edip ALLAH'ın yolundan ayrılanların tüm işlerini O boşa çıkarır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar ki, inkar etmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler; Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onlar ki küfretmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler, Allah amellerini boşa gidermektedir
Fizilal-il Kuran : Allah, inkar edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır.
Gültekin Onan : Onlar ki küfrettiler ve Tanrı'nın yolundan alıkoydular, (işte Tanrı da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.
Hakkı Yılmaz : "İnkâr eden ve Allah'ın yolundan alıkoyan kimseler; Allah, onların işlerini saptırdı/ boşa çıkardı. "
Hasan Basri Çantay : Küfredib de Allahın yolundan yüz çevirenlerin amellerini (Allah) boşa çıkarmışdır.
Hayrat Neşriyat : İnkâr edenler ve Allah yolundan men' edenler yok mu, (Allah) onların amellerini boşa çıkarmıştır.
İbni Kesir : Küfredip de Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah, boşa çıkarır.
İskender Evrenosoğlu : İnkâr edenlerin ve (insanları) Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini (Allah) boşa çıkardı.
Muhammed Esed : Hakikati inkara şartlanmış olan ve (başkalarını) Allah yolundan alıkoymaya kalkışanlar; Allah, işte onların bütün (güzel ve iyi) işlerini değersiz kılacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : O kimseler ki, kâfir oldular ve Allah'ın yolundan men'e çalıştılar (Allah) onların amellerini iptâl etmiştir.
Ömer Öngüt : İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.
Şaban Piriş : İnkar edenler ve Allah’ın yolundan saptıranların çalışmalarını Allah boşa çıkardı.
Suat Yıldırım : İnkâr edip insanları Allah’ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır.
Süleyman Ateş : Allâh, inkâr edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır.
Tefhim-ul Kuran : Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, (işte Allah da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.
Ümit Şimşek : İnkâr eden ve halkı Allah yolundan alıkoyanların yaptıklarını Allah boşa çıkarmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk : Küfre saplanıp Allah'ın yolundan alıkoyanların yapıp ettiklerini O, boşa çıkarmıştır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}