» 47 / Muhammed  33:

Kuran Sırası: 47
İniş Sırası: 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 » 47 / Muhammed  Suresi: 33
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inanan(lar)
5. أَطِيعُوا (ÊŦYAVE) = eTīǔ : ita'at edin
6. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'a
7. وَأَطِيعُوا (VÊŦYAVE) = ve eTīǔ : ve ita'at edin
8. الرَّسُولَ (ELRSVL) = r-rasūle : Elçi'ye
9. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
10. تُبْطِلُوا (TBŦLVE) = tubTilū : boşa çıkarmayın
11. أَعْمَالَكُمْ (ÊAMELKM) = eǎ'mālekum : işlerinizi
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | ita'at edin | Allah'a | ve ita'at edin | Elçi'ye | ve | boşa çıkarmayın | işlerinizi |

[Y] [EYH] [] [EMN] [ŦVA] [] [ŦVA] [RSL] [] [BŦL] [AML]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE ÊŦYAVE ELLH VÊŦYAVE ELRSVL VLE TBŦLVE ÊAMELKM

eyyuhā elleƶīne āmenū eTīǔ llahe ve eTīǔ r-rasūle ve lā tubTilū eǎ'mālekum
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم

 » 47 / Muhammed  Suresi: 33
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe!
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) O you who believe!
أطيعوا ط و ع | ŦVA ÊŦYAVE eTīǔ ita'at edin Obey
الله | ELLH llahe Allah'a Allah
وأطيعوا ط و ع | ŦVA VÊŦYAVE ve eTīǔ ve ita'at edin and obey
الرسول ر س ل | RSL ELRSVL r-rasūle Elçi'ye the Messenger,
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
تبطلوا ب ط ل | BŦL TBŦLVE tubTilū boşa çıkarmayın make vain
أعمالكم ع م ل | AML ÊAMELKM eǎ'mālekum işlerinizi your deeds.

47:33 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | ita'at edin | Allah'a | ve ita'at edin | Elçi'ye | ve | boşa çıkarmayın | işlerinizi |

[Y] [EYH] [] [EMN] [ŦVA] [] [ŦVA] [RSL] [] [BŦL] [AML]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE ÊŦYAVE ELLH VÊŦYAVE ELRSVL VLE TBŦLVE ÊAMELKM

eyyuhā elleƶīne āmenū eTīǔ llahe ve eTīǔ r-rasūle ve lā tubTilū eǎ'mālekum
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [ط و ع] [] [ط و ع] [ر س ل] [] [ب ط ل] [ع م ل]

 » 47 / Muhammed  Suresi: 33
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe!
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) O you who believe!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أطيعوا ط و ع | ŦVA ÊŦYAVE eTīǔ ita'at edin Obey
,Tı,Ye,Ayn,Vav,Elif,
,9,10,70,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
وأطيعوا ط و ع | ŦVA VÊŦYAVE ve eTīǔ ve ita'at edin and obey
Vav,,Tı,Ye,Ayn,Vav,Elif,
6,,9,10,70,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الرسول ر س ل | RSL ELRSVL r-rasūle Elçi'ye the Messenger,
Elif,Lam,Re,Sin,Vav,Lam,
1,30,200,60,6,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تبطلوا ب ط ل | BŦL TBŦLVE tubTilū boşa çıkarmayın make vain
Te,Be,Tı,Lam,Vav,Elif,
400,2,9,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أعمالكم ع م ل | AML ÊAMELKM eǎ'mālekum işlerinizi your deeds.
,Ayn,Mim,Elif,Lam,Kef,Mim,
,70,40,1,30,20,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | أَطِيعُوا: ita'at edin | اللَّهَ: Allah'a | وَأَطِيعُوا: ve ita'at edin | الرَّسُولَ: Elçi'ye | وَلَا: ve | تُبْطِلُوا: boşa çıkarmayın | أَعْمَالَكُمْ: işlerinizi |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | أطيعوا ÊŦYAWE ita'at edin | الله ELLH Allah'a | وأطيعوا WÊŦYAWE ve ita'at edin | الرسول ELRSWL Elçi'ye | ولا WLE ve | تبطلوا TBŦLWE boşa çıkarmayın | أعمالكم ÊAMELKM işlerinizi |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | eTīǔ: ita'at edin | llahe: Allah'a | ve eTīǔ: ve ita'at edin | r-rasūle: Elçi'ye | ve lā: ve | tubTilū: boşa çıkarmayın | eǎ'mālekum: işlerinizi |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNVE: inanan(lar) | ÊŦYAVE: ita'at edin | ELLH: Allah'a | VÊŦYAVE: ve ita'at edin | ELRSVL: Elçi'ye | VLE: ve | TBŦLVE: boşa çıkarmayın | ÊAMELKM: işlerinizi |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, itâat edin Allah'a ve itâat edin Peygambere ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler! İtaat edin Allâh'a ve itaat edin Rasûl'e; yaptıklarınızın getirisini geçersiz kılmayın!
Ahmet Tekin : Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, kitabındaki hükümleri uygulayın. Rasulullah’a itaat edin, sünnetini uygulayın, tebliğine, teşriine riayet edin, isyan ederek, ilgisiz davranarak, büyük günah işleyerek, riyakâr davranarak, gösteriş yaparak ve başa kakarak devamlı, amaçla örtüşen niyete dayalı, bilinçli amellerinizin iptal edilmesine, boşa gitmesine sebep olmayın.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve amellerinizi geçersiz kılmayın.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resûl'e itaat edin ve kendi amellerinizi geçersiz kılmayın.
Ali Fikri Yavuz : Ey iman edenler! Allah’a itaat edin; Peygambere de itaat edin (küfür ve nifak gibi şeylerle) amellerinizi boşa çıkarmayın.
Bekir Sadak : Ey inananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin; islerinizi bosa cikarmayin.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler I Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin; işlediğiniz amelleri boşa çıkarmayın (buna sebep olacak söz ve davranışlarda bulunmayın).
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.
Diyanet İşleri (eski) : Ey inananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin; işlerinizi boşa çıkarmayın.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın.
Edip Yüksel : Ey inananlar, ALLAH'a uyunuz, elçiye uyunuz ve işlerinizi boşa çıkarmayınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin de yaptıklannızı boşa çıkarmayın!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iyman edenler! Allaha itaat edin ve Resule itaat edin de amellerinizi ibtal eylemeyin
Fizilal-il Kuran : Ey inananlar, Allah'a ve Rasulüne itaat edin, işlerinizi boşa çıkarmayın.
Gültekin Onan : Ey inananlar, Tanrı'ya itaat edin, Resüle itaat edin ve kendi amellerinizi geçersiz kılmayın.
Hakkı Yılmaz : Ey iman etmiş kimseler! Allah'a itaat edin, Elçi'ye itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, Allaha itaat edin. Peygambere itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Allah’a itâat edin! Peygambere de itâat edin! (Tâ ki) amellerinizi boşa çıkarmayın!
İbni Kesir : Ey iman edenler; Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı dileyenler)! Allah'a itaat edin. Ve resûle itaat edin. Ve amellerinizi bâtıl etmeyin.
Muhammed Esed : Siz ey imana erenler! Allah'a ve Elçi'ye itaat edin ve (iyi/güzel) fiillerinizi heder etmeyin!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân etmiş olanlar! Allah'a itaat ediniz ve Peygambere itaat ediniz ve amellerinizi iptal etmeyiniz.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.
Şaban Piriş : -Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve çalışmalarınızı geçersiz kılmayın.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin de emeklerinizi boşa çıkarmayın.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, Allah'a itâ'at edin, Elçi'ye itâ'at edin, işlerinizi boşa çıkarmayın.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve kendi amellerinizi geçersiz kılmayın.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin de yaptıklarınızı boşa çıkarmayın.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman edenler! Allah'a itaat edin; resule de itaat edin! Amellerinizi işe yaramaz hale getirmeyin.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}