» 47 / Muhammed  29:

Kuran Sırası: 47
İniş Sırası: 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 » 47 / Muhammed  Suresi: 29
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَمْ (ÊM) = em : yoksa
2. حَسِبَ (ḪSB) = Hasibe : sandılar (mı?)
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne :
4. فِي (FY) = fī : bulunanlar
5. قُلُوبِهِمْ (GLVBHM) = ḳulūbihim : kalblerinde
6. مَرَضٌ (MRŽ) = meraDun : hastalık
7. أَنْ (ÊN) = en :
8. لَنْ (LN) = len : asla
9. يُخْرِجَ (YḢRC) = yuḣrice : ortaya çıkarmayacağını
10. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
11. أَضْغَانَهُمْ (ÊŽĞENHM) = eDğānehum : kinlerini
yoksa | sandılar (mı?) | | bulunanlar | kalblerinde | hastalık | | asla | ortaya çıkarmayacağını | Allah'ın | kinlerini |

[] [ḪSB] [] [] [GLB] [MRŽ] [] [] [ḢRC] [] [ŽĞN]
ÊM ḪSB ELZ̃YN FY GLVBHM MRŽ ÊN LN YḢRC ELLH ÊŽĞENHM

em Hasibe elleƶīne ḳulūbihim meraDun en len yuḣrice llahu eDğānehum
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

 » 47 / Muhammed  Suresi: 29
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أم | ÊM em yoksa Or do
حسب ح س ب | ḪSB ḪSB Hasibe sandılar (mı?) think
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
في | FY bulunanlar in
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts
مرض م ر ض | MRŽ MRŽ meraDun hastalık (is) a disease
أن | ÊN en that
لن | LN len asla never
يخرج خ ر ج | ḢRC YḢRC yuḣrice ortaya çıkarmayacağını will Allah bring forth
الله | ELLH llahu Allah'ın will Allah bring forth
أضغانهم ض غ ن | ŽĞN ÊŽĞENHM eDğānehum kinlerini their hatred?

47:29 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yoksa | sandılar (mı?) | | bulunanlar | kalblerinde | hastalık | | asla | ortaya çıkarmayacağını | Allah'ın | kinlerini |

[] [ḪSB] [] [] [GLB] [MRŽ] [] [] [ḢRC] [] [ŽĞN]
ÊM ḪSB ELZ̃YN FY GLVBHM MRŽ ÊN LN YḢRC ELLH ÊŽĞENHM

em Hasibe elleƶīne ḳulūbihim meraDun en len yuḣrice llahu eDğānehum
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

[] [ح س ب] [] [] [ق ل ب] [م ر ض] [] [] [خ ر ج] [] [ض غ ن]

 » 47 / Muhammed  Suresi: 29
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أم | ÊM em yoksa Or do
,Mim,
,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
حسب ح س ب | ḪSB ḪSB Hasibe sandılar (mı?) think
Ha,Sin,Be,
8,60,2,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
في | FY bulunanlar in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts
Gaf,Lam,Vav,Be,He,Mim,
100,30,6,2,5,40,
"N – genitive feminine plural noun → Heart
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مرض م ر ض | MRŽ MRŽ meraDun hastalık (is) a disease
Mim,Re,Dad,
40,200,800,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
لن | LN len asla never
Lam,Nun,
30,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
يخرج خ ر ج | ḢRC YḢRC yuḣrice ortaya çıkarmayacağını will Allah bring forth
Ye,Hı,Re,Cim,
10,600,200,3,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
الله | ELLH llahu Allah'ın will Allah bring forth
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
أضغانهم ض غ ن | ŽĞN ÊŽĞENHM eDğānehum kinlerini their hatred?
,Dad,Ğayn,Elif,Nun,He,Mim,
,800,1000,1,50,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَمْ: yoksa | حَسِبَ: sandılar (mı?) | الَّذِينَ: | فِي: bulunanlar | قُلُوبِهِمْ: kalblerinde | مَرَضٌ: hastalık | أَنْ: | لَنْ: asla | يُخْرِجَ: ortaya çıkarmayacağını | اللَّهُ: Allah'ın | أَضْغَانَهُمْ: kinlerini |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أم ÊM yoksa | حسب ḪSB sandılar (mı?) | الذين ELZ̃YN | في FY bulunanlar | قلوبهم GLWBHM kalblerinde | مرض MRŽ hastalık | أن ÊN | لن LN asla | يخرج YḢRC ortaya çıkarmayacağını | الله ELLH Allah'ın | أضغانهم ÊŽĞENHM kinlerini |
Kırık Meal (Okunuş) : |em: yoksa | Hasibe: sandılar (mı?) | elleƶīne: | : bulunanlar | ḳulūbihim: kalblerinde | meraDun: hastalık | en: | len: asla | yuḣrice: ortaya çıkarmayacağını | llahu: Allah'ın | eDğānehum: kinlerini |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊM: yoksa | ḪSB: sandılar (mı?) | ELZ̃YN: | FY: bulunanlar | GLVBHM: kalblerinde | MRŽ: hastalık | ÊN: | LN: asla | YḢRC: ortaya çıkarmayacağını | ELLH: Allah'ın | ÊŽĞENHM: kinlerini |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yoksa, gönüllerinde hastalık olanlar, Allah, onların kinlerini, hasetlerini hiç meydana çıkarmayacak mı sanmaktadır?
Adem Uğur : Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa Allah'ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
Ahmed Hulusi : Yoksa hastalıklı düşünce sahipleri, onların (gizledikleri) amansız kinlerini Allâh asla ortaya çıkarmayacak mı sandılar?
Ahmet Tekin : Yoksa Allah’ın, kalpleri kararmış, aklından zoru olan hasta ruhluların kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
Ahmet Varol : Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Alah'ın, kendilerinin kinlerini meydana çıkarmayacağını mı sandılar?
Ali Bulaç : Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın kinlerini hiç (ortaya) çıkarmayacağını mı sandılar?
Ali Fikri Yavuz : Yoksa o kalblerinde bir maraz (nifak) bulunanlar, kinlerini Allah asla meydana çıkarmaz mı sandılar?
Bekir Sadak : Yoksa, kalblerinde hastalik olanlar, Allah'in onlarin kinlerini disari vurmayacagini mi sandilar?
Celal Yıldırım : Kalblerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın, içlerindeki kinlerini dışarı çıkarmıyacağını mı sanırlar?
Diyanet İşleri : Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar Allah’ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
Diyanet İşleri (eski) : Yoksa, kalblerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların kinlerini dışarı vurmayacağını mı sandılar?
Diyanet Vakfi : Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa Allah'ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
Edip Yüksel : Kalplerinde hastalık bulunanlar, ALLAH'ın, onların kinlerini açığa çıkaracağını bilmezler mi?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah kendilerinin kinlerini hiç ortaya çıkarmaz mı sandılar?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yoksa o kalplerinde bir hastalık olanlar, Allah'ın kinlerini asla meydana çıkaramayacağını mı sandılar?
Elmalılı Hamdi Yazır : Yoksa o kalblerinde bir maraz bulunanlar, Allah kendilerinin kinlerini asla meydana çıkarmaz mı sandılar?
Fizilal-il Kuran : Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların kinlerini dışarı vurmayacağını mı sandılar?
Gültekin Onan : Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Tanrı'nın kinlerini hiç (ortaya) çıkarmayacağını mı sandılar?
Hakkı Yılmaz : "Yoksa kalplerinde hastalık olan; zihniyeti bozuk kimseler, Allah'ın, kendilerinin kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? "
Hasan Basri Çantay : Yoksa kalblerinde maraz bulunanlar, kinlerini Allahın asla (meydana) çıkarmayacağını mı sandı (lar)?
Hayrat Neşriyat : Yoksa kalblerinde bir hastalık (nifak) bulunanlar, Allah, kinlerini aslâ ortaya çıkarmayacak mı sandı(lar)?
İbni Kesir : Yoksa; kalblerinde hastalık olanlar, kinlerini Allah'ın dışarı vurmayacağını mı sandılar?
İskender Evrenosoğlu : Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın, onların (gizli) kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler?
Muhammed Esed : Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar zannederler mi ki Allah onların ahlaki zaaflarını açığa çıkarmayacak?
Ömer Nasuhi Bilmen : Yoksa kalblerinde hastalık bulunanlar sandılar mı ki, Allah onların kinlerini meydana çıkarmayacaktır?
Ömer Öngüt : Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa onların kinlerini Allah'ın aslâ dışarı vurmayacağını mı sandılar?
Şaban Piriş : Yoksa, kalblerinde hastalık olanlar, Allah’ın onların kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
Suat Yıldırım : Yoksa kalplerinde hastalık (nifak) bulunan münâfıklar Allah’ın, kalplerinde müminlere karşı duydukları kinleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar?
Süleyman Ateş : Yoksa kalblerinde hastalık bulunanlar, Allâh'ın, kendilerinin kinlerini ortaya çıkarmayacak mı sandılar?
Tefhim-ul Kuran : Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, kendi kinlerini Allah'ın hiç çıkarmayacağını mı sandılar?
Ümit Şimşek : Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar, kinlerini Allah'ın meydana çıkarmayacağını mı sandılar?
Yaşar Nuri Öztürk : Yoksa o kalplerinde maraz olanlar, Allah kendilerinin şiddetli kinlerini hiçbir zaman ortaya çıkarmayacak mı sandılar?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}