» 47 / Muhammed  20:

Kuran Sırası: 47
İniş Sırası: 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 » 47 / Muhammed  Suresi: 20
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيَقُولُ (VYGVL) = ve yeḳūlu : ve derler
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
3. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inanan(lar)
4. لَوْلَا (LVLE) = levlā : değil miydi?
5. نُزِّلَتْ (NZLT) = nuzzilet : indirilmeli
6. سُورَةٌ (SVRT) = sūratun : bir sure
7. فَإِذَا (FÎZ̃E) = feiƶā : zaman
8. أُنْزِلَتْ (ÊNZLT) = unzilet : indirildiği
9. سُورَةٌ (SVRT) = sūratun : bir sure
10. مُحْكَمَةٌ (MḪKMT) = muHkemetun : hükmü açık
11. وَذُكِرَ (VZ̃KR) = ve ƶukira : ve söz edilince
12. فِيهَا (FYHE) = fīhā : onda
13. الْقِتَالُ (ELGTEL) = l-ḳitālu : savaştan
14. رَأَيْتَ (RÊYT) = raeyte : görürsün
15. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerin
16. فِي (FY) = fī : bulunan
17. قُلُوبِهِمْ (GLVBHM) = ḳulūbihim : kalblerinde
18. مَرَضٌ (MRŽ) = meraDun : hastalık
19. يَنْظُرُونَ (YNƵRVN) = yenZurūne : baktıklarını
20. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana
21. نَظَرَ (NƵR) = neZera : bakışı gibi
22. الْمَغْشِيِّ (ELMĞŞY) = l-meğşiyyi : baygınlık çökmüş
23. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : üzerine
24. مِنَ (MN) = mine : -den
25. الْمَوْتِ (ELMVT) = l-mevti : ölüm-
26. فَأَوْلَىٰ (FÊVL) = feevlā : daha yakın
27. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlara
ve derler | kimseler | inanan(lar) | değil miydi? | indirilmeli | bir sure | zaman | indirildiği | bir sure | hükmü açık | ve söz edilince | onda | savaştan | görürsün | kimselerin | bulunan | kalblerinde | hastalık | baktıklarını | sana | bakışı gibi | baygınlık çökmüş | üzerine | -den | ölüm- | daha yakın | onlara |

[GVL] [] [EMN] [] [NZL] [SVR] [] [NZL] [SVR] [ḪKM] [Z̃KR] [] [GTL] [REY] [] [] [GLB] [MRŽ] [NƵR] [] [NƵR] [ĞŞV] [] [] [MVT] [VLY] []
VYGVL ELZ̃YN ËMNVE LVLE NZLT SVRT FÎZ̃E ÊNZLT SVRT MḪKMT VZ̃KR FYHE ELGTEL RÊYT ELZ̃YN FY GLVBHM MRŽ YNƵRVN ÎLYK NƵR ELMĞŞY ALYH MN ELMVT FÊVL LHM

ve yeḳūlu elleƶīne āmenū levlā nuzzilet sūratun feiƶā unzilet sūratun muHkemetun ve ƶukira fīhā l-ḳitālu raeyte elleƶīne ḳulūbihim meraDun yenZurūne ileyke neZera l-meğşiyyi ǎleyhi mine l-mevti feevlā lehum
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم

 » 47 / Muhammed  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويقول ق و ل | GVL VYGVL ve yeḳūlu ve derler And say
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believe,
لولا | LVLE levlā değil miydi? """Why not"
نزلت ن ز ل | NZL NZLT nuzzilet indirilmeli has been revealed
سورة س و ر | SVR SVRT sūratun bir sure "a Surah?"""
فإذا | FÎZ̃E feiƶā zaman But when
أنزلت ن ز ل | NZL ÊNZLT unzilet indirildiği is revealed
سورة س و ر | SVR SVRT sūratun bir sure a Surah
محكمة ح ك م | ḪKM MḪKMT muHkemetun hükmü açık precise
وذكر ذ ك ر | Z̃KR VZ̃KR ve ƶukira ve söz edilince and is mentioned
فيها | FYHE fīhā onda in it
القتال ق ت ل | GTL ELGTEL l-ḳitālu savaştan the fighting,
رأيت ر ا ي | REY RÊYT raeyte görürsün you see
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who,
في | FY bulunan in
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts,
مرض م ر ض | MRŽ MRŽ meraDun hastalık (is) a disease
ينظرون ن ظ ر | NƵR YNƵRVN yenZurūne baktıklarını looking
إليك | ÎLYK ileyke sana at you -
نظر ن ظ ر | NƵR NƵR neZera bakışı gibi a look
المغشي غ ش و | ĞŞV ELMĞŞY l-meğşiyyi baygınlık çökmüş (of) one fainting
عليه | ALYH ǎleyhi üzerine (of) one fainting
من | MN mine -den from
الموت م و ت | MVT ELMVT l-mevti ölüm- the death.
فأولى و ل ي | VLY FÊVL feevlā daha yakın But more appropriate
لهم | LHM lehum onlara for them

47:20 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve derler | kimseler | inanan(lar) | değil miydi? | indirilmeli | bir sure | zaman | indirildiği | bir sure | hükmü açık | ve söz edilince | onda | savaştan | görürsün | kimselerin | bulunan | kalblerinde | hastalık | baktıklarını | sana | bakışı gibi | baygınlık çökmüş | üzerine | -den | ölüm- | daha yakın | onlara |

[GVL] [] [EMN] [] [NZL] [SVR] [] [NZL] [SVR] [ḪKM] [Z̃KR] [] [GTL] [REY] [] [] [GLB] [MRŽ] [NƵR] [] [NƵR] [ĞŞV] [] [] [MVT] [VLY] []
VYGVL ELZ̃YN ËMNVE LVLE NZLT SVRT FÎZ̃E ÊNZLT SVRT MḪKMT VZ̃KR FYHE ELGTEL RÊYT ELZ̃YN FY GLVBHM MRŽ YNƵRVN ÎLYK NƵR ELMĞŞY ALYH MN ELMVT FÊVL LHM

ve yeḳūlu elleƶīne āmenū levlā nuzzilet sūratun feiƶā unzilet sūratun muHkemetun ve ƶukira fīhā l-ḳitālu raeyte elleƶīne ḳulūbihim meraDun yenZurūne ileyke neZera l-meğşiyyi ǎleyhi mine l-mevti feevlā lehum
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم

[ق و ل] [] [ا م ن] [] [ن ز ل] [س و ر] [] [ن ز ل] [س و ر] [ح ك م] [ذ ك ر] [] [ق ت ل] [ر ا ي] [] [] [ق ل ب] [م ر ض] [ن ظ ر] [] [ن ظ ر] [غ ش و] [] [] [م و ت] [و ل ي] []

 » 47 / Muhammed  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويقول ق و ل | GVL VYGVL ve yeḳūlu ve derler And say
Vav,Ye,Gaf,Vav,Lam,
6,10,100,6,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believe,
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لولا | LVLE levlā değil miydi? """Why not"
Lam,Vav,Lam,Elif,
30,6,30,1,
EXH – exhortation particle
حرف تحضيض
نزلت ن ز ل | NZL NZLT nuzzilet indirilmeli has been revealed
Nun,Ze,Lam,Te,
50,7,30,400,
V – 3rd person feminine singular (form II) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
سورة س و ر | SVR SVRT sūratun bir sure "a Surah?"""
Sin,Vav,Re,Te merbuta,
60,6,200,400,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
فإذا | FÎZ̃E feiƶā zaman But when
Fe,,Zel,Elif,
80,,700,1,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الفاء استئنافية
ظرف زمان
أنزلت ن ز ل | NZL ÊNZLT unzilet indirildiği is revealed
,Nun,Ze,Lam,Te,
,50,7,30,400,
V – 3rd person feminine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
سورة س و ر | SVR SVRT sūratun bir sure a Surah
Sin,Vav,Re,Te merbuta,
60,6,200,400,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
محكمة ح ك م | ḪKM MḪKMT muHkemetun hükmü açık precise
Mim,Ha,Kef,Mim,Te merbuta,
40,8,20,40,400,
N – nominative feminine indefinite (form IV) passive participle
اسم مرفوع
وذكر ذ ك ر | Z̃KR VZ̃KR ve ƶukira ve söz edilince and is mentioned
Vav,Zel,Kef,Re,
6,700,20,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض مبني للمجهول
فيها | FYHE fīhā onda in it
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
القتال ق ت ل | GTL ELGTEL l-ḳitālu savaştan the fighting,
Elif,Lam,Gaf,Te,Elif,Lam,
1,30,100,400,1,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
رأيت ر ا ي | REY RÊYT raeyte görürsün you see
Re,,Ye,Te,
200,,10,400,
V – 2nd person masculine singular perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who,
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
في | FY bulunan in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts,
Gaf,Lam,Vav,Be,He,Mim,
100,30,6,2,5,40,
"N – genitive feminine plural noun → Heart
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مرض م ر ض | MRŽ MRŽ meraDun hastalık (is) a disease
Mim,Re,Dad,
40,200,800,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
ينظرون ن ظ ر | NƵR YNƵRVN yenZurūne baktıklarını looking
Ye,Nun,Zı,Re,Vav,Nun,
10,50,900,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليك | ÎLYK ileyke sana at you -
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
نظر ن ظ ر | NƵR NƵR neZera bakışı gibi a look
Nun,Zı,Re,
50,900,200,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
المغشي غ ش و | ĞŞV ELMĞŞY l-meğşiyyi baygınlık çökmüş (of) one fainting
Elif,Lam,Mim,Ğayn,Şın,Ye,
1,30,40,1000,300,10,
N – genitive masculine passive participle
اسم مجرور
عليه | ALYH ǎleyhi üzerine (of) one fainting
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الموت م و ت | MVT ELMVT l-mevti ölüm- the death.
Elif,Lam,Mim,Vav,Te,
1,30,40,6,400,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
فأولى و ل ي | VLY FÊVL feevlā daha yakın But more appropriate
Fe,,Vav,Lam,,
80,,6,30,,
REM – prefixed resumption particle
N – nominative masculine singular noun
الفاء استئنافية
اسم مرفوع
لهم | LHM lehum onlara for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيَقُولُ: ve derler | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | لَوْلَا: değil miydi? | نُزِّلَتْ: indirilmeli | سُورَةٌ: bir sure | فَإِذَا: zaman | أُنْزِلَتْ: indirildiği | سُورَةٌ: bir sure | مُحْكَمَةٌ: hükmü açık | وَذُكِرَ: ve söz edilince | فِيهَا: onda | الْقِتَالُ: savaştan | رَأَيْتَ: görürsün | الَّذِينَ: kimselerin | فِي: bulunan | قُلُوبِهِمْ: kalblerinde | مَرَضٌ: hastalık | يَنْظُرُونَ: baktıklarını | إِلَيْكَ: sana | نَظَرَ: bakışı gibi | الْمَغْشِيِّ: baygınlık çökmüş | عَلَيْهِ: üzerine | مِنَ: -den | الْمَوْتِ: ölüm- | فَأَوْلَىٰ: daha yakın | لَهُمْ: onlara |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويقول WYGWL ve derler | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | لولا LWLE değil miydi? | نزلت NZLT indirilmeli | سورة SWRT bir sure | فإذا FÎZ̃E zaman | أنزلت ÊNZLT indirildiği | سورة SWRT bir sure | محكمة MḪKMT hükmü açık | وذكر WZ̃KR ve söz edilince | فيها FYHE onda | القتال ELGTEL savaştan | رأيت RÊYT görürsün | الذين ELZ̃YN kimselerin | في FY bulunan | قلوبهم GLWBHM kalblerinde | مرض MRŽ hastalık | ينظرون YNƵRWN baktıklarını | إليك ÎLYK sana | نظر NƵR bakışı gibi | المغشي ELMĞŞY baygınlık çökmüş | عليه ALYH üzerine | من MN -den | الموت ELMWT ölüm- | فأولى FÊWL daha yakın | لهم LHM onlara |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yeḳūlu: ve derler | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | levlā: değil miydi? | nuzzilet: indirilmeli | sūratun: bir sure | feiƶā: zaman | unzilet: indirildiği | sūratun: bir sure | muHkemetun: hükmü açık | ve ƶukira: ve söz edilince | fīhā: onda | l-ḳitālu: savaştan | raeyte: görürsün | elleƶīne: kimselerin | : bulunan | ḳulūbihim: kalblerinde | meraDun: hastalık | yenZurūne: baktıklarını | ileyke: sana | neZera: bakışı gibi | l-meğşiyyi: baygınlık çökmüş | ǎleyhi: üzerine | mine: -den | l-mevti: ölüm- | feevlā: daha yakın | lehum: onlara |
Kırık Meal (Transcript) : |VYGVL: ve derler | ELZ̃YN: kimseler | ËMNVE: inanan(lar) | LVLE: değil miydi? | NZLT: indirilmeli | SVRT: bir sure | FÎZ̃E: zaman | ÊNZLT: indirildiği | SVRT: bir sure | MḪKMT: hükmü açık | VZ̃KR: ve söz edilince | FYHE: onda | ELGTEL: savaştan | RÊYT: görürsün | ELZ̃YN: kimselerin | FY: bulunan | GLVBHM: kalblerinde | MRŽ: hastalık | YNƵRVN: baktıklarını | ÎLYK: sana | NƵR: bakışı gibi | ELMĞŞY: baygınlık çökmüş | ALYH: üzerine | MN: -den | ELMVT: ölüm- | FÊVL: daha yakın | LHM: onlara |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve inananlar, derler ki: Bir sûre indirilseydi; bir hükmü kesin sûre indirildi mi ve onda, savaş anıldı mı da gönüllerinde hastalık olanları görürsün ki sana, ölümden baygınlık geçiriyorlarmış gibi baygın baygın bakarlar; artık ölüm, onlara daha da uymaktadır.
Adem Uğur : İman etmiş olanlar: Keşke cihad hakkında bir sûre indirilmiş olsaydı! derler. Ama hükmü açık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da budur!
Ahmed Hulusi : İman edenler: "(Savaş hükmünü ihtiva eden) bir sûre tenzîl edilmeliydi?" der. . . Hükümleri açık bir sûre inzâl edilip de, içinde savaştan söz edildiğinde; kalplerinde hastalık (şirk, nifak) olanları, ölüm korkusuyla baygınlık geçirenin baktığı gibi bakar görürsün! (Oysa) onlar için hayırlı olan budur.
Ahmet Tekin : İman edenler: 'Keşke, cihad ile ilgili bir sûre indirilmiş olsaydı.'derler. Ama hükmü açık ve kesin bir sûre indirilip de, onda savaştan söz edilince, kalpleri kararmış, aklından zoru olan hasta ruhluların, ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Akıllarına gelenin başlarına gelmesi yakındır, daha çok yaraşır.
Ahmet Varol : İman edenler derler ki: '(Savaşa izin veren) bir sure indirilmeli değil miydi?' Nitekim kesin hükümlü bir sure indirilip içinde çarpışmadan söz edilince kalplerinde hastalık olanların sana, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimsenin bakışı gibi baktıklarını görürsün. Onlar için en uygun olan:
Ali Bulaç : İman edenler, derler ki: "(Savaş izni için) Bir sûre indirilmeli değil miydi?" Fakat, içinde savaş (kıtal) zikri geçen muhkem bir sure indirildiği zaman, kalplerinde hastalık olanların, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş olanların bakışı gibi sana baktıklarını gördün. Oysa onlara evla (olan):
Ali Fikri Yavuz : İman edenler diyorlar ki: “- (Cihada dair) bir sûre indirilseydi!...” Derken açık ve kesin bir sûre indirilip onda savaş anılınca, kalblerinde bir maraz (nifak) bulunanları görüyorsun: Sana öyle bir bakış bakıyorlar ki, ölümden baygınlık gelmiş kimsenin bakışına benziyor. Onun da başlarına gelmesi pek yakındır.
Bekir Sadak : (20-21) Inananlar: «Keske bir sure indirilse de cihada ciksak» derlerdi. Fakat kesin anlamli bir sure inip, orada savas zikredilince, kalblerinde hastalik olanlarin, olum korkusuyla bayilmis kimselerin bakislari gibi, sana baktiklarini gordun. Oysa onlara itaat etmek ve uygun olani soylemek yarasirdi. is ciddilesince Allah'a verdikleri anda dogruluk gosterselerdi, onlarin iyiligine olurdu.
Celal Yıldırım : İmân edenler derler ki, «savaş hakkında bir sûre indirilseydi ya..» Muhkem bir sûre indirilip onda savaştan (onun farziyetinden) söz edilince kalblerinde hastalık bulunanlar, ölüm komasına giren kimsenin bakışı gibi baygın gözleriyle sana bakıp durduklarını görürsün. Korktukları başlarına gelsin !.
Diyanet İşleri : İnananlar, “Keşke bir sûre indirilse!” derler. Fakat hükmü apaçık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince; kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır.
Diyanet İşleri (eski) : (20-21) İnananlar: 'Keşke bir süre indirilse de cihada çıksak' derlerdi. Fakat hükmü açık bir süre inip, orada savaş zikredilince, kalblerinde hastalık olanların, ölüm korkusuyla bayılmış kimselerin bakışları gibi, sana baktıklarını gördün. Oysa onlara itaat etmek ve uygun olanı söylemek yaraşırdı. İş ciddileşince Allah'a verdikleri yeminde doğruluk gösterselerdi, onların iyiliğine olurdu.
Diyanet Vakfi : İman etmiş olanlar: Keşke cihad hakkında bir sûre indirilmiş olsaydı! derler. Ama hükmü açık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da budur!
Edip Yüksel : İnananlar, '(Savaşmaya izin veren) bir süre indirilse ya?' diyorlardı. Ancak hükmü açık bir sure indirilip de içinde savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık bulunanların, ölüm korkusuyla bayılan bir kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlar için uygun olan,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İman edenler: «Keşke cihad hakkında bir sûre indirilse.» derlerdi. Ama hükmü açık bir sûre indirilip de, içerisinde savaş zikredilince kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için ölüm yaşamaktan daha uygundur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İman edenler: «Bir sure indirilseydi?» diyorlar. Ancak kesin hükümlü bir sure indirilip onda savaş anılınca kalplerinde bir hastalık bulunanların tıpkı ölüm baygınlığında olan kimsenin bakışı misali sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır.
Elmalılı Hamdi Yazır : İyman edenler «bir Sûre indirilseydi» diyorlar, derken muhkem bir Sûre indirilip onda kıtâl zikredilince kalblerinde bir maraz bulunanları görüyorsun sana öyle bir bakış bakıyorlar ki; tıpkı ölümden baygınlık gelmiş kimsenin bakışı, o da onlara pek yakındır
Fizilal-il Kuran : İnananlar «Keşke cihad hakkında bir sure indirilmiş olsaydı!» derler. Fakat hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık bulunanların sana ölümden bayılıp düşen kimsenin bakışı gibi baktıklarını görürsün. Oysa onlara düşen:
Gültekin Onan : İnananlar derler ki: "(Savaş izni için) Bir süre indirilmeli değil miydi?" Fakat, içinde savaş (kıtal) zikri geçen muhkem bir sure indirildiği zaman, kalplerinde hastalık olanların, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş olanların bakışı gibi sana baktıklarını gördün. Oysa onlara evla (olan):
Hakkı Yılmaz : (20,21) "İman eden kimseler: “Keşke bir sûre indirilse” derler. Ama yasalarla donatılmış bir sûre indirildiği ve içerisinde savaş anıldığı zaman, kalplerinde hastalık olanların; zihniyeti, inancı bozuk olanların, ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Artık itaat ve örfe uygun/herkesçe iyi olduğu kabul edilen söz onlara daha yakındır. Sonra iş kesinleşince artık Allah'a sadakat gösterselerdi, kesinlikle kendileri için daha hayırlı olurdu. "
Hasan Basri Çantay : İman edenler «(Cihâd hakkında) bir sûre indirilmeli değil miydi?» derler (di). Fakat hükmü baakıy bir sûre indirilib de içinde muhaarebe zikr olununca kalblerinde maraz bulunanların —ölüm (zamanında) üstlerine baygınlık gelmiş olanların bakışı gibi— sana bakmakda olduklarını gördün. Hay (o korkdukları) başlarına gelesi adamlar!
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki îmân edenler ise diyor ki: 'Keşke (savaş hakkında) bir sûre indirilseydi?' Fakat hükmü açık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edildiği zaman, kalblerinde bir hastalık bulunanların, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimsenin bakışıyla sana baktıklarını görürsün. Hâlbuki (kayıdsız bir itâat) onlara daha lâyıktır!
İbni Kesir : İman etmiş olanlar; bir sure indirilmeli değil miydi? derler. Fakat muhkem bir sure indirilip de orada muharebe zikrolununca; kalblerinde hastalık olanların, ölüm korkusundan bayılmış kimselerin bakışları gibi sana baktıklarını görürsün. Bu, onlar için daha evladır.
İskender Evrenosoğlu : Ve âmenû olanlar: “(Savaşı emreden) bir sure indirilmeli değil miydi?” derler. Sonra da muhkem (hükmü açık ve kesin) bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa (bahsediliyorsa), kalplerinde hastalık olanların, üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi (en uygun) olan odur ki…
Muhammed Esed : İmana ermiş olanlar: "(Bize mücadele izni veren) bir vahiy indirilmeli değil miydi?" derler. Ama, şimdi savaştan bahseden açık ve kesin hükümlü bir vahiy indirildiğinde kalpleri hastalıklı olanların, sana (ey Muhammed,) ölüm korkusundan bayılmaktaymış gibi baktıklarını görürsün! Ve fakat onlar için en iyisi,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve imân edenler derler ki: «Bir sûre indirilmiş olmalı değil mi idi?». Vaktâ ki, bir muhkem sûre indirildi ve onda savaş zikredildi, kalblerinde bir hastalık olanları gördük ki, sana ölümden baygın kimsenin bakışı gibi bakıyorlar. Artık (ölüm) onlara daha layıktır.
Ömer Öngüt : İnananlar: "Keşke cihad hakkında bir sûre indirilse de cihada çıksak!" derlerdi. Fakat hükmü açık bir sûre indirilip de, orada savaştan söz edilince; kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Korktukları başlarına gelsin!
Şaban Piriş : İman edenler: -Bir sûre indirilmeli değil mi? diyorlar. Kesin bir sûre indirilip, içinde savaş anılınca, kalblerinde hastalık olanların sana, ölüm korkusundan bayılan bir adamın bakışıyla baktıklarını görürsün. Onlara en hayırlısı
Suat Yıldırım : İman edenler: "Keşke savaş hakkında bir sûre indirilseydi?" diyorlar. Fakat net ve kesin bir sûre indirilip de içinde savaşma emri zikredilince, kalplerinde hastalık bulunanların, ölüm sekeratına giren kimsenin bakışı gibi boş gözlerle sana baktıklarını görürsün. Korktukları başlarına gelsin!
Süleyman Ateş : İnananlar: "(Savaş hakkında) Bir sûre indirilmeli değil miydi?" derler. Fakat hükmü açık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince, kalblerinde hastalık bulunanların sana ölümden bayılıp düşen kimsenin bakışı gibi baktıklarını görürsün. Onlara ölüm gerektir.
Tefhim-ul Kuran : İman etmekte olanlar, derler ki: «(Savaş izni için) Bir sûre indirilmeli değil miydi?» Fakat, içinde savaş (kıtal) zikri geçen muhkem bir sûre indirildiği zaman, kalplerinde hastalık bulunanların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş olanların bakışı gibi sana baktıklarını gördün. Oysa onlara evla:
Ümit Şimşek : İman edenler 'Keşke bir sûre indirilse' diyorlar. Fakat hükmü açık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık bulunanların, üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüş kimsenin bakışıyla sana baktıklarını görürsün. Onlara düşen ise şudur:
Yaşar Nuri Öztürk : İman edenler derler ki: "Bir sure indirilseydi olmaz mıydı?" Fakat hükmü kesinleşmiş bir sure indirilip de içinde savaş da anılınca, kalplerinde maraz olanların, ölüm baygınlığına tutulmuş bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Onlara uygun olan da odur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}