» 47 / Muhammed  22:

Kuran Sırası: 47
İniş Sırası: 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 » 47 / Muhammed  Suresi: 22
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَهَلْ (FHL) = fehel : öyle mi?
2. عَسَيْتُمْ (ASYTM) = ǎseytum : belki de
3. إِنْ (ÎN) = in : eğer
4. تَوَلَّيْتُمْ (TVLYTM) = tevelleytum : işbaşına gelecek olursanız
5. أَنْ (ÊN) = en :
6. تُفْسِدُوا (TFSD̃VE) = tufsidū : bozgunculuk yapacaksınız
7. فِي (FY) = fī :
8. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
9. وَتُقَطِّعُوا (VTGŦAVE) = ve tuḳaTTiǔ : ve koparacaksınız
10. أَرْحَامَكُمْ (ÊRḪEMKM) = erHāmekum : rahimleri (akrabalık bağlarını)
öyle mi? | belki de | eğer | işbaşına gelecek olursanız | | bozgunculuk yapacaksınız | | yeryüzünde | ve koparacaksınız | rahimleri (akrabalık bağlarını) |

[] [ASY] [] [VLY] [] [FSD̃] [] [ERŽ] [GŦA] [RḪM]
FHL ASYTM ÎN TVLYTM ÊN TFSD̃VE FY ELÊRŽ VTGŦAVE ÊRḪEMKM

fehel ǎseytum in tevelleytum en tufsidū l-erDi ve tuḳaTTiǔ erHāmekum
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم

 » 47 / Muhammed  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فهل | FHL fehel öyle mi? Then would
عسيتم ع س ي | ASY ASYTM ǎseytum belki de you perhaps,
إن | ÎN in eğer if
توليتم و ل ي | VLY TVLYTM tevelleytum işbaşına gelecek olursanız you are given authority
أن | ÊN en that
تفسدوا ف س د | FSD̃ TFSD̃VE tufsidū bozgunculuk yapacaksınız you cause corruption
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
وتقطعوا ق ط ع | GŦA VTGŦAVE ve tuḳaTTiǔ ve koparacaksınız and cut off
أرحامكم ر ح م | RḪM ÊRḪEMKM erHāmekum rahimleri (akrabalık bağlarını) your ties of kinship.

47:22 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

öyle mi? | belki de | eğer | işbaşına gelecek olursanız | | bozgunculuk yapacaksınız | | yeryüzünde | ve koparacaksınız | rahimleri (akrabalık bağlarını) |

[] [ASY] [] [VLY] [] [FSD̃] [] [ERŽ] [GŦA] [RḪM]
FHL ASYTM ÎN TVLYTM ÊN TFSD̃VE FY ELÊRŽ VTGŦAVE ÊRḪEMKM

fehel ǎseytum in tevelleytum en tufsidū l-erDi ve tuḳaTTiǔ erHāmekum
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم

[] [ع س ي] [] [و ل ي] [] [ف س د] [] [ا ر ض] [ق ط ع] [ر ح م]

 » 47 / Muhammed  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فهل | FHL fehel öyle mi? Then would
Fe,He,Lam,
80,5,30,
REM – prefixed resumption particle
INTG – interrogative particle
الفاء استئنافية
حرف استفهام
عسيتم ع س ي | ASY ASYTM ǎseytum belki de you perhaps,
Ayn,Sin,Ye,Te,Mim,
70,60,10,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
توليتم و ل ي | VLY TVLYTM tevelleytum işbaşına gelecek olursanız you are given authority
Te,Vav,Lam,Ye,Te,Mim,
400,6,30,10,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form V) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تفسدوا ف س د | FSD̃ TFSD̃VE tufsidū bozgunculuk yapacaksınız you cause corruption
Te,Fe,Sin,Dal,Vav,Elif,
400,80,60,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وتقطعوا ق ط ع | GŦA VTGŦAVE ve tuḳaTTiǔ ve koparacaksınız and cut off
Vav,Te,Gaf,Tı,Ayn,Vav,Elif,
6,400,100,9,70,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أرحامكم ر ح م | RḪM ÊRḪEMKM erHāmekum rahimleri (akrabalık bağlarını) your ties of kinship.
,Re,Ha,Elif,Mim,Kef,Mim,
,200,8,1,40,20,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَهَلْ: öyle mi? | عَسَيْتُمْ: belki de | إِنْ: eğer | تَوَلَّيْتُمْ: işbaşına gelecek olursanız | أَنْ: | تُفْسِدُوا: bozgunculuk yapacaksınız | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | وَتُقَطِّعُوا: ve koparacaksınız | أَرْحَامَكُمْ: rahimleri (akrabalık bağlarını) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فهل FHL öyle mi? | عسيتم ASYTM belki de | إن ÎN eğer | توليتم TWLYTM işbaşına gelecek olursanız | أن ÊN | تفسدوا TFSD̃WE bozgunculuk yapacaksınız | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | وتقطعوا WTGŦAWE ve koparacaksınız | أرحامكم ÊRḪEMKM rahimleri (akrabalık bağlarını) |
Kırık Meal (Okunuş) : |fehel: öyle mi? | ǎseytum: belki de | in: eğer | tevelleytum: işbaşına gelecek olursanız | en: | tufsidū: bozgunculuk yapacaksınız | : | l-erDi: yeryüzünde | ve tuḳaTTiǔ: ve koparacaksınız | erHāmekum: rahimleri (akrabalık bağlarını) |
Kırık Meal (Transcript) : |FHL: öyle mi? | ASYTM: belki de | ÎN: eğer | TVLYTM: işbaşına gelecek olursanız | ÊN: | TFSD̃VE: bozgunculuk yapacaksınız | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | VTGŦAVE: ve koparacaksınız | ÊRḪEMKM: rahimleri (akrabalık bağlarını) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Artık iş başına gelir de yeryüzünde bozgunculuk eder; yakınlarınızı kestirip doğratır mısınız?
Adem Uğur : Geri dönerseniz, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız?
Ahmed Hulusi : Geri dönerseniz, arzda bozgunculuk yapmak ve akrabalıkları da parçalamak beklenmez mi sizden?
Ahmet Tekin : Olur ki, işbaşına, iktidara gelir, Allahın emrinden uzaklaşır, Kur’ân’ın hükümlerinden yüz çevirirseniz, ülkede bozgunculuk çıkaracak, düzeni bozacak ve çoluk çocuğunuzun, hısım ve akrabalarınızın kıyımına mı sebep olacaksınız?
Ahmet Varol : Demek yüz çevirirseniz [3] yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak, akrabalık bağlarını keseceksiniz öyle mi?
Ali Bulaç : Demek, 'iş başına gelip yönetimi ele alırsanız' hemen yeryüzünde fesad (bozgunculuk) çıkaracak ve akrabalık bağlarınızı koparıp parçalayacaksınız, öyle mi?
Ali Fikri Yavuz : (Ey Münafıklar), demek idareyi ele alırsanız, hemen yeryüzünde fesad çıkaracak ve akrabalık bağlarını parçalayacaksınız?
Bekir Sadak : Geri donerseniz yeryuzunde bozgunculuk yapmaniz ve akrabalik baglarini kesmeniz beklenmez mi sizden?
Celal Yıldırım : (Ey ikiyüzlü dönekler!) Eğer duruma hâkim olup iş başına geçecek olursanız yeryüzünde fesad çıkarmak ve hısımlık bağlarını kesmek sizden (pekâlâ) beklenmez mi?
Diyanet İşleri : Demek, yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi?
Diyanet İşleri (eski) : Geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmanız ve akrabalık bağlarını kesmeniz beklenmez mi sizden?
Diyanet Vakfi : Geri dönerseniz, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız?
Edip Yüksel : Demek işbaşına gelecek olsanız yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Demek siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız öyle mi?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Nasıl, döner de yeryüzünü fesada verir ve yakınlarınızı doğratabilir misiniz?
Elmalılı Hamdi Yazır : Nasıl döner de Arzı fesâda verir ve rahimlerinizi doğratabilir misiniz?
Fizilal-il Kuran : Demek sizler iş başına gelecek olursanız, yeryüzünde bozgunculuk yapacak, akrabalık bağlarını da koparacaksınız, öyle mi?
Gültekin Onan : Demek, 'iş başına gelip yönetimi ele alırsanız' hemen yeryüzünde fesad (bozgunculuk) çıkaracak ve akrabalık bağlarınızı koparıp parçalayacaksınız, öyle mi?
Hakkı Yılmaz : Peki siz, yönetimi ele geçirirseniz, yeryüzünde kargaşa çıkarmayı ve akrabalık bağlarınızı paramparça etmeyi mi umdunuz?
Hasan Basri Çantay : Demek, idareyi ve haakimiyyeti ele alırsanız hemen yer (yüzün) de fesâd çıkaracak, akrıbalık münâsebetlerinizi bile parçalayıb keseceksiniz öyle mi?!
Hayrat Neşriyat : (Ey münâfıklar!) Demek iş başına geçecek olursanız, yeryüzünde fesad çıkaracak ve akrabâlık bağlarını koparacaksınız, öyle mi?
İbni Kesir : Demek, sizler idareyi ele alırsanız; yeryüzünde fesad çıkaracak, akrabalık bağlarını bile koparacaksınız öyle mi?
İskender Evrenosoğlu : Yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi öldürmeniz mi, yoksa sizden beklenen bu mu olmalıydı?
Muhammed Esed : (Onlara sor:) "Siz, (Allah'ın buyruğundan) uzaklaştıktan sonra, (kendi eski yollarınıza dönmeyi tercih ederek) yeryüzünde bozgunculuk yapar ve (bir kez daha) akrabalık bağlarınızı koparır mıydınız?"
Ömer Nasuhi Bilmen : Demek umulur ki eğer siz imândan yüz çevirirseniz, yeryüzünde bozgunculuğa çağırırsınız ve akrabalık münâsebetlerini parçalayıverirsiniz.
Ömer Öngüt : Demek ki sizler iş başına gelecek olursanız, yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını keseceksiniz öyle mi?
Şaban Piriş : -Eğer işbaşına gelirseniz, yeryüzünde bozgunculuk çıkarır, akrabalık bağlarını koparır mıydınız?
Suat Yıldırım : Demek ki ey münafıklar! Siz işbaşına geçecek olursanız, ülkede fesat çıkaracak, nizamı bozacak, akrabalık bağlarını parçalayacaksınız! (Allah’a verdiği söze bile sadık kalmayan kimsenin, böylesi hakları gözetmesi de beklenemez).
Süleyman Ateş : Demek işbaşına gelecek olursanız, yeryüzünde bozgunculuk yapacak, rahimleri (akrabâlık bağlarını) koparacaksınız öyle mi?"
Tefhim-ul Kuran : Demek, 'iş başına gelip yönetimi ele alırsanız' hemen yeryüzünde fesad (bozgunculuk) çıkaracak ve akrabalık bağlarınızı koparıp parçalayacaksınız, öyle mi?
Ümit Şimşek : Demek siz iş başına geçecek olsanız, memlekette fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını keseceksiniz, öyle mi?
Yaşar Nuri Öztürk : Demek iş başına gelecek olsanız/savaştan geri kalacak olsanız, ülkede fesat çıkarıp rahimleri parçalayacaksınız.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}