» 47 / Muhammed  17:

Kuran Sırası: 47
İniş Sırası: 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 » 47 / Muhammed  Suresi: 17
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne : kimselere gelince
2. اهْتَدَوْا (EHTD̃VE) = htedev : hidayet bulan(lara)
3. زَادَهُمْ (ZED̃HM) = zādehum : onların artırmıştır
4. هُدًى (HD̃) = huden : hidayetlerini
5. وَاتَاهُمْ (V ËTEHM) = ve ātāhum : ve onlara vermiştir
6. تَقْوَاهُمْ (TGVEHM) = teḳvāhum : korunmalarını
kimselere gelince | hidayet bulan(lara) | onların artırmıştır | hidayetlerini | ve onlara vermiştir | korunmalarını |

[] [HD̃Y] [ZYD̃] [HD̃Y] [ETY] [VGY]
VELZ̃YN EHTD̃VE ZED̃HM HD̃ V ËTEHM TGVEHM

velleƶīne htedev zādehum huden ve ātāhum teḳvāhum
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم

 » 47 / Muhammed  Suresi: 17
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | VELZ̃YN velleƶīne kimselere gelince And those who
اهتدوا ه د ي | HD̃Y EHTD̃VE htedev hidayet bulan(lara) accept guidance,
زادهم ز ي د | ZYD̃ ZED̃HM zādehum onların artırmıştır He increases them
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ huden hidayetlerini (in) guidance
وآتاهم ا ت ي | ETY V ËTEHM ve ātāhum ve onlara vermiştir and gives them
تقواهم و ق ي | VGY TGVEHM teḳvāhum korunmalarını their righteousness.

47:17 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kimselere gelince | hidayet bulan(lara) | onların artırmıştır | hidayetlerini | ve onlara vermiştir | korunmalarını |

[] [HD̃Y] [ZYD̃] [HD̃Y] [ETY] [VGY]
VELZ̃YN EHTD̃VE ZED̃HM HD̃ V ËTEHM TGVEHM

velleƶīne htedev zādehum huden ve ātāhum teḳvāhum
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم

[] [ه د ي] [ز ي د] [ه د ي] [ا ت ي] [و ق ي]

 » 47 / Muhammed  Suresi: 17
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | VELZ̃YN velleƶīne kimselere gelince And those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
اهتدوا ه د ي | HD̃Y EHTD̃VE htedev hidayet bulan(lara) accept guidance,
Elif,He,Te,Dal,Vav,Elif,
1,5,400,4,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
زادهم ز ي د | ZYD̃ ZED̃HM zādehum onların artırmıştır He increases them
Ze,Elif,Dal,He,Mim,
7,1,4,5,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ huden hidayetlerini (in) guidance
He,Dal,,
5,4,,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وآتاهم ا ت ي | ETY V ËTEHM ve ātāhum ve onlara vermiştir and gives them
Vav,,Te,Elif,He,Mim,
6,,400,1,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
تقواهم و ق ي | VGY TGVEHM teḳvāhum korunmalarını their righteousness.
Te,Gaf,Vav,Elif,He,Mim,
400,100,6,1,5,40,
N – accusative noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَالَّذِينَ: kimselere gelince | اهْتَدَوْا: hidayet bulan(lara) | زَادَهُمْ: onların artırmıştır | هُدًى: hidayetlerini | وَاتَاهُمْ: ve onlara vermiştir | تَقْوَاهُمْ: korunmalarını |
Kırık Meal (Harekesiz) : |والذين WELZ̃YN kimselere gelince | اهتدوا EHTD̃WE hidayet bulan(lara) | زادهم ZED̃HM onların artırmıştır | هدى HD̃ hidayetlerini | وآتاهم W ËTEHM ve onlara vermiştir | تقواهم TGWEHM korunmalarını |
Kırık Meal (Okunuş) : |velleƶīne: kimselere gelince | htedev: hidayet bulan(lara) | zādehum: onların artırmıştır | huden: hidayetlerini | ve ātāhum: ve onlara vermiştir | teḳvāhum: korunmalarını |
Kırık Meal (Transcript) : |VELZ̃YN: kimselere gelince | EHTD̃VE: hidayet bulan(lara) | ZED̃HM: onların artırmıştır | HD̃: hidayetlerini | V ËTEHM: ve onlara vermiştir | TGVEHM: korunmalarını |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve doğru yolu bulanlara gelince: Onların başarısını arttırmaktadır ve onlara, korunma duygusu vermektedir.
Adem Uğur : Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.
Ahmed Hulusi : Hakikate erenleri ise, hakikati yaşamanın getirisinde genişletmiş ve kendilerine (hakikat yaşamına uymayan hâllerden) korunma özelliğini vermiştir.
Ahmet Tekin : Allah, doğru, hak yolu, hayrı tercihe istekli olanların, tercih edenlerin, hak yolda, imanda sebat edenlerin, hakkı, hayrı aydınlatıcı bilgilerini, imandaki şevklerini artırır. Onlara takva esaslarını-Kur’ân esaslarını, takva esaslarının hayata geçirilmesiyle ilgili sorumluluğu, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranma, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olma ilkelerini, takvaya dayalı düzenlerini gerçekleştirecek kanunları-kuralları tevdi eder.
Ahmet Varol : Doğru yola girenlere gelince, (Allah) onların doğruluklarını artırmış ve onlara takvalarını vermiştir.
Ali Bulaç : Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Allah,) hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir.
Ali Fikri Yavuz : (İman etmekle) hidayeti kabul edenlere gelince; (onlar seni her dinledikçe) Allah onların hidayetini arttırmakta ve kendilerine takvalarını ilham etmektedir.
Bekir Sadak : Dogru yolu bulanlarin ise Allah dogruluklarini artirir, onlarin karsi gelmekten sakinmalarini saglar.
Celal Yıldırım : Doğru yolu bulanların ise Allah başarılarını artırır ve takvalarını (Allah'tan saygı ile korkup fenalıklardan sakınmalarını) verir.
Diyanet İşleri : Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah’a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.
Diyanet İşleri (eski) : Doğru yolu bulanların ise Allah doğruluklarını artırır, onların karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.
Diyanet Vakfi : Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.
Edip Yüksel : Doğru yolu bulanların ise hidayetini arttırır ve onların erdemli olmalarını sağlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmakta ve kendilerine (takvalarını) korunma yollarını vermektedir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hidâyeti kabul edenlere gelince Allah onların muvaffakıyyetlerini artırmakta ve kendilerine (takvalarını) korunmalıklarını vermektedir
Fizilal-il Kuran : Hidayeti bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini artırır ve onlara takvasını (ateşten nasıl korunacaklarını) öğretir.
Gültekin Onan : Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Tanrı,) hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir.
Hakkı Yılmaz : "Ve kılavuzlandıkları doğru yola girmiş kimseler; Allah, onlara doğru yollarını pekiştirmiş ve onlara Allah'ın koruması altına girmeyi vermiştir. "
Hasan Basri Çantay : Hidâyeti kabul edenler (e gelince: Allah) onların muvaffakıyyetini artırmış, onlara (ateşden nasıl) kaçınacaklarını ilham etmişdir.
Hayrat Neşriyat : Hidâyete ermiş olan kimselere gelince, (Allah îmanlarına mükâfât olarak) onlara hidâyeti artırmış ve kendilerine (günahlardan) sakınmaları (ilhâmı)nı vermiştir.
İbni Kesir : Hidayete erenlere gelince; onların hidayetlerini arttırır ve onlara takvalarını verir.
İskender Evrenosoğlu : Ve onlar ki hidayete ermişlerdir, (Allah) onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi.
Muhammed Esed : Doğru yola ulaş(mak istey)enlere gelince, Allah, onların (kendi) rehberliği(ne uyma arzu ve yetenekleri)ni çoğaltır ve Allah'a karşı sorumluluk bilinçlerinin derinleşmesini sağlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o kimseler ki, hidâyete ermişlerdir; onlara hidâyeti arttırmıştır ve onlara takvâlarını vermiştir.
Ömer Öngüt : Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve onlara takvâ yollarını ilham etmiştir.
Şaban Piriş : Doğru yolu görenler ise, onların hidayetlerini artırmış ve onlara takvalarını vermiştir.
Suat Yıldırım : Hidâyeti kabul edenlerin ise Allah hidâyette yakînlerini artırır ve kendilerine takva nasib eder.
Süleyman Ateş : Hidâyet bulanlara gelince, Allâh onların hidâyetlerini artırmış ve onlara korunmalarını (kendilerini kötü sonuçtan koruma çareleri) vermiştir.
Tefhim-ul Kuran : Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Allah,) onların hidayetlerini arttırmış ve onlara takvalarını vermiştir.
Ümit Şimşek : Doğru yolu bulanların ise Allah hidayetlerini arttırmış, onlara kötülükten korunmayı nasip etmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk : Kılavuzlarını bulmuş olanlara gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve korunma imkânlarını kendilerine vermiştir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}