» 47 / Muhammed  23:

Kuran Sırası: 47
İniş Sırası: 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 » 47 / Muhammed  Suresi: 23
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أُولَٰئِكَ (ÊVLÙK) = ulāike : onlar
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerdir
3. لَعَنَهُمُ (LANHM) = leǎnehumu : la'netlediği
4. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
5. فَأَصَمَّهُمْ (FÊṦMHM) = feeSammehum : sağır yaptığı
6. وَأَعْمَىٰ (VÊAM) = ve eǎ'mā : ve kör ettiği
7. أَبْصَارَهُمْ (ÊBṦERHM) = ebSārahum : gözlerini
onlar | kimselerdir | la'netlediği | Allah'ın | sağır yaptığı | ve kör ettiği | gözlerini |

[] [] [LAN] [] [ṦMM] [AMY] [BṦR]
ÊVLÙK ELZ̃YN LANHM ELLH FÊṦMHM VÊAM ÊBṦERHM

ulāike elleƶīne leǎnehumu llahu feeSammehum ve eǎ'mā ebSārahum
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم

 » 47 / Muhammed  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولئك | ÊVLÙK ulāike onlar Those,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) the ones
لعنهم ل ع ن | LAN LANHM leǎnehumu la'netlediği Allah has cursed them,
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah has cursed them,
فأصمهم ص م م | ṦMM FÊṦMHM feeSammehum sağır yaptığı so He made them deaf
وأعمى ع م ي | AMY VÊAM ve eǎ'mā ve kör ettiği and blinded
أبصارهم ب ص ر | BṦR ÊBṦERHM ebSārahum gözlerini their vision.

47:23 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

onlar | kimselerdir | la'netlediği | Allah'ın | sağır yaptığı | ve kör ettiği | gözlerini |

[] [] [LAN] [] [ṦMM] [AMY] [BṦR]
ÊVLÙK ELZ̃YN LANHM ELLH FÊṦMHM VÊAM ÊBṦERHM

ulāike elleƶīne leǎnehumu llahu feeSammehum ve eǎ'mā ebSārahum
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم

[] [] [ل ع ن] [] [ص م م] [ع م ي] [ب ص ر]

 » 47 / Muhammed  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولئك | ÊVLÙK ulāike onlar Those,
,Vav,Lam,,Kef,
,6,30,,20,
DEM – plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) the ones
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
لعنهم ل ع ن | LAN LANHM leǎnehumu la'netlediği Allah has cursed them,
Lam,Ayn,Nun,He,Mim,
30,70,50,5,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah has cursed them,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
فأصمهم ص م م | ṦMM FÊṦMHM feeSammehum sağır yaptığı so He made them deaf
Fe,,Sad,Mim,He,Mim,
80,,90,40,5,40,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الفاء استئنافية
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وأعمى ع م ي | AMY VÊAM ve eǎ'mā ve kör ettiği and blinded
Vav,,Ayn,Mim,,
6,,70,40,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
أبصارهم ب ص ر | BṦR ÊBṦERHM ebSārahum gözlerini their vision.
,Be,Sad,Elif,Re,He,Mim,
,2,90,1,200,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أُولَٰئِكَ: onlar | الَّذِينَ: kimselerdir | لَعَنَهُمُ: la'netlediği | اللَّهُ: Allah'ın | فَأَصَمَّهُمْ: sağır yaptığı | وَأَعْمَىٰ: ve kör ettiği | أَبْصَارَهُمْ: gözlerini |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أولئك ÊWLÙK onlar | الذين ELZ̃YN kimselerdir | لعنهم LANHM la'netlediği | الله ELLH Allah'ın | فأصمهم FÊṦMHM sağır yaptığı | وأعمى WÊAM ve kör ettiği | أبصارهم ÊBṦERHM gözlerini |
Kırık Meal (Okunuş) : |ulāike: onlar | elleƶīne: kimselerdir | leǎnehumu: la'netlediği | llahu: Allah'ın | feeSammehum: sağır yaptığı | ve eǎ'mā: ve kör ettiği | ebSārahum: gözlerini |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊVLÙK: onlar | ELZ̃YN: kimselerdir | LANHM: la'netlediği | ELLH: Allah'ın | FÊṦMHM: sağır yaptığı | VÊAM: ve kör ettiği | ÊBṦERHM: gözlerini |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle kişilerdir onlar ki Allah, lânet etmiştir onlara, onları sağırlaştırmakta ve gözlerini kör etmektedir.
Adem Uğur : İşte bunlar, Allah'ın kendilerini lânetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.
Ahmed Hulusi : İşte bunlar, Allâh'ın kendilerine lânet ettiği, kendilerini sağırlaştırdığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.
Ahmet Tekin : İşte bunlar, Allah’ın lânetlediği, hakka karşı kulaklarını sağır, hakikate karşı gözlerini kör ettiği kimselerdir.
Ahmet Varol : İşte onlar Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.
Ali Bulaç : İşte bunlar; Allah onları lanetlemiş, böylece (kulaklarını) sağırlaştırmış ve basiret (göz)lerini de kör etmiştir.
Ali Fikri Yavuz : Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onları rahmetinden kovmuş da duygularını almış ve gözlerini kör etmiştir.
Bekir Sadak : Iste, Allah'in lanetledigi sagir kildigi ve gozlerini kor ettigi bunlardir.
Celal Yıldırım : İşte Allah'ın lanetlediği, sağırlaştırdığı ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır.
Diyanet İşleri : İşte bunlar, Allah’ın lânetleyip, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
Diyanet İşleri (eski) : İşte, Allah'ın lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği bunlardır.
Diyanet Vakfi : İşte bunlar, Allah'ın kendilerini lânetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.
Edip Yüksel : İşte, ALLAH'ın lanetlediği, sağırlaştırıp körleştirdiği kimseler bunlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İşte onlar, Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onları lanetlemiş de duygularını almış ve gözlerini kör etmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Öyleler o kimselerdir ki Allah onları la'netlemiş de duygularını almış ve gözlerini kör etmiştir
Fizilal-il Kuran : İşte bunlar, Allah'ın kendilerini lanetlediği, bu yüzden kendilerini sağır ve gözlerini kör kıldığı kimselerdir.
Gültekin Onan : İşte bunlar; Tanrı onları lanetlemiş, böylece (kulaklarını) sağırlaştırmış ve basiret (göz)lerini de kör etmiştir.
Hakkı Yılmaz : İşte onlar, Allah'ın kendilerini dışladığı, sonra kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
Hasan Basri Çantay : Onlar öyle kimselerdir ki Allah kendilerini rahmetinden tardetmiş de (kulaklarını) sağır, gözlerini kör yapmışdır.
Hayrat Neşriyat : İşte onlar o kimselerdir ki, Allah onlara lâ'net etmiştir. Sonra (bu isyankâr hâllerine binâen) onları sağırlaştırmış ve gözlerini kör etmiştir.
İbni Kesir : Allah'ın kendilerini la'netlemiş, sağırlaştırmış ve gözlerini kör etmiş olduğu kimseler işte bunlardır.
İskender Evrenosoğlu : İşte onlar, Allah'ın kendilerine lânet ettikleridir. Bu sebeple onların (nefslerinin) işitme hassalarını sağır ve görme hassalarını kör yaptı.
Muhammed Esed : Böyleleri, Allah'ın gözden çıkardığı, (hakikatin sesine karşı) sağırlaştırdığı ve (ışığa karşı) gözlerini körleştirdiği kimselerdir!
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlar o kimselerdir ki, onlara Allah lânet etmiştir, sonra onları sağır kılmıştır ve gözlerini kör etmiştir.
Ömer Öngüt : İşte bunlar, Allah'ın kendilerini lânetlediği, sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.
Şaban Piriş : İşte onlar, Allah’ın kendilerine lanet ettiği ve bu sebeple kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
Suat Yıldırım : İşte bunlar, Allah’ın lânet edip kulaklarını sağırlaştırdığı, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
Süleyman Ateş : Onlar, Allâh'ın la'netleyip sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.
Tefhim-ul Kuran : İşte bunlar; Allah onları lanetlemiş, böylece (kulaklarını) sağırlaştırmış ve basiret (göz)lerini de kör etmiştir.
Ümit Şimşek : İşte onlar, Allah'ın lânetlediği ve kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
Yaşar Nuri Öztürk : İşte bunlardır, Allah'ın kendilerine lanet edip kulaklarını sağır, gözlerini de kör ettiği kimseler...


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}