» 11 / Hûd  56:

Kuran Sırası: 11
İniş Sırası: 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

 » 11 / Hûd  Suresi: 56
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنِّي (ÎNY) = innī : şüphesiz ben
2. تَوَكَّلْتُ (TVKLT) = tevekkeltu : güvendim
3. عَلَى (AL) = ǎlā :
4. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
5. رَبِّي (RBY) = rabbī : benim Rabbim
6. وَرَبِّكُمْ (VRBKM) = ve rabbikum : ve sizin Rabbiniz olan
7. مَا (ME) = mā : yoktur
8. مِنْ (MN) = min : hiçbir
9. دَابَّةٍ (D̃EBT) = dābbetin : canlı
10. إِلَّا (ÎLE) = illā : ki
11. هُوَ (HV) = huve : O'nun (Allah)
12. اخِذٌ ( ËḢZ̃) = āḣiƶun : tutmadığı
13. بِنَاصِيَتِهَا (BNEṦYTHE) = bināSiyetihā : onun perçeminden
14. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
15. رَبِّي (RBY) = rabbī : Rabbim
16. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzeredir
17. صِرَاطٍ (ṦREŦ) = SirāTin : yol
18. مُسْتَقِيمٍ (MSTGYM) = musteḳīmin : doğru
şüphesiz ben | güvendim | | Allah'a | benim Rabbim | ve sizin Rabbiniz olan | yoktur | hiçbir | canlı | ki | O'nun (Allah) | tutmadığı | onun perçeminden | şüphesiz | Rabbim | üzeredir | yol | doğru |

[] [VKL] [] [] [RBB] [RBB] [] [] [D̃BB] [] [] [EḢZ̃] [NṦY] [] [RBB] [] [ṦRŦ] [GVM]
ÎNY TVKLT AL ELLH RBY VRBKM ME MN D̃EBT ÎLE HV ËḢZ̃ BNEṦYTHE ÎN RBY AL ṦREŦ MSTGYM

innī tevekkeltu ǎlā llahi rabbī ve rabbikum min dābbetin illā huve āḣiƶun bināSiyetihā inne rabbī ǎlā SirāTin musteḳīmin
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم

 » 11 / Hûd  Suresi: 56
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إني | ÎNY innī şüphesiz ben Indeed, I
توكلت و ك ل | VKL TVKLT tevekkeltu güvendim [I] put my trust
على | AL ǎlā upon
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī benim Rabbim my Lord,
وربكم ر ب ب | RBB VRBKM ve rabbikum ve sizin Rabbiniz olan and your Lord.
ما | ME yoktur (There is) not
من | MN min hiçbir of a moving creature
دابة د ب ب | D̃BB D̃EBT dābbetin canlı of a moving creature
إلا | ÎLE illā ki but
هو | HV huve O'nun (Allah) He
آخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ËḢZ̃ āḣiƶun tutmadığı has grasp
بناصيتها ن ص ي | NṦY BNEṦYTHE bināSiyetihā onun perçeminden of its forelock.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbim my Lord
على | AL ǎlā üzeredir (is) on
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yol a path
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru straight.

11:56 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz ben | güvendim | | Allah'a | benim Rabbim | ve sizin Rabbiniz olan | yoktur | hiçbir | canlı | ki | O'nun (Allah) | tutmadığı | onun perçeminden | şüphesiz | Rabbim | üzeredir | yol | doğru |

[] [VKL] [] [] [RBB] [RBB] [] [] [D̃BB] [] [] [EḢZ̃] [NṦY] [] [RBB] [] [ṦRŦ] [GVM]
ÎNY TVKLT AL ELLH RBY VRBKM ME MN D̃EBT ÎLE HV ËḢZ̃ BNEṦYTHE ÎN RBY AL ṦREŦ MSTGYM

innī tevekkeltu ǎlā llahi rabbī ve rabbikum min dābbetin illā huve āḣiƶun bināSiyetihā inne rabbī ǎlā SirāTin musteḳīmin
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم

[] [و ك ل] [] [] [ر ب ب] [ر ب ب] [] [] [د ب ب] [] [] [ا خ ذ ] [ن ص ي] [] [ر ب ب] [] [ص ر ط] [ق و م]

 » 11 / Hûd  Suresi: 56
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إني | ÎNY innī şüphesiz ben Indeed, I
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
توكلت و ك ل | VKL TVKLT tevekkeltu güvendim [I] put my trust
Te,Vav,Kef,Lam,Te,
400,6,20,30,400,
V – 1st person singular (form V) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
على | AL ǎlā upon
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī benim Rabbim my Lord,
Re,Be,Ye,
200,2,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وربكم ر ب ب | RBB VRBKM ve rabbikum ve sizin Rabbiniz olan and your Lord.
Vav,Re,Be,Kef,Mim,
6,200,2,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ما | ME yoktur (There is) not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
من | MN min hiçbir of a moving creature
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دابة د ب ب | D̃BB D̃EBT dābbetin canlı of a moving creature
Dal,Elif,Be,Te merbuta,
4,1,2,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
إلا | ÎLE illā ki but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
هو | HV huve O'nun (Allah) He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
آخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ËḢZ̃ āḣiƶun tutmadığı has grasp
,Hı,Zel,
,600,700,
N – nominative masculine indefinite active participle
اسم مرفوع
بناصيتها ن ص ي | NṦY BNEṦYTHE bināSiyetihā onun perçeminden of its forelock.
Be,Nun,Elif,Sad,Ye,Te,He,Elif,
2,50,1,90,10,400,5,1,
"P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine noun → Forelock
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun"
جار ومجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbim my Lord
Re,Be,Ye,
200,2,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
على | AL ǎlā üzeredir (is) on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yol a path
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru straight.
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
N – genitive masculine indefinite (form X) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنِّي: şüphesiz ben | تَوَكَّلْتُ: güvendim | عَلَى: | اللَّهِ: Allah'a | رَبِّي: benim Rabbim | وَرَبِّكُمْ: ve sizin Rabbiniz olan | مَا: yoktur | مِنْ: hiçbir | دَابَّةٍ: canlı | إِلَّا: ki | هُوَ: O'nun (Allah) | اخِذٌ: tutmadığı | بِنَاصِيَتِهَا: onun perçeminden | إِنَّ: şüphesiz | رَبِّي: Rabbim | عَلَىٰ: üzeredir | صِرَاطٍ: yol | مُسْتَقِيمٍ: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إني ÎNY şüphesiz ben | توكلت TWKLT güvendim | على AL | الله ELLH Allah'a | ربي RBY benim Rabbim | وربكم WRBKM ve sizin Rabbiniz olan | ما ME yoktur | من MN hiçbir | دابة D̃EBT canlı | إلا ÎLE ki | هو HW O'nun (Allah) | آخذ ËḢZ̃ tutmadığı | بناصيتها BNEṦYTHE onun perçeminden | إن ÎN şüphesiz | ربي RBY Rabbim | على AL üzeredir | صراط ṦREŦ yol | مستقيم MSTGYM doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |innī: şüphesiz ben | tevekkeltu: güvendim | ǎlā: | llahi: Allah'a | rabbī: benim Rabbim | ve rabbikum: ve sizin Rabbiniz olan | : yoktur | min: hiçbir | dābbetin: canlı | illā: ki | huve: O'nun (Allah) | āḣiƶun: tutmadığı | bināSiyetihā: onun perçeminden | inne: şüphesiz | rabbī: Rabbim | ǎlā: üzeredir | SirāTin: yol | musteḳīmin: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎNY: şüphesiz ben | TVKLT: güvendim | AL: | ELLH: Allah'a | RBY: benim Rabbim | VRBKM: ve sizin Rabbiniz olan | ME: yoktur | MN: hiçbir | D̃EBT: canlı | ÎLE: ki | HV: O'nun (Allah) | ËḢZ̃: tutmadığı | BNEṦYTHE: onun perçeminden | ÎN: şüphesiz | RBY: Rabbim | AL: üzeredir | ṦREŦ: yol | MSTGYM: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki ben, Rabbim ve Rabbiniz Allah'a dayandım; yeryüzünde yürür hiçbir mahlûk yoktur ki o, onun alnına düşen saçlardan tutup çekmesin, onun mukadderatını tâyin etmesin ve şüphe yok ki Rabbim, dosdoğru yoldadır, bütün kudretiyle berâber adâletiyle, lütfuyla hükmeder.
Adem Uğur : Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki, O, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır.
Ahmed Hulusi : "Kesinkes ben, Rabbim ve Rabbiniz olan Allâh'a tevekkül (hakikatimdeki El Vekiyl isminin gereğini yerine getireceğine iman) ettim. . . Hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun "Bi"nasiyesinde (alnında olarak) tutmuş olmasın (Fâtır'ın beyini programlaması) (lafında kalanlara göre: Hükmüne boyun eğdirmek). . . Muhakkak ki benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. "
Ahmet Tekin : 'Ben Allah’a, Rabbime, Rabbinize dayanıp güvendim, işlerimi ona havale ettim. Yürüyen bütün canlılar, koyduğu düzenin gereği, yalnızca Allah’ın koruması, gözetimi ve denetimi altındadır. Çünkü benim rabbim, doğru, muhkem, güvenli bir düzenin var edeni, koruyanı ve devamını sağlayanıdır.' dedi.
Ahmet Varol : Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. [5] Benim Rabbim doğru yol üzeredir.
Ali Bulaç : "Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun, alnından yakalayıp denetlemediği hiç bir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerinedir (dosdoğru yolda olanı korumaktadır.)"
Ali Fikri Yavuz : Doğrusu, hem benim Rabbim, hem de sizin Rabbiniz olan Allah’a tevekkül ettim. Hareket eden hiç bir yaratık yoktur ki, idare ve tasarrufunu O tutmasın. Benim Rabbim, gerçekten doğru bir yol üzerindedir.
Bekir Sadak : (54-57) Bir kisim tanrilarimiz seni carpmistir, demekten baska birsey demeyiz» dediler. Hud: «Dogrusu ben Allah'i sahit tutuyorum; siz de sahit olun ki ben O'nu birakip kostugunuz ortaklardan uzagim. Hepiniz bana tuzak kurun sonra da ertelemeyin. Ben, ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a guvenirim. Hicbir canlÙ yoktur ki Allah ona el koymamÙs bulunsun. Rabbim elbette dogru yoldadÙr. Eger yuz cevirirseniz, suphesiz ben size benimle gonderileni bildirdim. Rabbim sizden baska bir milleti yerinize getirebilir, O'na bir sey de yapamazsÙnÙz. Dogrusu Rabbim herseyi koruyandÙr» dedi.
Celal Yıldırım : Doğrusu ben, benim de Rabbim, sizin de Rabblniz Allah'a güvenip dayanmışımdır. Hiçbir yerde bir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş bulunmasın, (her şeyin dizgini O'nun kudret elinde bulunuyordur). Şüphesiz ki, Rabbim dosdoğru yoldadır, (buyrukları ancak doğruyu, iyiyi, güzeli, yararlıyı ve mutluluğu yansıtır).
Diyanet İşleri : “İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.”
Diyanet İşleri (eski) : (54-57) Bir kısım tanrılarımız seni çarpmıştır, demekten başka birşey demeyiz' dediler. Hud: 'Doğrusu ben Allah'ı şahit tutuyorum; siz de şahit olun ki ben O'nu bırakıp koştuğunuz ortaklardan uzağım. Hepiniz bana tuzak kurun sonra da ertelemeyin. Ben, ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenirim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah ona el koymamış bulunsun. Rabbim elbette doğru yoldadır. Eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz ben size benimle gönderileni bildirdim. Rabbim sizden başka bir milleti yerinize getirebilir, O'na bir şey de yapamazsınız. Doğrusu Rabbim herşeyi koruyandır' dedi.
Diyanet Vakfi : «Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki, O, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır.»
Edip Yüksel : 'Ben, Rabbim ve Rabbiniz olan ALLAH'a güvendim. O'nun kontrol etmediği hiç bir yaratık yoktur. Rabbim dosdoğru yolun üzerindedir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Ben muhakkak ki, hem benim Rabbim, hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a dayanmaktayım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, idaresi ve yönetimi O'nun elinde olmasın. Benim Rabbim, hiç şüphe yok ki, doğru yoldadır.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ben kesinlikle hem benim Rabbim, hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a dayanmışım. O'nun perçeminden tutmadığı hiçbir canlı yoktur. Şüphe yok ki, Rabbim doğru bir yol üzerindedir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her halde hem benim rabbım hem sizin rabbınız olan Allaha dayanmışım, hiç yerde bir debelenen yoktur ki nasıyesini o tutmuş olmasın, şüphe yok ki rabbım doğru bir yol üzerindedir
Fizilal-il Kuran : Ben, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki, perçemi O'nun avucu içinde olmasın. Hiç kuşkusuz benim Rabbim, doğru yoldadır.
Gültekin Onan : "Ben gerçekten, benim de rabbim, sizin de rabbiniz olan Tanrı'ya tevekkül ettim. O'nun, alnından yakalayıp denetlemediği hiç bir canlı yoktur. Muhakkak benim rabbim, dosdoğru bir yol üzerinedir (dosdoğru yolda olanı korumaktadır.)"
Hakkı Yılmaz : (53-57) Onlar dediler ki: “Ey Hûd! Bize bir açık kanıt ile gelmedin. Ve biz, senin sözünle ilâhlarımızı terk edecek değiliz. Biz, sana inananlar da değiliz. Ancak ‘Tanrılarımızdan bazısı seni fena çarpmış’ diyebiliriz.” Hûd dedi ki: “Şüphesiz ben Allah'ı şâhit tutuyorum, siz de şâhit olun ki, ben, Allah'ın astlarından O'na ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Hadi öyleyse hepiniz bana tuzak kurun, sonra beni hiç bekletmeyin. Şüphesiz ben gerçekten, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a işin sonucunu havale ettim. Onun, perçeminden yakalayıp denetlemediği hiçbir irili-ufaklı hareket eden canlı yoktur. Şüphesiz ki benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir. Buna rağmen yine de sırt çevirirseniz, ben size ne ile gönderilmiş isem, işte onu tebliğ ettim. Ve benim Rabbim, başka bir toplumu sizin yerinize getirir. Ve siz O'na hiçbir şekil ve yolla zarar veremezsiniz. Hiç şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir.”
Hasan Basri Çantay : «Şübhesiz ki ben, kendimin de, sizin de Rabbiniz olan Allaha güvenib dayandım. Yürür hiç bir mahlûk haaric olmamak üzere (hepsinin) alnından tutan Odur. Benim Rabbim hakıykaten doğru bir yol üzerindedir».
Hayrat Neşriyat : 'Şübhesiz ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a tevekkül ettim.(Yeryüzünde) hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, O (Allah) onun perçeminden (alnından)tutmuş (da tasarrufu altına almış) olmasın! Muhakkak ki Rabbim, dosdoğru bir yol üzerindedir.'
İbni Kesir : Ben, sadece benim de, sizin de Rabbınız olan Allah'a tevekkül ettim. Yürüyen hiç bir canlı yoktur ki; O, alnından tutmasın. Elbette dosdoğru yol üzeredir benim Rabbım.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki ben, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Yürüyen hiçbir canlı mahlûk (dabbe) yoktur ki; O (Allahû Tealâ), onun perçeminden tutmuş (O'nun kontrolü altında) olmasın. Muhakkak ki benim Rabbim, Sıratı Mustakîm üzeredir (Sıratı Mustakîm'in kontrolü Allah'tadır).
Muhammed Esed : Ama unutmayın ki, ben, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayanıyorum; çünkü hiçbir canlı yoktur ki ipini O tutuyor olmasın. Rabbimin yolu elbette (yolların) dosdoğru olanıdır!
Ömer Nasuhi Bilmen : «Şüphe yok ki ben, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah Teâlâ'ya tevekkül ettim. Hiçbir hareket sahibi hayvan yoktur ki, illâ onun alnından tutan O'dur. Muhakkak ki, benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir.»
Ömer Öngüt : “Doğrusu ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Rabbim elbette doğru yoldadır. ”
Şaban Piriş : Şüphesiz ben, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Hiç bir canlı yoktur ki O, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbimin yolu yolların dosdoğru olanıdır.
Suat Yıldırım : (54-56) "Galiba tanrılarımızdan biri seni pek fena çarpmış!" demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Hûd dedi ki: "Ben Allah’ı şahit tutuyorum, siz de şahid olun ki: ben sizin Allah’a şerik koştuklarınızdan hiç birini tanımıyorum. Artık hepiniz toplanın, bana istediğiniz tuzağı kurun, hiç göz açtırmayın, hiç süre tanımayın. Ben benim de, sizin de Rabbiniz olan Allah’a dayanıp güvendim. Hiç bir canlı yoktur ki mukadderatı O’nun elinde olmasın. Rabbim elbette tam istikamet üzeredir."
Süleyman Ateş : "Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki O, onun perçeminden tutmuş olmasın (onu dilediği gibi yönetmesin). Gerçekten Rabbim, doğru bir yol üzerindedir (O âdildir, yanında kimse zulme uğramaz)."
Tefhim-ul Kuran : «Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun, alnından yakalayıp denetlemediği hiç bir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerindedir (dosdoğru yolda olanı korumaktadır.)»
Ümit Şimşek : 'Ben, sizin ve benim Rabbimiz olan Allah'a tevekkül ettim. Hiçbir canlı yoktur ki, Allah onu alnından yakalamış olmasın. Hiç şüphe yok ki Benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
Yaşar Nuri Öztürk : "Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki O, onu perçeminden yakalamış olmasın. Hiç kuşkusuz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}