» 11 / Hûd  2:

Kuran Sırası: 11
İniş Sırası: 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

 » 11 / Hûd  Suresi: 2
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَلَّا (ÊLE) = ellā : öyle ki
2. تَعْبُدُوا (TABD̃VE) = teǎ'budū : kulluk etmeyin
3. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkasına
4. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
5. إِنَّنِي (ÎNNY) = innenī : şüphesiz ben
6. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
7. مِنْهُ (MNH) = minhu : O'nun tarafından
8. نَذِيرٌ (NZ̃YR) = neƶīrun : bir uyarıcıyım
9. وَبَشِيرٌ (VBŞYR) = ve beşīrun : ve müjdeleyiciyim
öyle ki | kulluk etmeyin | başkasına | Allah'tan | şüphesiz ben | size | O'nun tarafından | bir uyarıcıyım | ve müjdeleyiciyim |

[] [ABD̃] [] [] [] [] [] [NZ̃R] [BŞR]
ÊLE TABD̃VE ÎLE ELLH ÎNNY LKM MNH NZ̃YR VBŞYR

ellā teǎ'budū illā llahe innenī lekum minhu neƶīrun ve beşīrun
ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير

 » 11 / Hûd  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألا | ÊLE ellā öyle ki "That ""Not"
تعبدوا ع ب د | ABD̃ TABD̃VE teǎ'budū kulluk etmeyin you worship
إلا | ÎLE illā başkasına but
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah.
إنني | ÎNNY innenī şüphesiz ben Indeed, I am
لكم | LKM lekum size to you
منه | MNH minhu O'nun tarafından from Him
نذير ن ذ ر | NZ̃R NZ̃YR neƶīrun bir uyarıcıyım a warner
وبشير ب ش ر | BŞR VBŞYR ve beşīrun ve müjdeleyiciyim "and a bearer of glad tidings."""

11:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

öyle ki | kulluk etmeyin | başkasına | Allah'tan | şüphesiz ben | size | O'nun tarafından | bir uyarıcıyım | ve müjdeleyiciyim |

[] [ABD̃] [] [] [] [] [] [NZ̃R] [BŞR]
ÊLE TABD̃VE ÎLE ELLH ÎNNY LKM MNH NZ̃YR VBŞYR

ellā teǎ'budū illā llahe innenī lekum minhu neƶīrun ve beşīrun
ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير

[] [ع ب د] [] [] [] [] [] [ن ذ ر] [ب ش ر]

 » 11 / Hûd  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألا | ÊLE ellā öyle ki "That ""Not"
,Lam,Elif,
,30,1,
SUB – subordinating conjunction
NEG – negative particle
حرف مصدري
حرف نفي
تعبدوا ع ب د | ABD̃ TABD̃VE teǎ'budū kulluk etmeyin you worship
Te,Ayn,Be,Dal,Vav,Elif,
400,70,2,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلا | ÎLE illā başkasına but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
إنني | ÎNNY innenī şüphesiz ben Indeed, I am
,Nun,Nun,Ye,
,50,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لكم | LKM lekum size to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
منه | MNH minhu O'nun tarafından from Him
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
نذير ن ذ ر | NZ̃R NZ̃YR neƶīrun bir uyarıcıyım a warner
Nun,Zel,Ye,Re,
50,700,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
وبشير ب ش ر | BŞR VBŞYR ve beşīrun ve müjdeleyiciyim "and a bearer of glad tidings."""
Vav,Be,Şın,Ye,Re,
6,2,300,10,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine singular indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَلَّا: öyle ki | تَعْبُدُوا: kulluk etmeyin | إِلَّا: başkasına | اللَّهَ: Allah'tan | إِنَّنِي: şüphesiz ben | لَكُمْ: size | مِنْهُ: O'nun tarafından | نَذِيرٌ: bir uyarıcıyım | وَبَشِيرٌ: ve müjdeleyiciyim |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ألا ÊLE öyle ki | تعبدوا TABD̃WE kulluk etmeyin | إلا ÎLE başkasına | الله ELLH Allah'tan | إنني ÎNNY şüphesiz ben | لكم LKM size | منه MNH O'nun tarafından | نذير NZ̃YR bir uyarıcıyım | وبشير WBŞYR ve müjdeleyiciyim |
Kırık Meal (Okunuş) : |ellā: öyle ki | teǎ'budū: kulluk etmeyin | illā: başkasına | llahe: Allah'tan | innenī: şüphesiz ben | lekum: size | minhu: O'nun tarafından | neƶīrun: bir uyarıcıyım | ve beşīrun: ve müjdeleyiciyim |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊLE: öyle ki | TABD̃VE: kulluk etmeyin | ÎLE: başkasına | ELLH: Allah'tan | ÎNNY: şüphesiz ben | LKM: size | MNH: O'nun tarafından | NZ̃YR: bir uyarıcıyım | VBŞYR: ve müjdeleyiciyim |
Abdulbaki Gölpınarlı : Emreder ki ancak Allah'a kulluk edin; şüphe yok ki ben, onun tarafından sizi korkutmak ve size müjde vermek için gelmişim.
Adem Uğur : (De ki: Bu Kitap) "Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için (indirildi). Şüphesiz ki ben, onun tarafından size (gönderilmiş) bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.
Ahmed Hulusi : Yalnızca Allâh'a kulluk etmekte olduğunuzun farkındalığına erin, diye (bu BİLGİ inzâl olundu). "Muhakkak ki ben, size 'HÛ'dan bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. "
Ahmet Tekin : 'Ancak, Allah’ı ilâh tanımanız, candan müslümanlar olarak Allah’a bağlanmanız, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet etmeniz için indirilmiştir. Ben de size Allah tarafından vazifelendirilmiş sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan bir uyarıcı ve rahmetini, merhametini, ihsanını, sevgisini açıklayan müjdeleyiciyim.'
Ahmet Varol : Öyle ki, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size O'nun tarafından bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.
Ali Bulaç : Öyle ki, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben, sizi O'nun tarafından uyaran ve müjdeleyenim;
Ali Fikri Yavuz : Öyle ki, Allah’dan başkasına ibadet etmeyin. Ben, size, onun tarafından, cennetle müjdeleyen ve cehennemle korkutan, mürsel bir Peygamberim.
Bekir Sadak : (1-2) Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafindan, Allah'tan baskasina kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin kilinmis, sonra da uzun uzadiya aciklanmis bir Kitap'dir. Ben size, O'nun tarafindan gonderilmis bir uyarici ve mujdeciyim. Rabbinizden magfiret dileyin ve O'na tevbe edin ki, belli bir sureye kadar sizi guzelce gecindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karsÙlÙgÙnÙ versin. Eger yuz cevirirseniz o zaman ben dogrusu hakkÙnÙzda buyuk gunun azabÙndan korkarÙm.
Celal Yıldırım : Öyle ki, Allah'tan başkasına ibâdet etmiyesiniz. Ben de şüphesiz O'ndan (gönderilen) bir uyarıcı ve müjdeciyim.
Diyanet İşleri : (1-2) Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (De ki:) “Şüphesiz ben size O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.”
Diyanet İşleri (eski) : (1-3) /--. Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin kılınmış, sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir Kitap'dır. Ben size, O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin ve O'na tevbe edin ki, belli bir süreye kadar sizi güzelce geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz o zaman ben doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkarım.
Diyanet Vakfi : (De ki: Bu Kitap) «Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için (indirildi). Şüphesiz ki ben, onun tarafından size (gönderilmiş) bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.
Edip Yüksel : Ki ALLAH'tan başkasına tapmayasınız. Kuşkusuz ben, O'ndan size bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Şöyle ki:) Allah'dan başkasına kulluk etmeyin. Ben size O'nun tarafından müjde vermek ve uyarmak için gönderilmiş gerçek bir peygamberim.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : şöyle ki, Allah'tan başkasına kul olmayın! Ben size O'nun tarafından müjdelemek ve uyarmak için gönderilmiş bir peygamberim!
Elmalılı Hamdi Yazır : Şöyle ki Allahdan başkasına kul olmayın, ben size onun tarafından tebşir ve inzar için gönderilmiş bir Peygamberim
Fizilal-il Kuran : (İçeriğinin özü şudur): Allah'dan başkasına kulluk sunmayınız. Ben, O'nun size gönderdiği bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.
Gültekin Onan : Öyle ki, Tanrı'dan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben, sizi O'nun tarafından uyaran ve müjdeleyenim;
Hakkı Yılmaz : (1-4) "Elif/1, Lâm/30, Râ/200. Bu Kur’ân, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin; sadece Allah'a kulluk edin diye, âyetleri, şirk koşarak yapılan yanlışı; kendi zararlarına işi ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler içertilmiş/bozulması engellenmiş, bir de en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan, her şeyin iç yüzünü/gizli taraflarını da iyi bilen tarafından ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır: “Şüphesiz ben sizin için O'nun tarafından bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Ve Rabbinizden bağışlanma isteyin, sonra O'na tevbe edin ki, sizi adı konmuş bir süre sonuna kadar güzelce yararlandırsın. Ve her fazilet sahibine armağanlarını versin. Ve eğer yüz çevirirseniz, ben sizin aleyhinize olan büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnızca Allah'adır. Ve O her şeye gücü yetendir.” "
Hasan Basri Çantay : Tâki Allahdan başkasına ibâdet etmeyin. Şübhesiz, ben sizi Onun tarafından (eğri yolun akıbetinden) korkutan, (mü'minlere) müjde veren (bir peygamber) im.
Hayrat Neşriyat : Tâ ki Allah’dan başkasına ibâdet etmeyesiniz! (Ey Resûlüm! De ki:) 'Şübhesiz ki ben, size O’nun tarafından (gönderilmiş) bir korkutucu ve bir müjdeleyiciyim.'
İbni Kesir : Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Muhakkak ki ben, size O'nun katından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim.
İskender Evrenosoğlu : (Bu kitap), Allah'tan başkasına kul olmamanız içindir. Muhakkak ki ben, O'ndan (O'nun tarafından) sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim.
Muhammed Esed : ki, Allahtan başkasına kulluk etmeyesiniz. (Ey Peygamber, de ki:) "Bakın ben size Onun tarafından bir uyarıcı ve müjdeleyici (olarak) görevlendirildim:
Ömer Nasuhi Bilmen : Şunun içindir ki, Allah Teâlâ'dan başkasına ubûdiyette bulunmayın. «Şüphe yok ki, ben sizin için O'nun tarafından bir nezîr ve beşîrim.»
Ömer Öngüt : “Allah'tan başkasına ibadet etmeyesiniz. ” diye. Şüphesiz ki ben size O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim.
Şaban Piriş : (2-3) Ben, Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz, Rabbinize bağışlanma dileyip, kendisine yönelesiniz diye vakti belirlenmiş bir süreye kadar güzel bir geçimlikle sizi geçindirmesi ve her fazilet sahibine değerini vermesi için O’ndan size bir uyarıcı ve müjdeciyim. Şayet yüz çevirirseniz, başınıza gelecek büyük günün azabından korkarım.
Suat Yıldırım : Bundan maksat, Allah’tan başkasına ibadet etmemenizdir. Gerçek şu ki: Ben sizi cennetle müjdelemek ve cehennemle uyarmak için O’nun tarafından gönderilmiş bulunuyorum.
Süleyman Ateş : Tâ ki Allah'tan başkasına tapmayasınız. Ben de, O'ndan size (gönderilmiş) bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.
Tefhim-ul Kuran : Öyle ki, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben, sizi onun tarafından uyarıp korkutan ve müjdeleyenim;
Ümit Şimşek : Tâ ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Ben de Onun tarafından size bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.
Yaşar Nuri Öztürk : Ki başkasına değil, yalnız Allah'a ibadet edesiniz! Kuşkusuz, ben size O'ndan gelen bir uyarıcı ve müjdeciyim.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}