» 11 / Hûd  1:

Kuran Sırası: 11
İniş Sırası: 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

 » 11 / Hûd  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الر (ELR) = Elif, Lâm, Râ : Elif Lâm Râ
2. كِتَابٌ (KTEB) = kitābun : bir Kitap'tır
3. أُحْكِمَتْ (ÊḪKMT) = uHkimet : sağlamlaştırılmış
4. ايَاتُهُ ( ËYETH) = āyātuhu : ayetleri
5. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
6. فُصِّلَتْ (FṦLT) = fuSSilet : etraflıca açıklanmış
7. مِنْ (MN) = min :
8. لَدُنْ (LD̃N) = ledun : tarafından
9. حَكِيمٍ (ḪKYM) = Hakīmin : hikmet sahibi
10. خَبِيرٍ (ḢBYR) = ḣabīrin : ve her şeyden haberdar
Elif Lâm Râ | bir Kitap'tır | sağlamlaştırılmış | ayetleri | sonra | etraflıca açıklanmış | | tarafından | hikmet sahibi | ve her şeyden haberdar |

[] [KTB] [ḪKM] [EYY] [] [FṦL] [] [LD̃N] [ḪKM] [ḢBR]
ELR KTEB ÊḪKMT ËYETH S̃M FṦLT MN LD̃N ḪKYM ḢBYR

Elif, Lâm, Râ kitābun uHkimet āyātuhu ṧumme fuSSilet min ledun Hakīmin ḣabīrin
الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

 » 11 / Hûd  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الر | ELR Elif, Lâm, Râ Elif Lâm Râ Alif Lam Ra.
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābun bir Kitap'tır (This is) a Book
أحكمت ح ك م | ḪKM ÊḪKMT uHkimet sağlamlaştırılmış are perfected
آياته ا ي ي | EYY ËYETH āyātuhu ayetleri its Verses
ثم | S̃M ṧumme sonra moreover,
فصلت ف ص ل | FṦL FṦLT fuSSilet etraflıca açıklanmış explained in detail
من | MN min from (he One Who)
لدن ل د ن | LD̃N LD̃N ledun tarafından from (he One Who)
حكيم ح ك م | ḪKM ḪKYM Hakīmin hikmet sahibi (is) All-Wise,
خبير خ ب ر | ḢBR ḢBYR ḣabīrin ve her şeyden haberdar All-Aware.

11:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Elif Lâm Râ | bir Kitap'tır | sağlamlaştırılmış | ayetleri | sonra | etraflıca açıklanmış | | tarafından | hikmet sahibi | ve her şeyden haberdar |

[] [KTB] [ḪKM] [EYY] [] [FṦL] [] [LD̃N] [ḪKM] [ḢBR]
ELR KTEB ÊḪKMT ËYETH S̃M FṦLT MN LD̃N ḪKYM ḢBYR

Elif, Lâm, Râ kitābun uHkimet āyātuhu ṧumme fuSSilet min ledun Hakīmin ḣabīrin
الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

[] [ك ت ب] [ح ك م] [ا ي ي] [] [ف ص ل] [] [ل د ن] [ح ك م] [خ ب ر]

 » 11 / Hûd  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الر | ELR Elif, Lâm, Râ Elif Lâm Râ Alif Lam Ra.
Elif,Lam,Re,
1,30,200,
INL – Quranic initials
حروف مقطعة
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābun bir Kitap'tır (This is) a Book
Kef,Te,Elif,Be,
20,400,1,2,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
أحكمت ح ك م | ḪKM ÊḪKMT uHkimet sağlamlaştırılmış are perfected
,Ha,Kef,Mim,Te,
,8,20,40,400,
V – 3rd person feminine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
آياته ا ي ي | EYY ËYETH āyātuhu ayetleri its Verses
,Ye,Elif,Te,He,
,10,1,400,5,
N – nominative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ثم | S̃M ṧumme sonra moreover,
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
فصلت ف ص ل | FṦL FṦLT fuSSilet etraflıca açıklanmış explained in detail
Fe,Sad,Lam,Te,
80,90,30,400,
V – 3rd person feminine singular (form II) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
من | MN min from (he One Who)
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
لدن ل د ن | LD̃N LD̃N ledun tarafından from (he One Who)
Lam,Dal,Nun,
30,4,50,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
حكيم ح ك م | ḪKM ḪKYM Hakīmin hikmet sahibi (is) All-Wise,
Ha,Kef,Ye,Mim,
8,20,10,40,
N – genitive masculine singular indefinite noun
اسم مجرور
خبير خ ب ر | ḢBR ḢBYR ḣabīrin ve her şeyden haberdar All-Aware.
Hı,Be,Ye,Re,
600,2,10,200,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الر: Elif Lâm Râ | كِتَابٌ: bir Kitap'tır | أُحْكِمَتْ: sağlamlaştırılmış | ايَاتُهُ: ayetleri | ثُمَّ: sonra | فُصِّلَتْ: etraflıca açıklanmış | مِنْ: | لَدُنْ: tarafından | حَكِيمٍ: hikmet sahibi | خَبِيرٍ: ve her şeyden haberdar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الر ELR Elif Lâm Râ | كتاب KTEB bir Kitap'tır | أحكمت ÊḪKMT sağlamlaştırılmış | آياته ËYETH ayetleri | ثم S̃M sonra | فصلت FṦLT etraflıca açıklanmış | من MN | لدن LD̃N tarafından | حكيم ḪKYM hikmet sahibi | خبير ḢBYR ve her şeyden haberdar |
Kırık Meal (Okunuş) : |Elif, Lâm, Râ: Elif Lâm Râ | kitābun: bir Kitap'tır | uHkimet: sağlamlaştırılmış | āyātuhu: ayetleri | ṧumme: sonra | fuSSilet: etraflıca açıklanmış | min: | ledun: tarafından | Hakīmin: hikmet sahibi | ḣabīrin: ve her şeyden haberdar |
Kırık Meal (Transcript) : |ELR: Elif Lâm Râ | KTEB: bir Kitap'tır | ÊḪKMT: sağlamlaştırılmış | ËYETH: ayetleri | S̃M: sonra | FṦLT: etraflıca açıklanmış | MN: | LD̃N: tarafından | ḪKYM: hikmet sahibi | ḢBYR: ve her şeyden haberdar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Elif lâm râ; bir kitaptır bu ki âyetleri, delillerle sağlamlaştırılmış, sonra apaçık bildirilmiştir, hüküm ve hikmet sâhibi olan ve her şeyden haberdâr bulunan Tanrı katından inmedir.
Adem Uğur : Elif. Lâm. Râ. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır.
Ahmed Hulusi : Eliif, Lââm, Ra. . . BİLGİnin (Kitabın) işaretleri kesin oluşmuş; sonra Hakiym ve Habiyr'in ledünnünden (birimin Esmâ zâtından) detaylandırılarak açığa çıkarılmıştır!
Ahmet Tekin : Elif. Lâm. Râ. Bu kitap, yüce, hikmetler sahibi, gizli-açık her şeyden haberdar ve hükümran olan Allah tarafından, muntazam, eksiksiz, açık, anlaşılır, sağlam, hikmete dayalı düzenlenip indirilmiş, korunmuş muhkem Kur’ân’dır. Sonra hayata geçirilmesi için Allah tarafından bütün incelikleriyle ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Ahmet Varol : Elif. Lam. Ra. (Bu), ayetleri sağlamlaştırılmış sonra hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından etraflıca açıklanmış bir Kitap'tır.
Ali Bulaç : Elif, Lam, Ra. (Bu,) Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından birer birer (bölüm bölüm) açıklanmış bir Kitap'tır (ki:
Ali Fikri Yavuz : Elif, Lâm, Râ. Bu bir kitabdır ki, âyetleri, en sağlam bir nazımla (söz dizisi ile) kuvvetlendirilmiştir. Sonra hikmet sâhibi, her şeyi bilen Allah tarafından, bu âyetler, hüküm ve öğütlerle açıklanmıştır.
Bekir Sadak : (1-2) Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafindan, Allah'tan baskasina kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin kilinmis, sonra da uzun uzadiya aciklanmis bir Kitap'dir. Ben size, O'nun tarafindan gonderilmis bir uyarici ve mujdeciyim. Rabbinizden magfiret dileyin ve O'na tevbe edin ki, belli bir sureye kadar sizi guzelce gecindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karsÙlÙgÙnÙ versin. Eger yuz cevirirseniz o zaman ben dogrusu hakkÙnÙzda buyuk gunun azabÙndan korkarÙm.
Celal Yıldırım : Elif - Lâm - Râ. Bu bir kitabdır ki âyetleri sağlam esaslara, kuvvetli kesin delillere oturtulmuştur. Sonra da bir bir açıklanmıştır. Bu, yegâne hikmet sahibi ve her şeyden haberli (yüce kudret) katındandır.
Diyanet İşleri : (1-2) Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (De ki:) “Şüphesiz ben size O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.”
Diyanet İşleri (eski) : (1-3) /--. Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin kılınmış, sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir Kitap'dır. Ben size, O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin ve O'na tevbe edin ki, belli bir süreye kadar sizi güzelce geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz o zaman ben doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkarım.
Diyanet Vakfi : Elif. Lâm. Râ. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır.
Edip Yüksel : A.L.R. (Bu) öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Elif, Lâm, Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Elif, Lam, Ra. Bu, hikmet sahibi ve herşeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış,sonra da ayrıntılı olarak açıklanmış bir Kitaptır,
Elmalılı Hamdi Yazır : Elif-Lâm-Râ. Bir hakîmi habîrin ledünnünden âyetleri ihkâm edilmiş sonra da tafsıl olunmuş bir kitab
Fizilal-il Kuran : Elif, Lâm, Ra. Bu Kur'an, her işi yerinde ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından muhkem, uyumlu cümlelerle örülen, sonra ayrıntılı biçimde açıklanan ayetlerden oluşmuş bir kitaptır.
Gültekin Onan : Elif, Lam, Ra. (Bu) Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Tanrı) tarafından birer birer (bölüm bölüm) açıklanmış bir Kitap'tır.
Hakkı Yılmaz : (1-4) "Elif/1, Lâm/30, Râ/200. Bu Kur’ân, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin; sadece Allah'a kulluk edin diye, âyetleri, şirk koşarak yapılan yanlışı; kendi zararlarına işi ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler içertilmiş/bozulması engellenmiş, bir de en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan, her şeyin iç yüzünü/gizli taraflarını da iyi bilen tarafından ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır: “Şüphesiz ben sizin için O'nun tarafından bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Ve Rabbinizden bağışlanma isteyin, sonra O'na tevbe edin ki, sizi adı konmuş bir süre sonuna kadar güzelce yararlandırsın. Ve her fazilet sahibine armağanlarını versin. Ve eğer yüz çevirirseniz, ben sizin aleyhinize olan büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnızca Allah'adır. Ve O her şeye gücü yetendir.” "
Hasan Basri Çantay : Elif, lâm, raa. (Bu) öyle bir kitabdır ki âyetleri (en kat'î bürhanlarla) desteklenmiş, sonra da apaçık bildirilmiş, (her işi) hikmetle yapan, (her şeyden) kemâliyle haberdâr olan (Allah) tarafından (indirilmişdir).
Hayrat Neşriyat : Elif, Lâm, Râ. (Bu,) Hakîm (her işi hikmetli olan), Habîr (herşeyden haberdâr olan Allah) tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir Kitab’dır.
İbni Kesir : Elif, Lam, Ra. Bu kitab, ayetleri kesinleştirilmiş, sonra da Hakim ve Habir olan Allah tarafından uzun uzadıya açıklanmıştır.
İskender Evrenosoğlu : Elif, lâm, râ. (Bu), âyetleri muhkem kılınmış (sağlamlaştırılmış), sonra Hakîm (hüküm sahibi, hikmet sahibi) ve Habîr (herşeyden haberdar) Olan'ın katından fasıl, fasıl açıklanmış bir Kitap'tır.
Muhammed Esed : Elif-Lam-Ra. (Bu) İlahi bir kitaptır ki, ayetleri her şeyden bütünüyle haberdar olan hikmet sahibi (Allah) tarafından kendi içlerinde açık ve anlaşılır kılınmış, birbirleriyle açıklanmış ve ayrıca birbirleriyle bağlantılı olarak etraflı biçimde dile getirilmiştir
Ömer Nasuhi Bilmen : Elif, Lâm Râ, bir kitaptır ki, âyetleri hakîm ve habîr olan Cenâb-ı Hak tarafından ihkam ve sonra tafsil edilmiştir.
Ömer Öngüt : Elif, Lâm, Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri sağlamlaştırılmış; sonra da hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından uzun uzadıya açıklanmıştır.
Şaban Piriş : Elif Lâm Râ, Bu, Ayetleri sağlam, hakim ve haberdar olan Allah tarafından açıklanmış bir kitaptır.
Suat Yıldırım : Elif, Lâm, Râ. Bu öyle bir kitaptır ki âyetleri en kesin delillerle desteklenmiş, sonra da güzelce açıklanmış, tam hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan (hakîm ve habîr) tarafından gönderilmiştir.
Süleyman Ateş : Elif lâm râ. (Bu,) bir Kitaptır ki, hikmet sâhibi, herşeyden haberi olan (Allâh) tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış ve güzelce açıklanmıştır.
Tefhim-ul Kuran : Elif, Lâm, Râ, (Bu,) Ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar bulunan (Allah) tarafından birer birer (bölüm bölüm) açıklanmış bir Kitap 'tır (ki:)
Ümit Şimşek : Elif lâm râ. Bu öyle bir kitaptır ki, hikmeti herşeyi kuşatan ve herşeyden haberdar olan Allah tarafından âyetleri kesin delillerle sapasağlam düzenlenmiş ve iyice açıklanmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk : Elif, Lâm, Râ. Hakîm ve Habîr olandan bir kitaptır ki bu, ayetleri önce muhkem kılınmış, sonra ayrıntılı hale getirilmiştir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}