» 83 / Mutaffifîn  13:

Kuran Sırası: 83
İniş Sırası: 86
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 » 83 / Mutaffifîn  Suresi: 13
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
2. تُتْلَىٰ (TTL) = tutlā : okunduğu
3. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : ona
4. ايَاتُنَا ( ËYETNE) = āyātunā : ayetlerimiz
5. قَالَ (GEL) = ḳāle : der
6. أَسَاطِيرُ (ÊSEŦYR) = esāTīru : masalları
7. الْأَوَّلِينَ (ELÊVLYN) = l-evvelīne : eskilerin
zaman | okunduğu | ona | ayetlerimiz | der | masalları | eskilerin |

[] [TLV] [] [EYY] [GVL] [SŦR] [EVL]
ÎZ̃E TTL ALYH ËYETNE GEL ÊSEŦYR ELÊVLYN

iƶā tutlā ǎleyhi āyātunā ḳāle esāTīru l-evvelīne
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين

 » 83 / Mutaffifîn  Suresi: 13
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman When
تتلى ت ل و | TLV TTL tutlā okunduğu are recited
عليه | ALYH ǎleyhi ona to him
آياتنا ا ي ي | EYY ËYETNE āyātunā ayetlerimiz Our Verses,
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle der he says,
أساطير س ط ر | SŦR ÊSEŦYR esāTīru masalları """Stories"
الأولين ا و ل | EVL ELÊVLYN l-evvelīne eskilerin "(of) the former (people)."""

83:13 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

zaman | okunduğu | ona | ayetlerimiz | der | masalları | eskilerin |

[] [TLV] [] [EYY] [GVL] [SŦR] [EVL]
ÎZ̃E TTL ALYH ËYETNE GEL ÊSEŦYR ELÊVLYN

iƶā tutlā ǎleyhi āyātunā ḳāle esāTīru l-evvelīne
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين

[] [ت ل و] [] [ا ي ي] [ق و ل] [س ط ر] [ا و ل]

 » 83 / Mutaffifîn  Suresi: 13
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman When
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
تتلى ت ل و | TLV TTL tutlā okunduğu are recited
Te,Te,Lam,,
400,400,30,,
V – 3rd person feminine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
عليه | ALYH ǎleyhi ona to him
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
آياتنا ا ي ي | EYY ËYETNE āyātunā ayetlerimiz Our Verses,
,Ye,Elif,Te,Nun,Elif,
,10,1,400,50,1,
N – nominative feminine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle der he says,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
أساطير س ط ر | SŦR ÊSEŦYR esāTīru masalları """Stories"
,Sin,Elif,Tı,Ye,Re,
,60,1,9,10,200,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
الأولين ا و ل | EVL ELÊVLYN l-evvelīne eskilerin "(of) the former (people)."""
Elif,Lam,,Vav,Lam,Ye,Nun,
1,30,,6,30,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِذَا: zaman | تُتْلَىٰ: okunduğu | عَلَيْهِ: ona | ايَاتُنَا: ayetlerimiz | قَالَ: der | أَسَاطِيرُ: masalları | الْأَوَّلِينَ: eskilerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إذا ÎZ̃E zaman | تتلى TTL okunduğu | عليه ALYH ona | آياتنا ËYETNE ayetlerimiz | قال GEL der | أساطير ÊSEŦYR masalları | الأولين ELÊWLYN eskilerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |iƶā: zaman | tutlā: okunduğu | ǎleyhi: ona | āyātunā: ayetlerimiz | ḳāle: der | esāTīru: masalları | l-evvelīne: eskilerin |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎZ̃E: zaman | TTL: okunduğu | ALYH: ona | ËYETNE: ayetlerimiz | GEL: der | ÊSEŦYR: masalları | ELÊVLYN: eskilerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlara âyetlerimizi okuyunca derler ki: Öncekilere âit masallar.
Adem Uğur : Böyle birine âyetlerimiz okununca "Eskilerin masalları" derdi.
Ahmed Hulusi : Ona işaretlerimiz bildirildiğinde: "Evvelkilerin efsaneleri" dedi!
Ahmet Tekin : Ona âyetlerimiz, Kur’ân’ımız okunduğu zaman: 'Eskilerin masallarıdır.' der.
Ahmet Varol : Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: 'Öncekilerin masalları' der.
Ali Bulaç : Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: "Geçmişlerin masallarıdır" dedi.
Ali Fikri Yavuz : Ona ayetlerimiz okununca “- Evvelkilerin masalları.” demiştir.
Bekir Sadak : Ona ayetlerimiz okundugu zaman «Oncekilerin masallari» der.
Celal Yıldırım : Karşısında âyetlerimiz okunduğu zaman, «bu öncekilerin masallarıdır» der.
Diyanet İşleri : Ona âyetlerimiz okununca, “Eskilerin masalları” der.
Diyanet İşleri (eski) : Ona ayetlerimiz okunduğu zaman 'Öncekilerin masalları' der.
Diyanet Vakfi : Böyle birine âyetlerimiz okununca «Eskilerin masalları» derdi.
Edip Yüksel : Kendisine ayetlerimiz iletildiğinde, 'Efsane' derdi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, «eskilerin masalları» der.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Karşısında ayetlerimiz okunduğunda: «Eskilerin masalları!» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Karşısında âyetlerimiz okunurken evvelkilerin esatîri dedi
Fizilal-il Kuran : Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman 'eskilerin masalları' der.
Gültekin Onan : Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: "Geçmişlerin masallarıdır" dedi.
Hakkı Yılmaz : (7-13) "Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil! Şüphesiz, “din-iman tanımayıp kötülüğe batanlar”ın kaydı, kesinlikle, Siccin'dedir. –Ve “Siccin”in ne olduğunu sana ne bildirdi? -O, rakamlanmış/ yazılmış bir kayıttır! O gün, yalanlayanların; karşılık gününü yalanlayanların vay haline! Ve karşılık gününü, kendisine âyetlerimiz okunduğu zaman, “Eskilerin masalları” demiş olan tüm sınırları aşan günahkârlardan başkası yalanlamaz.– "
Hasan Basri Çantay : Onun karşısında âyetlerimiz okununca «Evvelkilerin masallarıdır» demişdir o.
Hayrat Neşriyat : Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: 'Evvelkilerin masalları!' der.
İbni Kesir : Ona ayetlerimiz okunduğunda; öncekilerin masalları, der.
İskender Evrenosoğlu : Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: “Evvelkilerin masalları.” dedi.
Muhammed Esed : (işte böyle,) ne zaman mesajlarımız onlara iletilse, hep "Geçmişin masalları!" derler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ona karşı Bizim âyetlerimiz tilâvet olunduğu vakit, «Evvelkilerin efsaneleridir» demiştir.
Ömer Öngüt : Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: "Eskilerin masalları!" der.
Şaban Piriş : Ona ayetlerimiz okunduğu zaman ‘evvelkilerin masalları’ der.
Suat Yıldırım : Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda: "Bunlar, eski devirde yaşamış insanların masalları!" diyenlerdir.
Süleyman Ateş : Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: "Eskilerin masalları" der.
Tefhim-ul Kuran : Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: «Geçmişlerin masallarıdır» dedi.
Ümit Şimşek : Kendisine âyetlerimiz okunduğunda 'Eskilerin efsaneleri' der.
Yaşar Nuri Öztürk : Ayetlerimiz ona okunduğunda, "Daha öncekilerin efsaneleri!" deyiverir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}