» 83 / Mutaffifîn  2:

Kuran Sırası: 83
İniş Sırası: 86
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 » 83 / Mutaffifîn  Suresi: 2
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : onlar
2. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
3. اكْتَالُوا (EKTELVE) = ktālū : bir şey ölçüp aldıkları
4. عَلَى (AL) = ǎlā :
5. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlardan
6. يَسْتَوْفُونَ (YSTVFVN) = yestevfūne : ölçüyü tam yaparlar
onlar | zaman | bir şey ölçüp aldıkları | | insanlardan | ölçüyü tam yaparlar |

[] [] [KYL] [] [NVS] [VFY]
ELZ̃YN ÎZ̃E EKTELVE AL ELNES YSTVFVN

elleƶīne iƶā ktālū ǎlā n-nāsi yestevfūne
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون

 » 83 / Mutaffifîn  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne onlar Those who
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
اكتالوا ك ي ل | KYL EKTELVE ktālū bir şey ölçüp aldıkları they take a measure
على | AL ǎlā from
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the people,
يستوفون و ف ي | VFY YSTVFVN yestevfūne ölçüyü tam yaparlar they take in full,

83:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

onlar | zaman | bir şey ölçüp aldıkları | | insanlardan | ölçüyü tam yaparlar |

[] [] [KYL] [] [NVS] [VFY]
ELZ̃YN ÎZ̃E EKTELVE AL ELNES YSTVFVN

elleƶīne iƶā ktālū ǎlā n-nāsi yestevfūne
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون

[] [] [ك ي ل] [] [ن و س] [و ف ي]

 » 83 / Mutaffifîn  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne onlar Those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
اكتالوا ك ي ل | KYL EKTELVE ktālū bir şey ölçüp aldıkları they take a measure
Elif,Kef,Te,Elif,Lam,Vav,Elif,
1,20,400,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
على | AL ǎlā from
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the people,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
يستوفون و ف ي | VFY YSTVFVN yestevfūne ölçüyü tam yaparlar they take in full,
Ye,Sin,Te,Vav,Fe,Vav,Nun,
10,60,400,6,80,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِينَ: onlar | إِذَا: zaman | اكْتَالُوا: bir şey ölçüp aldıkları | عَلَى: | النَّاسِ: insanlardan | يَسْتَوْفُونَ: ölçüyü tam yaparlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذين ELZ̃YN onlar | إذا ÎZ̃E zaman | اكتالوا EKTELWE bir şey ölçüp aldıkları | على AL | الناس ELNES insanlardan | يستوفون YSTWFWN ölçüyü tam yaparlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |elleƶīne: onlar | iƶā: zaman | ktālū: bir şey ölçüp aldıkları | ǎlā: | n-nāsi: insanlardan | yestevfūne: ölçüyü tam yaparlar |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃YN: onlar | ÎZ̃E: zaman | EKTELVE: bir şey ölçüp aldıkları | AL: | ELNES: insanlardan | YSTVFVN: ölçüyü tam yaparlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle kişilerdir onlar ki insanlardan bir şey alırlarken tamam ölçerler.
Adem Uğur : Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam,
Ahmed Hulusi : Onlar ki, insanlardan haklarını tam ölçüyle alırlar da;
Ahmet Tekin : İnsanlardan alırken ölçüp tartarlarken, tamı tamına ölçüp tartarlar.
Ahmet Varol : Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında noksansız alırlar.
Ali Bulaç : Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.
Ali Fikri Yavuz : Ki onlar, insanlardan ölçüp (haklarını) aldıkları zaman, tam olarak alırlar.
Bekir Sadak : (1-3) Insanlardan, kendileri bir seyi olcerek aldiklari zaman tam alan; ama onlara bir seyi olcup tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin, vay haline!
Celal Yıldırım : Onlar ki, insanlardan ölçüp alırken noksansız alırlar.
Diyanet İşleri : Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler.
Diyanet İşleri (eski) : (1-3) İnsanlardan, kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan; ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin, vay haline!
Diyanet Vakfi : (1-3) İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!
Edip Yüksel : Halktan bir şey aldıklarında ölçüyü tam uygularlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar ki, insanlar üzerinden kendilerine ölçtüklerinde tam basarlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ki nâs üzerinden kendilerine ölçtükleri zaman tam basarlar
Fizilal-il Kuran : Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman eksiksiz alırlar.
Gültekin Onan : Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.
Hakkı Yılmaz : (1-3) Yazıklar olsun, insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçen, kendileri ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçen hilebazlara!
Hasan Basri Çantay : Ki onlar insanlardan ölçekle aldıkları zaman (haklarını) tastamam alanlar,
Hayrat Neşriyat : Onlar ki, insanlardan ölçerek (bir şey) aldıkları zaman, tam alırlar.
İbni Kesir : Onlar ki; insanlardan bir şey aldıkları zaman kendileri ölçerek tam alırlar.
İskender Evrenosoğlu : Onlar, ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar (dürüst olup tam ölçerler).
Muhammed Esed : Onlar, (öteki) insanlardan haklarını eksiksiz isterler;
Ömer Nasuhi Bilmen : O kimseler ki, nâs aleyhine ölçtükleri zaman tam ölçer alırlar.
Ömer Öngüt : Onlar ki insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar.
Şaban Piriş : İnsanlardan/halktan aldıklarında tam alan..
Suat Yıldırım : Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar.
Süleyman Ateş : Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar.
Tefhim-ul Kuran : Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.
Ümit Şimşek : Onlar insanlardan birşey ölçerek aldıklarında tastamam alırlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Ki onlar insanlardan alırken ölçüyü tam yaparlar,


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}