» 33 / Ahzâb  23:

Kuran Sırası: 33
İniş Sırası: 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 23
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مِنَ (MN) = mine : -den
2. الْمُؤْمِنِينَ (ELMÙMNYN) = l-mu'minīne : mü'minler-
3. رِجَالٌ (RCEL) = ricālun : erkekler
4. صَدَقُوا (ṦD̃GVE) = Sadeḳū : durdular
5. مَا (ME) = mā :
6. عَاهَدُوا (AEHD̃VE) = ǎāhedū : verdikleri sözde
7. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
8. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : üzerine
9. فَمِنْهُمْ (FMNHM) = fe minhum : onlardan
10. مَنْ (MN) = men : kimi
11. قَضَىٰ (GŽ) = ḳaDā : yerine getirdi
12. نَحْبَهُ (NḪBH) = neHbehu : adağını
13. وَمِنْهُمْ (VMNHM) = ve minhum : ve onlardan
14. مَنْ (MN) = men : kimi
15. يَنْتَظِرُ (YNTƵR) = yenteZiru : (şehidlik) beklemektedir
16. وَمَا (VME) = ve mā : ve asla
17. بَدَّلُوا (BD̃LVE) = beddelū : (sözlerini) değiştirmemişlerdir
18. تَبْدِيلًا (TBD̃YLE) = tebdīlen : değişiklikle
-den | mü'minler- | erkekler | durdular | | verdikleri sözde | Allah | üzerine | onlardan | kimi | yerine getirdi | adağını | ve onlardan | kimi | (şehidlik) beklemektedir | ve asla | (sözlerini) değiştirmemişlerdir | değişiklikle |

[] [EMN] [RCL] [ṦD̃G] [] [AHD̃] [] [] [] [] [GŽY] [NḪB] [] [] [NƵR] [] [BD̃L] [BD̃L]
MN ELMÙMNYN RCEL ṦD̃GVE ME AEHD̃VE ELLH ALYH FMNHM MN NḪBH VMNHM MN YNTƵR VME BD̃LVE TBD̃YLE

mine l-mu'minīne ricālun Sadeḳū ǎāhedū llahe ǎleyhi fe minhum men ḳaDā neHbehu ve minhum men yenteZiru ve mā beddelū tebdīlen
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN mine -den Among
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'minler- the believers
رجال ر ج ل | RCL RCEL ricālun erkekler (are) men
صدقوا ص د ق | ṦD̃G ṦD̃GVE Sadeḳū durdular (who) have been true
ما | ME (to) what
عاهدوا ع ه د | AHD̃ AEHD̃VE ǎāhedū verdikleri sözde they promised Allah
الله | ELLH llahe Allah they promised Allah
عليه | ALYH ǎleyhi üzerine [on it].
فمنهم | FMNHM fe minhum onlardan And among them
من | MN men kimi (is he) who
قضى ق ض ي | GŽY ḳaDā yerine getirdi has fulfilled
نحبه ن ح ب | NḪB NḪBH neHbehu adağını his vow
ومنهم | VMNHM ve minhum ve onlardan and among them
من | MN men kimi (is he) who
ينتظر ن ظ ر | NƵR YNTƵR yenteZiru (şehidlik) beklemektedir awaits.
وما | VME ve mā ve asla And not
بدلوا ب د ل | BD̃L BD̃LVE beddelū (sözlerini) değiştirmemişlerdir they alter
تبديلا ب د ل | BD̃L TBD̃YLE tebdīlen değişiklikle (by) any alteration -

33:23 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

-den | mü'minler- | erkekler | durdular | | verdikleri sözde | Allah | üzerine | onlardan | kimi | yerine getirdi | adağını | ve onlardan | kimi | (şehidlik) beklemektedir | ve asla | (sözlerini) değiştirmemişlerdir | değişiklikle |

[] [EMN] [RCL] [ṦD̃G] [] [AHD̃] [] [] [] [] [GŽY] [NḪB] [] [] [NƵR] [] [BD̃L] [BD̃L]
MN ELMÙMNYN RCEL ṦD̃GVE ME AEHD̃VE ELLH ALYH FMNHM MN NḪBH VMNHM MN YNTƵR VME BD̃LVE TBD̃YLE

mine l-mu'minīne ricālun Sadeḳū ǎāhedū llahe ǎleyhi fe minhum men ḳaDā neHbehu ve minhum men yenteZiru ve mā beddelū tebdīlen
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

[] [ا م ن] [ر ج ل] [ص د ق] [] [ع ه د] [] [] [] [] [ق ض ي] [ن ح ب] [] [] [ن ظ ر] [] [ب د ل] [ب د ل]

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN mine -den Among
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'minler- the believers
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,,40,50,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
رجال ر ج ل | RCL RCEL ricālun erkekler (are) men
Re,Cim,Elif,Lam,
200,3,1,30,
N – nominative masculine plural indefinite noun
اسم مرفوع
صدقوا ص د ق | ṦD̃G ṦD̃GVE Sadeḳū durdular (who) have been true
Sad,Dal,Gaf,Vav,Elif,
90,4,100,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME (to) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
عاهدوا ع ه د | AHD̃ AEHD̃VE ǎāhedū verdikleri sözde they promised Allah
Ayn,Elif,He,Dal,Vav,Elif,
70,1,5,4,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form III) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah they promised Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
عليه | ALYH ǎleyhi üzerine [on it].
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
فمنهم | FMNHM fe minhum onlardan And among them
Fe,Mim,Nun,He,Mim,
80,40,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الفاء عاطفة
جار ومجرور
من | MN men kimi (is he) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
قضى ق ض ي | GŽY ḳaDā yerine getirdi has fulfilled
Gaf,Dad,,
100,800,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
نحبه ن ح ب | NḪB NḪBH neHbehu adağını his vow
Nun,Ha,Be,He,
50,8,2,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ومنهم | VMNHM ve minhum ve onlardan and among them
Vav,Mim,Nun,He,Mim,
6,40,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
من | MN men kimi (is he) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
ينتظر ن ظ ر | NƵR YNTƵR yenteZiru (şehidlik) beklemektedir awaits.
Ye,Nun,Te,Zı,Re,
10,50,400,900,200,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) imperfect verb
فعل مضارع
وما | VME ve mā ve asla And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
بدلوا ب د ل | BD̃L BD̃LVE beddelū (sözlerini) değiştirmemişlerdir they alter
Be,Dal,Lam,Vav,Elif,
2,4,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
تبديلا ب د ل | BD̃L TBD̃YLE tebdīlen değişiklikle (by) any alteration -
Te,Be,Dal,Ye,Lam,Elif,
400,2,4,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite (form II) verbal noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مِنَ: -den | الْمُؤْمِنِينَ: mü'minler- | رِجَالٌ: erkekler | صَدَقُوا: durdular | مَا: | عَاهَدُوا: verdikleri sözde | اللَّهَ: Allah | عَلَيْهِ: üzerine | فَمِنْهُمْ: onlardan | مَنْ: kimi | قَضَىٰ: yerine getirdi | نَحْبَهُ: adağını | وَمِنْهُمْ: ve onlardan | مَنْ: kimi | يَنْتَظِرُ: (şehidlik) beklemektedir | وَمَا: ve asla | بَدَّلُوا: (sözlerini) değiştirmemişlerdir | تَبْدِيلًا: değişiklikle |
Kırık Meal (Harekesiz) : |من MN -den | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minler- | رجال RCEL erkekler | صدقوا ṦD̃GWE durdular | ما ME | عاهدوا AEHD̃WE verdikleri sözde | الله ELLH Allah | عليه ALYH üzerine | فمنهم FMNHM onlardan | من MN kimi | قضى GŽ yerine getirdi | نحبه NḪBH adağını | ومنهم WMNHM ve onlardan | من MN kimi | ينتظر YNTƵR (şehidlik) beklemektedir | وما WME ve asla | بدلوا BD̃LWE (sözlerini) değiştirmemişlerdir | تبديلا TBD̃YLE değişiklikle |
Kırık Meal (Okunuş) : |mine: -den | l-mu'minīne: mü'minler- | ricālun: erkekler | Sadeḳū: durdular | : | ǎāhedū: verdikleri sözde | llahe: Allah | ǎleyhi: üzerine | fe minhum: onlardan | men: kimi | ḳaDā: yerine getirdi | neHbehu: adağını | ve minhum: ve onlardan | men: kimi | yenteZiru: (şehidlik) beklemektedir | ve mā: ve asla | beddelū: (sözlerini) değiştirmemişlerdir | tebdīlen: değişiklikle |
Kırık Meal (Transcript) : |MN: -den | ELMÙMNYN: mü'minler- | RCEL: erkekler | ṦD̃GVE: durdular | ME: | AEHD̃VE: verdikleri sözde | ELLH: Allah | ALYH: üzerine | FMNHM: onlardan | MN: kimi | : yerine getirdi | NḪBH: adağını | VMNHM: ve onlardan | MN: kimi | YNTƵR: (şehidlik) beklemektedir | VME: ve asla | BD̃LVE: (sözlerini) değiştirmemişlerdir | TBD̃YLE: değişiklikle |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnananlardan öyle erler var ki Allah'a verdikleri sözde sadâkat gösterirler; onlardan kimisi, adağını ödedi, kimisi de beklemede ve onlar, sözlerini, özlerini hiçbir sûretle değiştirmediler.
Adem Uğur : Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.
Ahmed Hulusi : İman edenlerden öyle rical vardır ki, Allâh'a verdikleri sözde durdular. . . Onlardan kimi hayatını adamıştı, yerine getirdi (Allâh uğruna ölümü tattı); ve onlardan kimi de (yerine getirmeyi) beklemektedir. . . Onlarda değişme olmamıştır!
Ahmet Tekin : Şuurlu ve kâmil mü’minlerin arasında, Allah’a verdikleri söze sadâkat gösteren nice erler, yiğitler var. Onlardan bir kısmı sözünü yerine getirmiş, büyük tehlikelere göğüs germiş, o yolda sakat kalmış, canını vermiştir. Bir kısmı da şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir, gerçekten onların yerini kimse dolduramaz.
Ahmet Varol : Mü'minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi (Allah yolunda şehid edilmek suretiyle) adağını yerine getirdi, kimi de (şehid olmayı) beklemektedir. (Ahidlerinde) hiçbir değişiklik yapmamışlardır.
Ali Bulaç : Mü'minlerden öyle erkek adamlar vardır ki Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler.
Ali Fikri Yavuz : Müminlerden öyle erkekler vardır ki, Allah’a verdikleri sözde sadakat ettiler: Kimi (şehid oluncaya kadar döğüşeceğine dair) adağını ödedi (şehid oldu), kimi de (şehid olmayı) bekliyor. Onlar asla verdikleri sözü değiştirmediler.
Bekir Sadak : Inananlardan, Allah'a verdigi ahdi yerine getiren adamlar vardir. Kimi, bu ugurda canini vermis, kimi de beklemektedir. Ahdlerini hic degistirmemislerdir.
Celal Yıldırım : Mü'minlerden öyle erler (yiğit kahramanlar) vardır ki, Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini isbat ettiler. Onlardan kimi ahde vefa, söze bağlılık edip canını verdi; kimi de (canını vermek için) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmediler (ikiyüzlüler gibi döneklik yapmadılar).
Diyanet İşleri : Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.
Diyanet İşleri (eski) : İnananlardan, Allah'a verdiği ahdi yerine getiren adamlar vardır. Kimi, bu uğurda canını vermiş, kimi de beklemektedir. Ahdlerini hiç değiştirmemişlerdir.
Diyanet Vakfi : Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.
Edip Yüksel : İnananlardan öyle kimseler var ki ALLAH'a vermiş oldukları sözü gerçekleştirmişlerdir. Onlardan kimi adağını yerine getirdi (şehid oldu), kimi de hazır bekliyor. Hiç bir vakit kararsızlığa düşmediler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Müminlerdendir o erler ki Allah'a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Kimi adağını ödedi (canını verdi), kimi de beklemektedir. Onlar, ahidlerini hiç değiştirmediler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Müminlerden öyle erler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler; kimi adağını ödedi (canını verdi), kimi de beklemektedir; (verdikleri sözü) hiçbir şekilde değiştirmediler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Mü'minlerdendir o erler ki Allaha verdikleri ahde sadakat ettiler, kimi adağını ödedi kimi de gözetiyor ve hiç bir suretle değiştirmediler
Fizilal-il Kuran : Mü'minler arasında öyleleri var ki, Allah'a verdikleri sözde dururlar. Kimileri sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimileri de şehitlik beklemektedir. Onlar hiç sözlerini değiştirmediler.
Gültekin Onan : İnançlılardan öyle erkekler vardır ki, Tanrı ile yaptıktarı ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler.
Hakkı Yılmaz : (23,24) Mü’minlerden öyle kimseler vardır ki, Allah'a, imanları gereği yapmaları gereken şeylere sadakat gösterdiler. İşte onlardan kimisi adağını gerçekleştiren/ canını veren kimsedir, kimi de bekleyen kimsedir. –Onlar, Allah'ın doğru kimseleri doğrulukları sebebiyle ödüllendireceği, dilerse münâfıklara da azap edeceği veya tevbe nasip edeceği için, özgürce davranıp davranışlarında değişiklik yapmadılar.– Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Hasan Basri Çantay : Mü'minler içinde Allaha verdikleri sözde sadâkat gösteren nice erler var. İşte onlardan kimi adadığını ödedi, kimi de (bunu) bekliyor. Onlar hiçbir suretle (ahidlerini) değişdirmediler.
Hayrat Neşriyat : Mü’minlerden öyle erler vardır ki, (o gün) Allah’a verdikleri sözde durdular. Öyle ki onlardan kimi adağını yerine getirdi (şehîd oldu), kimi de (şehîd olmayı) bekliyor! Fakat(onlar) hiçbir şekilde (verdikleri sözü) değiştirmediler.
İbni Kesir : Mü'minlerden öyle erler vardır ki; Allah'a verdikleri ahde sadakat göstermişlerdir. Kimi bu uğurda canını verdi, kimi de beklemektedir. Ve onlar, hiç bir değiştirme ile değiştirmediler.
İskender Evrenosoğlu : Mü'minlerden bir kısım erkekler, Allah'a yaptıkları ahde (savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze) sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi (şehit oldu), bir kısmı da (şehit olmayı) bekliyorlar. Ve onlar, (ahdlerinden) bir şey değiştirmediler.
Muhammed Esed : Müminler arasında öylesi var ki Allah'ın huzurunda verdiği sözü (her zaman) yerine getirir; kimi (ölüme gitmek suretiyle) ahitlerini yerine getirmiştir, kimi de (kararlarından) vazgeçmeden (ahitlerini yerine getirmeyi) beklemektedir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Mü'minlerden bir kısım erler vardır ki, Allah'a karşı üzerine muâhedede bulundukları şeyde sâdık oldular. Artık onlardan öylesi vardır ki, nezrini ödedi ve onlardan öylesi de vardır ki, gözetiyor. Hiçbir tebdîl ile tebdîlde bulunmadılar.
Ömer Öngüt : Müminler içinde öyle erler vardır ki, Allah'a vermiş oldukları ahde sadakat gösterirler, onlardan kimi bu uğurda canını fedâ etti, kimi de bu dâveti beklemektedir. Ahidlerini hiç değiştirmemişlerdir.
Şaban Piriş : Müminlerden, Allah’a verdiği söze bağlı kalan öyle erler var ki, onlardan bir kısmı bu uğurda canını vermiştir. Bir kısmı ise verdikleri sözü hiç değiştirmeden bunu beklemektedirler.
Suat Yıldırım : Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah’a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
Süleyman Ateş : Mü'minlerden öyle erkekler var ki, Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi adağını yerine getirdi, (şehid oluncaya kadar çarpışacaklarını adamışlardı, çarpıştılar ve şehid düştüler), kimi de (şehidlik) beklemektedir; sözlerini asla değiştirmemişlerdir.
Tefhim-ul Kuran : Mü'minlerden öyle erkek adamlar vardır ki, Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi de beklemektedir. Onlar, hiç bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler.
Ümit Şimşek : Mü'minlerden, Allah'a verdiği söze sadık kalan adamlar da vardır. Onlardan kimi sözünü yerine getirmiş, kimi de sırasını beklemektedir. Onlar, verdikleri sözü hiçbir şekilde değiştirmemişlerdir.
Yaşar Nuri Öztürk : İnananlardan öyle erler vardır ki, Allah'a verdikleri sözde sadakatle dururlar. Onlardan bazısı adadığını yerine getirdi, bazısı da bekliyor. Sözlerini asla değişmediler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}