» 33 / Ahzâb  58:

Kuran Sırası: 33
İniş Sırası: 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 58
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne :
2. يُؤْذُونَ (YÙZ̃VN) = yu'ƶūne : incitenler
3. الْمُؤْمِنِينَ (ELMÙMNYN) = l-mu'minīne : mü'min erkekleri
4. وَالْمُؤْمِنَاتِ (VELMÙMNET) = velmu'mināti : ve mü'min kadınları
5. بِغَيْرِ (BĞYR) = biğayri : dışındaki
6. مَا (ME) = mā : bir şeyle
7. اكْتَسَبُوا (EKTSBVE) = ktesebū : yaptıklarının
8. فَقَدِ (FGD̃) = feḳadi : elbette
9. احْتَمَلُوا (EḪTMLVE) = Htemelū : yüklenmişlerdir
10. بُهْتَانًا (BHTENE) = buhtānen : bir iftira
11. وَإِثْمًا (VÎS̃ME) = ve iṧmen : ve bir günah
12. مُبِينًا (MBYNE) = mubīnen : açık
| incitenler | mü'min erkekleri | ve mü'min kadınları | dışındaki | bir şeyle | yaptıklarının | elbette | yüklenmişlerdir | bir iftira | ve bir günah | açık |

[] [EZ̃Y] [EMN] [EMN] [ĞYR] [] [KSB] [] [ḪML] [BHT] [ES̃M] [BYN]
VELZ̃YN YÙZ̃VN ELMÙMNYN VELMÙMNET BĞYR ME EKTSBVE FGD̃ EḪTMLVE BHTENE VÎS̃ME MBYNE

velleƶīne yu'ƶūne l-mu'minīne velmu'mināti biğayri ktesebū feḳadi Htemelū buhtānen ve iṧmen mubīnen
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 58
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | VELZ̃YN velleƶīne And those who
يؤذون ا ذ ي | EZ̃Y YÙZ̃VN yu'ƶūne incitenler harm
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'min erkekleri the believing men
والمؤمنات ا م ن | EMN VELMÙMNET velmu'mināti ve mü'min kadınları and the believing women
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri dışındaki for other than
ما | ME bir şeyle what
اكتسبوا ك س ب | KSB EKTSBVE ktesebū yaptıklarının they have earned,
فقد | FGD̃ feḳadi elbette then certainly,
احتملوا ح م ل | ḪML EḪTMLVE Htemelū yüklenmişlerdir they bear
بهتانا ب ه ت | BHT BHTENE buhtānen bir iftira false accusation
وإثما ا ث م | ES̃M VÎS̃ME ve iṧmen ve bir günah and sin
مبينا ب ي ن | BYN MBYNE mubīnen açık manifest.

33:58 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| incitenler | mü'min erkekleri | ve mü'min kadınları | dışındaki | bir şeyle | yaptıklarının | elbette | yüklenmişlerdir | bir iftira | ve bir günah | açık |

[] [EZ̃Y] [EMN] [EMN] [ĞYR] [] [KSB] [] [ḪML] [BHT] [ES̃M] [BYN]
VELZ̃YN YÙZ̃VN ELMÙMNYN VELMÙMNET BĞYR ME EKTSBVE FGD̃ EḪTMLVE BHTENE VÎS̃ME MBYNE

velleƶīne yu'ƶūne l-mu'minīne velmu'mināti biğayri ktesebū feḳadi Htemelū buhtānen ve iṧmen mubīnen
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا

[] [ا ذ ي] [ا م ن] [ا م ن] [غ ي ر] [] [ك س ب] [] [ح م ل] [ب ه ت] [ا ث م] [ب ي ن]

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 58
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | VELZ̃YN velleƶīne And those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
يؤذون ا ذ ي | EZ̃Y YÙZ̃VN yu'ƶūne incitenler harm
Ye,,Zel,Vav,Nun,
10,,700,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'min erkekleri the believing men
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,,40,50,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
والمؤمنات ا م ن | EMN VELMÙMNET velmu'mināti ve mü'min kadınları and the believing women
Vav,Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Elif,Te,
6,1,30,40,,40,50,1,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine plural (form IV) active participle
الواو عاطفة
اسم منصوب
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri dışındaki for other than
Be,Ğayn,Ye,Re,
2,1000,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ما | ME bir şeyle what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
اكتسبوا ك س ب | KSB EKTSBVE ktesebū yaptıklarının they have earned,
Elif,Kef,Te,Sin,Be,Vav,Elif,
1,20,400,60,2,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فقد | FGD̃ feḳadi elbette then certainly,
Fe,Gaf,Dal,
80,100,4,
REM – prefixed resumption particle
CERT – particle of certainty
الفاء استئنافية
حرف تحقيق
احتملوا ح م ل | ḪML EḪTMLVE Htemelū yüklenmişlerdir they bear
Elif,Ha,Te,Mim,Lam,Vav,Elif,
1,8,400,40,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بهتانا ب ه ت | BHT BHTENE buhtānen bir iftira false accusation
Be,He,Te,Elif,Nun,Elif,
2,5,400,1,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وإثما ا ث م | ES̃M VÎS̃ME ve iṧmen ve bir günah and sin
Vav,,Se,Mim,Elif,
6,,500,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
مبينا ب ي ن | BYN MBYNE mubīnen açık manifest.
Mim,Be,Ye,Nun,Elif,
40,2,10,50,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَالَّذِينَ: | يُؤْذُونَ: incitenler | الْمُؤْمِنِينَ: mü'min erkekleri | وَالْمُؤْمِنَاتِ: ve mü'min kadınları | بِغَيْرِ: dışındaki | مَا: bir şeyle | اكْتَسَبُوا: yaptıklarının | فَقَدِ: elbette | احْتَمَلُوا: yüklenmişlerdir | بُهْتَانًا: bir iftira | وَإِثْمًا: ve bir günah | مُبِينًا: açık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |والذين WELZ̃YN | يؤذون YÙZ̃WN incitenler | المؤمنين ELMÙMNYN mü'min erkekleri | والمؤمنات WELMÙMNET ve mü'min kadınları | بغير BĞYR dışındaki | ما ME bir şeyle | اكتسبوا EKTSBWE yaptıklarının | فقد FGD̃ elbette | احتملوا EḪTMLWE yüklenmişlerdir | بهتانا BHTENE bir iftira | وإثما WÎS̃ME ve bir günah | مبينا MBYNE açık |
Kırık Meal (Okunuş) : |velleƶīne: | yu'ƶūne: incitenler | l-mu'minīne: mü'min erkekleri | velmu'mināti: ve mü'min kadınları | biğayri: dışındaki | : bir şeyle | ktesebū: yaptıklarının | feḳadi: elbette | Htemelū: yüklenmişlerdir | buhtānen: bir iftira | ve iṧmen: ve bir günah | mubīnen: açık |
Kırık Meal (Transcript) : |VELZ̃YN: | YÙZ̃VN: incitenler | ELMÙMNYN: mü'min erkekleri | VELMÙMNET: ve mü'min kadınları | BĞYR: dışındaki | ME: bir şeyle | EKTSBVE: yaptıklarının | FGD̃: elbette | EḪTMLVE: yüklenmişlerdir | BHTENE: bir iftira | VÎS̃ME: ve bir günah | MBYNE: açık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kadın ve erkek, inananlara, yapmadıkları suçlar yüzünden eziyet edenler, pek büyük bir yalan ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.
Adem Uğur : Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.
Ahmed Hulusi : İman etmiş erkeklere ve iman etmiş kadınlara yapmadıkları şeyler (iftira) ile eziyet edenlere gelince, onlar gerçekten bir iftira ve apaçık bir vebal yüklenmişlerdir.
Ahmet Tekin : Mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, hak etmedikleri, sebep olmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, çirkin bir isnat ve iftira yükünü, bilerek işlenmiş açık bir günah ve vebâli sırtlarına yüklenmişlerdir.
Ahmet Varol : Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler büyük bir iftira ve apaçık bir günah yükü yüklenmişlerdir.
Ali Bulaç : Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara irtikab etmedikleri (bir suç) sebebiyle eziyet edenler ise, gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.
Ali Fikri Yavuz : Erkek müminlerle kadın müminlere, işlemedikleri bir günahla eziyyet edenler, (onlara iftira atanlar), doğrusu açık bir günah yüklenmişlerdir.
Bekir Sadak : Inanan erkek ve kadinlari, yapmadiklari bir seyden oturu incitenler, suphesiz iftira etmis ve apacik bir gunah yuklenmis olurlar. *
Celal Yıldırım : Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, işlemedikleri bir suç ve günah sebebiyle eziyet edenler ise, cidden iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.
Diyanet İşleri : Mü’min erkekleri ve mü’min kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.
Diyanet İşleri (eski) : İnanan erkek ve kadınları, yapmadıkları bir şeyden ötürü incitenler, şüphesiz iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar.
Diyanet Vakfi : Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.
Edip Yüksel : İnanan erkeklere ve kadınlara, haksız yere hakaret edenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler de bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İnanan erkeklere ve inanan kadınlara hak etmedikleri bir biçimde eziyet edenler de şüphesiz bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Mü'minîn ve mü'minâta istihkak kesbetmedikleri bir vechile ezâ edenler de şübhesiz bir bühtan (açık bir vebal) yüklenmişlerdir
Fizilal-il Kuran : Mü'min erkek ve kadınları, yapmadıkları bir şeyle suçlayıp inciltenler, iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar.
Gültekin Onan : İnançlı (erkek)lere ve inançlı (kadın)lara irtikab etmedikleri (bir suç) sebebiyle eziyet edenler ise gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.
Hakkı Yılmaz : Mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara yapmadıkları bir şey sebebiyle eziyet eden kimseler de kesinlikle, artık bir iftira ve apaçık bir vebal yüklenmişlerdir.
Hasan Basri Çantay : Erkek mü'minlerle kadın mü'minlere işlemedikleri (bir günâh) yüzünden ezâ edenler de muhakkak bir yalan ve apaçık bir günâh yüklenmiş (ler) dir.
Hayrat Neşriyat : Mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler ise, bu takdirde gerçekten bir iftirâ ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.
İbni Kesir : Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları yapmadıkları bir şeyle incitenler; doğrusu bir iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmişlerdir.
İskender Evrenosoğlu : Ve mü'min erkek ve mü'min kadınlara iktisap etmedikleri (haketmedikleri, bir suç işlemedikleri) halde eziyet edenler bu durumda buhtan (iftira) ve apaçık günah yüklenmiş oldular.
Muhammed Esed : İnançlı (erkek)lere ve inançlı (kadın)lara irtikab etmedikleri (bir suç) sebebiyle eziyet edenler ise gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Erkek mü'minlerle kadın mü'minlere işlemedikleri (bir günâh) yüzünden ezâ edenler de muhakkak bir yalan ve apaçık bir günâh yüklenmiş (ler) dir.
Ömer Öngüt : Mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler ise, bu takdirde gerçekten bir iftirâ ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.
Şaban Piriş : Mü’min erkek ve kadınlara suçsuz yere eziyet edenler de bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.
Suat Yıldırım : Mümin erkek ve mümin kadınlara haksız yere, kötü söz ve hareketleriyle eziyet edenler, bir iftira ve aşikâr bir günah yüklenmişlerdir.
Süleyman Ateş : Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları yapmadıkları bir şeyle (suçlayıp) incitenler bir iftirâ ve açık bir günâh yüklenmişlerdir.
Tefhim-ul Kuran : Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara irtikâb etmedikleri (bir suç) sebebiyle eziyet edenler ise, gerçekten bir iftira ve açık günah yüklenmişlerdir.
Ümit Şimşek : Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları yapmadıkları birşey sebebiyle incitenler de bir iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmişlerdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Mümin erkeklerle mümin kadınları, yapmadıkları bir şeyden dolayı rahatsız edenler, bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}