» 33 / Ahzâb  43:

Kuran Sırası: 33
İniş Sırası: 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 43
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هُوَ (HV) = huve : O
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : (Allah) ki
3. يُصَلِّي (YṦLY) = yuSallī : desteklemektedir
4. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : üzerinize
5. وَمَلَائِكَتُهُ (VMLEÙKTH) = ve melāiketuhu : ve melekleri
6. لِيُخْرِجَكُمْ (LYḢRCKM) = liyuḣricekum : çıkasınız diye
7. مِنَ (MN) = mine : -dan
8. الظُّلُمَاتِ (ELƵLMET) = Z-Zulumāti : karanlıklar-
9. إِلَى (ÎL) = ilā :
10. النُّورِ (ELNVR) = n-nūri : aydınlığa
11. وَكَانَ (VKEN) = ve kāne : ve
12. بِالْمُؤْمِنِينَ (BELMÙMNYN) = bil-mu'minīne : inananlara karşı
13. رَحِيمًا (RḪYME) = raHīmen : çok esirgeyendir
O | (Allah) ki | desteklemektedir | üzerinize | ve melekleri | çıkasınız diye | -dan | karanlıklar- | | aydınlığa | ve | inananlara karşı | çok esirgeyendir |

[] [] [ṦLV] [] [MLK] [ḢRC] [] [ƵLM] [] [NVR] [KVN] [EMN] [RḪM]
HV ELZ̃Y YṦLY ALYKM VMLEÙKTH LYḢRCKM MN ELƵLMET ÎL ELNVR VKEN BELMÙMNYN RḪYME

huve lleƶī yuSallī ǎleykum ve melāiketuhu liyuḣricekum mine Z-Zulumāti ilā n-nūri ve kāne bil-mu'minīne raHīmen
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 43
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
الذي | ELZ̃Y lleƶī (Allah) ki (is) the One Who
يصلي ص ل و | ṦLV YṦLY yuSallī desteklemektedir sends His blessings
عليكم | ALYKM ǎleykum üzerinize upon you
وملائكته م ل ك | MLK VMLEÙKTH ve melāiketuhu ve melekleri and His Angels
ليخرجكم خ ر ج | ḢRC LYḢRCKM liyuḣricekum çıkasınız diye so that He may bring you out
من | MN mine -dan from
الظلمات ظ ل م | ƵLM ELƵLMET Z-Zulumāti karanlıklar- the darkness[es]
إلى | ÎL ilā to
النور ن و ر | NVR ELNVR n-nūri aydınlığa the light.
وكان ك و ن | KVN VKEN ve kāne ve And He is
بالمؤمنين ا م ن | EMN BELMÙMNYN bil-mu'minīne inananlara karşı to the believers
رحيما ر ح م | RḪM RḪYME raHīmen çok esirgeyendir Merciful.

33:43 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O | (Allah) ki | desteklemektedir | üzerinize | ve melekleri | çıkasınız diye | -dan | karanlıklar- | | aydınlığa | ve | inananlara karşı | çok esirgeyendir |

[] [] [ṦLV] [] [MLK] [ḢRC] [] [ƵLM] [] [NVR] [KVN] [EMN] [RḪM]
HV ELZ̃Y YṦLY ALYKM VMLEÙKTH LYḢRCKM MN ELƵLMET ÎL ELNVR VKEN BELMÙMNYN RḪYME

huve lleƶī yuSallī ǎleykum ve melāiketuhu liyuḣricekum mine Z-Zulumāti ilā n-nūri ve kāne bil-mu'minīne raHīmen
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما

[] [] [ص ل و] [] [م ل ك] [خ ر ج] [] [ظ ل م] [] [ن و ر] [ك و ن] [ا م ن] [ر ح م]

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 43
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī (Allah) ki (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
يصلي ص ل و | ṦLV YṦLY yuSallī desteklemektedir sends His blessings
Ye,Sad,Lam,Ye,
10,90,30,10,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
فعل مضارع
عليكم | ALYKM ǎleykum üzerinize upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
وملائكته م ل ك | MLK VMLEÙKTH ve melāiketuhu ve melekleri and His Angels
Vav,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te,He,
6,40,30,1,,20,400,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ليخرجكم خ ر ج | ḢRC LYḢRCKM liyuḣricekum çıkasınız diye so that He may bring you out
Lam,Ye,Hı,Re,Cim,Kef,Mim,
30,10,600,200,3,20,40,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN mine -dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الظلمات ظ ل م | ƵLM ELƵLMET Z-Zulumāti karanlıklar- the darkness[es]
Elif,Lam,Zı,Lam,Mim,Elif,Te,
1,30,900,30,40,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
النور ن و ر | NVR ELNVR n-nūri aydınlığa the light.
Elif,Lam,Nun,Vav,Re,
1,30,50,6,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وكان ك و ن | KVN VKEN ve kāne ve And He is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
بالمؤمنين ا م ن | EMN BELMÙMNYN bil-mu'minīne inananlara karşı to the believers
Be,Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
2,1,30,40,,40,50,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
رحيما ر ح م | RḪM RḪYME raHīmen çok esirgeyendir Merciful.
Re,Ha,Ye,Mim,Elif,
200,8,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هُوَ: O | الَّذِي: (Allah) ki | يُصَلِّي: desteklemektedir | عَلَيْكُمْ: üzerinize | وَمَلَائِكَتُهُ: ve melekleri | لِيُخْرِجَكُمْ: çıkasınız diye | مِنَ: -dan | الظُّلُمَاتِ: karanlıklar- | إِلَى: | النُّورِ: aydınlığa | وَكَانَ: ve | بِالْمُؤْمِنِينَ: inananlara karşı | رَحِيمًا: çok esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هو HW O | الذي ELZ̃Y (Allah) ki | يصلي YṦLY desteklemektedir | عليكم ALYKM üzerinize | وملائكته WMLEÙKTH ve melekleri | ليخرجكم LYḢRCKM çıkasınız diye | من MN -dan | الظلمات ELƵLMET karanlıklar- | إلى ÎL | النور ELNWR aydınlığa | وكان WKEN ve | بالمؤمنين BELMÙMNYN inananlara karşı | رحيما RḪYME çok esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |huve: O | lleƶī: (Allah) ki | yuSallī: desteklemektedir | ǎleykum: üzerinize | ve melāiketuhu: ve melekleri | liyuḣricekum: çıkasınız diye | mine: -dan | Z-Zulumāti: karanlıklar- | ilā: | n-nūri: aydınlığa | ve kāne: ve | bil-mu'minīne: inananlara karşı | raHīmen: çok esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |HV: O | ELZ̃Y: (Allah) ki | YṦLY: desteklemektedir | ALYKM: üzerinize | VMLEÙKTH: ve melekleri | LYḢRCKM: çıkasınız diye | MN: -dan | ELƵLMET: karanlıklar- | ÎL: | ELNVR: aydınlığa | VKEN: ve | BELMÙMNYN: inananlara karşı | RḪYME: çok esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mâbuttur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o ve melekleri, rahmetler ihsân eder size ve o, inananlara rahîmdir.
Adem Uğur : Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah, müminlere karşı çok merhametlidir.
Ahmed Hulusi : "HÛ" ki, sizi (oluşmuş benlik - bilinç) karanlıklarından Nur'a (hakikat ilmi yaşamı) çıkarmak için size salât (tecelli) eder ve O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de! Hakikatine iman etmişlere Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : O sizi inkâr ve isyan karanlıklarından iman ve itaat aydınlığına, nura çıkarmak için, melekleriyle, üzerinize nimetini, rahmetini, bereketini indirendir. Allah mü’minlere engin merhametiyle muamele yapmaktadır.
Ahmet Varol : Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleriyle üzerinize rahmet eden O'dur. O, mü'minlere karşı çok merhametlidir.
Ali Bulaç : O'dur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet etmekte; melekleri de (size dua etmektedir). O, mü'minleri çok esirgeyicidir.
Ali Fikri Yavuz : Sizi karanlıklardan (küfür yollarından) aydınlığa (imana) çıkarmak için sizin üzerinize melekleri ile rahmet eden O’dur. O, müminlere çok merhametlidir.
Bekir Sadak : Karanliklardan aydinliga cikarmak icin size rahmet ve istigfar eden Allah ve melekleridir. Inananlara merhamet eden O'dur.
Celal Yıldırım : O Allah ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, O da, melekleri de üzerinize rahmet ve gufran indirir. O, mü'minlere oldukça merhametlidir.
Diyanet İşleri : O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden; melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah, mü’minlere çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) : Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet ve istiğfar eden Allah ve melekleridir. İnananlara merhamet eden O'dur.
Diyanet Vakfi : Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah, müminlere karşı çok merhametlidir.
Edip Yüksel : O ki sizi karanlıklardan ışığa çıkarmak için melekleri ile birlikte sizi destekler. O, inananlara karşı Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleri ile birlikte üzerinize rahmet ve bereket indiren O'dur ve O, müminlere çok merhametlidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O'dur sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmet ve bereket indiren melekleri de. O, müminlere karşı çok merhametlidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Odur ki o sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize feyz-u bereket indiriyor ve mü'minlere rahîm bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize melekleriyle beraber rahmetini gönderen Allah'tır. Mü'minlere karşı çok bağışlayıcı, çok esirgeyici de O'dur.
Gültekin Onan : O'dur ki sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet etmekte; melekleri de (size dua etmektedir). O, inançlıları çok esirgeyicidir.
Hakkı Yılmaz : (43,44) O, sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size destek verendir. O'nun doğadaki güçleri/ indirdiği haberci âyetleri destek verirler. Ve O, mü’minlere çok merhametlidir. O'na kavuşacakları gün onların selâmlaşmaları, “Selâm”dır. Allah, da onlar için saygın bir ödül hazırlamıştır.
Hasan Basri Çantay : O, sizi karanlıklardan nuura çıkarmak için üzerinize, melekleriyle beraber, rahmet (ini râyegân) edendir. O, mü'minleri çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : O, sizi karanlıklardan nûra çıkarmak için üzerinize rahmet edendir; melekleri de(sizin için mağfiret diler)! Çünki (O,) mü’minlere karşı çok merhametlidir.
İbni Kesir : Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için rahmet etmekte olan O'dur. Melekleri de size dua ederler. Ve O, mü'minlere Rahim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Sizi (nefsinizin kalbini), karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, üzerinize salâvât (vasıtasıyla nur) gönderen, O ve O'nun melekleridir ki O, mü'minlere Rahîm(dir). (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
Muhammed Esed : O, size (kendi mesajlarını taşıyan) melekleriyle nimetlerini bahşeder ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Ve O, müminler için rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : O, o (Hâlık-ı kerîm)dir ki, sizi zulmetlerden nûra çıkarmak için size merhamet buyurur, melekleri de. Ve O, mü'minler için pek merhametli bulunmaktadır.
Ömer Öngüt : Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için rahmet eden O'dur. Melekleri de size duâ ederler. Allah müminlere karşı çok merhametlidir.
Şaban Piriş : O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleri ile birlikte size rahmet ihsan eder. Müminlere karşı çok merhametlidir.
Suat Yıldırım : O’dur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için feyiz ve rahmet indirir, melaikesi de sizler için dua ederler. O, müminlere gerçekten pek merhametlidir.
Süleyman Ateş : O (Allâh)dır ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmet eder, melekleri de (size acıyıp mağfiret dilerler. Allâh) inananlara karşı çok esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : O'dur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet etmekte; melekleri de (size dua etmektedir). O, mü'minleri çok esirgeyicidir.
Ümit Şimşek : Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize O rahmetini indirir; Onun melekleri de sizin için dua eder. O, mü'minler hakkında pek merhametlidir.
Yaşar Nuri Öztürk : O, odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size acıyor/destek veriyor. Melekleri de öyle yapıyor. Zaten O, inananlara karşı çok merhametlidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}