"FLH" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "LH" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FLH" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ل ه|LHفلهFLHfe lehuZira onlar/onlarsathen for him10x
ل ه|LH فله FLH fe lehu Zira onlar/onlarsa then for him 2:112
ل ه|LH فله FLH fe lehu Zira onlar/onlarsa then for him 2:178
ل ه|LH فله FLH fe lehu Zira onlar/onlarsa then for him 2:275
ل ه|LH فله FLH fe lehu Zira onlar/onlarsa then for him 5:94
ل ه|LH فله FLH fe lehu Zira onlar/onlarsa then for him 6:160
ل ه|LH فله FLH fe lehu Zira onlar/onlarsa then for him 17:110
ل ه|LH فله FLH fe lehu Zira onlar/onlarsa then for him 18:88
ل ه|LH فله FLH fe lehu Zira onlar/onlarsa then for him 22:34
ل ه|LH فله FLH fe lehu Zira onlar/onlarsa then for him 27:89
ل ه|LH فله FLH fe lehu Zira onlar/onlarsa then for him 28:84


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}