"FLME" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "LME" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# "FL-" öntakısı olmadan "ME" ifadesini tara (1:1).
{F:böylece, ohalde, sonra, artık | L: ... için}# İçinde "FLME" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|فلماFLMEfelemmāAnd when101x
| فلما FLME felemmā ne zaman ki then, when 2:17
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 2:33
| فلما FLME felemmā ne zaman then when 2:89
| فلما FLME felemmā fakat Yet, when 2:246
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 2:249
| فلما FLME felemmā nihayet Then when 2:249
| فلما FLME felemmā bu işler Then when 2:259
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 3:36
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 3:52
| فلما FLME felemmā zaman Then when 4:77
| فلما FLME felemmā fakat then when 5:117
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 6:44
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 6:76
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 6:76
| فلما FLME felemmā ne zaman ki When 6:77
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 6:77
| فلما FLME felemmā ne zaman ki When 6:78
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 6:78
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 7:22
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 7:116
| فلما FLME felemmā ne zaman But when 7:135
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 7:143
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 7:143
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 7:155
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 7:165
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 7:166
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 7:189
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 7:189
| فلما FLME felemmā fakat ne zaman But when 7:190
| فلما FLME felemmā fakat ne zaman But when 8:48
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 9:76
| فلما FLME felemmā fakat But when 9:114
| فلما FLME felemmā ancak But when 10:12
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 10:23
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 10:76
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 10:80
| فلما FLME felemmā zaman Then when 10:81
| فلما FLME felemmā nihayet So when 11:66
| فلما FLME felemmā Zira -şey But when 11:70
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 11:74
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 11:82
| فلما FLME felemmā nihayet So when 12:15
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 12:28
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 12:31
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 12:31
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 12:50
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 12:54
| فلما FLME felemmā zaman So when 12:63
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 12:66
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 12:70
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 12:80
| فلما FLME felemmā böylece So when 12:88
| فلما FLME felemmā zaman Then when 12:96
| فلما FLME felemmā nihayet Then when 12:99
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 15:61
| فلما FLME felemmā fakat (O) But when 17:67
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 18:61
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 18:62
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 19:49
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 20:11
| فلما FLME felemmā zaman Then when 21:12
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 26:41
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 26:61
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 27:8
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 27:10
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 27:13
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 27:36
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 27:40
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 27:42
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 27:44
| فلما FLME felemmā nihayet Then when 28:19
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 28:25
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 28:29
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 28:30
| فلما FLME felemmā zaman But when 28:31
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 28:36
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 28:48
| فلما FLME felemmā fakat But when 29:65
| فلما FLME felemmā fakat o zaman But when 31:32
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 33:37
| فلما FLME felemmā zaman Then when 34:14
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 34:14
| فلما FLME felemmā fakat But when 35:42
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 37:102
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 37:103
| فلما FLME felemmā (Musa) ne zaman ki Then when 40:25
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 40:83
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 40:84
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 43:47
| فلما FLME felemmā fakat But when 43:50
| فلما FLME felemmā So when 43:55
| فلما FLME felemmā nihayet Then when 46:24
| فلما FLME fe lemmā zaman And when 46:29
| فلما FLME fe lemmā zaman da And when 46:29
| فلما FLME felemmā zaman da But when 59:16
| فلما FLME felemmā zaman Then when 61:5
| فلما FLME felemmā zaman But when 61:6
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki and when 66:3
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 66:3
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 67:27
| فلما FLME felemmā fakat But when 68:26


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}