» 60 / Mümtehine  2:

Kuran Sırası: 60
İniş Sırası: 91
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 » 60 / Mümtehine  Suresi: 2
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنْ (ÎN) = in : eğer
2. يَثْقَفُوكُمْ (YS̃GFVKM) = yeṧḳafūkum : onlar sizi ele geçirseler
3. يَكُونُوا (YKVNVE) = yekūnū : olurlar
4. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
5. أَعْدَاءً (ÊAD̃EÙ) = eǎ'dā'en : düşman
6. وَيَبْسُطُوا (VYBSŦVE) = ve yebsuTū : ve uzatırlar
7. إِلَيْكُمْ (ÎLYKM) = ileykum : size
8. أَيْدِيَهُمْ (ÊYD̃YHM) = eydiyehum : ellerini
9. وَأَلْسِنَتَهُمْ (VÊLSNTHM) = ve elsinetehum : ve dillerini
10. بِالسُّوءِ (BELSVÙ) = bis-sū'i : kötülükle
11. وَوَدُّوا (VVD̃VE) = ve veddū : ve isterler
12. لَوْ (LV) = lev : keşke
13. تَكْفُرُونَ (TKFRVN) = tekfurūne : inkar etseniz
eğer | onlar sizi ele geçirseler | olurlar | size | düşman | ve uzatırlar | size | ellerini | ve dillerini | kötülükle | ve isterler | keşke | inkar etseniz |

[] [S̃GF] [KVN] [] [AD̃V] [BSŦ] [] [YD̃Y] [LSN] [SVE] [VD̃D̃] [] [KFR]
ÎN YS̃GFVKM YKVNVE LKM ÊAD̃EÙ VYBSŦVE ÎLYKM ÊYD̃YHM VÊLSNTHM BELSVÙ VVD̃VE LV TKFRVN

in yeṧḳafūkum yekūnū lekum eǎ'dā'en ve yebsuTū ileykum eydiyehum ve elsinetehum bis-sū'i ve veddū lev tekfurūne
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون

 » 60 / Mümtehine  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN in eğer If
يثقفوكم ث ق ف | S̃GF YS̃GFVKM yeṧḳafūkum onlar sizi ele geçirseler they gain dominance over you,
يكونوا ك و ن | KVN YKVNVE yekūnū olurlar they would be
لكم | LKM lekum size to you
أعداء ع د و | AD̃V ÊAD̃EÙ eǎ'dā'en düşman enemies
ويبسطوا ب س ط | BSŦ VYBSŦVE ve yebsuTū ve uzatırlar and extend
إليكم | ÎLYKM ileykum size against you
أيديهم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YHM eydiyehum ellerini their hands
وألسنتهم ل س ن | LSN VÊLSNTHM ve elsinetehum ve dillerini and their tongues
بالسوء س و ا | SVE BELSVÙ bis-sū'i kötülükle with evil,
وودوا و د د | VD̃D̃ VVD̃VE ve veddū ve isterler and they desire
لو | LV lev keşke that
تكفرون ك ف ر | KFR TKFRVN tekfurūne inkar etseniz you would disbelieve.

60:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eğer | onlar sizi ele geçirseler | olurlar | size | düşman | ve uzatırlar | size | ellerini | ve dillerini | kötülükle | ve isterler | keşke | inkar etseniz |

[] [S̃GF] [KVN] [] [AD̃V] [BSŦ] [] [YD̃Y] [LSN] [SVE] [VD̃D̃] [] [KFR]
ÎN YS̃GFVKM YKVNVE LKM ÊAD̃EÙ VYBSŦVE ÎLYKM ÊYD̃YHM VÊLSNTHM BELSVÙ VVD̃VE LV TKFRVN

in yeṧḳafūkum yekūnū lekum eǎ'dā'en ve yebsuTū ileykum eydiyehum ve elsinetehum bis-sū'i ve veddū lev tekfurūne
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون

[] [ث ق ف] [ك و ن] [] [ع د و] [ب س ط] [] [ي د ي] [ل س ن] [س و ا] [و د د] [] [ك ف ر]

 » 60 / Mümtehine  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN in eğer If
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
يثقفوكم ث ق ف | S̃GF YS̃GFVKM yeṧḳafūkum onlar sizi ele geçirseler they gain dominance over you,
Ye,Se,Gaf,Fe,Vav,Kef,Mim,
10,500,100,80,6,20,40,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
يكونوا ك و ن | KVN YKVNVE yekūnū olurlar they would be
Ye,Kef,Vav,Nun,Vav,Elif,
10,20,6,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «يكون»
لكم | LKM lekum size to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
أعداء ع د و | AD̃V ÊAD̃EÙ eǎ'dā'en düşman enemies
,Ayn,Dal,Elif,,
,70,4,1,,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
ويبسطوا ب س ط | BSŦ VYBSŦVE ve yebsuTū ve uzatırlar and extend
Vav,Ye,Be,Sin,Tı,Vav,Elif,
6,10,2,60,9,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليكم | ÎLYKM ileykum size against you
,Lam,Ye,Kef,Mim,
,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
أيديهم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YHM eydiyehum ellerini their hands
,Ye,Dal,Ye,He,Mim,
,10,4,10,5,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وألسنتهم ل س ن | LSN VÊLSNTHM ve elsinetehum ve dillerini and their tongues
Vav,,Lam,Sin,Nun,Te,He,Mim,
6,,30,60,50,400,5,40,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural noun → Tongue
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
الواو عاطفة
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بالسوء س و ا | SVE BELSVÙ bis-sū'i kötülükle with evil,
Be,Elif,Lam,Sin,Vav,,
2,1,30,60,6,,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
وودوا و د د | VD̃D̃ VVD̃VE ve veddū ve isterler and they desire
Vav,Vav,Dal,Vav,Elif,
6,6,4,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لو | LV lev keşke that
Lam,Vav,
30,6,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تكفرون ك ف ر | KFR TKFRVN tekfurūne inkar etseniz you would disbelieve.
Te,Kef,Fe,Re,Vav,Nun,
400,20,80,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنْ: eğer | يَثْقَفُوكُمْ: onlar sizi ele geçirseler | يَكُونُوا: olurlar | لَكُمْ: size | أَعْدَاءً: düşman | وَيَبْسُطُوا: ve uzatırlar | إِلَيْكُمْ: size | أَيْدِيَهُمْ: ellerini | وَأَلْسِنَتَهُمْ: ve dillerini | بِالسُّوءِ: kötülükle | وَوَدُّوا: ve isterler | لَوْ: keşke | تَكْفُرُونَ: inkar etseniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN eğer | يثقفوكم YS̃GFWKM onlar sizi ele geçirseler | يكونوا YKWNWE olurlar | لكم LKM size | أعداء ÊAD̃EÙ düşman | ويبسطوا WYBSŦWE ve uzatırlar | إليكم ÎLYKM size | أيديهم ÊYD̃YHM ellerini | وألسنتهم WÊLSNTHM ve dillerini | بالسوء BELSWÙ kötülükle | وودوا WWD̃WE ve isterler | لو LW keşke | تكفرون TKFRWN inkar etseniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |in: eğer | yeṧḳafūkum: onlar sizi ele geçirseler | yekūnū: olurlar | lekum: size | eǎ'dā'en: düşman | ve yebsuTū: ve uzatırlar | ileykum: size | eydiyehum: ellerini | ve elsinetehum: ve dillerini | bis-sū'i: kötülükle | ve veddū: ve isterler | lev: keşke | tekfurūne: inkar etseniz |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: eğer | YS̃GFVKM: onlar sizi ele geçirseler | YKVNVE: olurlar | LKM: size | ÊAD̃EÙ: düşman | VYBSŦVE: ve uzatırlar | ÎLYKM: size | ÊYD̃YHM: ellerini | VÊLSNTHM: ve dillerini | BELSVÙ: kötülükle | VVD̃VE: ve isterler | LV: keşke | TKFRVN: inkar etseniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Size üst olurlar da ele geçirirlerse düşman olurlar size ve ellerini ve dillerini, kötülükle uzatırlar size ve onlar isterler ki siz kâfir olasınız.
Adem Uğur : Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilecekler, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkâr edivermenizi istemektedirler.
Ahmed Hulusi : Eğer onlar sizi ele geçirirlerse, sizin için düşmanlar olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve hakikat bilgisini inkâr eden olmanızı şiddetle arzu ederler.
Ahmet Tekin : Eğer ilimde, teknikte, sanayide, medeniyette size üstün olurlarsa, size düşman kesilirler. Ellerini ve dillerini size zarar vermek, kötülük yapmak için uzatacaklar. Zaten inkâr etmenizi, küfre dönmenizi istemektedirler.
Ahmet Varol : Onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olur, ellerini ve dillerini kötülükle size uzatır ve inkâr etmenizi isterler.
Ali Bulaç : Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa, size düşman kesilirler, ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin inkâr etmenizi içten arzu etmişlerdir.
Ali Fikri Yavuz : Eğer onlar size üstün gelseler, hepinize düşman kesilirler; ve size ellerini, dillerini kötülükle uzatırlar; ve arzu ederler ki, hep kâfir olsanız!...
Bekir Sadak : Eger sizi elegecirirlerse sizin onlara gosterdiginiz sevgiyi gostermezler, size dusman olurlar, ellerini ve dillerini fenalik etmek icin uzatirlar, keske inkar etseniz isterler.
Celal Yıldırım : Eğer onlar, bir yolunu bulup size karşı üstünlük sağlarlarsa, hemen düşmanlarınız oluverirler! Ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar ve küfre dönmenizi içten arzu ederler.
Diyanet İşleri : Şâyet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman olurlar, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkâr etmenizi arzu ederler.
Diyanet İşleri (eski) : Eğer sizi elegeçirirlerse sizin onlara gösterdiğiniz sevgiyi göstermezler, size düşman olurlar, ellerini ve dillerini fenalık etmek için uzatırlar, keşke inkar etseniz isterler.
Diyanet Vakfi : Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilecekler, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkâr edivermenizi istemektedirler.
Edip Yüksel : Sizi ele geçirseler size düşman kesilirler ve elleriyle, dilleriyle sizi incitirler. İnkar etmenizi isterler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilecekler, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkar edivermenizi istemektedirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer onlar sizi yenip de ele geçirirseler, hepinize düşman kesilirler, sizlere ellerini ve dillerini kötülükle uzatır, hepinizin kafir olmasını isterler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Eğer onlar size bir zafer bulurlarsa hepinize düşman kesilirler ve sizlere fenalıkla ellerini ve dillerini uzatır ve arzu ederler ki hep kâfir olsanız!
Fizilal-il Kuran : Onlar sizi ele geçirseler, size düşman olurlar, size ellerini, dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler.
Gültekin Onan : Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa, size düşman kesilirler, ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin küfretmenizi içten arzu etmişlerdir.
Hakkı Yılmaz : "Eğer onlar sizi ele geçirirlerse, sizin için düşman olacaklardır, ellerini ve dillerini kötülükle size uzatacaklardır. Ve onlar, “Keşke küfretseniz; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddederseniz/ inanmasanız” diye arzu etmektedirler. "
Hasan Basri Çantay : Eğer onlar size bir tırnak tutdururlarsa hepinizin düşmanları olacaklar, ellerini, dillerini kötülükle size uzatacaklardır. (Zâten) onlar (dâima ah bir dîninizden dönüb) kâfir olsanız (diye) arzuu etmişlerdir.
Hayrat Neşriyat : Eğer (onlar) sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilirler; ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve kâfir olmanızı arzu ederler.
İbni Kesir : Şayet onlar, sizi ele geçirirlerse; size düşman kesilirler. Kötülükle ellerini ve dillerini uzatırlar. Ve sizin kafir olmanızı isterler.
İskender Evrenosoğlu : Şâyet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için: “Keşke inkâr etseniz.” diye temenni ettiler (istediler).
Muhammed Esed : Onlar eğer size üstün gelselerdi (yine) düşmanınız olarak kalırlardı ve size karşı kötü niyetle el kaldırır, dil uzatırlardı çünkü sizin (de) hakikati inkar etmenizi isterlerdi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Eğer size zaferyâb olurlarsa sizin için düşmanlar olurlar ve size karşı fenalıkla ellerini ve dillerini uzatırlar ve sizin kâfirler olmanızı arzu ederler.
Ömer Öngüt : Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilirler. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar. Zaten kâfir olmanızı istemektedirler.
Şaban Piriş : Eğer onlar, size üstün gelirlerse, size düşman olurlar. Kötülükle ellerini ve dillerini size uzatırlar; sizin kafir olmanızı arzu ederler.
Suat Yıldırım : Eğer size karşı ellerine bir fırsat geçerse, size düşman kesilirler. Ellerini de, dillerini de size fenalık etmek için uzatırlar ve sizin de kâfir olmanızı cân-u gönülden isterler.
Süleyman Ateş : Onlar sizi ele geçirseler, size düşman olurlar, size ellerini, dillerini kötülükle uzatırlar ve inkâr etmenizi isterler.
Tefhim-ul Kuran : Eğer onlar sizi ele geçirecek olurlarsa, size düşman kesilirler, ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin küfre sapmanızı içten arzu etmişlerdir.
Ümit Şimşek : Onlar sizi ele geçirecek olsalar size düşman kesilirler; ellerini ve dillerini ancak kötülük niyetiyle size uzatırlar ve sizin de kâfir olmanızı isterler.
Yaşar Nuri Öztürk : Onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar; ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar, inkâra sapmanızı isterler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}