» 58 / Mücâdele  1:

Kuran Sırası: 58
İniş Sırası: 105
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 » 58 / Mücâdele  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَدْ (GD̃) = ḳad : andolsun
2. سَمِعَ (SMA) = semiǎ : işitti
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. قَوْلَ (GVL) = ḳavle : sözünü
5. الَّتِي (ELTY) = lletī : (kadının)
6. تُجَادِلُكَ (TCED̃LK) = tucādiluke : seninle tartışan
7. فِي (FY) = fī : hakkında
8. زَوْجِهَا (ZVCHE) = zevcihā : kocası
9. وَتَشْتَكِي (VTŞTKY) = ve teştekī : ve şikayette bulunan
10. إِلَى (ÎL) = ilā :
11. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
12. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : ve Allah
13. يَسْمَعُ (YSMA) = yesmeǔ : işitir
14. تَحَاوُرَكُمَا (TḪEVRKME) = teHāvurakumā : ikinizin konuşmanızı
15. إِنَّ (ÎN) = inne : çünkü
16. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
17. سَمِيعٌ (SMYA) = semīǔn : işitendir
18. بَصِيرٌ (BṦYR) = beSīrun : görendir
andolsun | işitti | Allah | sözünü | (kadının) | seninle tartışan | hakkında | kocası | ve şikayette bulunan | | Allah'a | ve Allah | işitir | ikinizin konuşmanızı | çünkü | Allah | işitendir | görendir |

[] [SMA] [] [GVL] [] [CD̃L] [] [ZVC] [ŞKV] [] [] [] [SMA] [ḪVR] [] [] [SMA] [BṦR]
GD̃ SMA ELLH GVL ELTY TCED̃LK FY ZVCHE VTŞTKY ÎL ELLH VELLH YSMA TḪEVRKME ÎN ELLH SMYA BṦYR

ḳad semiǎ llahu ḳavle lletī tucādiluke zevcihā ve teştekī ilā llahi vallahu yesmeǔ teHāvurakumā inne llahe semīǔn beSīrun
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير

 » 58 / Mücâdele  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قد | GD̃ ḳad andolsun Indeed,
سمع س م ع | SMA SMA semiǎ işitti Allah has heard
الله | ELLH llahu Allah Allah has heard
قول ق و ل | GVL GVL ḳavle sözünü (the) speech
التي | ELTY lletī (kadının) (of one) who
تجادلك ج د ل | CD̃L TCED̃LK tucādiluke seninle tartışan disputes with you
في | FY hakkında concerning
زوجها ز و ج | ZVC ZVCHE zevcihā kocası her husband
وتشتكي ش ك و | ŞKV VTŞTKY ve teştekī ve şikayette bulunan and she directs her complaint
إلى | ÎL ilā to
الله | ELLH llahi Allah'a Allah.
والله | VELLH vallahu ve Allah And Allah
يسمع س م ع | SMA YSMA yesmeǔ işitir hears
تحاوركما ح و ر | ḪVR TḪEVRKME teHāvurakumā ikinizin konuşmanızı (the) dialogue of both of you.
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
سميع س م ع | SMA SMYA semīǔn işitendir (is) All-Hearer,
بصير ب ص ر | BṦR BṦYR beSīrun görendir All-Seer.

58:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

andolsun | işitti | Allah | sözünü | (kadının) | seninle tartışan | hakkında | kocası | ve şikayette bulunan | | Allah'a | ve Allah | işitir | ikinizin konuşmanızı | çünkü | Allah | işitendir | görendir |

[] [SMA] [] [GVL] [] [CD̃L] [] [ZVC] [ŞKV] [] [] [] [SMA] [ḪVR] [] [] [SMA] [BṦR]
GD̃ SMA ELLH GVL ELTY TCED̃LK FY ZVCHE VTŞTKY ÎL ELLH VELLH YSMA TḪEVRKME ÎN ELLH SMYA BṦYR

ḳad semiǎ llahu ḳavle lletī tucādiluke zevcihā ve teştekī ilā llahi vallahu yesmeǔ teHāvurakumā inne llahe semīǔn beSīrun
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير

[] [س م ع] [] [ق و ل] [] [ج د ل] [] [ز و ج] [ش ك و] [] [] [] [س م ع] [ح و ر] [] [] [س م ع] [ب ص ر]

 » 58 / Mücâdele  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قد | GD̃ ḳad andolsun Indeed,
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
سمع س م ع | SMA SMA semiǎ işitti Allah has heard
Sin,Mim,Ayn,
60,40,70,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah has heard
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
قول ق و ل | GVL GVL ḳavle sözünü (the) speech
Gaf,Vav,Lam,
100,6,30,
N – accusative masculine verbal noun
اسم منصوب
التي | ELTY lletī (kadının) (of one) who
Elif,Lam,Te,Ye,
1,30,400,10,
REL – feminine singular relative pronoun
اسم موصول
تجادلك ج د ل | CD̃L TCED̃LK tucādiluke seninle tartışan disputes with you
Te,Cim,Elif,Dal,Lam,Kef,
400,3,1,4,30,20,
V – 2nd person masculine singular (form III) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY hakkında concerning
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
زوجها ز و ج | ZVC ZVCHE zevcihā kocası her husband
Ze,Vav,Cim,He,Elif,
7,6,3,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وتشتكي ش ك و | ŞKV VTŞTKY ve teştekī ve şikayette bulunan and she directs her complaint
Vav,Te,Şın,Te,Kef,Ye,
6,400,300,400,20,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person feminine singular (form VIII) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
والله | VELLH vallahu ve Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
يسمع س م ع | SMA YSMA yesmeǔ işitir hears
Ye,Sin,Mim,Ayn,
10,60,40,70,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
تحاوركما ح و ر | ḪVR TḪEVRKME teHāvurakumā ikinizin konuşmanızı (the) dialogue of both of you.
Te,Ha,Elif,Vav,Re,Kef,Mim,Elif,
400,8,1,6,200,20,40,1,
N – accusative masculine (form VI) verbal noun
PRON – 2nd person dual possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
سميع س م ع | SMA SMYA semīǔn işitendir (is) All-Hearer,
Sin,Mim,Ye,Ayn,
60,40,10,70,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
بصير ب ص ر | BṦR BṦYR beSīrun görendir All-Seer.
Be,Sad,Ye,Re,
2,90,10,200,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَدْ: andolsun | سَمِعَ: işitti | اللَّهُ: Allah | قَوْلَ: sözünü | الَّتِي: (kadının) | تُجَادِلُكَ: seninle tartışan | فِي: hakkında | زَوْجِهَا: kocası | وَتَشْتَكِي: ve şikayette bulunan | إِلَى: | اللَّهِ: Allah'a | وَاللَّهُ: ve Allah | يَسْمَعُ: işitir | تَحَاوُرَكُمَا: ikinizin konuşmanızı | إِنَّ: çünkü | اللَّهَ: Allah | سَمِيعٌ: işitendir | بَصِيرٌ: görendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قد GD̃ andolsun | سمع SMA işitti | الله ELLH Allah | قول GWL sözünü | التي ELTY (kadının) | تجادلك TCED̃LK seninle tartışan | في FY hakkında | زوجها ZWCHE kocası | وتشتكي WTŞTKY ve şikayette bulunan | إلى ÎL | الله ELLH Allah'a | والله WELLH ve Allah | يسمع YSMA işitir | تحاوركما TḪEWRKME ikinizin konuşmanızı | إن ÎN çünkü | الله ELLH Allah | سميع SMYA işitendir | بصير BṦYR görendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳad: andolsun | semiǎ: işitti | llahu: Allah | ḳavle: sözünü | lletī: (kadının) | tucādiluke: seninle tartışan | : hakkında | zevcihā: kocası | ve teştekī: ve şikayette bulunan | ilā: | llahi: Allah'a | vallahu: ve Allah | yesmeǔ: işitir | teHāvurakumā: ikinizin konuşmanızı | inne: çünkü | llahe: Allah | semīǔn: işitendir | beSīrun: görendir |
Kırık Meal (Transcript) : |GD̃: andolsun | SMA: işitti | ELLH: Allah | GVL: sözünü | ELTY: (kadının) | TCED̃LK: seninle tartışan | FY: hakkında | ZVCHE: kocası | VTŞTKY: ve şikayette bulunan | ÎL: | ELLH: Allah'a | VELLH: ve Allah | YSMA: işitir | TḪEVRKME: ikinizin konuşmanızı | ÎN: çünkü | ELLH: Allah | SMYA: işitendir | BṦYR: görendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Gerçekten de Allah, seninle, kocası hakkında çekişirken Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü işitti ve Allah sizin konuşmanızı duyuyordu; şüphe yok ki Allah, duyar, görür.
Adem Uğur : Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
Ahmed Hulusi : Allâh, kocası hakkında seninle mücadele eden ve şikâyetini Allâh'a arz edenin sözünü gerçekten işitmiştir! Allâh, ikinizin çekişmesini işitir. . . Muhakkak ki Allâh, Semi'dir, Basıyr'dir.
Ahmet Tekin : Kocası ile ilgili sana başvurarak hakkını arayan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitti. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyor. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir, görür; talebe icabet eder, doğru yolu gösterir.
Ahmet Varol : Allah, eşi hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü duydu. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı duyuyordu. Şüphesiz Allah duyandır, görendir.
Ali Bulaç : Gerçekten Allah, eşi konusunda seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan (kadın)ın sözünü işitti. Allah, aranızda geçen konuşmaları işitiyordu. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.
Ali Fikri Yavuz : Kocası hakkında seninle mücadele eden ve (kimsesizliği ile ihtiyacından) Allah’a şikâyet eden kadının sözünü Allah işitti. Allah zaten konuşmalarınızı işitir; çünkü Allah her şeyi işitendir, görendir.
Bekir Sadak : Kocasi hakkinda seninle tartisan ve Allah'a sikayette bulunan kadinin sozunu Allah isitmistir; esasen Allah konusmanizi isitir. Dogrusu Allah isitendir, gorendir.
Celal Yıldırım : Kocası hakkında sana başvurup tartışan ve (hâlini) Allah'a arze-dip şikâyette bulunan kadının sözünü Allah, elbette işitti. Allah, karşılıklı konuşmanızı da duymaktaydı. Şüphesiz ki Allah, işiten ve görendir.
Diyanet İşleri : Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (zaten) işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir; esasen Allah konuşmanızı işitir. Doğrusu Allah işitendir, görendir.
Diyanet Vakfi : Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
Edip Yüksel : ALLAH, kocası hakkında seninle tartışan ve ALLAH'a şikayette bulunan kadının sözlerini işitti. ALLAH ikinizin tüm konuştuklarını işitmiştir. ALLAH İşitendir, Bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah, işitendir, bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Evet işitti Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet eden o kadının dediğini; Allah da konuşmanızı dinliyordu, çünkü Allah işitir, görür.
Elmalılı Hamdi Yazır : Evet işitti Allah, işitti o kadının dediğini ki kocası hakkında sana mücadele ediyor ve Allaha şikâyet eyliyordu, Allah da muhaverenizi dinliyordu, çünkü Allah işidir, görür.
Fizilal-il Kuran : Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitti. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
Gültekin Onan : Gerçekten Tanrı eşi konusunda seninle tartışan ve Tanrı'ya şikayette bulunan (kadın)ın sözünü işitti. Tanrı, aranızda geçen konuşmaları işitiyordu. Şüphesiz Tanrı, işitendir, görendir.
Hakkı Yılmaz : Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah kesinlikle işitmiştir. Allah, ikinizin konuşmasını da işitir. Şüphesiz Allah, en iyi işitendir, en iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : (Habîbim) zevci hakkında seninle direşip duran, (nihayet haalinden) Allaha da şikâyet etmekde olan (kadın) ın sözünü (umulduğu vech ile) Allah dinlemişdir. Allah sizin konuşmanızı (zâten) işidiyordu. Çünkü Allah hakkıyle işidici, kemâliyle görücüdür.
Hayrat Neşriyat : (Ey Resûlüm!) Kocası hakkında seninle mücâdele eden ve Allah’a şikâyette bulunan(kadın)ın sözünü, Allah elbette işitmiştir. Çünki Allah, sizin birbirinizle konuşmanızı işitir. Şübhesiz ki Allah, Semî' (herşeyi işiten)dir, Basîr (hakkıyla gören)dir.
İbni Kesir : Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunanın sözünü işitmiştir. Allah; sizin konuşmanızı işitir. Muhakkak ki Allah; Semi'dir, Basir'dir.
İskender Evrenosoğlu : Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyet edenin (kadının) sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah; en iyi işitendir, en iyi görendir.
Muhammed Esed : Allah, kocası hakkında sana başvuran ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözlerini işitmiştir. Ve Allah ikinizin söylediklerini de mutlaka işitir. Şüphesiz Allah her şeyi işiten, her şeyi görendir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak ki (o Resûlü Ekrem) kocası hakkında seninle mücadelede bulunan ve Allah'a şikayet eden kadının sözünü Allah Teâlâ işitmiştir. Ve Allah sizin konuşmalarınızı işitir. Şüphe yok ki Allah bihakkın işiticidir, görücüdür.
Ömer Öngüt : Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir.
Şaban Piriş : Allah, eşi hakkında seninle tartışan ve onu Allah’a şikayet eden kadının sözlerini işitmiştir. Allah, sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyor. Çünkü Allah, işiten ve görendir.
Suat Yıldırım : Kocası hakkında sana başvurup tartışan ve halini Allah’a arzeden o kadının sözlerini elbette Allah işitti. Allah sizin konuşmalarınızı dinliyordu. Şüphesiz Allah semî’dir, basîrdir (her şeyi işitir ve görür).
Süleyman Ateş : Allâh, kocası hakkında seninle tartışan ve Allâh'a şikâyette bulunan kadının sözünü işitti. Allâh, ikinizin birbirinizle konuşmanızı işitir. Çünkü Allâh işitendir, görendir.
Tefhim-ul Kuran : Gerçekten Allah, eşi konusunda seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan (kadın)ın sözünü işitti. Allah, aranızda geçen konuşmaları işitiyordu. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.
Ümit Şimşek : Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Zaten Allah sizin konuşmalarınızı işitmekteydi. Çünkü Allah herşeyi işitir, herşeyi görür.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, ikinizin karşılıklı konuşmasını işitir. Çünkü Allah en iyi işiten, en iyi görendir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}