» 59 / Hasr  3:

Kuran Sırası: 59
İniş Sırası: 101
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 » 59 / Hasr  Suresi: 3
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَوْلَا (VLVLE) = velevlā : eğer olmasaydı
2. أَنْ (ÊN) = en :
3. كَتَبَ (KTB) = ketebe : yazmış
4. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
5. عَلَيْهِمُ (ALYHM) = ǎleyhimu : onlara
6. الْجَلَاءَ (ELCLEÙ) = l-celā'e : sürgünü
7. لَعَذَّبَهُمْ (LAZ̃BHM) = leǎƶƶebehum : mutlaka onlara azabederdi
8. فِي (FY) = fī :
9. الدُّنْيَا (ELD̃NYE) = d-dunyā : dünyada
10. وَلَهُمْ (VLHM) = ve lehum : ve Onların
11. فِي (FY) = fī :
12. الْاخِرَةِ (EL ËḢRT) = l-āḣirati : ahirette de
13. عَذَابُ (AZ̃EB) = ǎƶābu : azabı
14. النَّارِ (ELNER) = n-nāri : ateş
eğer olmasaydı | | yazmış | Allah | onlara | sürgünü | mutlaka onlara azabederdi | | dünyada | ve Onların | | ahirette de | azabı | ateş |

[] [] [KTB] [] [] [CLV] [AZ̃B] [] [D̃NV] [LHM] [] [EḢR] [AZ̃B] [NVR]
VLVLE ÊN KTB ELLH ALYHM ELCLEÙ LAZ̃BHM FY ELD̃NYE VLHM FY EL ËḢRT AZ̃EB ELNER

velevlā en ketebe llahu ǎleyhimu l-celā'e leǎƶƶebehum d-dunyā ve lehum l-āḣirati ǎƶābu n-nāri
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار

 » 59 / Hasr  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولولا | VLVLE velevlā eğer olmasaydı And if not
أن | ÊN en [that]
كتب ك ت ب | KTB KTB ketebe yazmış (had) decreed
الله | ELLH llahu Allah Allah
عليهم | ALYHM ǎleyhimu onlara for them
الجلاء ج ل و | CLV ELCLEÙ l-celā'e sürgünü the exile,
لعذبهم ع ذ ب | AZ̃B LAZ̃BHM leǎƶƶebehum mutlaka onlara azabederdi certainly He (would) have punished them
في | FY in
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world,
ولهم ل ه م | LHM VLHM ve lehum ve Onların and for them
في | FY in
الآخرة ا خ ر | EḢR EL ËḢRT l-āḣirati ahirette de the Hereafter
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābu azabı (is) a punishment
النار ن و ر | NVR ELNER n-nāri ateş (of) the Fire.

59:3 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eğer olmasaydı | | yazmış | Allah | onlara | sürgünü | mutlaka onlara azabederdi | | dünyada | ve Onların | | ahirette de | azabı | ateş |

[] [] [KTB] [] [] [CLV] [AZ̃B] [] [D̃NV] [LHM] [] [EḢR] [AZ̃B] [NVR]
VLVLE ÊN KTB ELLH ALYHM ELCLEÙ LAZ̃BHM FY ELD̃NYE VLHM FY EL ËḢRT AZ̃EB ELNER

velevlā en ketebe llahu ǎleyhimu l-celā'e leǎƶƶebehum d-dunyā ve lehum l-āḣirati ǎƶābu n-nāri
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار

[] [] [ك ت ب] [] [] [ج ل و] [ع ذ ب] [] [د ن و] [ل ه م] [] [ا خ ر] [ع ذ ب] [ن و ر]

 » 59 / Hasr  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولولا | VLVLE velevlā eğer olmasaydı And if not
Vav,Lam,Vav,Lam,Elif,
6,30,6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
أن | ÊN en [that]
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
كتب ك ت ب | KTB KTB ketebe yazmış (had) decreed
Kef,Te,Be,
20,400,2,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عليهم | ALYHM ǎleyhimu onlara for them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
الجلاء ج ل و | CLV ELCLEÙ l-celā'e sürgünü the exile,
Elif,Lam,Cim,Lam,Elif,,
1,30,3,30,1,,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
لعذبهم ع ذ ب | AZ̃B LAZ̃BHM leǎƶƶebehum mutlaka onlara azabederdi certainly He (would) have punished them
Lam,Ayn,Zel,Be,He,Mim,
30,70,700,2,5,40,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
اللام لام التوكيد
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world,
Elif,Lam,Dal,Nun,Ye,Elif,
1,30,4,50,10,1,
N – genitive feminine singular noun
اسم مجرور
ولهم ل ه م | LHM VLHM ve lehum ve Onların and for them
Vav,Lam,He,Mim,
6,30,5,40,
REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو استئنافية
جار ومجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الآخرة ا خ ر | EḢR EL ËḢRT l-āḣirati ahirette de the Hereafter
Elif,Lam,,Hı,Re,Te merbuta,
1,30,,600,200,400,
N – genitive feminine singular noun
اسم مجرور
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābu azabı (is) a punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,
70,700,1,2,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
النار ن و ر | NVR ELNER n-nāri ateş (of) the Fire.
Elif,Lam,Nun,Elif,Re,
1,30,50,1,200,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَوْلَا: eğer olmasaydı | أَنْ: | كَتَبَ: yazmış | اللَّهُ: Allah | عَلَيْهِمُ: onlara | الْجَلَاءَ: sürgünü | لَعَذَّبَهُمْ: mutlaka onlara azabederdi | فِي: | الدُّنْيَا: dünyada | وَلَهُمْ: ve Onların | فِي: | الْاخِرَةِ: ahirette de | عَذَابُ: azabı | النَّارِ: ateş |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولولا WLWLE eğer olmasaydı | أن ÊN | كتب KTB yazmış | الله ELLH Allah | عليهم ALYHM onlara | الجلاء ELCLEÙ sürgünü | لعذبهم LAZ̃BHM mutlaka onlara azabederdi | في FY | الدنيا ELD̃NYE dünyada | ولهم WLHM ve Onların | في FY | الآخرة EL ËḢRT ahirette de | عذاب AZ̃EB azabı | النار ELNER ateş |
Kırık Meal (Okunuş) : |velevlā: eğer olmasaydı | en: | ketebe: yazmış | llahu: Allah | ǎleyhimu: onlara | l-celā'e: sürgünü | leǎƶƶebehum: mutlaka onlara azabederdi | : | d-dunyā: dünyada | ve lehum: ve Onların | : | l-āḣirati: ahirette de | ǎƶābu: azabı | n-nāri: ateş |
Kırık Meal (Transcript) : |VLVLE: eğer olmasaydı | ÊN: | KTB: yazmış | ELLH: Allah | ALYHM: onlara | ELCLEÙ: sürgünü | LAZ̃BHM: mutlaka onlara azabederdi | FY: | ELD̃NYE: dünyada | VLHM: ve Onların | FY: | EL ËḢRT: ahirette de | AZ̃EB: azabı | ELNER: ateş |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve eğer Allah, onlara sürgünü takdîr etmemiş olsaydı elbette onları dünyâda azaplandırırdı; ve onlara, âhirette de ateşle azap var.
Adem Uğur : Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette onları dünyada (başka şekilde) cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem azabı vardır.
Ahmed Hulusi : Eğer Allâh onlar üzerine topluca sürülmeyi yazmasaydı, onları elbette dünyada azaplandırırdı! Sonsuz yaşamda onlara ateşin azabı vardır.
Ahmet Tekin : Eğer, Allah onların sicilde sürgün edileceğini yazmamış olsaydı, onları dünyada başka şekilde cezalandıracaktı. Âhirette, ebedî yurtta da, onlara Cehennem azâbı vardır.
Ahmet Varol : Eğer Allah onların üzerlerine sürgünü yazmamış olsaydı elbette kendilerine dünyada azab ederdi. [2] Ahirette de onlar için ateş azabı vardır.
Ali Bulaç : Eğer Allah, onlara sürgünü yazmamış olsaydı, muhakkak onları (yine) dünyada azablandırırdı. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır.
Ali Fikri Yavuz : Eğer Allah, onlara sürgünü hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azab edecekti. Ahirette ise, onlara ateş azabı var.
Bekir Sadak : Allah onlara surulmeyi yazmamis olsaydi, dunyada baska sekilde azap verecekti. Ahirette onlara ates azabi vardir.
Celal Yıldırım : Eğer Allah, haklarında sürülüp çıkarılmayı yazmamış olsaydı, şüphe yok ki, onları bu dünyada azaba uğratacaktı. Âhiret'te ise onlar için Cehennem azabı vardır.
Diyanet İşleri : Eğer Allah, onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise, onlar için cehennem azabı vardır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah onlara sürülmeyi yazmamış olsaydı, dünyada başka şekilde azap verecekti. Ahirette onlara ateş azabı vardır.
Diyanet Vakfi : Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette onları dünyada (başka şekilde) cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem azabı vardır.
Edip Yüksel : ALLAH onları ayrılmaya zorlamasaydı, bu dünyada cezalandıracaktı. Ahirette de onlara ateş azabı vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette, onları dünyada başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için ateş azabı vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, mutlaka dünyada kendilerine azap edecekti. Ahirette ise onlara ateş azabı vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı lâbüd Dünyada kendilerine azâb edecekti, Âhırette ise onlara ateş azâbı var
Fizilal-il Kuran : Eğer Allah onlara sürgün yazmamış olsaydı, mutlaka onlara dünyada azap ederdi. Ahirette de onlar için ateş azabı vardır.
Gültekin Onan : Eğer Tanrı, onlara sürgünü yazmamış olsaydı, muhakkak onları (yine) dünyada azablandırırdı. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır.
Hakkı Yılmaz : Ve eğer Allah, onların hakkında sürgünü yazmamış olsaydı, kesinlikle, onları dünyada azaplandırırdı. Âhirette de onlar için Ateş'in azabı vardır.
Hasan Basri Çantay : Eğer Allah, onların üstüne (bu) sürgünü yazmamış olsaydı bile, hiç şübhesiz dünyâda kendilerini yine (başka suretde) şiddetle azâblandıracakdı. Âhiretde de onlar için ateş azâbı vardır.
Hayrat Neşriyat : Eğer Allah, onların üzerine (cezâ olarak) sürgünü yazmamış olsaydı dahi, mutlaka onlara dünyada azâb ederdi. Âhirette ise onlar için Cehennem azâbı vardır.
İbni Kesir : Şayet Allah, onlara sürülmeyi yazmamış olsaydı, dünyada onları azablandıracaktı ve onlar için ahirette de ateş azabı vardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve eğer Allah, onların üzerine (topluca) sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır.
Muhammed Esed : Allah onlar için sürülmeyi takdir etmemiş olsaydı, bu dünyada onları (daha büyük) bir azaba çarptırırdı; öteki dünyada ise onları ateşin azabı beklemektedir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer Allah, onların üzerine sürülmeyi yazmamış olsa idi, elbette onları yine dünyada muazzep ederdi ve onlar için ahirette ise ateş azabı vardır.
Ömer Öngüt : Şayet Allah onlar hakkında sürülmeyi yazmamış olsaydı, elbette onları dünyada başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için ateş azabı vardır.
Şaban Piriş : Eğer Allah, onlara sürgünü yazmış olmasaydı, onları dünyada elbette cezalandırırdı. Ahirette onlara ateş azabı vardır.
Suat Yıldırım : Eğer Allah onlar hakkında toplu sürgün cezası takdir etmeseydi, mutlaka onları dünyada cezalandırırdı. Âhirette de onlara ateş azabı vardır.
Süleyman Ateş : Eğer Allâh onlara sürgünü yazmamış olsaydı, mutlaka onlara dünyâda azâb ederdi. Âhirette de onlar için ateş azâbı vardır.
Tefhim-ul Kuran : Eğer Allah, onlara sürgünü yazmamış olsaydı, muhakkak onları (yine) dünyada azablandırırdı. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır.
Ümit Şimşek : Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları dünyada yine azaplandıracaktı. Âhirette ise onlar için ateş azabı vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer Allah onlar üzerine sürgünü yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Âhirette de onlara ateş azabı vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}