» 59 / Hasr  22:

Kuran Sırası: 59
İniş Sırası: 101
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 » 59 / Hasr  Suresi: 22
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هُوَ (HV) = huve : O
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'tır
3. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : ki
4. لَا (LE) = lā : yoktur
5. إِلَٰهَ (ÎLH) = ilāhe : tanrı
6. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
7. هُوَ (HV) = huve : O'ndan
8. عَالِمُ (AELM) = ǎālimu : bilir
9. الْغَيْبِ (ELĞYB) = l-ğaybi : görülmeyeni
10. وَالشَّهَادَةِ (VELŞHED̃T) = ve şşehādeti : ve görüleni
11. هُوَ (HV) = huve : O
12. الرَّحْمَٰنُ (ELRḪMN) = r-raHmānu : Rahmân'dır (çok esirgeyen)
13. الرَّحِيمُ (ELRḪYM) = r-raHīmu : Rahîm'dir (çok acıyan)
O | Allah'tır | ki | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | bilir | görülmeyeni | ve görüleni | O | Rahmân'dır (çok esirgeyen) | Rahîm'dir (çok acıyan) |

[] [] [] [] [ELH] [] [] [ALM] [ĞYB] [ŞHD̃] [] [RḪM] [RḪM]
HV ELLH ELZ̃Y LE ÎLH ÎLE HV AELM ELĞYB VELŞHED̃T HV ELRḪMN ELRḪYM

huve llahu lleƶī ilāhe illā huve ǎālimu l-ğaybi ve şşehādeti huve r-raHmānu r-raHīmu
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم

 » 59 / Hasr  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
الله | ELLH llahu Allah'tır (is) Allah,
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki the One Who,
لا | LE yoktur (there is) no
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
إلا | ÎLE illā başka but
هو | HV huve O'ndan He,
عالم ع ل م | ALM AELM ǎālimu bilir (the) All-Knower
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybi görülmeyeni (of) the unseen
والشهادة ش ه د | ŞHD̃ VELŞHED̃T ve şşehādeti ve görüleni and the witnessed.
هو | HV huve O He
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahmân'dır (çok esirgeyen) (is) the Most Gracious,
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu Rahîm'dir (çok acıyan) the Most Merciful.

59:22 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O | Allah'tır | ki | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | bilir | görülmeyeni | ve görüleni | O | Rahmân'dır (çok esirgeyen) | Rahîm'dir (çok acıyan) |

[] [] [] [] [ELH] [] [] [ALM] [ĞYB] [ŞHD̃] [] [RḪM] [RḪM]
HV ELLH ELZ̃Y LE ÎLH ÎLE HV AELM ELĞYB VELŞHED̃T HV ELRḪMN ELRḪYM

huve llahu lleƶī ilāhe illā huve ǎālimu l-ğaybi ve şşehādeti huve r-raHmānu r-raHīmu
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم

[] [] [] [] [ا ل ه] [] [] [ع ل م] [غ ي ب] [ش ه د] [] [ر ح م] [ر ح م]

 » 59 / Hasr  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الله | ELLH llahu Allah'tır (is) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki the One Who,
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
لا | LE yoktur (there is) no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
نافية تعمل عمل «أن»
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
,Lam,He,
,30,5,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā başka but
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
هو | HV huve O'ndan He,
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
عالم ع ل م | ALM AELM ǎālimu bilir (the) All-Knower
Ayn,Elif,Lam,Mim,
70,1,30,40,
N – nominative masculine active participle
اسم مرفوع
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybi görülmeyeni (of) the unseen
Elif,Lam,Ğayn,Ye,Be,
1,30,1000,10,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والشهادة ش ه د | ŞHD̃ VELŞHED̃T ve şşehādeti ve görüleni and the witnessed.
Vav,Elif,Lam,Şın,He,Elif,Dal,Te merbuta,
6,1,30,300,5,1,4,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahmân'dır (çok esirgeyen) (is) the Most Gracious,
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu Rahîm'dir (çok acıyan) the Most Merciful.
Elif,Lam,Re,Ha,Ye,Mim,
1,30,200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هُوَ: O | اللَّهُ: Allah'tır | الَّذِي: ki | لَا: yoktur | إِلَٰهَ: tanrı | إِلَّا: başka | هُوَ: O'ndan | عَالِمُ: bilir | الْغَيْبِ: görülmeyeni | وَالشَّهَادَةِ: ve görüleni | هُوَ: O | الرَّحْمَٰنُ: Rahmân'dır (çok esirgeyen) | الرَّحِيمُ: Rahîm'dir (çok acıyan) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هو HW O | الله ELLH Allah'tır | الذي ELZ̃Y ki | لا LE yoktur | إله ÎLH tanrı | إلا ÎLE başka | هو HW O'ndan | عالم AELM bilir | الغيب ELĞYB görülmeyeni | والشهادة WELŞHED̃T ve görüleni | هو HW O | الرحمن ELRḪMN Rahmân'dır (çok esirgeyen) | الرحيم ELRḪYM Rahîm'dir (çok acıyan) |
Kırık Meal (Okunuş) : |huve: O | llahu: Allah'tır | lleƶī: ki | : yoktur | ilāhe: tanrı | illā: başka | huve: O'ndan | ǎālimu: bilir | l-ğaybi: görülmeyeni | ve şşehādeti: ve görüleni | huve: O | r-raHmānu: Rahmân'dır (çok esirgeyen) | r-raHīmu: Rahîm'dir (çok acıyan) |
Kırık Meal (Transcript) : |HV: O | ELLH: Allah'tır | ELZ̃Y: ki | LE: yoktur | ÎLH: tanrı | ÎLE: başka | HV: O'ndan | AELM: bilir | ELĞYB: görülmeyeni | VELŞHED̃T: ve görüleni | HV: O | ELRḪMN: Rahmân'dır (çok esirgeyen) | ELRḪYM: Rahîm'dir (çok acıyan) |
Abdulbaki Gölpınarlı : O, bir Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak; gizliyi de bilir, görüneni de, odur rahman ve rahîm.
Adem Uğur : O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
Ahmed Hulusi : "HÛ" Allâh, tanrı yok, sadece "HÛ"! Gayb ve şehâdeti daimî bilendir! "HÛ", Er Rahmân (tüm El Esmâ özelliklerini mündemiç olan) Er Rahıym'dir (tüm El Esmâ özelliklerini açığa çıkaran - o özelliklerle Efâl âlemini seyrinde yaşamakta olan).
Ahmet Tekin : O, kesinlikle hak ilâh olan Allah’tır. Duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilendir. O, sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, mükâfatlarına ve hayırlara mazhar eden, Rahman ve rahim olan Allah’tır.
Ahmet Varol : O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni de görüleni de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir.
Ali Bulaç : O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur.
Ali Fikri Yavuz : O, öyle Allah ki, O’ndan başka hiç bir İlâh yok... Gizliyi de bilir aşikârı da... O, Rahmân’dır = dünyada bütün kullara merhamet edendir, Rahîm’dir= ahirette yalnız müminlere merhamet edendir.
Bekir Sadak : O, goruleni de gorulmeyeni de bilen, kendisinden baska tanri olmayan Allah'tir. O, aciyici olandir, aciyandir.
Celal Yıldırım : O öyle Allah ki, O'ndan başka tanrı yoktur; gaybı da, ortada olanı da bilendir; O (dünyadaki canlılara karşı) çok merhametlidir ve (Âhirette de mü'minlere karşı) çok merhametlidir.
Diyanet İşleri : O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.
Diyanet İşleri (eski) : O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. O, acıyıcı olandır, acıyandır.
Diyanet Vakfi : O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
Edip Yüksel : O ALLAH'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Tüm gizemleri ve açıktakileri Bilendir. O Rahmandır, Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen bağışlayandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni de bilir, görüleni de. O, çok esirgeyen, çok bağışlayandır.
Elmalılı Hamdi Yazır : O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybi de bilir şehadeti de, o rahmândır, rahîmdir
Fizilal-il Kuran : O görüleni de görülmeyeni de bilen kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Çok esirgeyen, çok merhamet edendir.
Gültekin Onan : O Tanrı ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur.
Hakkı Yılmaz : O, kendisinden başka ilâh diye bir şey olmayan Allah'tır. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet edendir, engin merhamet sahibidir.
Hasan Basri Çantay : O, öyle Allahdır ki kendisinden başka hiçbir Tanrı yokdur. (O) gizliyi de bilendir, aşikârı da. O, çok esirgeyen, çok bağışlayandır.
Hayrat Neşriyat : O öyle Allah’dır ki, O’ndan başka ilâh yoktur! Gaybı ve şehâdeti (gizli olanı ve görüneni) hakkıyla bilendir. O, Rahmân (bütün mahlûkata rahmet eden)dir, Rahîm(mü’minlere çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : O, öyle Allah'tır ki; O'ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu : O Allah ki, O'ndan başka İlâh yoktur. Gaybı (görünmeyeni) ve görüneni de O bilir. O; Rahmân'dır, Rahîm'dir.
Muhammed Esed : Allah O'dur ki O'ndan başka ilah yoktur. O, yaratılmışların kavrayış alanı dışındaki şeyleri de, duyuları yahut akıllarıyla kavrayabildiklerini de tek bilendir. O, Rahman ve Rahim.
Ömer Nasuhi Bilmen : O, o Allah'tır ki O'ndan başka Allah yoktur. O, gizli olanı da âşikâre olanı da bilendir. O Rahmândır, rahîmdir.
Ömer Öngüt : O öyle bir Allah'tır ki, O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Görülmeyeni de bilir, görüleni de bilir. O Rahman'dır, Rahîm'dir.
Şaban Piriş : O, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.
Suat Yıldırım : Allah’tır gerçek İlah! O’ndan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O rahmandır, rahîmdir.
Süleyman Ateş : O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilir. O çok esirgeyen, çok acıyandır.
Tefhim-ul Kuran : O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur.
Ümit Şimşek : O Allah ki Ondan başka tanrı yoktur. Görüneni de, görünmeyeni de O bilir. O Rahmândır, Rahîmdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Öyle Allah ki O, tanrı yok O'ndan başka. Gaybı da görünen âlemi de bilen O! Rahman O, Rahîm O.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}