» 39 / Zümer  65:

Kuran Sırası: 39
İniş Sırası: 59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

 » 39 / Zümer  Suresi: 65
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَقَدْ (VLGD̃) = veleḳad : ve elbette
2. أُوحِيَ (ÊVḪY) = ūHiye : şöyle vahyedildi
3. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana
4. وَإِلَى (VÎL) = ve ilā : ve
5. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselere
6. مِنْ (MN) = min :
7. قَبْلِكَ (GBLK) = ḳablike : senden önceki
8. لَئِنْ (LÙN) = lein : andolsun eğer
9. أَشْرَكْتَ (ÊŞRKT) = eşrakte : ortak koşarsan
10. لَيَحْبَطَنَّ (LYḪBŦN) = leyeHbeTanne : boşa çıkar
11. عَمَلُكَ (AMLK) = ǎmeluke : amelin
12. وَلَتَكُونَنَّ (VLTKVNN) = veletekūnenne : ve olursun
13. مِنَ (MN) = mine : -den
14. الْخَاسِرِينَ (ELḢESRYN) = l-ḣāsirīne : kaybedenler-
ve elbette | şöyle vahyedildi | sana | ve | kimselere | | senden önceki | andolsun eğer | ortak koşarsan | boşa çıkar | amelin | ve olursun | -den | kaybedenler- |

[] [VḪY] [] [] [] [] [GBL] [] [ŞRK] [ḪBŦ] [AML] [KVN] [] [ḢSR]
VLGD̃ ÊVḪY ÎLYK VÎL ELZ̃YN MN GBLK LÙN ÊŞRKT LYḪBŦN AMLK VLTKVNN MN ELḢESRYN

veleḳad ūHiye ileyke ve ilā elleƶīne min ḳablike lein eşrakte leyeHbeTanne ǎmeluke veletekūnenne mine l-ḣāsirīne
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

 » 39 / Zümer  Suresi: 65
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve elbette And verily,
أوحي و ح ي | VḪY ÊVḪY ūHiye şöyle vahyedildi it has been revealed
إليك | ÎLYK ileyke sana to you
وإلى | VÎL ve ilā ve and to
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
من | MN min (were) before you,
قبلك ق ب ل | GBL GBLK ḳablike senden önceki (were) before you,
لئن | LÙN lein andolsun eğer if
أشركت ش ر ك | ŞRK ÊŞRKT eşrakte ortak koşarsan you associate (with Allah)
ليحبطن ح ب ط | ḪBŦ LYḪBŦN leyeHbeTanne boşa çıkar surely, will become worthless
عملك ع م ل | AML AMLK ǎmeluke amelin your deeds
ولتكونن ك و ن | KVN VLTKVNN veletekūnenne ve olursun and you will surely be
من | MN mine -den among
الخاسرين خ س ر | ḢSR ELḢESRYN l-ḣāsirīne kaybedenler- the losers.

39:65 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve elbette | şöyle vahyedildi | sana | ve | kimselere | | senden önceki | andolsun eğer | ortak koşarsan | boşa çıkar | amelin | ve olursun | -den | kaybedenler- |

[] [VḪY] [] [] [] [] [GBL] [] [ŞRK] [ḪBŦ] [AML] [KVN] [] [ḢSR]
VLGD̃ ÊVḪY ÎLYK VÎL ELZ̃YN MN GBLK LÙN ÊŞRKT LYḪBŦN AMLK VLTKVNN MN ELḢESRYN

veleḳad ūHiye ileyke ve ilā elleƶīne min ḳablike lein eşrakte leyeHbeTanne ǎmeluke veletekūnenne mine l-ḣāsirīne
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

[] [و ح ي] [] [] [] [] [ق ب ل] [] [ش ر ك] [ح ب ط] [ع م ل] [ك و ن] [] [خ س ر]

 » 39 / Zümer  Suresi: 65
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve elbette And verily,
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
أوحي و ح ي | VḪY ÊVḪY ūHiye şöyle vahyedildi it has been revealed
,Vav,Ha,Ye,
,6,8,10,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
إليك | ÎLYK ileyke sana to you
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
وإلى | VÎL ve ilā ve and to
Vav,,Lam,,
6,,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
من | MN min (were) before you,
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلك ق ب ل | GBL GBLK ḳablike senden önceki (were) before you,
Gaf,Be,Lam,Kef,
100,2,30,20,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لئن | LÙN lein andolsun eğer if
Lam,,Nun,
30,,50,
EMPH – emphatic prefix lām
COND – conditional particle
اللام لام التوكيد
حرف شرط
أشركت ش ر ك | ŞRK ÊŞRKT eşrakte ortak koşarsan you associate (with Allah)
,Şın,Re,Kef,Te,
,300,200,20,400,
V – 2nd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
ليحبطن ح ب ط | ḪBŦ LYḪBŦN leyeHbeTanne boşa çıkar surely, will become worthless
Lam,Ye,Ha,Be,Tı,Nun,
30,10,8,2,9,50,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد
عملك ع م ل | AML AMLK ǎmeluke amelin your deeds
Ayn,Mim,Lam,Kef,
70,40,30,20,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولتكونن ك و ن | KVN VLTKVNN veletekūnenne ve olursun and you will surely be
Vav,Lam,Te,Kef,Vav,Nun,Nun,
6,30,400,20,6,50,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد
من | MN mine -den among
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الخاسرين خ س ر | ḢSR ELḢESRYN l-ḣāsirīne kaybedenler- the losers.
Elif,Lam,Hı,Elif,Sin,Re,Ye,Nun,
1,30,600,1,60,200,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَقَدْ: ve elbette | أُوحِيَ: şöyle vahyedildi | إِلَيْكَ: sana | وَإِلَى: ve | الَّذِينَ: kimselere | مِنْ: | قَبْلِكَ: senden önceki | لَئِنْ: andolsun eğer | أَشْرَكْتَ: ortak koşarsan | لَيَحْبَطَنَّ: boşa çıkar | عَمَلُكَ: amelin | وَلَتَكُونَنَّ: ve olursun | مِنَ: -den | الْخَاسِرِينَ: kaybedenler- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولقد WLGD̃ ve elbette | أوحي ÊWḪY şöyle vahyedildi | إليك ÎLYK sana | وإلى WÎL ve | الذين ELZ̃YN kimselere | من MN | قبلك GBLK senden önceki | لئن LÙN andolsun eğer | أشركت ÊŞRKT ortak koşarsan | ليحبطن LYḪBŦN boşa çıkar | عملك AMLK amelin | ولتكونن WLTKWNN ve olursun | من MN -den | الخاسرين ELḢESRYN kaybedenler- |
Kırık Meal (Okunuş) : |veleḳad: ve elbette | ūHiye: şöyle vahyedildi | ileyke: sana | ve ilā: ve | elleƶīne: kimselere | min: | ḳablike: senden önceki | lein: andolsun eğer | eşrakte: ortak koşarsan | leyeHbeTanne: boşa çıkar | ǎmeluke: amelin | veletekūnenne: ve olursun | mine: -den | l-ḣāsirīne: kaybedenler- |
Kırık Meal (Transcript) : |VLGD̃: ve elbette | ÊVḪY: şöyle vahyedildi | ÎLYK: sana | VÎL: ve | ELZ̃YN: kimselere | MN: | GBLK: senden önceki | LÙN: andolsun eğer | ÊŞRKT: ortak koşarsan | LYḪBŦN: boşa çıkar | AMLK: amelin | VLTKVNN: ve olursun | MN: -den | ELḢESRYN: kaybedenler- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere, gerçekten de şirk koşarsan yaptıklarını boşa çıkarırım ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun diye vahyedildi.
Adem Uğur : (Resûlüm!) Şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur ki: Andolsun (bilfarz) Allah'a ortak koşarsan, işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun!
Ahmed Hulusi : Yemin ederim ki, sana ve senden öncekilere de şu vahyolundu: "Kesinlikle, eğer şirk koşarsan, mutlaka yaptıkların boşa gidecek; muhakkak hüsrana uğrayanlardan olacaksın!"
Ahmet Tekin : Şüphesiz sana da, senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur. 'Andolsun ki, eğer ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşarsan, bütün amellerin boşa gider. Kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olursun.'
Ahmet Varol : Andolsun sana da, senden öncekilere de vahyedildi. Eğer ortak koşarsan kesinlikle amelin boşa gider ve mutlaka ziyana uğrayanlardan olursun.
Ali Bulaç : Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): "Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın.
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten sana ve senden öncekilere şöyle vahy olundu:” - (Farz-ı muhal) eğer Allah’a eş koşarsan, muhakkak amelin boşa gider ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun.
Bekir Sadak : And olsun ki sana da, senden onceki peygamberlere de vahyolunmustur: «And olsun, eger Allah'a ortak kosarsan islerin suphesiz bosa gider ve husranda kalanlardan olursun.»
Celal Yıldırım : And olsun ki, sana da, senden önceki (peygamber)lere de şöyle vahyolundu: Eğer Allah'a ortak koşarsan, şüphen olmasın ki, amelin boşa gider ve zarara uğrayanlardan olursun.
Diyanet İşleri : Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “Eğer Allah’a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.”
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki sana da, senden önceki peygamberlere de vahyolunmuştur: 'And olsun, eğer Allah'a ortak koşarsan işlerin şüphesiz boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun.'
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) Şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur ki: Andolsun (bilfarz) Allah'a ortak koşarsan, işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun!
Edip Yüksel : Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedilmiştir: ortak koşarsan, tüm yaptıkların boşa gider ve kaybedenlerden olursun
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Andolsun ki, sana da, senden öncekilere de şu vahyedildi: «Yemin ederim ki, eğer şirk koşarsan bütün çalışmaların boşa gider ve mutlaka kendine yazık edenlerden olursun.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, sana da senden öncekilere de: «Yemin ederim ki, eğer (Allah'a) ortak koşarsan bütün çalışman boşa gider ve mutlaka kendine yazık edenlerden olursun!» diye vahyolundu.
Elmalılı Hamdi Yazır : Celâlim hakkı için sana da vahyolundu şu, senden evvelkilere de: «yemin ederim ki eğer şirk koşarsan çalışman bütün boşuna gider ve mutlak kendine yazık eden hasirlerden olursun»
Fizilal-il Kuran : Ey Muhammed! Andolsun ki, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahy edildi: «Andolsun, eğer Allah'a ortak koşarsan işlerin boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun.»
Gültekin Onan : Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): "Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın.
Hakkı Yılmaz : (65,66) Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: “Andolsun ki eğer ortak koşarsan amelin kesinlikle boşa gidecek ve kesinlikle kaybedenlerden olacaksın. Onun için, tam aksine, yalnız Allah'a kulluk et ve sahip olduğu nimetlerin karşılığını ödeyenlerden ol.”
Hasan Basri Çantay : Andolsun ki (Habîbim) sana da, senden evvelki (peygamberlere de (şu) vahyolunmuşdur: «Eğer (bilfarz Allaha) ortak tanırsan, celâlim hakkı için (bütün) amel (ve hareketler) in boşa gider ve muhakkak hüsrana düşenlerden olursun».
Hayrat Neşriyat : (Habîbim, yâ Muhammed!) Celâlim hakkı için, sana ve senden önceki(peygamber)lere şöyle vahyedildi: 'And olsun ki, (sen de) eğer (Allah’a) ortak koşarsan, amelin mutlaka boşa gider ve elbette hüsrâna uğrayanlardan olursun!'
İbni Kesir : Andolsun; sana da, senden öncekilere de vahyolunmuştur ki: Eğer Allah'a ortak koşarsan, şüphesiz amellerin boşa gider ve muhakkak hüsrana uğrayanlardan olursun.
İskender Evrenosoğlu : Ve andolsun ki, sana ve senden öncekilere: "Gerçekten eğer sen şirk koşarsan (Allah'a ulaşmayı dilemezsen), amellerin mutlaka heba olur. Ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun." diye vahyolundu.
Muhammed Esed : Halbuki, (ey insanoğlu,) sana ve senden önce yaşamış olanlara vahyedilmiştir ki Allah'tan başkasına ilahi sıfatlar yakıştırırsan bütün çabaların kesinlikle boşa gidecektir çünkü (öteki dünyada) mutlaka ziyana uğrayanlardan olacaksın.
Ömer Nasuhi Bilmen : Andolsun ki, sana ve senden evvelkilere vahyolundu ki, eğer «(Allah'ın) Ortağı vardır,» dersen elbette amelin bâtıl olur ve elbette hüsrâna uğramışlardan olursun.
Ömer Öngüt : Andolsun ki sana da senden öncekilere de şu vahyolunmuştur: Eğer Allah'a şirk koşarsan, amelin mutlaka boşa gider ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun.
Şaban Piriş : Sana ve senden öncekilere: -Eğer şirk koşarsan yaptıkların boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun, diye vahyolunmuştur.
Suat Yıldırım : Hâlbuki sana da, senden önceki peygamberlere de şu gerçek vahyolunmuştur ki: "İyi dikkat et! Allah’a ortak koşarsan yaptığın bütün makbul işler boşa gider ve sen âhirette kaybedenlerden olursun!"
Süleyman Ateş : Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: "Andolsun, eğer (Allah'a) ortak koşarsan amelin boşa çıkar ve kaybedenlerden olursun!"
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): «Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz senin amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın.»
Ümit Şimşek : Gerçek şu ki, sana da, senden öncekilere de, 'Allah'a ortak koşacak olursan bütün yaptıkların boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursun' diye vahyolunmuştur.
Yaşar Nuri Öztürk : Andolsun, sana da senden öncekilere de şu vahyedilmiştir: Eğer şirke saparsan amelin kesinlikle boşa çıkar ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}