» 78 / Nebe’  21:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 » 78 / Nebe’  Suresi: 21
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. جَهَنَّمَ (CHNM) = cehenneme : cehennem
3. كَانَتْ (KENT) = kānet : olmuştur
4. مِرْصَادًا (MRṦED̃E) = mirSāden : gözetleme yeri
şüphesiz | cehennem | olmuştur | gözetleme yeri |

[] [] [KVN] [RṦD̃]
ÎN CHNM KENT MRṦED̃E

inne cehenneme kānet mirSāden
إن جهنم كانت مرصادا

 » 78 / Nebe’  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
جهنم | CHNM cehenneme cehennem Hell
كانت ك و ن | KVN KENT kānet olmuştur is
مرصادا ر ص د | RṦD̃ MRṦED̃E mirSāden gözetleme yeri lying in wait,

78:21 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | cehennem | olmuştur | gözetleme yeri |

[] [] [KVN] [RṦD̃]
ÎN CHNM KENT MRṦED̃E

inne cehenneme kānet mirSāden
إن جهنم كانت مرصادا

[] [] [ك و ن] [ر ص د]

 » 78 / Nebe’  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
جهنم | CHNM cehenneme cehennem Hell
Cim,He,Nun,Mim,
3,5,50,40,
"PN – accusative proper noun → Hell"
اسم علم منصوب
كانت ك و ن | KVN KENT kānet olmuştur is
Kef,Elif,Nun,Te,
20,1,50,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
مرصادا ر ص د | RṦD̃ MRṦED̃E mirSāden gözetleme yeri lying in wait,
Mim,Re,Sad,Elif,Dal,Elif,
40,200,90,1,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ÎN CHNM KENT MRṦED̃E

إن جهنم كانت مرصادا

 » 78 / Nebe’  Suresi: 21

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | جَهَنَّمَ: cehennem | كَانَتْ: olmuştur | مِرْصَادًا: gözetleme yeri |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | جهنم CHNM cehennem | كانت KENT olmuştur | مرصادا MRṦED̃E gözetleme yeri |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | cehenneme: cehennem | kānet: olmuştur | mirSāden: gözetleme yeri |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | CHNM: cehennem | KENT: olmuştur | MRṦED̃E: gözetleme yeri |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki cehennem pusudadır.
Adem Uğur : Şüphesiz, cehennem pusuda beklemektedir.
Ahmed Hulusi : Kesinlikle Cehennem güzergâh olmuştur (herkes oradan geçer)!
Ahmet Tekin : Cehennem, inkâr edenleri gözetleyen zebânilerin üssü konumunda olacak.
Ahmet Varol : Şüphesiz cehennem bir pusudur.
Ali Bulaç : Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak ki cehennem, (melekler tarafından kâfirleri) bir gözetleme yeridir.
Bekir Sadak : (21-22) Cehennem, yalniz agzinlari bekleyen yerdir. Donecekleri yer orasidir.
Celal Yıldırım : (21-22) Cehennem, hiç şüphesiz ki bir pusu, azgın sapıkların varıp döneceği bir yerdir.
Diyanet İşleri : (21-23) Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.
Diyanet İşleri (eski) : (21-22) Cehennem, yalnız azgınları bekleyen yerdir. Dönecekleri yer orasıdır.
Diyanet Vakfi : (21-22) Şüphesiz, azgınların barınağı olacak cehennem pusuda beklemektedir.
Edip Yüksel : Cehennem ise gözetlemekte:
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şüphesiz, cehennem bir gözetleme yeri olmuştur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Şübhesiz ki Cehennem olmuştur mırsad
Fizilal-il Kuran : Cehennem de suçluları gözetleyip durmaktadır.
Gültekin Onan : Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.
Hakkı Yılmaz : (21,22) Kuşkusuz cehennem, azgınlar için son varılacak yer olarak, gözetleme/pusu yeri olmuştur.
Hasan Basri Çantay : Şübhesiz ki cehennem bir pusudur.
Hayrat Neşriyat : Muhakkak ki Cehennem, (kâfirlerin yolunu) gözetleme yeridir.
İbni Kesir : Şüphesiz ki cehennem; bir gözetleme yeridir.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur.
Muhammed Esed : (O Gün,) cehennem, (hakikati inkar edenleri) kuşatmak için bekleyecek;
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak ki, cehennem bir gözetilen yerdir.
Ömer Öngüt : Şüphesiz ki cehennem gözetleme yeridir.
Şaban Piriş : Cehennem de gözlemektedir.
Suat Yıldırım : Cehennem pusuda... Her an eline düşecek avlarını gözlemektedir.
Süleyman Ateş : Cehennem de gözetleme yeri olmuş (suçluları gözetleyip durmakta)dır.
Tefhim-ul Kuran : Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.
Ümit Şimşek : Cehennem gözetlemektedir.
Yaşar Nuri Öztürk : Cehennem, bir gözetleme yeri olmuştur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}