» 78 / Nebe’  30:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 » 78 / Nebe’  Suresi: 30
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَذُوقُوا (FZ̃VGVE) = feƶūḳū : şimdi tadın
2. فَلَنْ (FLN) = fe len : artık asla
3. نَزِيدَكُمْ (NZYD̃KM) = nezīdekum : size artırmayacağız
4. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka bir şey
5. عَذَابًا (AZ̃EBE) = ǎƶāben : azabdan
şimdi tadın | artık asla | size artırmayacağız | başka bir şey | azabdan |

[Z̃VG] [] [ZYD̃] [] [AZ̃B]
FZ̃VGVE FLN NZYD̃KM ÎLE AZ̃EBE

feƶūḳū fe len nezīdekum illā ǎƶāben
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا

 » 78 / Nebe’  Suresi: 30
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فذوقوا ذ و ق | Z̃VG FZ̃VGVE feƶūḳū şimdi tadın So taste,
فلن | FLN fe len artık asla and never
نزيدكم ز ي د | ZYD̃ NZYD̃KM nezīdekum size artırmayacağız We will increase you
إلا | ÎLE illā başka bir şey except
عذابا ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EBE ǎƶāben azabdan (in) punishment.

78:30 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şimdi tadın | artık asla | size artırmayacağız | başka bir şey | azabdan |

[Z̃VG] [] [ZYD̃] [] [AZ̃B]
FZ̃VGVE FLN NZYD̃KM ÎLE AZ̃EBE

feƶūḳū fe len nezīdekum illā ǎƶāben
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا

[ذ و ق] [] [ز ي د] [] [ع ذ ب]

 » 78 / Nebe’  Suresi: 30
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فذوقوا ذ و ق | Z̃VG FZ̃VGVE feƶūḳū şimdi tadın So taste,
Fe,Zel,Vav,Gaf,Vav,Elif,
80,700,6,100,6,1,
CAUS – prefixed particle of cause
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء سببية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فلن | FLN fe len artık asla and never
Fe,Lam,Nun,
80,30,50,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الفاء استئنافية
حرف نفي
نزيدكم ز ي د | ZYD̃ NZYD̃KM nezīdekum size artırmayacağız We will increase you
Nun,Ze,Ye,Dal,Kef,Mim,
50,7,10,4,20,40,
V – 1st person plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلا | ÎLE illā başka bir şey except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
عذابا ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EBE ǎƶāben azabdan (in) punishment.
Ayn,Zel,Elif,Be,Elif,
70,700,1,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَذُوقُوا: şimdi tadın | فَلَنْ: artık asla | نَزِيدَكُمْ: size artırmayacağız | إِلَّا: başka bir şey | عَذَابًا: azabdan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فذوقوا FZ̃WGWE şimdi tadın | فلن FLN artık asla | نزيدكم NZYD̃KM size artırmayacağız | إلا ÎLE başka bir şey | عذابا AZ̃EBE azabdan |
Kırık Meal (Okunuş) : |feƶūḳū: şimdi tadın | fe len: artık asla | nezīdekum: size artırmayacağız | illā: başka bir şey | ǎƶāben: azabdan |
Kırık Meal (Transcript) : |FZ̃VGVE: şimdi tadın | FLN: artık asla | NZYD̃KM: size artırmayacağız | ÎLE: başka bir şey | AZ̃EBE: azabdan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Artık tadın, ancak azâbınızı arttırırız sizin.
Adem Uğur : Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.
Ahmed Hulusi : O hâlde tadın; size azaptan başka bir şeyi asla artırmayacağız!
Ahmet Tekin : 'Şimdi tadın azâbınızı. Artık size azabı artırmaktan başka bir muamele yapmayacağız.
Ahmet Varol : 'Şimdi tadın. Artık sizin azaptan başka bir şeyinizi artırmayacağız.'
Ali Bulaç : Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını arttırmayacağız;
Ali Fikri Yavuz : (O kâfirlere şöyle denilir): Şimdi tadın, artık size azap artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz.
Bekir Sadak : soyle deriz: «Artik tadiniz, bundan boyle size azabdan baska bir sey artirmayiz."*
Celal Yıldırım : Artık hep (bu azabı) tadın, size elbette azâbdan başka bir şey artırmıyacağız.
Diyanet İşleri : Kâfirlere şöyle denilir: “Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız.”
Diyanet İşleri (eski) : Şöyle deriz: 'Artık tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız.'
Diyanet Vakfi : Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.
Edip Yüksel : Öyleyse tadın, sizin sadece cezanızı arttıracağız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Onlara): «Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız» (denir).
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Artık tadın! Artık, azabınızı artırmaktan başka birşey yapacak değiliz!
Elmalılı Hamdi Yazır : Artık tadınız, artık size azâb artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz
Fizilal-il Kuran : Şimdi tadın, artık size azabtan başka bir şeyi artırmıyacağız.
Gültekin Onan : Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını arttırmayacağız;
Hakkı Yılmaz : Haydi tadın! Bundan böyle size azaptan başka bir şey artırmayacağız.–
Hasan Basri Çantay : (Onlara şöyle denilir:) «İşte tadın (cezanızı)! Artık size azâb (ınız) ı artırmakdan başka bir şey yapmayacağız».
Hayrat Neşriyat : (Onlara o gün şöyle denilir:) 'Şimdi tadın (cezânızı)! Artık size aslâ azabdan başka bir şey artırmayacağız!'
İbni Kesir : Öyleyse tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız.
İskender Evrenosoğlu : Haydi (azabı) tadın! Size artık azaptan başkasını artırmayacağız.
Muhammed Esed : (Ve onlara şöyle diyeceğiz:) "O halde, (yaptığınız kötülüklerin meyvelerini) tadın, artık size şiddetli azaptan başka bir şey vermeyeceğiz!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Artık tadınız, imdi size azaptan başkasını artırmayacağız.
Ömer Öngüt : Tadın azabı! Biz sizin azabınıza ancak azap katarız.
Şaban Piriş : -İşte, tadına bakın, size azaptan başka bir şey artırmayacağız.
Suat Yıldırım : Onun için onlara şöyle diyeceğiz: Yaptığınız kötülüklerin meyvelerini tadın! Artık Bizden sizin azabınızı artırmaktan başka bir şey beklemeyin.
Süleyman Ateş : "Şimdi tadın (yaptıklarınızın tadını), artık size azâbdan başka bir şey artırmayacağız!
Tefhim-ul Kuran : Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını artırmayacağız;
Ümit Şimşek : İşte, tadın; size azaptan başka birşey arttırmayız.
Yaşar Nuri Öztürk : "Hadi, tadıverin! Size azaptan başka bir şey asla artırmayacağız."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}