» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

Muhammed Esed Meali
Birbirlerine (bu kadar sık) neyi soruyorlar?(78:1)
O müthiş (yeniden dirilme) haberini (mi),(78:2)
üzerinde (hiçbir şekilde) anlaşamadıkları.(78:3)
Elbette, zamanı geldiğinde (onu) anlayacaklar!(78:4)
Ve bir kez daha: Elbette, zamanı geldiğinde anlayacaklar!(78:5)
Yeryüzünü (sizin için) bir dinlenme yeri yapmadık mı,(78:6)
ve dağları da (onun) sütunları?(78:7)
Sizi çiftler halinde yarattık;(78:8)
uykunuzu ölüm(ün bir sembolü) kıldık(78:9)
ve geceyi (onun) örtüsü yaptık,(78:10)
gündüzü de hayat(ın sembolü).(78:11)
Üstünüze yedi gök kubbe bina ettik,(78:12)
ve (oraya güneşi,) parıldayan ışık yüklü lambayı yerleştirdik.(78:13)
Ve rüzgarın sürüklediği bulutlardan şarıldayan sular indirdik,(78:14)
(indirdik) ki onunla taneler ve bitkiler yetiştirelim,(78:15)
ve ağaçlarla kaplı bahçeler.(78:16)
Gerçek şu ki, (doğru ile yanlış arasında) Ayrım Günü'nün belirlenmiş bir vakti vardır:(78:17)
(yeniden dirilme) surun(un) üflendiği ve hepinizin kalabalıklar halinde ortaya çıkacağınız Gün;(78:18)
göklerin açıldığı ve (kanatları açık) kapılar haline geldiği (gün);(78:19)
ve dağların bir serapmış gibi kaybolup gittiği (gün).(78:20)
(O Gün,) cehennem, (hakikati inkar edenleri) kuşatmak için bekleyecek;(78:21)
hak ve adalet sınırlarını ihlal etmiş olanların durağı!(78:22)
Onlar orada uzun süre kalacaklar.(78:23)
Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de (susuzluk giderici) bir içecek;(78:24)
yalnız yakıcı bir ümitsizlik ve buz gibi bir karanlık:(78:25)
(günahlarına) uygun bir karşılık!(78:26)
Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı,(78:27)
mesajlarımızı tek tek ve tümüyle yalanladıkları halde;(78:28)
ama Biz, (yaptıkları) her şeyi bir kayda almışızdır.(78:29)
(Ve onlara şöyle diyeceğiz:) "O halde, (yaptığınız kötülüklerin meyvelerini) tadın, artık size şiddetli azaptan başka bir şey vermeyeceğiz!"(78:30)
(Ama,) Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar için büyük bir tatmin vardır:(78:31)
muhteşem bahçeler ve bağlar,(78:32)
müthiş uyumlu harika eşler,(78:33)
ve dolup taşan (mutluluk) kadehleri.(78:34)
Orada, (cennette,) ne boş sözler ne de yalanlar duyacaklar.(78:35)
(Bütün bunlar,) Rabbinden bir ödül, (Kendi) hesabına göre bir armağandır;(78:36)
göklerin ve yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi(nden), Rahman(dan bir ödül)! (Ve) hiç kimse O'na karşı sesini yükseltme gücüne sahip değildir,(78:37)
bütün (insan) ruhların(ın) ve bütün meleklerin saf saf sıralandıkları Gün: Rahman'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşmayacak ve (herkes, yalnız) doğruyu söyleyecek.(78:38)
Bu, Nihai Hakikat Günü olacaktır. O halde, dileyen Rabbine giden yolu tutsun!(78:39)
Gerçek şu ki, Biz sizi yakındaki bir azaba karşı uyarmaktayız; insanın ilerisi için yapıp ettiklerini (açıkça) göreceği ve hakikati inkar edenin: "Eyvah, keşke toprak olsaydım..!" diyeceği Gün(ün azabına)!(78:40)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}