» 78 / Nebe’  15:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 » 78 / Nebe’  Suresi: 15
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لِنُخْرِجَ (LNḢRC) = linuḣrice : çıkaralım diye
2. بِهِ (BH) = bihi : onunla
3. حَبًّا (ḪBE) = Habben : dane(ler)
4. وَنَبَاتًا (VNBETE) = ve nebāten : ve bitki(ler)
çıkaralım diye | onunla | dane(ler) | ve bitki(ler) |

[ḢRC] [] [ḪBB] [NBT]
LNḢRC BH ḪBE VNBETE

linuḣrice bihi Habben ve nebāten
لنخرج به حبا ونباتا

 » 78 / Nebe’  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لنخرج خ ر ج | ḢRC LNḢRC linuḣrice çıkaralım diye That We may bring forth
به | BH bihi onunla thereby
حبا ح ب ب | ḪBB ḪBE Habben dane(ler) grain
ونباتا ن ب ت | NBT VNBETE ve nebāten ve bitki(ler) and vegetation,

78:15 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

çıkaralım diye | onunla | dane(ler) | ve bitki(ler) |

[ḢRC] [] [ḪBB] [NBT]
LNḢRC BH ḪBE VNBETE

linuḣrice bihi Habben ve nebāten
لنخرج به حبا ونباتا

[خ ر ج] [] [ح ب ب] [ن ب ت]

 » 78 / Nebe’  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لنخرج خ ر ج | ḢRC LNḢRC linuḣrice çıkaralım diye That We may bring forth
Lam,Nun,Hı,Re,Cim,
30,50,600,200,3,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
به | BH bihi onunla thereby
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
حبا ح ب ب | ḪBB ḪBE Habben dane(ler) grain
Ha,Be,Elif,
8,2,1,
"N – accusative masculine indefinite noun → Grain"
اسم منصوب
ونباتا ن ب ت | NBT VNBETE ve nebāten ve bitki(ler) and vegetation,
Vav,Nun,Be,Elif,Te,Elif,
6,50,2,1,400,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
LNḢRC BH ḪBE VNBETE

لنخرج به حبا ونباتا

 » 78 / Nebe’  Suresi: 15

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لِنُخْرِجَ: çıkaralım diye | بِهِ: onunla | حَبًّا: dane(ler) | وَنَبَاتًا: ve bitki(ler) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لنخرج LNḢRC çıkaralım diye | به BH onunla | حبا ḪBE dane(ler) | ونباتا WNBETE ve bitki(ler) |
Kırık Meal (Okunuş) : |linuḣrice: çıkaralım diye | bihi: onunla | Habben: dane(ler) | ve nebāten: ve bitki(ler) |
Kırık Meal (Transcript) : |LNḢRC: çıkaralım diye | BH: onunla | ḪBE: dane(ler) | VNBETE: ve bitki(ler) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Akıttık da o sâyede tohumları, otları.
Adem Uğur : Size tohumlar, bitkiler yetiştirmek için
Ahmed Hulusi : Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye.
Ahmet Tekin : Tohumları ve otları çıkarıp yetiştirmek için sular indirdik.
Ahmet Varol : Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye.
Ali Bulaç : Bununla taneler ve bitkiler bitirip çıkaralım diye.
Ali Fikri Yavuz : Onunla çıkaralım diye, daneler, otlar,
Bekir Sadak : (14-16) Taneler, bitkiler, agaclari sarmas dolas bahceler yetistirmek icin, yogunlasmis bulutlardan bol yagmur yagdirdik.
Celal Yıldırım : (14-15-16) (Rüzgârın te'siriyle) sıkışıp yoğunlaşan bulutlardan döne ve (çeşitli) bitki çıkarmak; sarmaşık bahçeler yetiştirmek için bol bol yağmur indirdik.
Diyanet İşleri : (14-16) Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.
Diyanet İşleri (eski) : (14-16) Taneler, bitkiler, ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için, yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur yağdırdık.
Diyanet Vakfi : (14-16) Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.
Edip Yüksel : Ki onunla taneler ve bitkiler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.
Elmalılı Hamdi Yazır : Çıkaralım diye onunla taneler ve otlar
Fizilal-il Kuran : (15-16) Onunla taneler, bitkiler ve birbirine sarmaş dolaş olmuş ağaçlı bahçeler çıkaralım.
Gültekin Onan : Bununla taneler ve bitkiler bitirip çıkaralım diye.
Hakkı Yılmaz : (14-16) Ve Biz, sıkıştırılmış bulutlardan, kendisiyle taneler, otlar, sarmaş-dolaş bağlar ve bahçeler çıkaralım diye şarıl şarıl bir su indirdik.
Hasan Basri Çantay : (15-16) Onunla dâne, nebat ve (ağadan birbirine) sarmaşmış bağçeler çıkaralım diye.
Hayrat Neşriyat : (15-16) Tâ ki onunla dâneler, bitkiler ve sarmaş dolaş olmuş bahçeler çıkaralım.
İbni Kesir : Ki onunla taneler ve bitkiler çıkaralım.
İskender Evrenosoğlu : Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye.
Muhammed Esed : (indirdik) ki onunla taneler ve bitkiler yetiştirelim,
Ömer Nasuhi Bilmen : (15-16) Onunla daneler ve otlar çıkaralım (diye). Ve sarmaşık bahçeler yetiştirelim diye.
Ömer Öngüt : Ki o su ile daneler ve bitkiler çıkaralım.
Şaban Piriş : Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye.
Suat Yıldırım : (14-16) Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye, sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik.
Süleyman Ateş : Ki onunla çıkaralım: Dâne(ler), bitki(ler),
Tefhim-ul Kuran : Bununla taneler ve bitkiler bitirip çıkaralım diye
Ümit Şimşek : Onunla taneler, bitkiler,
Yaşar Nuri Öztürk : Ki çıkaralım onlardan dâneler ve otlar;


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}