» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) Meali
Birbirlerine neyi soruyorlar?(78:1)
O büyük haberden (kıyametten) mi?(78:2)
Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.(78:3)
Hayır, ilerde bilecekler.(78:4)
Hayır hayır, ilerde bilecekler.(78:5)
Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?(78:6)
Dağları da birer kazık kılmadık mı?(78:7)
Sizleri çift çift yarattık.(78:8)
Uykunuzu bir dinlenme yaptık.(78:9)
Geceyi bir örtü yaptık.(78:10)
Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık.(78:11)
Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.(78:12)
İçlerine ışık saçan bir kandil astık.(78:13)
Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.(78:14)
Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.(78:15)
Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler (çıkaralım diye).(78:16)
Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.(78:17)
O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.(78:18)
Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.(78:19)
Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur.(78:20)
Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur.(78:21)
Azgınlar için son varılacak yer olmuştur.(78:22)
Orada çağlarca kalacaklardır.(78:23)
Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey.(78:24)
Ancak bir kaynar su ve irin (içecekler).(78:25)
Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun.(78:26)
Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı.(78:27)
Âyetlerimizi yalanlaya yalanlaya tam bir yalancı olmuşlardı.(78:28)
Biz ise herşeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.(78:29)
(Onlara): «Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız» (denir).(78:30)
Kuşkusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var.(78:31)
Bahçeler var, bağlar var.(78:32)
Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.(78:33)
Dopdolu kadehler var.(78:34)
Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan.(78:35)
(Bunlar) Rabbinden yeterli bir bağış olarak (verilir).(78:36)
O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rahmân'dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz.(78:37)
O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.(78:38)
İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.(78:39)
Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kâfir diyecek ki: «Ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım.»(78:40)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}