» 78 / Nebe’  37:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 » 78 / Nebe’  Suresi: 37
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbi
2. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerin
3. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerin
4. وَمَا (VME) = ve mā : ve bulunanların
5. بَيْنَهُمَا (BYNHME) = beynehumā : ikisi arasında
6. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : çok merhametli
7. لَا (LE) = lā :
8. يَمْلِكُونَ (YMLKVN) = yemlikūne : güçleri yetmez
9. مِنْهُ (MNH) = minhu : O'nun huzurunda
10. خِطَابًا (ḢŦEBE) = ḣiTāben : konuşamaya
Rabbi | göklerin | ve yerin | ve bulunanların | ikisi arasında | çok merhametli | | güçleri yetmez | O'nun huzurunda | konuşamaya |

[RBB] [SMV] [ERŽ] [] [BYN] [RḪM] [] [MLK] [] [ḢŦB]
RB ELSMEVET VELÊRŽ VME BYNHME ELRḪMN LE YMLKVN MNH ḢŦEBE

rabbi s-semāvāti vel'erDi ve mā beynehumā r-raHmāni yemlikūne minhu ḣiTāben
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا

 » 78 / Nebe’  Suresi: 37
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbi Lord
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth
وما | VME ve mā ve bulunanların and whatever
بينهما ب ي ن | BYN BYNHME beynehumā ikisi arasında (is) between both of them
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni çok merhametli the Most Gracious,
لا | LE not
يملكون م ل ك | MLK YMLKVN yemlikūne güçleri yetmez they have power
منه | MNH minhu O'nun huzurunda from Him
خطابا خ ط ب | ḢŦB ḢŦEBE ḣiTāben konuşamaya (to) address.

78:37 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Rabbi | göklerin | ve yerin | ve bulunanların | ikisi arasında | çok merhametli | | güçleri yetmez | O'nun huzurunda | konuşamaya |

[RBB] [SMV] [ERŽ] [] [BYN] [RḪM] [] [MLK] [] [ḢŦB]
RB ELSMEVET VELÊRŽ VME BYNHME ELRḪMN LE YMLKVN MNH ḢŦEBE

rabbi s-semāvāti vel'erDi ve mā beynehumā r-raHmāni yemlikūne minhu ḣiTāben
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا

[ر ب ب] [س م و] [ا ر ض] [] [ب ي ن] [ر ح م] [] [م ل ك] [] [خ ط ب]

 » 78 / Nebe’  Suresi: 37
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbi Lord
Re,Be,
200,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve bulunanların and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
REL – relative pronoun
الواو استئنافية
اسم موصول
بينهما ب ي ن | BYN BYNHME beynehumā ikisi arasında (is) between both of them
Be,Ye,Nun,He,Mim,Elif,
2,10,50,5,40,1,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person dual possessive pronoun
ظرف مكان منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni çok merhametli the Most Gracious,
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يملكون م ل ك | MLK YMLKVN yemlikūne güçleri yetmez they have power
Ye,Mim,Lam,Kef,Vav,Nun,
10,40,30,20,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
منه | MNH minhu O'nun huzurunda from Him
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
خطابا خ ط ب | ḢŦB ḢŦEBE ḣiTāben konuşamaya (to) address.
Hı,Tı,Elif,Be,Elif,
600,9,1,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |رَبِّ: Rabbi | السَّمَاوَاتِ: göklerin | وَالْأَرْضِ: ve yerin | وَمَا: ve bulunanların | بَيْنَهُمَا: ikisi arasında | الرَّحْمَٰنِ: çok merhametli | لَا: | يَمْلِكُونَ: güçleri yetmez | مِنْهُ: O'nun huzurunda | خِطَابًا: konuşamaya |
Kırık Meal (Harekesiz) : |رب RB Rabbi | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | وما WME ve bulunanların | بينهما BYNHME ikisi arasında | الرحمن ELRḪMN çok merhametli | لا LE | يملكون YMLKWN güçleri yetmez | منه MNH O'nun huzurunda | خطابا ḢŦEBE konuşamaya |
Kırık Meal (Okunuş) : |rabbi: Rabbi | s-semāvāti: göklerin | vel'erDi: ve yerin | ve mā: ve bulunanların | beynehumā: ikisi arasında | r-raHmāni: çok merhametli | : | yemlikūne: güçleri yetmez | minhu: O'nun huzurunda | ḣiTāben: konuşamaya |
Kırık Meal (Transcript) : |RB: Rabbi | ELSMEVET: göklerin | VELÊRŽ: ve yerin | VME: ve bulunanların | BYNHME: ikisi arasında | ELRḪMN: çok merhametli | LE: | YMLKVN: güçleri yetmez | MNH: O'nun huzurunda | ḢŦEBE: konuşamaya |
Abdulbaki Gölpınarlı : Göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir rahman, onun hitâbına nâil olmazlar.
Adem Uğur : O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.
Ahmed Hulusi : Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir, Rahmân'dır! Hiç kimse O'ndan bir hitaba mâlik değildir.
Ahmet Tekin : Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin yaratıcısı, düzeninin hâkimi Rabbinin, Rahmet sahibi Rahman olan Allah’ın ihsanı var. İnsanların onunla konuşmaya güçleri kâfî gelmez.
Ahmet Varol : Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahman olan (Allah)'tan ki O'na hitapta bulunmaya güç yetiremezler.
Ali Bulaç : Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O'na hitap etmeye güç yetiremezler.
Ali Fikri Yavuz : O, göklerle yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir; Rahmân’dır: O’na hiç bir sözde (ve itirazda) bulunamazlar.
Bekir Sadak : O, goklerin, yerlerin ve ikisi arasinda olanlarin Rabbidir. O, onunde kimsenin konusmayacagi Rahman olan Allah'tir.
Celal Yıldırım : O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahmân'dır; O'na söz söylemeye güç getiremezler.
Diyanet İşleri : (36-38) Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.
Diyanet İşleri (eski) : O, göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. O, önünde kimsenin konuşmayacağı Rahman olan Allah'tır.
Diyanet Vakfi : O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.
Edip Yüksel : Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. Hiç bir davada O'na hitap edemezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rahmân'dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. O'na bir hitapta bulunma gücüne sahip olamazlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : O Göklerin ve Yerin ve bütün aralarındakilerin rabbı, Rahman, bir hıtaba malik olamazlar ondan
Fizilal-il Kuran : O, göklerin yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. O, önünde kimsenin konuşamayacağı Rahman olan Allah'tır.
Gültekin Onan : Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların rabbi Rahman; O'na hitap etmeye güç yetiremezler.
Hakkı Yılmaz : (31-37) "Kesinlikle Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden; Rahmân'dan [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan] bir karşılık ve yeterli bir bağış olarak korunaklar/ kurtuluş mekânları; sulak bağlar-bahçeler, üzümler, hepsi bir seviyede tomurcuklar; çiçek bahçeleri, dolu dolu su kapları vardır. Onlar, orada boş bir söz ve yalan duymazlar. –Onlar, O'nun huzurunda söz söylemeye güç yetiremezler.– "
Hasan Basri Çantay : (Evet) göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbi, rahmeti umuuma yaygın olan (Allah) dan (bir mükâfat ve yeter bir bağışdır bu. Mahluklar) Ona hitabda bulunmıya asla muktedir olamazlar,
Hayrat Neşriyat : Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden, o Rahmân’dan ki,(bütün mahlûkat, azametinden) O’na karşı bir hitâba mâlik olamazlar!
İbni Kesir : Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbı Rahman'dan. O'na hitabda bulunmaya kimse muktadir olamaz.
İskender Evrenosoğlu : (Allah) göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahmân olan Rabbidir. (Hiç kimse) ondan bir hitaba mâlik değildir.
Muhammed Esed : göklerin ve yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi(nden), Rahman(dan bir ödül)! (Ve) hiç kimse O'na karşı sesini yükseltme gücüne sahip değildir,
Ömer Nasuhi Bilmen : Göklerin ve yerin ve bunların aralarındakilerin Rabbi, Rahmân ki O'ndan bir hitaba mâlik olamazlar.
Ömer Öngüt : O; göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. O gün (O izin vermeden) O'na hitapta bulunmaya aslâ muktedir olamazlar.
Şaban Piriş : Göklerin, yerin ve arasındakilerin merhametli Rabbinden.. Onun huzurunda konuşamazlar.
Suat Yıldırım : Göklerin, yerin ve bunların arasındaki varlıkların Rabbinden, O Rahman’dan bir mükâfattır. O’nun huzurunda ağzını açacak, söz söyleyecek hiç kimse yoktur.
Süleyman Ateş : Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, çok merhametli (Rab). O'nun (izni olmadan) huzurunda konuşamazlar.
Tefhim-ul Kuran : Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); ona hitap etmeye güç yetiremezler.
Ümit Şimşek : O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Rahmân'dır. Ona söz söylemeye kimsenin gücü yetmez.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O! Rahman'dır. O'nun huzurunda söze cüret edemezler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}