» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

Ahmed Hulusi Meali
Neyi sorguluyorlar?(78:1)
Azametli Haberi mi (ölüm sonrasında yaşamın devamı)?(78:2)
Ki o konuda anlaşmazlık içindedirler!(78:3)
Hayır, (düşündükleri gibi değil), yakında (vefat edince) bilecekler!(78:4)
Yine hayır (düşündükleri gibi değil), yakında bilecekler!(78:5)
Biz arzı (bedeni) bir beşik (içinde gelişeceğiniz geçici kullanım aracı) yapmadık mı?(78:6)
Dağları (bedendeki organları) da birer kazık!(78:7)
Sizleri de eşler (bilinç - beden) olarak yarattık.(78:8)
Uykunuzu bir dinlenme kıldık.(78:9)
Geceyi örtü kıldık.(78:10)
Gündüzü de geçim meşgalesi kıldık.(78:11)
Fevkinizde (yedi yörüngeli sistem - bilinç boyutunuzda) sağlam yedi (semâ) bina ettik.(78:12)
Bir de ışık saçan bir kandil (Güneş - akıl) koyduk.(78:13)
Yağmur bulutlarından şarıl şarıl bir su inzâl ettik.(78:14)
Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye.(78:15)
İç içe girmiş bahçeler!(78:16)
Muhakkak ki o Fasl (ayrılıp tasnif olma) süreci vakit olarak belirlenmiştir.(78:17)
O süreçte Sur'a üfürülür de gruplar hâlinde gelirsiniz.(78:18)
Semâ da açılmış, kapı kapı olmuştur (bilinç, duyu organsız algılama yaşamına açılmıştır).(78:19)
Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur (organların sınırlaması kalmamıştır).(78:20)
Kesinlikle Cehennem güzergâh olmuştur (herkes oradan geçer)!(78:21)
Tuğyan edenler (azgınlar; zâlimler, Sünnetullâh'a göre korunma çalışmaları yapmayanlar) için yerleşim alanıdır!(78:22)
Çok uzun süre kalıcılar olarak!(78:23)
Orada ne bir serinlik tadarlar ne de keyif veren içecek!(78:24)
Ancak hamim (kaynar su) ve gassak (irin) müstesna!(78:25)
Tam karşılığı olarak yaşamlarının!(78:26)
Muhakkak ki onlar bir hesap (yaşamlarının sonucunu) ummuyorlardı!(78:27)
Varlıklarındaki işaretlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı!(78:28)
(Oysa biz) her şeyi en incesine kadar kaydedip dosyalaştırdık!(78:29)
O hâlde tadın; size azaptan başka bir şeyi asla artırmayacağız!(78:30)
Muhakkak ki korunmuşlar için kurtuluş vardır.(78:31)
Sulak bahçeler, üzüm bağları. . . ("Meselül cennetilletiy" uyarısı hatırlanmalı. Cennete dair anlatılanların tümü semboller benzetmelerle anlatılmaktadır. )(78:32)
Yaşıt muhteşem eşler! (Cinsiyet kavramı olmayan şuur yapının hakikatinden gelen Esmâ özelliklerini açığa çıkaracağı muhteşem kapasiteli o boyutun özelliğiyle oluşmuş bedenler. Dişi - erkek ayrımsız! Allâhu âlem. A. H. )(78:33)
Dolu kadehler!(78:34)
Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.(78:35)
Rabbinden bir ceza, (yani) yaptıklarına bağış olmak üzere!(78:36)
Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir, Rahmân'dır! Hiç kimse O'ndan bir hitaba mâlik değildir.(78:37)
O süreçte, RUH (insanların tümünde şuur boyutunda açığa çıkan TEK'il Esmâ hakikati mânâsı) ve melekleri saf saf kıyamdadır. (Fıtratında) Rahmân'ın izin verdiği hariç, kimse konuşamaz hâldedir! O da doğruyu söyler.(78:38)
İşte budur Hak süreç! Artık dileyen Rabbine erecek çalışmayı yapsın!(78:39)
Doğrusu biz sizi yakın bir azap (ölüm) ile uyardık! O gün kişi, ellerinin (kendine) ne takdim ettiğine bakar; hakikat bilgisini inkâr eden de şöyle der "Keşke toprak olsaydım!"(78:40)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}