» 78 / Nebe’  38:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 » 78 / Nebe’  Suresi: 38
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَوْمَ (YVM) = yevme : o gün
2. يَقُومُ (YGVM) = yeḳūmu : dururlar
3. الرُّوحُ (ELRVḪ) = r-rūHu : Ruh
4. وَالْمَلَائِكَةُ (VELMLEÙKT) = velmelāiketu : ve melekler
5. صَفًّا (ṦFE) = Saffen : sıra sıra
6. لَا (LE) = lā :
7. يَتَكَلَّمُونَ (YTKLMVN) = yetekellemūne : konuşamaz
8. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışındakiler
9. مَنْ (MN) = men : kimseler
10. أَذِنَ (ÊZ̃N) = eƶine : izin verdiği
11. لَهُ (LH) = lehu : O'nun
12. الرَّحْمَٰنُ (ELRḪMN) = r-raHmānu : Rahman'ın
13. وَقَالَ (VGEL) = ve ḳāle : ve o da söyler
14. صَوَابًا (ṦVEBE) = Savāben : doğruyu
o gün | dururlar | Ruh | ve melekler | sıra sıra | | konuşamaz | dışındakiler | kimseler | izin verdiği | O'nun | Rahman'ın | ve o da söyler | doğruyu |

[YVM] [GVM] [RVḪ] [MLK] [ṦFF] [] [KLM] [] [] [EZ̃N] [] [RḪM] [GVL] [ṦVB]
YVM YGVM ELRVḪ VELMLEÙKT ṦFE LE YTKLMVN ÎLE MN ÊZ̃N LH ELRḪMN VGEL ṦVEBE

yevme yeḳūmu r-rūHu velmelāiketu Saffen yetekellemūne illā men eƶine lehu r-raHmānu ve ḳāle Savāben
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا

 » 78 / Nebe’  Suresi: 38
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme o gün (The) Day
يقوم ق و م | GVM YGVM yeḳūmu dururlar will stand
الروح ر و ح | RVḪ ELRVḪ r-rūHu Ruh the Spirit
والملائكة م ل ك | MLK VELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler and the Angels
صفا ص ف ف | ṦFF ṦFE Saffen sıra sıra (in) rows,
لا | LE not
يتكلمون ك ل م | KLM YTKLMVN yetekellemūne konuşamaz they will speak
إلا | ÎLE illā dışındakiler except
من | MN men kimseler (one) who -
أذن ا ذ ن | EZ̃N ÊZ̃N eƶine izin verdiği permits
له | LH lehu O'nun [for] him
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman'ın the Most Gracious,
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle ve o da söyler and he (will) say
صوابا ص و ب | ṦVB ṦVEBE Savāben doğruyu (what is) correct.

78:38 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

o gün | dururlar | Ruh | ve melekler | sıra sıra | | konuşamaz | dışındakiler | kimseler | izin verdiği | O'nun | Rahman'ın | ve o da söyler | doğruyu |

[YVM] [GVM] [RVḪ] [MLK] [ṦFF] [] [KLM] [] [] [EZ̃N] [] [RḪM] [GVL] [ṦVB]
YVM YGVM ELRVḪ VELMLEÙKT ṦFE LE YTKLMVN ÎLE MN ÊZ̃N LH ELRḪMN VGEL ṦVEBE

yevme yeḳūmu r-rūHu velmelāiketu Saffen yetekellemūne illā men eƶine lehu r-raHmānu ve ḳāle Savāben
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا

[ي و م] [ق و م] [ر و ح] [م ل ك] [ص ف ف] [] [ك ل م] [] [] [ا ذ ن] [] [ر ح م] [ق و ل] [ص و ب]

 » 78 / Nebe’  Suresi: 38
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme o gün (The) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
T – accusative masculine time adverb
ظرف زمان منصوب
يقوم ق و م | GVM YGVM yeḳūmu dururlar will stand
Ye,Gaf,Vav,Mim,
10,100,6,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الروح ر و ح | RVḪ ELRVḪ r-rūHu Ruh the Spirit
Elif,Lam,Re,Vav,Ha,
1,30,200,6,8,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
والملائكة م ل ك | MLK VELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler and the Angels
Vav,Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
6,1,30,40,30,1,,20,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
صفا ص ف ف | ṦFF ṦFE Saffen sıra sıra (in) rows,
Sad,Fe,Elif,
90,80,1,
N – accusative masculine indefinite verbal noun
اسم منصوب
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يتكلمون ك ل م | KLM YTKLMVN yetekellemūne konuşamaz they will speak
Ye,Te,Kef,Lam,Mim,Vav,Nun,
10,400,20,30,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form V) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلا | ÎLE illā dışındakiler except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
من | MN men kimseler (one) who -
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
أذن ا ذ ن | EZ̃N ÊZ̃N eƶine izin verdiği permits
,Zel,Nun,
,700,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
له | LH lehu O'nun [for] him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman'ın the Most Gracious,
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle ve o da söyler and he (will) say
Vav,Gaf,Elif,Lam,
6,100,1,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
صوابا ص و ب | ṦVB ṦVEBE Savāben doğruyu (what is) correct.
Sad,Vav,Elif,Be,Elif,
90,6,1,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَوْمَ: o gün | يَقُومُ: dururlar | الرُّوحُ: Ruh | وَالْمَلَائِكَةُ: ve melekler | صَفًّا: sıra sıra | لَا: | يَتَكَلَّمُونَ: konuşamaz | إِلَّا: dışındakiler | مَنْ: kimseler | أَذِنَ: izin verdiği | لَهُ: O'nun | الرَّحْمَٰنُ: Rahman'ın | وَقَالَ: ve o da söyler | صَوَابًا: doğruyu |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يوم YWM o gün | يقوم YGWM dururlar | الروح ELRWḪ Ruh | والملائكة WELMLEÙKT ve melekler | صفا ṦFE sıra sıra | لا LE | يتكلمون YTKLMWN konuşamaz | إلا ÎLE dışındakiler | من MN kimseler | أذن ÊZ̃N izin verdiği | له LH O'nun | الرحمن ELRḪMN Rahman'ın | وقال WGEL ve o da söyler | صوابا ṦWEBE doğruyu |
Kırık Meal (Okunuş) : |yevme: o gün | yeḳūmu: dururlar | r-rūHu: Ruh | velmelāiketu: ve melekler | Saffen: sıra sıra | : | yetekellemūne: konuşamaz | illā: dışındakiler | men: kimseler | eƶine: izin verdiği | lehu: O'nun | r-raHmānu: Rahman'ın | ve ḳāle: ve o da söyler | Savāben: doğruyu |
Kırık Meal (Transcript) : |YVM: o gün | YGVM: dururlar | ELRVḪ: Ruh | VELMLEÙKT: ve melekler | ṦFE: sıra sıra | LE: | YTKLMVN: konuşamaz | ÎLE: dışındakiler | MN: kimseler | ÊZ̃N: izin verdiği | LH: O'nun | ELRḪMN: Rahman'ın | VGEL: ve o da söyler | ṦVEBE: doğruyu |
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün, Rûh ve melekler, saf saf dururlar; konuşamazlar, ancak rahmânın izin verdiği konuşur ve gerçek söyler.
Adem Uğur : Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.
Ahmed Hulusi : O süreçte, RUH (insanların tümünde şuur boyutunda açığa çıkan TEK'il Esmâ hakikati mânâsı) ve melekleri saf saf kıyamdadır. (Fıtratında) Rahmân'ın izin verdiği hariç, kimse konuşamaz hâldedir! O da doğruyu söyler.
Ahmet Tekin : Ruhun, büyük meleklerin ve meleklerin saf bağlayarak görev yaptıkları gün, onların konuşmaya güçleri yetmez. Rahman olan Allah’ın kendisine izin verdiğinin dışındakiler konuşamazlar. Konuşan da doğruyu söyler.
Ahmet Varol : Ruh'un ve meleklerin sıra sıra duracakları gün; Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışındakiler konuşamazlar. Onlar da doğruyu söylerler.
Ali Bulaç : Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.
Ali Fikri Yavuz : O gün Cebrâil ve melekler saf halinde duracaklar. Rahmân’ın, kendisine izin verip de doğruyu söylemiş olandan başkaları bir kelime söyliyemiyecekler...
Bekir Sadak : Cebrail ve meleklerin dizi dizi durduklari gun, Rahman olan Allah'in izni olmadan kimse konusamayacaktir. Konustugu zaman da dogruyu soyleyecektir.
Celal Yıldırım : O gün o (büyük) Ruh (Melek Cebrail) ve melekler ayakta saf hâlinde duracaklar. Rahmân'ın izin verdiklerinin dışında kimseler konuşamıyacak. İzin verilen de ancak doğruyu söyleyecek.
Diyanet İşleri : (36-38) Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.
Diyanet İşleri (eski) : Cebrail ve meleklerin dizi dizi durdukları gün, Rahman olan Allah'ın izni olmadan kimse konuşamayacaktır. Konuştuğu zaman da doğruyu söyleyecektir.
Diyanet Vakfi : Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.
Edip Yüksel : Gün gelecek Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman'ın izin verdikleri hariç hiç kimse konuşamaz. Onlar da doğruyu söylerler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf saf kıyama duracakları gün, Rahman'ın izin verdiğinden başka hiç kimse konuşamaz; o da doğruyu konuşacaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır : O gün ki Kıyama duracak Ruh ve Melâike saf saf. Bir kelime söyliyemezler, o kimseden başka ki o Rahman ona izin vermiş o da savabı söylemiştir
Fizilal-il Kuran : Cebrail ve meleklerin dizi dizi durdukları gün, Rahman olan Allah'ın izni olmadan kimse konuşamayacaktır. Konuştuğu zaman da doğruyu söyleyecektir.
Gültekin Onan : Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün, Rahmanın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da) Doğruyu söyleyecektir.
Hakkı Yılmaz : (38-40) "İndirilmiş âyetler ve vahiy, tanık olarak saf saf dikildikleri gün, Rahmân'ın [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın] izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. Ve o izin verilen, doğruyu söyler: “İşte bu, hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir sığınak edinir. Şüphesiz Biz sizi yakın bir azap ile uyardık.” O gün, kişi iki gücünün/mal ve çevresinin ne takdim ettiğine bakar/yaptıklarıyla yüz yüze gelir ve kâfir; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kişi: “Ah ne olaydı, ben bir toprak olsaydım” der. "
Hasan Basri Çantay : O gün Ruuh ve melekler saf haalinde ayakda duracakdır. Rahmeti umuuma yaygın olan (Allah) ın, kendilerine izin verdiğinden başkaları (o gün) konuşmazlar. O (nlar) da (ancak) doğruyu söylemiş (ler) dir (söyleyeceklerdir).
Hayrat Neşriyat : O gün ruh (Cebrâîl) ve melekler saf saf olarak ayakta durur. Rahmân’ın kendisine izin verdiği kimseden başkası konuşamaz; ve (o konuşan da ancak) doğruyu söyler!
İbni Kesir : O gün; ruh ve melekler, saf halinde duracaklardır. Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları konuşamazlar. O da doğruyu söyler.
İskender Evrenosoğlu : O gün, ruh (devrin imamının ruhu) ve (arşı tutan) melekler, saf saf hazır bulunurlar. Rahmân'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve (izin verilen) sadece sevap söylemiştir.
Muhammed Esed : bütün (insan) ruhların(ın) ve bütün meleklerin saf saf sıralandıkları Gün: Rahman'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşmayacak ve (herkes, yalnız) doğruyu söyleyecek.
Ömer Nasuhi Bilmen : O gün ki Rûh ve melekler saf saf ayakta duracaklardır. Kendisine Rahmân'ın izin verdiğinden başkaları konuşamıyacaklar ve (o da) doğruyu söylemiş olur.
Ömer Öngüt : O gün Ruh (Cebrâil) ve melekler saf saf olup dizilirler. Rahman'ın izin verdiklerinden başka hiç kimse konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler.
Şaban Piriş : Ruh ve meleklerin saf halinde durdukları gün, ancak Rahman’ın kendisine izin verdiği konuşabilir. O da doğruyu söyler.
Suat Yıldırım : O gün Rûh ve melekler saf saf sıralanır. Rahman’ın izin verdiklerinin dışında, asla konuşmazlar. Konuşan da yerli yerinde söz söyler.
Süleyman Ateş : O gün Rûh ve melekler, sıra sıra dururlar. Ancak Rahmân'ın izin verdiği konuşabilir, o da doğruyu söyler.
Tefhim-ul Kuran : Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar, konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.
Ümit Şimşek : O gün Ruh ve melekler saf saf olurlar. Rahmân'ın izin verdiklerinden başkası konuşamaz; konuşan da doğruyu söyler.
Yaşar Nuri Öztürk : O gün, Rûh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler. Rahman'ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}