» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

Elmalılı (sadeleştirilmiş) Meali
Neden soruşuyorlar?(78:1)
O büyük peygamberlik haberinden(78:2)
ki Onlar onda görüş ayrılığına düşüyorlar.(78:3)
Hayır, ileride bilecekler!(78:4)
Hayır, hayır, ileride bilecekler!(78:5)
Biz, yeryüzünü bir döşek yapmadık mı?(78:6)
Dağları da birer kazık (yapmadık mı)?(78:7)
Sizleri çift çift yarattık.(78:8)
Uykunuzu bir dinlenme yaptık.(78:9)
Geceyi bir örtü yaptık.(78:10)
Gündüzü bir geçim vakti yaptık.(78:11)
Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.(78:12)
İçlerine parıl parıl parlayan bir kandil astık.(78:13)
O yoğun bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.(78:14)
Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.(78:15)
Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler.(78:16)
Şüphesiz ki, o fasıl (kıyamet) günü belirlenmiş bir vakit olmuştur.(78:17)
Sur'a üfürüldüğü gün, bölük bölük gelirsiniz!(78:18)
Gök de açılmış, kapılar oluşmuştur.(78:19)
Dağlar yürütülmüş, bir serap olmuştur.(78:20)
Şüphesiz, cehennem bir gözetleme yeri olmuştur.(78:21)
Azgınlara bir barınak olmuştur.(78:22)
İçinde devirlerce kalacaklardır.(78:23)
Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek.(78:24)
Yalnızca bir kaynar su ve irin.(78:25)
Yaptıklarına tamamen uygun bir ceza olarak.(78:26)
Çünkü onlar, hiçbir hesap ummazlardı.(78:27)
Ayetlerimize yalan diye diye tam bir yalancı olmuşlardı.(78:28)
Biz ise her şeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.(78:29)
Artık tadın! Artık, azabınızı artırmaktan başka birşey yapacak değiliz!(78:30)
Şüphesiz, takva sahipleri için bir kurtuluş ve murada erme var(78:31)
Bahçeler var, bağlar var.(78:32)
Turunç göğüslü yaşıt (kızlar) var.(78:33)
Dopdolu bir kadeh var.(78:34)
Orada ne boş bir laf işitirler ne de bir yalan isnadı.(78:35)
Rabbinden bir karşılık ki, yeter mi yeter!(78:36)
O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. O'na bir hitapta bulunma gücüne sahip olamazlar.(78:37)
Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf saf kıyama duracakları gün, Rahman'ın izin verdiğinden başka hiç kimse konuşamaz; o da doğruyu konuşacaktır.(78:38)
O gün gerçektir, o halde dileyen Rabbine varacak bir yüz edinsin, bir yol tutsun!(78:39)
Çünkü Biz size yakın bir azabı ihtar ettik. O gün kişi ellerinin önceden gönderdiğine bakacak ve kafir ise: «Ah ne olurdu ben bir toprak olsaydım!» diyecektir.(78:40)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}