» 78 / Nebe’  35:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 » 78 / Nebe’  Suresi: 35
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَا (LE) = lā :
2. يَسْمَعُونَ (YSMAVN) = yesmeǔne : işitmezler
3. فِيهَا (FYHE) = fīhā : orada
4. لَغْوًا (LĞVE) = leğven : boş söz
5. وَلَا (VLE) = ve lā : ve ne de
6. كِذَّابًا (KZ̃EBE) = kiƶƶāben : yalan
| işitmezler | orada | boş söz | ve ne de | yalan |

[] [SMA] [] [LĞV] [] [KZ̃B]
LE YSMAVN FYHE LĞVE VLE KZ̃EBE

yesmeǔne fīhā leğven ve lā kiƶƶāben
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا

 » 78 / Nebe’  Suresi: 35
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لا | LE Not
يسمعون س م ع | SMA YSMAVN yesmeǔne işitmezler they will hear
فيها | FYHE fīhā orada therein
لغوا ل غ و | LĞV LĞVE leğven boş söz any vain talk
ولا | VLE ve lā ve ne de and not
كذابا ك ذ ب | KZ̃B KZ̃EBE kiƶƶāben yalan any falsehood,

78:35 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| işitmezler | orada | boş söz | ve ne de | yalan |

[] [SMA] [] [LĞV] [] [KZ̃B]
LE YSMAVN FYHE LĞVE VLE KZ̃EBE

yesmeǔne fīhā leğven ve lā kiƶƶāben
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا

[] [س م ع] [] [ل غ و] [] [ك ذ ب]

 » 78 / Nebe’  Suresi: 35
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لا | LE Not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يسمعون س م ع | SMA YSMAVN yesmeǔne işitmezler they will hear
Ye,Sin,Mim,Ayn,Vav,Nun,
10,60,40,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيها | FYHE fīhā orada therein
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
لغوا ل غ و | LĞV LĞVE leğven boş söz any vain talk
Lam,Ğayn,Vav,Elif,
30,1000,6,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ve ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
كذابا ك ذ ب | KZ̃B KZ̃EBE kiƶƶāben yalan any falsehood,
Kef,Zel,Elif,Be,Elif,
20,700,1,2,1,
N – accusative feminine indefinite (form II) verbal noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَا: | يَسْمَعُونَ: işitmezler | فِيهَا: orada | لَغْوًا: boş söz | وَلَا: ve ne de | كِذَّابًا: yalan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لا LE | يسمعون YSMAWN işitmezler | فيها FYHE orada | لغوا LĞWE boş söz | ولا WLE ve ne de | كذابا KZ̃EBE yalan |
Kırık Meal (Okunuş) : |: | yesmeǔne: işitmezler | fīhā: orada | leğven: boş söz | ve lā: ve ne de | kiƶƶāben: yalan |
Kırık Meal (Transcript) : |LE: | YSMAVN: işitmezler | FYHE: orada | LĞVE: boş söz | VLE: ve ne de | KZ̃EBE: yalan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ne boş bir söz duyarlar orada, ne birbirlerini yalanlama.
Adem Uğur : Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler.
Ahmed Hulusi : Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.
Ahmet Tekin : Cennette dolu kadehler içilirken boş, çirkin söz yalan ve yalanlama işitmezler.
Ahmet Varol : Orada ne bir boş söz ne de yalan duyarlar.
Ali Bulaç : İçinde, ne 'boş ve saçma bir söz' işitirler, ne bir yalan.
Ali Fikri Yavuz : Orada ne boş bir lâf işitilir, ne de bir yalan...
Bekir Sadak : Orada bos ve yalan soz isitmezler.
Celal Yıldırım : Orada ne boş-anlamsız söz, ne de yalan işitirler.
Diyanet İşleri : Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.
Diyanet İşleri (eski) : Orada boş ve yalan söz işitmezler.
Diyanet Vakfi : Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler.
Edip Yüksel : Orada ne bir boş söz ne de bir yalan işitmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Orada ne boş bir laf işitirler ne de bir yalan isnadı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Orada ne boş bir lâf işitirler ne de bir tekzîb
Fizilal-il Kuran : Orada ne boş bir söz ve ne de yalan işitirler.
Gültekin Onan : İçinde, ne 'boş ve saçma bir söz' işitirler ne bir yalan.
Hakkı Yılmaz : (31-37) "Kesinlikle Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden; Rahmân'dan [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan] bir karşılık ve yeterli bir bağış olarak korunaklar/ kurtuluş mekânları; sulak bağlar-bahçeler, üzümler, hepsi bir seviyede tomurcuklar; çiçek bahçeleri, dolu dolu su kapları vardır. Onlar, orada boş bir söz ve yalan duymazlar. –Onlar, O'nun huzurunda söz söylemeye güç yetiremezler.– "
Hasan Basri Çantay : Orada ne boş bir lâkırdı, ne de birbirine yalan söyleme (nedir) işitmezler.
Hayrat Neşriyat : (Cennet ehli) orada boş bir söz ve yalan işitmezler.
İbni Kesir : Orada yalan ve boş söz işitmezler.
İskender Evrenosoğlu : Orada boş söz ve yalan işitmezler.
Muhammed Esed : Orada, (cennette,) ne boş sözler ne de yalanlar duyacaklar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Orada bir boş lakırdı ve bir yalanlama işitmezler.
Ömer Öngüt : Orada ne boş bir lâf işitirler, ne de yalan.
Şaban Piriş : Orada boş ve yalan söz işitmezler.
Suat Yıldırım : Orada boş sözler, yalanlar işitmezler.
Süleyman Ateş : Orada ne boş söz ne de yalan işitirler;
Tefhim-ul Kuran : İçinde, ne 'boş ve saçma bir söz' işitirler, ne bir yalan.
Ümit Şimşek : Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan.
Yaşar Nuri Öztürk : Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}