» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

Kırık Meal (Transcript) Meali
|AM: hangi şeyden? | YTSEÙLVN: birbirlerine soruyorlar | (78:1)
|AN: -den (mi?) | ELNBÎ: haber- | ELAƵYM: büyük | (78:2)
|ELZ̃Y: ki | HM: onlar | FYH: onda | MḢTLFVN: ayrılığa düşmektedirler | (78:3)
|KLE: hayır | SYALMVN: yakında bilecekler | (78:4)
|S̃M: sonra | KLE: hayır | SYALMVN: yakında bilecekler | (78:5)
|ÊLM: | NCAL: yapmadık mı? | ELÊRŽ: arzı | MHED̃E: bir beşik | (78:6)
|VELCBEL: ve dağları | ÊVTED̃E: birer kazık | (78:7)
|VḢLGNEKM: ve sizi yarattık | ÊZVECE: çift çift | (78:8)
|VCALNE: ve yaptık | NVMKM: uykunuzu | SBETE: dinlenme | (78:9)
|VCALNE: ve yaptık | ELLYL: geceyi | LBESE: bir giysi | (78:10)
|VCALNE: ve yaptık | ELNHER: gündüzü | MAEŞE: geçim zamanı | (78:11)
|VBNYNE: ve bina ettik | FVGKM: üstünüzde | SBAE: yedi (gök) | ŞD̃ED̃E: sağlam | (78:12)
|VCALNE: ve yarattık | SRECE: bir lamba | VHECE: parıl parıl parlayan | (78:13)
|VÊNZLNE: ve indirdik | MN: -dan | ELMAṦRET: sıkışan(bulut)lar- | MEÙ: su | S̃CECE: şarıl şarıl | (78:14)
|LNḢRC: çıkaralım diye | BH: onunla | ḪBE: dane(ler) | VNBETE: ve bitki(ler) | (78:15)
|VCNET: ve bahçeler | ÊLFEFE: birbirine sarmaş dolaş | (78:16)
|ÎN: muhakkak ki | YVM: günü | ELFṦL: hüküm | KEN: | MYGETE: belirlenmiş bir vakittir | (78:17)
|YVM: o gün | YNFḢ: üflenir | FY: | ELṦVR: Sur'a | FTÊTVN: gelirsiniz | ÊFVECE: bölük bölük | (78:18)
|VFTḪT: ve açılmıştır | ELSMEÙ: gök | FKENT: ve olmuştur | ÊBVEBE: kapı kapı | (78:19)
|VSYRT: ve yürütülmüştür | ELCBEL: dağlar | FKENT: olmuştur | SREBE: bir serab | (78:20)
|ÎN: şüphesiz | CHNM: cehennem | KENT: olmuştur | MRṦED̃E: gözetleme yeri | (78:21)
|LLŦEĞYN: azgınların | M ËBE: varacağı yerdir | (78:22)
|LEBS̃YN: kalacalardır | FYHE: orada | ÊḪGEBE: çağlar boyu | (78:23)
|LE: | YZ̃VGVN: tadmazlar | FYHE: orada | BRD̃E: bir serinlik | VLE: ve ne de | ŞREBE: içilecek bir şey | (78:24)
|ÎLE: yalnız (içerler) | ḪMYME: kaynar su | VĞSEGE: ve irin | (78:25)
|CZEÙ: bir ceza olarak | VFEGE: uygun | (78:26)
|ÎNHM: çünkü onlar | KENVE: idiler | LE: | YRCVN: ummuyor(lar) | ḪSEBE: bir hesap | (78:27)
|VKZ̃BVE: ve yalanlamışlardı | B ËYETNE: ayetlerimizi | KZ̃EBE: tekzib ile | (78:28)
|VKL: ve her | ŞYÙ: şeyi | ÊḪṦYNEH: saymıştık | KTEBE: yazmıştık | (78:29)
|FZ̃VGVE: şimdi tadın | FLN: artık asla | NZYD̃KM: size artırmayacağız | ÎLE: başka bir şey | AZ̃EBE: azabdan | (78:30)
|ÎN: şüphesiz | LLMTGYN: muttakiler için vardır | MFEZE: başarı ödülü | (78:31)
|ḪD̃EÙG: bahçeler | VÊANEBE: ve bağlar | (78:32)
|VKVEAB: ve göğüsleri tomurcuklanmış | ÊTREBE: yaşıt kızlar | (78:33)
|VKÊSE: ve kadeh(ler) | D̃HEGE: dolu | (78:34)
|LE: | YSMAVN: işitmezler | FYHE: orada | LĞVE: boş söz | VLE: ve ne de | KZ̃EBE: yalan | (78:35)
|CZEÙ: bir karşılık | MN: -nden | RBK: Rabbi- | AŦEÙ: bir bağış olarak | ḪSEBE: yeterli | (78:36)
|RB: Rabbi | ELSMEVET: göklerin | VELÊRŽ: ve yerin | VME: ve bulunanların | BYNHME: ikisi arasında | ELRḪMN: çok merhametli | LE: | YMLKVN: güçleri yetmez | MNH: O'nun huzurunda | ḢŦEBE: konuşamaya | (78:37)
|YVM: o gün | YGVM: dururlar | ELRVḪ: Ruh | VELMLEÙKT: ve melekler | ṦFE: sıra sıra | LE: | YTKLMVN: konuşamaz | ÎLE: dışındakiler | MN: kimseler | ÊZ̃N: izin verdiği | LH: O'nun | ELRḪMN: Rahman'ın | VGEL: ve o da söyler | ṦVEBE: doğruyu | (78:38)
|Z̃LK: işte bu | ELYVM: günüdür | ELḪG: hak | FMN: artık kimse | ŞEÙ: dileyen | ETḢZ̃: tutar | ÎL: varan | RBH: Rabbine | M ËBE: bir yol | (78:39)
|ÎNE: elbette biz | ÊNZ̃RNEKM: siz uyardık | AZ̃EBE: bir azab ile | GRYBE: yakın | YVM: o gün | YNƵR: bakar | ELMRÙ: kişi | ME: işlere | GD̃MT: öne sürdüğü | YD̃EH: ellerinin | VYGVL: ve der | ELKEFR: kafir | YE: EY/HEY/AH | LYTNY: keşke ben | KNT: ben olsaydım | TREBE: toprak | (78:40)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}